Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 20 december 2016

Een helpende daad / door: AMrita-MArleen / 20 december 2016

Een helpende daad
door: AMrita-MArleen / 20 december 2016

Namaste Lieve Vrienden,

We bevinden ons in de periode waarin wereldwijd de geboorte van het Kerstekind herdacht wordt.

Allen maken we er, in de mate van het mogelijke, samen met onze kinderen en kleinkinderen, een warm feest van.

Alle aandacht gaat naar hoe en met wat we onze naasten kunnen plezieren, wat ze fijn zouden vinden en waarvan er een glimlach om hun mond zou verschijnen.

Daarbij wordt er bij de ene al wat dieper in de geldbeugel getast dan bij de andere, wat op zich een paradoxaal gegeven is, want dat dieper tasten kan even goed betekenen dat er een groter bedrag besteed wordt, maar het kan ook zijn dat de geldbeugel bijna leeg is en er daarom dieper moet getast worden.


Maar hier gaat deze mail niet over, in deze mail wil ik jullie vragen om even aandachtig naar onderstaande opnames te kijken en te luisteren, deze gaan over kinderen, kinderen die jammer genoeg het slachtoffer geworden zijn van een wereldwijd netwerk.

Carine Hutsebaut is een Belgische vrouw die al 30 jaar ijvert om deze verschrikkelijke feiten onder de aandacht te brengen, en duizenden dossiers bestudeerd en verzameld heeft.

Deze schokkende waarheid kan bij velen de neiging teweeg brengen om deze oproep tot bewustwording van wat er dagelijks, wereldwijd, zowel in België als in andere landen gebeurd, naast zich neer te leggen, omdat het voor sommigen zogezegd te erg is om naar te luisteren.

Zou het niet van een ongelofelijke sarcasme en laffe houding getuigen, om dergelijke excuses te gebruiken om het hoofd in het zand te steken, en verder hopend indien we er geen aandacht aan schenken, het vanzelf wel zal opgelost geraken, of in het ergste geval een ander het wel zal oplossen?

We moeten beseffen dat, indien we er niet durven naar kijken of over praten, we deel uitmaken van het probleem.

Dat we het probleem in stand houden door onze vingers in de oren te steken en de andere kant uit te kijken, enkel omdat we met dergelijke waarheden niet willen geconfronteerd worden, of omdat we niet weten wat we kunnen doen of hoe we kunnen helpen om praktijken, die naar mijn gevoel al duizenden, en duizenden jaren uitgevoerd worden, tot een einde te brengen.

Ook ik weet niet met wat, of hoe ik hier iets kan aan doen, het enige wat ik weet is dat het al een begin van helpen is indien dit met zoveel mogelijk mensen gedeeld wordt.

Iedereen heeft de mond vol over bewustwording, wel lieve mensen, ook dit is bewustwording.

Bewustwording en "wakker worden" heeft niet enkel te maken met "spiritueel denken" of "spiritueel zijn".

"Wakker worden" heeft ook te maken met beseffen en durven toegeven dat we reeds onnoemelijke aantal millenniums, in een verschrikkelijke nachtmerrie vertoeven.
Atlantische praktijken herhalen zich, laten we door zelfbehoud, ook de afloop zich herhalen of bepalen?

Heel veel aandacht gaat naar "Buitenaardse Vrienden" of "Sterrenfamilies", wat ik voor alle duidelijkheid niet afkeur, maar lieve vrienden, verliezen we niet uit het oog dat we met z'n allen op dit eigenste ogenblik, in het hier en nu, samen deel uitmaken van een Aardse Familie, en dat naar Universele Wetten van ons allen verwacht wordt om voor elkaar te zorgen? om voor elkaar een oogje in het zeil te houden?

Heeft Jezus ons niet geleerd om onze broeder's hoeder te zijn?

Wanneer we als volwassenen, kinderen gevaarlijk dicht bij een kachel of vuur zien komen, is er een automatische reflex om dit kind te behoeden voor verwondingen, waarom is die automatische reflex inactief wanneer we kinderen voor hetere vuren zien staan?

Dit kan dramatisch klinken, maar het is dan ook een drama, in de eerste plaats voor de kinderen in kwestie, maar ook voor de ouders en grootouders van deze kinderen, en nader bekeken ook voor de daders, want eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat deze laatste van een héél laag bewustzijn moeten zijn om aan een dergelijk profiel te kunnen beantwoorden.

Ik hoop en bid dat het Licht, die zeker ook in hen aanwezig is, opflakkert en aangewakkerd wordt, en dat ze hierdoor uit de donkere krochten naar voren treden om oprecht hun daden op te biechten en de consequenties aanvaarden, voor het Zielenheil van hun slachtoffers alsook van henzelf.

Moge Het Licht in ALLEN voluit stralen!

Namaste

AMrita-MArleen.