Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 9 december 2016

De Raad: Jullie zijn niet van elkaar gescheiden. Dit zullen jullie op persoonlijk vlak ontdekken. 7 December 2016/ Ron Head

 De Raad:
Jullie zijn niet van elkaar gescheiden. Dit zullen jullie op persoonlijk vlak ontdekken.
7 December 2016/ Ron Head

In deze periode, in dit seizoen, zien we dat de lichtwerkers makkelijk alles zien gebeuren waarover er al zo lang gepraat werd. We hebben jullie verteld dat alles wat verborgen was aan jullie onthuld zou worden. En dit gebeurt elke dag, elk uur. We willen er nogmaals op aandringen dat dit proces nog steeds niet helemaal afgerond is.

Maar we hebben jullie ook verteld dat het nodig is om de weg vrij te maken voor de nieuwe wereld die jullie zullen bouwen. Dit is eerder al meerdere malen gebeurd, en toch bevinden jullie je hier op dit punt. Nogmaals, er zal een nieuwe aarde komen.

Als jullie eens rondom jullie kijken, is het heel makkelijk om jezelf toe te staan om in wanhoop en in angst te vervallen. Dat komt omdat niemand jullie vertelt welke wonderlijke dingen jullie allemaal al gecreëerd hebben uit het gevallen puin. Maar, lieve familie, jullie hebben al véél mooie dingen gecreëerd. En dat zal alleen maar toenemen – tot op het punt dat de nieuwe wereld ontstaat die jullie besloten hebben om te bouwen.

Als je kijkt naar wat er om jou heen gebeurt, als je ziet wat er van het oude wordt blootgelegd, zie dan wat er naar voren wordt gebracht van het nieuwe. Zie de eenheid die gebouwd wordt. Zie de kracht van diegenen rondom jou. Zie de vastberadenheid die opgebouwd wordt. Zie de ontluikende herkenning van de liefde, de eenheid, en de kracht van wie jullie zijn, jullie allemaal.

En we vragen dat ieder van jullie nu zijn steentje bijdraagt. Weet dat je dit kan doen, maakt niet uit waar je bent of wat je eigen situatie is. Als je kan, steek een handje toe en geef steun aan de mensen rondom jou. Als je de indruk hebt dat, waar je bent, je alleen bent, ga dan naar je hart, maak verbinding met diegenen die je voelt, en met ons, en zet de intentie uit om al degenen op te tillen die erdoor zouden groeien. Zend liefde en steun aan al wie het nodig heeft, aan al wie het zal aanvaarden. En weet absoluut dat elke gedachte, elk woord, elk gevoel van liefde, van licht, van heling, en van vreugde dat je hebt het Alles naar boven tilt dat de eenheid vormt van jullie mensheid.

Wanneer je naar iemand kijkt, zie hen dan als diegene die ze werkelijk zijn. Zie hen als een ander gezicht van het goddelijke wezen dat jullie allemaal zijn. Ongeacht hoe ze zichzelf zien, wat ze voorstellen, laat hen de ruimte om het beste te worden dat ze kunnen worden. Misschien kan je ze niet op het moment zelf bereiken, maar het is zeker en vast mogelijk dat je hen toont dat je hen erkent voor wie ze zijn, of ze het nu kunnen inzien of niet.

Als je hen niet kan laten zien wie ze zijn, kan je hen laten zien wie jij bent. Ooit, vroeg of laat, zullen ze beseffen dat zij dat ook kunnen zijn. Dit is wat een wegwijzer zou kunnen doen.

En weet absoluut dat, waar je ook bent en wat je ook moet doen nu, dat dat exact hetgene is dat nodig is. Als iemand anders het zou kunnen doen, zouden zij die taak uitvoeren. En dus leef je leven op de best mogelijke manier die je kent. Wees dankbaar. Wees liefdevol. Wees vreugdevol. Je bent deze wereld aan het veranderen in wat je altijd al geweten hebt dat het kan zijn.

Weet dat we bij elke gedachte, gevoel, ademhaling erbij zijn. We zijn niet gescheiden van jou, net zoals jij niet gescheiden bent van de ander. Dit zal je op persoonlijk vlak ontdekken.

En zo is het.

De Raad

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

Vertaling: Annelies H.