Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 18 december 2016

De Geascendeerde meester Saint Germain-Alchemist van de Ziel /17 december 2016

De Geascendeerde meester Saint Germain-Alchemist van de Ziel
17 december 2016

Geascendeerde meester van Goddelijk Alchemie

De ziel van Saint Germain heeft briljante rollen gespeeld op het toneel van het leven van honderdduizenden jaren. Vandaag is Saint Germain de avatar bij het aanbreken van de Eeuw van Aquarius. Zijn kracht is de recycling van alles dat de volledige expressie van de ziel bindt en belemmert naar het bevrijdende licht - een alchemie die iedereen kan leren. Het is de alchemie van vergeving. Hij is de Heer van de Zevende Straal, de violette straal die vrijheid, alchemie, transmutatie, rechtvaardigheid en barmhartigheid uitstraalt.

Saint Germain heeft een aantal opmerkelijke belichamingen ervaren en een lange geschiedenis van het streven in dienst van de mens en God. Sommige van deze levens omvatten beroemde historische figuren, zoals de profeet Samuel, Saint Joseph, Christopher Columbus, Roger Bacon, Francis Bacon, en graaf Saint-Germain, die bekend stond als de "Wonderman van Europa." Elk leven was gebouwd  op Saint Germain's meesterschap en als voorbereiding voor zijn huidige rol als hiërarch van de Gouden-Kristallen Eeuw van Aquarius.1

De profeet Samuel: De Bekroning van de bijbelse Koningen

Samuel's moeder Hannah was de tweede vrouw van Elkana. Gedurende vele jaren, had Hanna geen kinderen. In een jaar, toen Hannah en Elkana naar de tempel gingen om offers te brengen en te bidden, smeekte Hannah God om haar toe te staan een kind te hebben. Onvruchtbaar zijn was in die dagen was bron van schaamte voor vrouwen en werd beschouwd als een indicatie dat men niet werd begunstigd door God.

Een priester genaamd Eli zag Hannah bidden en realiseerde zich haar hachelijke situatie. Hij zegende haar en verzekerde haar dat God haar gebeden had gehoord. Een jaar later beviel ze van Samuel. En, zoals ze beloofd had, bracht zij Samuel als een jong kind naar Eli om te dienen met hem in de tempel.

De tijd van profeet Eli's overgang kwam nabij. Dus sprak God tot de jonge Samuel, en deed een beroep op hem om de volgende profeet van Israël te worden. En Samuel aanvaardde dit heilige werk, reisde door heel Israël, en drong er bij de verschillende stammen op aan om samen te werken en het aanbidden van afgoden te staken.

Nu gebeurde het dat de stammen een koning wenste om over hen te heersen. Samuel werd aangespoord door hen om degene te benoemen die hun leider zou zijn. God had Samuel al verteld dat het resultaat van het verlangen van de stammen - naar een koning - hen zou betreuren, want hun koning zou hen hun land en goederen afnemen en hen in oorlogen leiden.

Na het horen van deze boodschap , hielden de mensen zich doof voor de waarschuwingen van de profeet. Hun keuze was een man genaamd Saulus. Helaas, voldeed Saul aan Gods waarschuwing en er was veel leed in het land. In reactie daarop, zalfde Samuel in het geheim David als de ware koning van Israël. Een conflict tussen Saul en David domineerde de rest van het leven van Samuel. Samuel's zalving van David begon de bijbelse monarchie dat de afstamming van Jezus Christus vormde.

De heilige Jozef Beschermer van de Christus

In aanvulling op wat algemeen bekend is over St Jozef uit het Nieuwe Testament geven optekeningen, informatie in apocriefe geschriften en meer recente onthullingen in sommige details. Bijvoorbeeld, Jozef en Maria gaven niet alleen geboorte aan de Verlosser, Jezus, maar ook nog aan zes andere kinderen, zowel mannelijk als vrouwelijk. In tegenstelling tot de traditionele beeldvorming, Jozef was niet alleen een timmerman, maar een ambachtsman in steenbewerking en een ingewijde in de spirituele kunsten. De familie woonde in een vrome gemeenschap, de Essenen, wiens overtuigingen de eenheid van alle leven omvatte, dat God in elke ziel in zijn schepping woonde, en dat streven en zuiverheid van motief de weg was naar Gods hart.

Jozef, evenals Maria en Jezus, spraken met de engelen. Het was het geloof van Jozef in zijn eigen profetische dromen dat de sleutel bleek te zijn tot zijn rol als hoeder van deze meest heilige familie. Vanaf het begin van het samenkomen van Maria en Jozef, kwamen engelen tussenbeide. Het was een engel die in een droom verscheen aan Jozef om hem gerust te stellen dat hij Maria zou trouwen, hoewel ze vele jaren jonger dan hij was. Na de geboorte van Jezus, verscheen er een engel aan Jozef om hem te waarschuwen dat Herodes het leven van de pasgeborene zocht. De familie vluchtte naar de veiligheid van de stad van Galilea, waar Jezus opgroeide naar volwassenheid en glorieerde in zijn levensmissie. Jozef maakte zijn overgang voordat Jezus de volheid van zijn onderricht en genezende bediening bereikte. Maar Jozef had zijn innerlijke gelofte vervuld om Maria te beschermen en te koesteren en de Christus in Jezus te instrueren.

Roger Bacon, Geleerde en Wetenschapper

Roger Bacon werd geboren in Somerset, Engeland in 1214. Bacon streefde naar een leven als een geleerde en hield zich decennia lang bezig met academische en theologische studies. Hij werd een professor aan Oxford, gespecialiseerd in de filosofie. Uiteindelijk werd hij monnik in de Franciscaanse Orde, maar dit weerhield hem van een onderwijspost. Zijn activiteiten werden verder beperkt door een Franciscaner wet in 1260 dat broeders verbood uit boeken of pamfletten te publiceren zonder de uitdrukkelijke goedkeuring.

Bacon's vriendschap met kardinaal Guy le Gros de Foulques, die paus Clemens IV werd, bleek zeer toevallig te zijn. De nieuwe paus gaf Bacon het mandaat hem te schrijven omtrent de plaats van de filosofie binnen de theologie. Als gevolg hiervan, stuurde Bacon de paus zijn Opus Majus, die zijn visie presenteerde op de manier waarop de filosofie en wetenschap in de theologie konden worden opgenomen. Roger Bacon schreef ook andere werken over alchemie en astrologie.

Tijdens zijn productieve leven, voerde Bacon vele wetenschappelijke experimenten uit en die gedocumenteerd zijn werk voor het nageslacht. Deze experimenten worden gezien als de eerste voorbeelden van echte experimentele wetenschap, een paar honderd jaar vóór de officiële opkomst van de wetenschap in het Westen.

Christopher Columbus, Ontdekker van de Nieuwe Wereld

Christopher Columbus werd geboren in 1451 in Genua, Italië. Op de leeftijd van tweeëntwintig, begon hij een opleiding tot zaakwaarnemer voor drie belangrijke families- de Centurione, Di Negro en Spinola families van Genua. De landen van Europa hadden gehandeld met China en India over het land, maar met de val van Constantinopel aan de Ottomaanse Turken in 1453, werd deze route verraderlijk. In antwoord hierop, ontwikkelde Christopher Columbus samen met zijn broer Bartolomeo een plan om naar Indië te reizen door direct ten westen de Atlantische Oceaan over te varen.

Na continu lobbyen aan het Spaanse hof voor twee jaar, boekte Columbus eindelijk vooruitgang met koningin Isabella van Castilië in 1492. Columbus vertrok van Palos de la Frontera met drie schepen -de Santa María, de Pinta en de Niña. Columbus' visie dat er een westelijke route over de Atlantische Oceaan naar Indië was, indien gerealiseerd, zou Spanje toestaan, in dringend behoefte aan geld, de winstgevende specerijenhandel in te voeren. Achteraf beseffen we dat Columbus' ontdekking de weg heeft geëffend voor de bouw van een nieuwe natie, gebaseerd op de beginselen van gelijkheid en vrijheid van godsdienst.

Francis Bacon - Om de Waarheid te Ontdekken, Mijn Land en Mijn Kerk te dienen

Francis Bacon werd geboren op 22 januari 1561. Biografen geloven dat Bacon thuis werd opgeleid in zijn vroege jaren als gevolg van zijn slechte gezondheid. Op zijn twaalfde ging hij het Trinity College, Cambridge binnen, en woonde daar voor drie jaar met zijn oudere broer Anthony. Francis Bacon bestudeerde vooral het Latijn en de middeleeuwse gemeenschappelijke leerstof op dat moment.

Voor de volgende drie jaar reisde Francis veel, bracht een bezoek aan Blois, Poitiers, Tours, Italië en Spanje. Zijn drie doelen waren de waarheid ontdekken, zijn land dienen, en zijn kerk dienen. Onder het bewind van James I, vertaalde Francis Bacon de King James versie van de Bijbel. Een toenemend aantal wetenschappers geloven ook dat hij in het geheim bezig was met een groep van enkele van de beste dichters en schrijvers van Engeland, met het creëren van de toneelstukken die nu toegeschreven worden aan William Shakespeare. Misschien wel de meest geaccepteerde en gevierde van Bacons eigen literaire werken is The New Atlantis.

Francis Bacon's werken populariseerde de inductieve methode van wetenschappelijk onderzoek. Zijn eis voor een geplande procedure van het onderzoek vestigde de aanpak van het wetenschappelijk onderzoek en wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. Geridderd in 1603, kreeg hij de titel van Baron in 1618 en Burggraaf in 1621. Hij wordt erkend als een van Engeland's grootste filosofen, staatsmannen, wetenschappers en auteurs.

De Wonderman van Europa

Nadat hij al zijn Ascentie had gemaakt, ontving Saint Germain een ongebruikelijke dispensatie. De heren van Karma stelde hem in staat om terug te keren naar de Aarde. Als de graaf Saint-Germain van het Huis van Rakoczy, hij probeerde de Franse Revolutie te voorkomen en om een Verenigde Staten van Europa te vormen. Als bevriende Europese royalty, hoopte hij om hen te begeleiden naar positieve allianties, het creëren van een Verenigde Staten van Europa. Maar zijn leiding en waarschuwingen mislukte.

Hij liet geen middel onbeproefd om de aandacht van diegene aan de macht te vangen door het verwijderen van onvolkomenheden uit hun diamanten, door het creëren van verzen en door ze te schrijven met beide handen tegelijk, door hen te vermaken met zijn grote muzikale talent, verstand en humor en zijn vermogen om deskundigheid te spreken over elk onderwerp. Ze genoten van de show, maar zij wezen zijn profetische woorden af. Graaf Saint-Germain's aanwezigheid bij de rechtbank gedurende deze lange periode - meer dan honderd jaar- is opgenomen in de dagboeken en de correspondentie van verscheidene vorsten en verscheidene leden van hun gerechten.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl