Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 30 december 2016

De Arcturianen – Het is het NU / 24 decemnber 2016 / Suzanne Lie

De Arcturianen –
Het is het NU
24-12-2016 / Suzanne Lie


Lieve Ascenderende,

Wij, de Arcturianen, zijn altijd bij jullie en we willen dat jullie allemaal weten dat jullie met ons contact op kan nemen wanneer jullie assistentie nodig hebben.

Veel van jullie hebben ons gevraagd naar de overleving van jullie geld. Velen van jullie zullen het einde van het geld (geldwezen) meemaken. Geld was en is nog steeds, de creatie van de Duisteren, die vaak bekend zijn als de Illuminatie.

Geld in jullie realiteit is enkel getallen of stukken papier en erg weinig van het “geld” dat de mensen ontvangen heeft enige waarde. Het heeft geen waarde omdat het goud vermeend om het geld te dekken, helemaal niet is verbonden met de houders (bezitters) van het geld.

Het goud heeft alleen macht omdat de huidige mens heeft besloten om te geloven dat geld macht heeft. Het is niet het “geld” dat macht heeft, maar degene die het geld vasthouden en “ergens” binnen het rijk van de Illuminatie, zogenaamd (naar verluidt) ondersteunt het geld.

De Inca’s, uit de oudheid, hadden zo veel goud in hun realiteit dat het heel geen macht had. Het was als een glanzende rots. Ze hebben prachtige objecten geweven, welke ze hebben gebruikt als geld. Deze weefwerken hadden echte waarde, aangezien zij de waarde droegen van degenen die het creëerde.

Echter binnenin jullie NU, heeft geld in de eerste plaats ‘macht over anderen’, en ‘een middel om te manipuleren’. Heel vaak, in feite, meer vaak dan niet, degene die de meeste bijdragen leveren aan jullie wereld, hebben veel minder geld dat de erg rijke die hun geld verenigen in een bende of het gebruiken om macht over anderen te hebben.

Het geld is een controlemiddel geweest voor vele cycli van jullie werkelijkheid.
Het is voor deze reden dat de 5e dimensionale Aarde geen geld zal hebben.
In plaats daarvan, heeft de 5e dimensionale Aarde ogenblikkelijke manifestatie.

Sedert alle 5e dimensionale wezens de mogelijkheid hebben om direct te manifesteren wat nodig is, is er geen behoefte om te kopen of te verkopen. In plaats daarvan ga je eenvoudig naar jou replicator en je creëert het. Jullie “Star Trek” programma’s waren correct over “replicators”.

In feite, jij/jullie hebben ze nu, maar de Illuminatie hebben ze genomen en ze verborgen. Wanneer iedereen gewoon zouden kunnen repliceren wat ze nodig hadden, hoe konden de ‘Duisteren’ jullie het geld doen uitgeven om te krijgen wat jullie nodig hebbben?

In feite, zodra de repliceerders zijn vrijgegeven aan ALLE van de mensheid, zullen de Duisteren geen macht meer hebben, behalve door welke gewelddaden dan ook, welke ze creëren om ‘macht’ te krijgen over de mensheid. Echter, doordat ze macht over anderen nodig hebben, is hun bewustzijn zo laag dat ze niet zullen toetreden tot jullie in de 5e dimensie.

De Duisteren zullen uiteindelijk moeten leven binnenin het besturingssysteem van Gaia waarbij “energie uit of eruit is energie terug”. Wanneer Gaia gestaag de hogere 4e en 5e dimensie binnengaat, zal de tijd vervagen en uiteindelijk verdwijnen.

Dan, de “tijd” tussen wanneer de Duisteren hun negatieve controle uitzetten en de “tijd” die het nodig heeft voor deze duisternis terug te zenden aan de afzenders, zal eindigen. Daarvoor wanneer de Duisteren angst en duisternis uitzenden, zullen zij direct angst en duisternis ontvangen.

Gelijktijdig, al degene die licht en liefde hebben uitgezonden, gestuurd, zullen direct liefde en licht ontvangen. Zegeningen aan onze ascenderende! De dagen van verbergen en lijden zullen eindigen.

Wanneer er “GEEN” tijd is tussen wat de één stuurt en wat de ander ontvangt, zullen de Liefde en het Licht direct terugkeren naar diegenen die het zenden (uitzenden)

   Het is binnenin dat NU dat Gaia zal ascenderen.

Binnenin dat Nu, zullen degene die hebben geleefd via macht over anderen niet langer in staat zijn om hun bewustzijn te hechten en daarom hun vorm, aan Gaia’s steeds hogere dimensionale planeet. Bovendien, de angst en het gebrek aan controle over iemands leven die de Duisteren hebben uitgezonden zal onmiddellijk naar hun terugkeren.

Deze gebeurtenis is geen bestraffing. In plaats daarvan, is het een geschenk.
Toen Gaia resoneerde naar een lagere frequentie, kregen de Duisteren niet de terugkerende ervaring van hun egoïstische manieren binnen de levensduur dat ze het uitstuurden. Daarvoor, leerden ze niet.

Op dezelfde wijze, degene die vele jaren liefde en licht hebben uitgevaardigd en vaak hebben geleden als gevolg van oneerlijkheid van hun wereld, zullen in staat zijn om de terugkerende zegening te ontvangen van al de liefde en het licht welke ze hebben gedeeld met anderen.

Op deze manier, zal de mensheid makkelijk leren dat het sturen van liefde en licht naar anderen, een voortdurende cirkel creëert van liefde en licht en liefde en licht. Binnenin deze energetische cirkel, zal de mensheid meer makkelijk  hun Multidimensionale zelf onthouden, evenals hun hogere dimensionale Sterrenschip en Thuiswereld.

Ze zullen ook herinneren (niet vergeten) dat de voorzichtigheid en bescherming die zo nodig is geweest in al de voorbije derde dimensionale incarnaties kan worden bevrijd binnen in de veiligheid en eenheidsbewustzijn van de werkelijkheden van de 5e dimensie.

Omdat de 5e dimensionale werkelijkheden gebaseerd zijn op Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht, leeft iedereen binnen de veiligheid van Liefde en Licht. Wij realiseren dat dit concept bijna niet te geloven is voor vele van degene onder ons die leven op de derde dimensionale Aarde.

Echter, de frequentie van Gaia zal beginnen vooruitgang te boeken logaritmisch naar de hogere frequenties wanneer Zij de rijken van de 5e dimensionale werkelijkheid binnengaat. Net als een bloem de blaadjes bevrijd die de ‘knop’ van de bloem omringen en beschermen totdat het klaar was om te bloeien, het drie dimensionale geraamte welke Gaia heeft omringd zal ook eveneens worden vrijgegeven.

Wanneer Gaia’s  vijfde dimensionale Levensbloem in volle glorie bloeit, zal de ‘knop’ van de fysieke Aarde welke het eens omringde, snel vergeten zijn. Op dezelfde manier, zal de donkerte die nu jullie wereld in angst houdt, ook spoedig vergeten zijn. De stralen van hoger licht zijn reeds meer en meer aan het bewegen diep in de kern van Gaia.

De kern van Gaia’s Aarde is vijf dimensionaal gebleven, hoewel het gehele oppervlak van de planeet hevig beschadigd is door plundering en oorlogen welke zijn gemaakt door degenen die “macht over anderen” zochten.

Aangezien hun levens werden doorgebracht in de achtervolging van “macht over anderen”, is hun bewustzijn zo laag geworden dat zij niet in staat zijn het glorieuze NU waar te nemen waarin Gaia Haar derde dimensionale expressie voltooit, bloeit in Haar ware multidimensionale, planetaire Zelf.

Zij zullen ook de overwinningen, mislukkingen, liefdes en zorgen herinneren van andere incarnaties, zo dat jullie niet langer de zelfde situaties in het leven, na leven, na leven, hoeven te herhalen. Wanneer de evolutie van de mensheid versnelt en tenslotte zich beweegt naar de 5e dimensie NU, zullen zij in staat zijn de vele wonden te helen die zij hebben toegebracht aan hun Moeder Planeet.

Wanneer Gaia terugkeert naar Haar ongerepte, planetaire Zelf, Haar planetaire ascentie naar de 5e dimensie en verder zal dat enorm versnellen. Gelijktijdig, degene die hun licht hebben gegeven, liefde en toewijding om Gaia te assisteren en haar bewoners, zij zullen ook een versnelling ervaren van hun ascentie proces.

Het was altijd bedoeld dat de Aarde een “Leer Planeet” had moeten zijn, waar de bewoners meesterschap van hun eigen energieveld konden leren. Echter, de Duisteren waren in staat om tijdelijk dit “leerprogramma” te verstoren, door het creëren van zulk een angst en dominantie dat de bewoners van de Aarde werden teruggebracht tot louter overleven.

Zoals de geïnformeerde mensen weten, meer en meer niet menselijke soorten van de Aarde zijn aan het afsterven. Echter, zij zijn niet echt aan het stervenIn plaats daarvan, worden ze verplaatst (opnieuw gevestigd) naar de 5e dimensionale Aarde. Deze hervestiging is een vorm van ascentie doordat de frequentie van hun resonantie, de frequentie van de Aarde voorschrijft aan welke hun vorm zal aanhangen.

Omdat het Dierenrijk in eenheidsbewustzijn leeft met de planeet, voor hun families zorg draagt en vrij is van hebzucht, leven ze als leden van de planeet, zowel als van de hogere astrale rijken. Daarvoor zullen zij natuurlijk uitbreiden, ontwikkelen in, naar de hogere, vijfde dimensionale resonantie van de werkelijkheid.

Anderzijds, de Duisteren die menselijke gedaantes dragen, leven NIET als leden van de planeet. In plaats daarvan leven zij als “macht over anderen” indringers van de planeet. Dus, als de cyclus van de drie dimensionale Aarde zich verplaatst naar haar voltooiing, zullen zij niet in staat zijn om bij te blijven met hun bewustzijn of hun vorm bij de hogere dimensies van het planetaire Zelf van Gaia.

Vanwege hun keuzes van macht-over-anderen, resoneert hun bewustzijn op zulk een lage frequentie dat zij niet in staat zullen zijn om de overgang van de werkelijkheid in, naar de vijfde dimensie waar te nemen. Vandaar, zullen ze blijven bij de werkelijkheid die eindigt, in tegenstelling tot het in staat zijn om toe te treden tot de werkelijk die begint.

Deze situatie is niet bedoeld als een bestraffing. Echter, wanneer de drie dimensionale cyclus van Gaia de voltooiing bereikt en Haar resonantie zich voort zet naar en in hogere frequenties van werkelijkheid, degene die zich verstrikt hebben in de derde en lagere vierde dimensies van Gaia, zullen niet in staat zijn waar te nemen en/of te ervaren de zegevierende ascentie van Gaia.

Daarentegen, degene die liefde en licht hebben uitgezonden, verstuurd, alsmede diensten aan anderen en aan Gaia, zullen in staat zijn om de vijfde dimensionale frequenties van liefde waar te nemen, die Gaia binnenleiden en haar ascenderende inwoners, terug naar hun ingeboren frequentie van de vijfde dimensie en verder.

Dit proces wordt gewaarborgd door de hogere frequenties van Licht die stromen in Gaia’s planeet, net zo goed als in al Haar Levensvormen. Echter, alleen degene die de les van Gaia hebben geleerd van “energie eruit is gelijk aan energie terug” zullen deze ervaring genieten.

Degene die angst en controle hebben uitgestuurd, zullen de angst en controle terugontvangen welke zij geforceerd hebben naar, op andere mensen, net zoals dieren, elementalen en het lichaam van Gaia. Zij zullen niet genieten of voordeel hebben van dit proces.

Sommige van hen zullen zich realiseren wat ze gedaan hebben aan anderen en zij zullen de kans hebben om zich af te stemmen op het hogere licht door het geven van liefhebbende assistentie aan anderen. Het is door het geven van “diensten aan anderen” dat men zich herinnert dat het besturingssysteem van Gaia ook inhoudt “energie eruit is gelijk aan energie terug”.

Ondertussen, zullen de hogere Gamma en Delta Golven van Licht aanhoudend het planetaire aura van lieve Gaia binnengaan. Deze frequenties dragen de frequenties van transmutatie van al de werkelijkheid van de derde/vierde dimensies naar en in de vierde/vijfde dimensie.

Wanneer de mensheid gereed is om hetzelfde besturingssysteem dat veel van de flora and fauna altijd hebben geleefd, te omarmen, wat is het Leven in het HIER van het NU, zullen mensen beginnen te ontwaken voor het feit dat de Aarde een soort levende bol is (orb) binnenin  een kosmisch netwerk van gevarieerde frequenties, welke vele versies van werkelijkheid tot stand brengen.

In feite, binnenin jullie NU, komen hogere en hogere frequentie golven binnen in jullie atmosfeer, jullie planeet en al het Leven, inclusief de mensheid, die leeft op de Aarde. Alstublieft kijk naar de onderstaan illustratie over hoe deze energie golven rondom en door Gaia haar Planetaire lichaam stromen.


Voor meer informatie over deze golven, kijk alstublieft HERE

Zoals deze golven van hogere lichtfrequenties het Aarde Lichaam van Gaia binnengaan, gaan zij ook jouw menselijke lichaam binnen, om neurale (zenuw) netwerken binnenin jullie hersenen te activeren, evenals in jullie fysieke vaartuig, op een manier zoals ze nog nooit geactiveerd zijn gedurende ENIGE van jullie incarnaties op de Aarde.

Wanneer nieuwe gebieden van jullie hersenen en algehele zenuwstelsel zijn als van een soort van “schaalverdeling” naar de hogere frequenties van het Licht, zal jullie “junk DNA”  worden geactiveerd. Kijk alstublieft HERE

Als jouw 97% “junk DNA” is “ingeschakeld” door deze hogere frequenties van Licht, zal jullie rechter en linker hemisfeer zich verenigen om te activeren jullie “gehele denken van het brein.” Dit gehele denken van het brein (zie bovengenoemde link) zal de activatie van jullie vijfde dimensionale bewustzijn vergemakkelijken.

Deze activatie “terug naar jullie aangeboren vijfde dimensionale bewustzijn” , zal jullie volledige toegang toestaan naar jullie ware, Multidimensionale Zelf, evenals naar de vele versies van werkelijkheid, waar jullie vijfde dimensionale Zelf toe in staat is zich te verbinden (in te lijven) in jullie dagelijkse gedachten en emoties.

Met andere woorden, jullie zullen terug gaan naar jullie Zelf, naar jullie Sterrenschip, naar jullie Thuiswereld en naar hogere dimensionale expressies van jullie Multidimensionale Zelf waarvan jullie werden afgescheiden door jullie begrensde derde dimensionale gedachten en emoties.

Is het het “NU” voor jullie om deze activering te accepteren?
Denk er over na, want spoedig, kan er aan jullie worden verzocht een keuze te maken.

Zegeningen van de Arcturianen.

HERE Is de link naar een mooi artikel van James Gilliland’s Artikel waarin hij aangeeft dat hij toestemming geeft om, “dit artikel te sturen naar heinde en verre.”


Vertaald: Anja