De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 25 december 2016

Dagtekst van Zondag 25 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 25 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Kerstmis - de symboliek van de os en de ezel


"Ieder jaar, op 25 december, viert het christendom de geboorte van Jezus en in iedere kerk heeft men een kribbe neergezet. Het kind ligt op het stro, Maria en Jozef waken erover, evenals een os en een ezel. De os en de ezel worden nooit vergeten! Maar deze twee dieren zijn symbolen die het interpreteren waard zijn; ze komen overeen met processen die zich in de mens zelf afspelen. De stal stelt het fysieke lichaam voor. De os staat voor de seksuele kracht. Terwijl de ezel degene voorstelt, die men de oude Adam noemt: egocentrisch, koppig, eigenwijs, maar een goede dienaar.

Wanneer de mens besluit eraan te werken om Christus in zichzelf geboren te laten worden, komt hij allereerst in botsing met de krachten van zijn lagere natuur en zijn seksualiteit. Hij moet ze beheersen om ze in dienst te stellen van het goddelijk Kind. Daarom wordt er gezegd dat in de stal de os en de ezel het kind Jezus verwarmden met hun adem... Derhalve, als de mens erin slaagt om zijn instincten te transformeren, gesymboliseerd door de os en de ezel, komen ze het pasgeboren kind verwarmen en dienen. Allen die erin geslaagd zijn om de Christus in zich geboren te laten worden, zullen onderhouden worden door hun lagere natuur en hun seksualiteit, want dit zijn buitengewoon zegenrijke krachten, op voorwaarde dat je ze aan het werk weet te zetten. "


Omraam Mikhael Aivanhov