Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 10 december 2016

Dagtekst van Zaterdag 10 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 10 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Leven - het in jezelf vernieuwen om altijd gewaardeerd te worden

"Wat een teleurstelling is het voor kunstenaars om vergeten en door anderen vervangen te worden, nadat ze door de massa een ogenblik zijn opgehemeld! Maar hoezeer zij zich ook opvreten, zichzelf wijsmaken dat het niet rechtvaardig is, het is nu eenmaal zo: het publiek heeft geen mededogen, het zoekt vernieuwing en degenen die het even heeft toegejuicht, worden snel door nieuwe vervangen en de nieuwe door nog nieuwere… Tenzij je een geheim kent: dat je in staat bent het leven in jezelf te vernieuwen.

Deze wet geldt niet alleen voor kunstenaars, maar voor ons allemaal. Als je elke dag nieuw leven weet uit te stralen, een leven van liefde, licht en zuiverheid, zal men je nooit willen vervangen, ook al ben je driehonderd jaar oud! Men vervangt de zon niet, wel allerlei dingen en mensen, maar men is er nog nooit in geslaagd de zon te vervangen. Mannen vervangen hun vrouw en vrouwen hun man om allerlei redenen. De ware reden echter is, dat beiden hun leven hebben laten stagneren. Niemand heeft er zin in wezens te vervangen die het leven uitstralen, want aan het leven heeft men de grootste behoefte."