De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 30 december 2016

Dagtekst van Vrijdag 30 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 30 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onmetelijkheid - het echte vaderland van onze ziel


"Het gevoel dat we soms bespeuren, dat de onmetelijkheid, de onbeperktheid het waarachtige vaderland van onze ziel is, is geen illusie. Het vindt zijn oorsprong in onze psychische structuur. Daarom ervaren zij, die weigeren met deze behoeften van hun ziel rekening te houden, diep van binnen altijd een soort ontevredenheid. Zelfs als ze vermogend zijn en omgeven worden door eerbetoon, succes en roem, zullen ze altijd het gevoel houden dat het hun aan iets ontbreekt. En het is nutteloos te proberen dit gevoel te ontkennen of te verdringen, want het is er om ons te verplichten de weg te gaan die ons tot de Bron van het licht zal leiden.


God kun je niet zien, horen, aanraken, verklaren of bereiken. Maar toch worden we vervuld door de onweerstaanbare behoefte naar Hem op zoek te gaan. En juist God zelf heeft deze behoefte in ons geplant, opdat we nooit zouden ophouden vooruit te gaan, want daar draait het om: nooit op te houden."