Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 19 december 2016

Ashtar On The Road: Sananda: Sananda’s zegening voor de Feestdagen! / 13 december 2016 / Susan Leland


Sananda:
Sananda’s zegening voor de Feestdagen!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
13 december 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, zeer geliefde Familie! Ik Ben hier, samen met het Gezelschap van Licht, om jullie te bedanken op een zeer diepgaande en liefhebbende manier voor de Lichten van Liefde die jullie zijn. Ik vertel jullie Waarheid – de wereld zou een veel minder verduisterde plaats zijn als jullie je zegeningen en jullie liefhebbende uitstraling met jullie LiefdesLichten niet zouden uitstralen! Jullie horen zeker tot de Lichtwerkers, de ware Lichtwerkers wier harten puur zijn en die de goedheid in zichzelf herkennen. Die de moed hebben – als jullie vibraties een beetje dalen – om jezelf aan te kijken, en bovenal, jezelf te vergeven en terug omhoog te brengen zodat jullie een inspiratie zijn voor iedereen omdat de wereld deze energieën kan voelen die jullie voortbrengen!

Hiermee, lieve mensen, zijn jullie echte discipelen!!! Jullie leren, en tegelijk onderwijzen jullie en dit is wat een ware discipel doet. Het komt van een woord uit een taal die algemeen gebruikt werd. Het was een taal van Atlantis die naar Rome werd gebracht en Latijn werd genoemd. Het komt van het woord – de wortelwoorden zijn “disco, discere” – onderwijzen, leren. En jullie stralen allemaal, stralen hiermee heldere sterren uit. En dus sta ik nu voor jullie om jullie te bedanken voor Wie Jullie Werkelijk Zijn en omdat jullie je Waarheid voort laten schijnen!

Jullie zijn allemaal individuele identiteiten en jullie zijn in menselijke lichamen. Verwacht van jezelf in deze derde dimensie geen perfectie omdat de Waarheid is dat jullie Perfect Zijn!!! Jullie zijn de perfecte goddelijke kinderen van Moeder/Vader/God; en als jullie dit weten, als jullie in de spiegel kijken en jullie goddelijkheid zien stralen, staan jullie daar samen met allen die ook in lichtlichamen zijn of in lichamen zoals die van jullie.

Maar jullie LiefdesLichten zijn EEN!!! En jullie zijn verenigd in de Eenheid met de totaliteit van Wie Jullie Zijn, en dit is LiefdesLicht. Dit is jullie Waarheid, dit is Wie Jullie Werkelijk Zijn!

Welke menselijke identiteit – of welke andere identiteit jullie nu mogen dragen of in wat jullie je verleden noemen – of jullie toekomst – onthoud dit!!! Jullie essentie is Licht, het Licht van Liefde waarvan wij allemaal zijn gemaakt. Dit is de Grootste Waarheid van Alles. Liefde is de krachtigste energie in het Universum – de soort Liefde die resulteert in Vrede en Vreugde en Vrijheid, wat jullie omstandigheden ook zijn. Als jullie in de realisatie hiervan zijn doen jullie mee met alle Lichtwerkers van de planeet Aarde en verder, door dit werkelijk in je manier van leven op te nemen. EN HIERMEE BEDOEL IK DAT JULLIE DE VIBRATIES OMHOOG BRENGEN!!!

Als jullie hierin samen doen, verhogen jullie de vibraties van de planeet Aarde voldoende om jezelf omhoog te brengen naar Hogere Niveaus van dimensionaliteit waar alleen maar Liefde bestaat; waar alleen maar een Paradijs staat te wachten op ieder van jullie, waar alleen maar Vrijheid is om in Vreugde te zijn, om altijd in gelukzaligheid te zijn; om je hart te volgen naar welke passie dan ook, en ja, mee te doen met jullie sterrenzaad-broeders en –zusters – om ontmoetingen te hernieuwen en om anderen te ontmoeten die jullie in je bewustzijn nog niet hebben ontmoet.

Maar om de Eenheid in al het Leven te herkennen gaat het erom constant verbonden te zijn, te communiceren met alle wezens van al Moeder Gaia’s Koninkrijken!!!

Het gaat erom jezelf telepathische communicatie meester te maken die direct van hart naar hart gaat en van jullie Hoger Dimensionale Zelven. Het gaat erom te weten dat jullie nooit alleen zijn en om het voelen van de Vreugde van het Zijn in Eenheid met alle wezens van LiefdesLicht!

Ik dank jullie, lieve mensen, omdat jullie hier zijn om deze reis naar deze Hogere Gebieden, samen met mij, te ondernemen en ik vraag jullie om op koers te blijven, om jezelf te blijven, om door te gaan met de wetenschap van de Waarheid over Wie Jullie Werkelijk Zijn en je eigen goddelijkheid te eren en de goddelijkheid in al het leven te (h)erkennen en die op dezelfde manier te eren. Ik weet – ik kan dit vertellen vanuit mijn eigen leven als Jeshua – dat het niet makkelijk is om je Licht te laten blijven schijnen in het aangezicht van het belachelijke, de veroordeling en de pijn. Wij hebben dit allemaal meegemaakt. Jullie weten hoe dit is. Ga verder dan dat, stijg erboven uit! Zeg: 'Ho'oponopono,' en ga verder omdat onze bestemming die is zoals ik, en ook anderen die jullie hebben beschreven, en waar jullie naar luisteren. Voel de Waarheid hiervan en weet dat er niets is dat jullie kan vertragen, of tegenhouden, of van jullie weg kan afhouden die jullie voor jezelf hebben uitgezet!

Wat de mensheid in 3D ook heeft uitgezet – rijs erboven uit, kom naar de Hogere Gebieden en wees de Bakens die de weg verlichten voor anderen, als leraren en leerlingen tegelijk en deel jullie wijsheden en bovenal jullie Liefde! Volg tegelijkertijd je eigen koers, Hoger en Hoger. Open jezelf – open je om je te verbinden met de totaliteit van jezelf om nog beter je eigen koers vast te stellen – elk en iedereen van jullie zodat jullie zeker weten waar jullie naartoe gaan!

Laat jezelf jezelf kennen. Leer van jezelf, vergeef wat er maar te vergeven valt en laat gaan wat niet waar is in jullie wezens. Jullie zullen allemaal prachtige Gidsen zijn in de Hogere Gebieden, voor allen die zich geïnspireerd voelen, die jullie prachtige Licht voelen!

Dus dank ik jullie, zeer geliefde mensen, en ik bied jullie mijn speciale zegeningen aan voor deze feestdagen en ik nodig jullie uit om jullie Lichten met elkaar te delen en het gevoel, de energieën van dit moment te bewaren waarin wij samen in onze Cirkel van Liefde staan – en waarin wij de Liefde die Wij zijn met elkaar delen.

Dit, lieve mensen, is waarvoor wij hier zijn

Laten wij doorgaan met het dienen van de wereld, leiden, en Een zijn met de eeuwige en oneindige Lichten van Liefde.

En zo is het.

Namaste.
Transcription by Korrael.

Given through Susan Leland, December 13, 2016. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.