Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 30 december 2016

Ashtar On The Road: Saint Germain: Richt je Blik op het Nieuwe Jaar van 1! / 27 december 2016 /Susan Leland


Saint Germain:
Richt je Blik op het Nieuwe Jaar van 1!
Ashtar On The Road Teleconferentie
27 december 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet allemaal, Ik Ben Saint Germain en aan allen die hier aanwezig zijn en die bij jullie horen wil ik allereerst zeggen dat wij zeer vereerd zijn dat jullie met ons mee doen. Want in Waarheid zijn wij Een. En dit, zeer geliefde Familie, is jullie uur om je lichten zelfs nog meer te laten stralen! Ik zeg dit omdat ik een zeer helder perspectief heb voor het komende jaar van de 1. ZOALS ASHTAR HEEFT GEZEGD IS DIT EEN BEGIN ALS GEEN ANDER IN JULLIE HER/GESCHIEDENIS!!!* Er zijn geen toevalligheden – jullie zijn hier allemaal om eraan mee te doen.

Zelfs als er nog wat chaos aan de buitenkant is: laat jullie harten Licht zijn. Laat jezelf daar bovenuit stijgen!

Focus je op het Licht dat het Licht van de Liefde is die Jullie Zijn en breid die Liefde uit naar iedereen. Zoals Ashtar Liefde leert, Compassie, Vergeving en Dankbaarheid, kunnen jullie hier ook voor staan. Jullie kunnen dit met jezelf en de hele wereld delen, lieve mensen! Wij stellen voor – in feite nodigen wij jullie uit –om een ceremonie te houden of het nieuwe jaar te vieren, zelfs als jullie dit nog nooit eerder hebben gedaan. Zelfs als jullie een party hebben gepland stellen wij voor dat jullie een soort observatie doen, een voorbereiding, een verwelkoming van het Nieuwe Jaar. En als jullie dit samen met anderen doen, zal dit nog veel krachtiger zijn!


Nu, even over dit Nieuwe Jaar – allereerst feliciteren wij jullie met jullie geduld! Dit is niet het enige leven waarin jullie je bewust zijn geweest van deze transitionele belofte die jullie jezelf lang geleden hebben gedaan. Jullie hebben het altijd in jullie harten gedragen, in dat deel van jullie dat altijd in het Licht is gebleven, zelfs ook als jullie fysieke lichamen op Aarde hadden aangenomen. Het was in jullie bewustzijn gewoon niet helemaal helder, behalve op sommige uitzonderlijke en zeldzame momenten. Jullie verbindingen met het Licht - en met alles en iedereen in het Universum – zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. In die zin bestaat er niet zoiets als de dood, behalve die van het lichaam. Jullie hebben allemaal je intenties gevormd voor ascensie. Laat het dus zo zijn – breng het voort!

Jullie zijn hier ook om te dienen en dit betekent dat jullie jezelf hebben toegestaan om je te focussen op jullie diensten, zelfs meer dan op directe ascensie op een bepaald punt van de weg. Ondanks dat zijn er mogelijkheden – deuren gaan open als jullie dit willen – de grote deuren, de GOUDEN DEUREN ZIJN VLAK VOOR JULLIE!!! Ashtar sprak al over de brug. Jullie gaan al over de brug naar een nieuw tijdperk, de Nieuwe Aarde, of naar wat wij de Gouden Eeuw noemen. 

Er zijn bepaalde componenten van deze Gouden Eeuw, en jullie kennen hen allemaal! Er is NESARA dat in de driedimensionale realiteit zal komen. Het bestaat al! Het is al als wet geschreven en aangenomen in 3D, enzovoorts! Het is Goddelijke Wet en die is altijd zo geweest en die zal altijd ook zo zijn! Het verschil is natuurlijk dat hij tot nu toe niet is geactiveerd in wat er is overgebleven van de derde dimensie op de planeet Aarde.

De meesten van jullie – laten wij zeggen, de meerderheid van jullie – brengen tijd door in een hoger dimensionale realiteit! Jullie gaan voor- en achteruit en een bepaalde hoeveelheid bewustzijn van de derde dimensie is natuurlijk nodig. Maar dit betekent niet dat jullie elk verhaal op het nieuws hoeven te kennen dat niet de Waarheid vertelt. Het betekent niet – het betekent zeker niet dat jullie in een bepaalde angst of stress komen, of je er zorgen over maken! IK VERZEKER JULLIE DAT ALLES VOLLEDIG IN DE HAND IS EN GOED VERLOOPT!!! Hoewel het er voor jullie op kan lijken dat er wat vertraging is, zijn er in werkelijkheid geen vertragingen. De dominostenen vallen om en zij zijn dichtbij de finishlijn!

Voor degenen van jullie die iets over politiek willen horen zeg ik alleen maar dat Goddelijk Bestuur voor jullie klaar ligt en voor allen die willen handelen volgens de Hogere Wetten, de Goddelijke Wetten waarin natuurlijk de Hoogste Waarheid is. De grootste energie en de grootste Wet die de Liefde is, en de Eenheid die Hoog Dimensionaal is en de Oneindige Liefde die jullie de ruimte geeft.

Jullie hebben dus niets om je zorgen over te maken! Jullie hoeven het je niet eens af te vragen! Ga gewoon over die brug! Breng jullie intenties voor jullie verlangens voor het Nieuwe Jaar naar voren, het Jaar van 1, het helderste jaar ooit voor de planeet Aarde! EN VAN DE TERUGKEER NAAR LIEFDE!!! Die zal hier eerst thuis moeten komen om jullie in staat te stellen tot verdere dienstverlening. Het gaat erom deze Liefde te verankeren- en alles dat daaruit voortkomt – en zelfs nog meer, op deze planeet Aarde. Julie zullen merken dat steeds meer mensen ontwaken en de roep beantwoorden die jullie uitbrengen om deze Liefde te zijn, om hun eigen lichten te laten stralen en mee te doen aan de Eenheid zodat de planeet Aarde Een gemeenschap wordt in de gemeenschap van Goddelijke Liefde!

Dit, mijn zeer gewaardeerde partners, is waarvoor jullie hier zijn gekomen. En door jullie diensten en door wat er op jullie verdere weg ligt – die tussen twee haakjes steeds makkelijker zal worden als jullie het Nieuwe Jaar ingaan – komt het dat jullie zeer diepgaand worden bedankt, zeer goddelijk, vanuit al het LiefdesLicht in het Universum naar jezelf toe! 

Open jullie harten om deze energie te ontvangen. Voel jezelf oplichten als jullie die beantwoorden! Voel de Eenheid! VOEL ALLE VISIES VOOR HET KOMENDE TIJDPERK, DE GOUDEN EEUW – VREDE OP AARDE, GODDELIJK BESTUUR, OVERVLOED VOOR IEDEREEN, VRIJHEID – HOGE VRIJHEID, GODDELIJKE VRIJHEID – DIE SAMENKOMEN IN DE GROOTSE EENHEID DIE DE GOUDEN EEUW VOOR JULLIE ALLEN HEEFT!!!

Spendeer geen gedachten aan wat een mindere overgang, of transformatie  zou zijn. Houd hart en geest gefocust op de ware realiteit, de ware Bestemming omdat dit het is, lieve mensen, waar wij ons bevinden. Dat is de brug die wij samen met jullie over gaan. Dit is het gaan naar de Hogere Niveaus van Dimensionaliteit waar de Gouden Eeuw op jullie staat te wachten!

DOE MET ONS MEE EN GEEF ENERGIE EN BEKRACHTIGING AAN DEZE VISIE!!! Laat jullie harten de Waarheid hiervan kennen. Vul jezelf met het LiefdesLicht en laat dit jullie baken zijn en jullie verwelkomen als wij samen het jaar binnengaan, het komende jaar van 1!

Wij danken jullie voor het meedoen aan deze visies en wij zeggen jullie dat jullie hen al veel meer kracht hebben gegeven. Laten wij de handen ineen slaan en onze harten samengaan en samen deze brug over gaan!

Dank jullie wel, zeer Geliefde en Goddelijke Familie.

En zo is het.

Namaste! 

*Link naar de Audio opname met de boodschap van Ashtar die binnenkort gepubliceerd zal worden: 

Transcription by Korrael.
Given through Susan Leland, December 27, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.