Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 9 december 2016

Ashtar On The Road: Saint Germain: De Zegeningen van Standing Rock / 8 December 2016 /Susan Leland


Saint Germain:
De Zegeningen van Standing Rock
Ashtar On The Road Teleconferentie
8 December 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Politiek is hoe dan ook Goddelijke Wetenschap. Hoe is het mogelijk dat wie dan ook er ooit aan kan denken om die ondergeschikt te maken aan zijn eigen kleine passies en verachtelijke privé-interesses?

1782. John Adams. 2e president van de Verenigde Staten.

Gegroet allemaal, in onze geliefde Familie van Ashtar on the Road en verder ook aan alle mensen! Ik kom hier bij jullie om jullie uit te nodigen met mij mee te doen om heilige eer uit te brengen en dank uit te spreken aan al degenen die hebben meegedaan aan de gebeurtenissen in Standing Rock, want dit is zeker een heel prachtige opwaardering van het bewustzijn van de wereld.

Standing Rock brengt zeker een geheel nieuw paradigma van opportunisme voor Progressie naar Hogere Niveaus van Dimensionaliteit en het is mij een eer om dit Perspectief met jullie te delen!

Ik ben hier niet om stilte staan – of de verhalen te herhalen over de gewelddadige acties die zich hebben voorgedaan. Jullie zijn je allen hiervan bewust en ook van de geprogrammeerde zaken die ervoor zorgden dat dit zou gebeuren. En ja, deze schadelijke acties zijn allen een uitdrukking van de manier waarop de Aarde eonen van jullie tijd is geleid.

Het is beter om ons te focussen op de resultaten hiervan OMDAT DE RESULTATEN NIET VOLGENS DE OUDE MANIEREN ZIJN!!!

Ik ben vol vreugde om te melden dat er steeds meer Hogere Manieren in de wereld – en verder - zichtbaar worden en zij vervangen de oude, laag-vibrerende uitdrukkingen! Dit is waar ik het over heb als een exponentiële opwaardering van bewustzijn die zelfs nog sterker wordt terwijl hij doorgaat!

Laten wij even naar de beschermers van het water zelf gaan. Zij hebben een standpunt ingenomen, niet alleen om te voorkomen dat er meer schade wordt toegebracht aan Moeder Gaia, maar aan de hele planeet Aarde, inclusief het Koninkrijk der Mensheid.

Zij werden vergezeld door vertegenwoordigers van de inheemse volkeren van de wereld en ook door degenen die zich hiertoe geroepen voelden en uit een manier van leven komen die niet uit stammen bestaat. Deze moedige mensen doorstaan de bittere koude van de winter en velen hebben meegedaan aan de verschillende acties. Zij worden gesteund door miljoenen mensen over de hele wereld die zich verenigen in gebed en meditaties!

ALDUS IS DE FUNDERING GELEGD VOOR DE HOGE OPWAARDERING DIE PLAATSVINDT EN DIE IN KRACHT ZAL TOENEMEN!!!

Een ander belangrijk aspect hiervan is dat de regeringsleiders luisteren en dienovereenkomstig handelen, als steun aan deze nieuwe richting! Velen roepen liever hun politie terug – of sturen hen niet eens uit – in plaats van tussenbeide te komen in de Hogere Wetten!

President Obama heeft geluisterd naar de beschermers van het water en de leiders van de stammen, en naar zijn eigen hart door orders te geven dat de ontheiligingen bij Standing Rock worden gestopt!

Laten wij ook de persmensen eren, want zij vertellen de waarheid over de gebeurtenissen zoals die zich voordoen. Zij zijn zo toegewijd aan deze zaak zodat de gebeurtenissen niet meer “onder het vloerkleed geveegd” kunnen worden, zoals dit in het verleden van jullie tijd gebeurde.

Dit zorgt voor verdere mogelijkheden voor de noodzakelijke veranderingen nu de mensheid zoekt naar oplossingen en nieuwe manieren om in harmonie te leven met Moeder Gaia. Het is zeer gepast om degenen te danken die deze donkere agenda’s hebben onthuld want zij zijn zeker de katalysators voor deze veranderingen!

Jullie zijn je er allen van bewust dat in het verleden de oude wijsheid opzij is geschoven door degenen die zouden profiteren van de plunderingen en ontheiligingen van het land en het water van Moeder Gaia. Het bewustzijn is nu wakkerder en in de wetenschap dat deze acties moeten stoppen en dat de focus in plaats daarvan moet worden gericht op haar zeer benodigde heling. 

DIT IS EEN GROTE WAARHEID WANT DE MENSHEID MOET DIT REALISEREN OM VERDER TE KUNNEN GAAN OP HET PAD VAN ASCENSIE!!!

Daarom nodig ik jullie uit om met mij samen dank uit te brengen aan ALLE deelnemers in Standing Rock, voor de lessen en de wijsheden die zij naar voren brengen. Het is ook heel passend om daar ook Vergeving en Dankbaarheid aan toe te voegen want dit is inderdaad een moment om de pijn van het verleden te laten gaan nu de mensheid omhoog gaat op zijn Pad.

Dit is met name bedoeld om mee te doen met de veteranen om te vragen om vergeving voor alle onrecht dat de inheemse mensen is aangedaan, om harten te openen en de weg te reinigen naar de manieren van leven van de Gouden Eeuw, voor iedereen!!!

En ja, lieve mensen, jullie horen allemaal tot de deelnemers want jullie doen allemaal mee aan de grote opwaardering van het menselijk bewustzijn en aan de verdere voortgang naar Vrede en Harmonie met alle Koninkrijken van Moeder Gaia!!!

Er wordt van jullie allemaal gehouden en jullie worden meer geëerd dan woorden kunnen vertellen!

Namaste!   
  
Given through Susan Leland, December 8, 2016. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.