Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 10 december 2016

Aartsengel Michael “Het Is Jullie Taak om te Weten en te Geloven dat Jullie Scheppers Zijn” / 9 December 2016 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael
“Het Is Jullie Taak om te Weten en te Geloven dat Jullie Scheppers Zijn”
9 December 2016 / Rita Pulmans

Foto: R.Pulmans
1000 jarige eik te Lummen - 
Geliefde Aartsengel Michael,

Zou u ons wat woorden van Liefde, kracht, inzicht alsook van troost willen geven in deze tijd van snelle transformatie. Voor de hele mensheid en al wat leeft en al wat lijdt.

Ik dank u.

Rita

*****
Geliefde Ziel,

Ik dank je voor je woorden om Liefde, kracht inzicht en troost voor jullie allen, voor de hele mensheid, voor al wat leeft, en vooral voor al wat lijdt.

"Leven" is het woord wat hier belangrijk is.

Inderdaad geliefde, jij denkt bij deze woorden aan de prachtige boom die men naast je woning, in het steeds meer uitdunnende bos vandaag gekapt heeft. Het deed je werkelijk pijn geliefd hart. Jij voelde inderdaad de treurnis van de boom.

Wat je nog meer pijn deed was de onmacht die je voelde, wetende dat de mens onwetend is in vele zaken. En aldus een stukje van zichzelf doodt als het ware door sommige daden.
Jullie broeders de bomen en gans de natuur in al haar vormen staan jullie ter  beschikking. Zelfs mogen jullie je er mee verwarmen, door er brandhout van te maken.


Doch de issue hier is geliefde, en daar maak jij je terecht zorgen over, dat men zo onbewust met het leven van deze prachtige natuurwezens omgaat. Ook zij hebben bewustzijn, en nog veel meer dan dit. Zij  bedienen jullie van zuurstof.

Alsook nemen zij negativiteit uit jullie atmosfeer en zetten die om in een liefdesvorm die enkel de bomen kennen. Daarom geliefde, wetende van dit alles, doet het jou zo een pijn deze prachtige reuzen te zien verdwijnen.

Je vroeg mij Aartsengel Michael, woorden van troost voor alles en iedereen die lijdt of lijdende is.

Daarom geliefde harten geef ik jullie de volgende woorden:

Wees bewust van je goddelijkheid.

Wees bewust van je godszijn.

Dit is een zeer belangrijke taak op zich geliefden. Dit houdt alles in wat de beweging tot ommekeer kan brengen. Het bewustzijn van jullie goddelijkheid doet jullie inzien dat alles maar dan ook alles omgeturnd, geswitcht kan worden. Dit ten goede van alles en iedereen.
Deze energie, dit bewustzijn is een niet omver te werpen tool (gereedschap), die jullie in je kracht en je Licht laten staan. De gevierde held, dat is wat jullie zijn als jullie gebruik maken van deze krachten en dit inzicht.

Begrijp mijn woorden ten volle geliefden. Werp ze niet opzij om in dwaasheid verder te gaan, maar zet je hart en je mind (geest) open om je te verdiepen in deze gegevens.

Het Is jullie taak om te weten en te geloven dat jullie scheppers zijn. Jullie geliefden, scheppen via je gedachten. Jullie scheppen via jullie harten, energetische structuren die werkelijk vorm aannemen. Jullie scheppen aldus door de ontstane energieën en weefpatronen jullie fysieke werkelijkheid.

Daarom geliefden is het erg belangrijk om je gedachten te ordenen, te beheersen. Onder controle te plaatsen van de Liefde.

Daarom geliefden Is het zeer belangrijk om jullie harten te openen voor liefdevolle woorden en liefdevolle gedachten te laten nederdalen naar jullie harten. Zodat jullie prachtige werelden zullen creëren op zichtbaar en onzichtbaar vlak.

Wees in bewustzijn dat alles leven is, hier, op jullie prachtige Moeder Aarde en stel niet langer uit om jullie hier terdege in te verdiepen.

Wees liefde voor alles en voor iedereen, voor al wat leeft en vooral voor jezelf geliefden.
Liefde kun je zijn door te weten en vooral door te voelen dat alles samenhang heeft. Zowel het zichtbare als het onzichtbare.

de natuur, verwoest haar niet langer, maar omarm  haar intens. Hiermee kan je via je hart begrijpen en weet en voel je dat je haar zult eren.

Laat jullie niet langer manipuleren, verleiden door onnuttige zaken. Met Kerstmis het lichtfeest bij uitstek in het vooruitzicht wens ik jullie te vragen niet te overdrijven in nutteloze zaken, maar om de minderbedeelden wat meer te geven.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright 2016 - Rita Pulmans 

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.