Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 27 november 2016

Stijlfiguren. / 25 november 2016/ ArjunA

Stijlfiguren.
25 november 2016/ ArjunA

Een stijlfiguur is een uitdrukking die door bijzondere formulering of door afwijking van de gebruikelijke zinsbouw een bepaald effect veroorzaakt. Een van de bekendste, en tevens minst begrepen, stijlfiguren vinden we in het boek Genesis. In den Beginne ontmoeten de eerste nudisten een slang die hen verleidt een appel te consumeren.
De slang is een stijlfiguur die, volgens de Schrift, het kwaad vertegenwoordigt.

Wanneer je ziel is ontwaakt, weet je dat goed en kwaad alleen bestaansrecht hebben in menselijke gedachten. Het Hebreeuwse woord voor slang is ‘nachash’, maar het wordt eerder als een werkwoord gebruikt dan als zelfstandig naamwoord. Nachash betekent sissen, mompelen, betoveren, beheksen of orakelen.

Nachash heeft echter ook de connotatie van helder, vurig of vlammend serpent! Het is opmerkelijk dat in Bahassa Indonesia, Maleis en Sanskriet de klankleur van het woord nagenoeg gelijk is: Naga. Waarom is dat zo opmerkelijk? Omdat de Anunnaki voor de Zondvloed in de Vruchtbare Halve Maan hun domicilie hadden. Dit was een gebied dat zich van Beneden Egypte tot in Palestina, Fenicië, het Hasjemitisch Koninkrijk, de Levant en Assyrië. Thans gebruiken we de namen Egypte, Israel, Libanon, Jordanië, Syrië en Irak.


11.000 BC.
Na de Zondvloed werd de wereld opnieuw verdeeld onder de Anunnaki.
·         De clan van Enlil/Jehova, en de afstammelingen van Ziusudra/Noach heerste in Mesopotamië. Shem en zijn afstammelingen regeerden de hooglanden van de Perzische Golf tot aan de Middellandse Zee. Japhet regeerde namens de Enlilclan in de hooglanden van Klein-Azië, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, en de nabijgelegen kusten en eilanden.
·         De clan van Enki (de Serpent Clan) kreeg Egypte en Afrika toegewezen, en Ham, de derde zoon van Noach regeerde namens Enki in Kanaän, Nubië, Ethiopië en Libië.
·         Inanna/Ishtar kreeg de Indus vallei toegewezen als graanleverancier voor de andere Anunnaki regio.
·         Ninhursag kreeg de Sinaï, met de ruimtehaven als overslag voor het goud dat de atmosfeer van Nibiru moest redden, toegewezen.
·         Ninurta, de erfgenaam van Enlil, had intussen een eigen metallurgisch centrum in Tiahuanaco, een stad in het huidige Bolivia bij het Titicacameer. In het Andes gebergte is nu nog de mythe van Amaru Muru bekend. Amaru is een woord voor draak of serpent!

Als je ziet dat in de nieuwe domeinen van de Anunnaki woorden als Nachash en Naga nagenoeg hetzelfde betekenen, weet je dat deze ‘goden’ serpent of draconische wezens waren. De stijlfiguur in de Hof van Eden was niemand minder dan Enki. De twee eerste mensen waren producten van zijn uitspraak: “Laat ons wezens creëren naar onze gelijkenis”.

De Anunnaki worden op eigentijdse afbeeldingen altijd neergezet als Reptiliaanse wezens. Op de oudste muur reliëfs echter, worden ze afgebeeld als gevleugelde wezens met zowel menselijke hoofden als met adelaarskoppen. Ook dat zijn gevisualiseerde stijlfiguren. Als de mens naar hun gelijkenis werd gecreëerd, waarom hebben wij dan niet vier (!) vleugels en een adelaarskop?

De naam Anunnaki (inclusief alle spelvarianten) wordt op twee manieren verklaard. De eerste manier is: ‘Zij die uit de Hemel op Aarde kwamen’, en de tweede verklaring is: ‘Zij van Koninklijken Bloede’. Daarop rijst meteen de vraag naar welk koninkrijk wordt hier verwezen? Het koninkrijk Gods? En wie is dan die God? Als de naam Enlil vertaald wordt met Heer van de Wind/Lucht/Adem, ontdek je dat God uit de Bijbel niet de Al-Schepper is die buiten tijd/ruimte existeert en dus geen vorm kent!

Onbekend Vliegend Object.
We gaan terug naar de betekenis van het werkwoord Nachash dat sissen, mompelen, betoveren, beheksen of orakelen betekent, maar ook de connotatie heeft van helder, vurig of vlammend serpent!

Nu maken we een flinke gedachtesprong. Zij die uit de Hemel op Aarde kwamen in een vlammend serpent dat siste en betoverde… Zou dit een hemels voertuig kunnen zijn dat we thans een raket of UFO noemen? Dat is nog eens een stijlfiguur! Kunnen we dat concept onderbouwen? Ja, we hoeven alleen maar naar de namen te kijken die Enki (Heer. Aarde) in Latijns Amerika droeg. Viracocha, Kukulkan, Quetzalcoatl betekent in verschillende dialecten ‘Gevederde Slang’. Ook dat is een stijlfiguur!

Amaru Muru.
Een oude Inca legende gaat over een schip dat uit de hemel kwam en bij het Zonne-eiland in het Titicacameer meer landde. De goden uit dat schip kwamen als dolfijnen boven water en begonnen een relatie met de pre-Inca volkeren. Deze verbinding met de Hemelmensen gaf de aanzet tot het Rijk van de Inca' s.

Drunvalo Melchizedek beschrijft in ‘De Geometrie van de Schepping’ dezelfde legende. Een vliegende schotel kwam uit de hemel en landde in het Titicacameer. De dolfijnachtige wezens sprongen uit het water, kwamen boven bij de mensen en vertelden hen waar ze vandaan kwamen. Het hotel Augustin in Cuzco had zelfs een logo met een dolfijn die boven de golven uitsprong. De naam Cuzco betekent in het Quechua, de Inca taal, Navel van de Wereld. Dolfijnen en Navel zijn uiteraard stijlfiguren.

Ook in de Sumerische legenden deed de bemanning zich voor als dolfijnen. Bij de Dogon stam van Mali in West-Afrika is er een orale traditie die verhaalt van een schip, dat met vuur en donder op Aarde landde, waaruit wezens tevoorschijn kwamen die Nommos genoemd werden. De Nommos hadden net als mensen twee benen en twee voeten, maar hun lichaam was geheel bedenkt met vissenschubben.

Al deze verhalen lijken als twee druppels water op de legende van de eerste 50 Anunnaki die circa 445.000 BC met hun ruimteschip in de Perzische Golf landden. Het wezen dat door de Inca’s Amaru Muru werd genoemd, heette Nommo bij de Dogon en Oannes bij de Sumeriërs

Oannes.
Op Babylonische en Assyrische reliëfs zijn vaak mannen in vissenkleden te zien. Volgens de overleveringen hebben die reliëfs betrekking op de Mesopotamische mythen die uitgebreid vertellen over amfibie-achtige wezens die het Sumerische land hadden bezocht in een grijs verleden. De leider van deze wezens was Oannes, met een lichaam als dat van een vis was, geheel bedekt met een kleed van schubben. Het hoofd en de benen waren als dat van een mens. En ook de spraak en de stem waren verstaanbaar en menselijk. 's Morgens kwam het wezen vanuit het water en sprak met de mensen.

Slangen, vissen, draken zijn allemaal stijlfiguren die steil uit de hemel kwamen in vurige, vlammende en brullende schepen. Zou Erich von Däniken dan toch gelijk hebben?

Hij leerde ze huizen bouwen, tempels stichten en wetten opstellen. Hij leerde de mensen de principes van de wiskunde en toonde de zaden en hoe zij vruchten moesten verzamelen en verbouwen. Kortom: Oannes bracht de mensen beschaving. Deze mythen zijn minstens vijfduizend jaar oud en hebben veel overeenkomsten met de mythen uit Zuid en Midden-Amerika. Ook deze mythen spreken over een wezen dat uit de zee kwam en mensen beschaving bracht. Dat zou kunnen duiden op een gemeenschappelijke voorouder…

Voorouderlijke wezens.
We hebben in eerder artikelen al geschreven over het reptielenbrein; het oudste deel van ons brein. Het reptielenbrein is verantwoordelijk voor het automatisch regelen van onze ademhaling, bloedsomloop, hartslag, temperatuurregeling. Daarnaast zitten hier ook onze overlevingsinstincten (voeding), en onze voortplantingsdrang (seksueel gedrag).

Daarnaast beschikt de mens ook over een limbisch brein. Het limbisch brein zorgt ervoor dat we plezier beleven aan voeding en voortplantingsdrang. Andere zoogdieren eten en paren zonder er plezier aan te beleven. In het limbisch brein huizen de positieve gevoelens als liefde en genegenheid, maar ook negatieve emoties zoals angst en verdriet.

De neocortex is het laatste toegevoegde deel van ons verstand, of dat wat we onze hersens noemen. Deze zorgen voor het opdoen van kennis, het leervermogen, het gebruiken van een taal, het analyseren en oplossen van problemen, creativiteit, logisch denken enzovoort.

Goed, en nu de verklaring waarom ik met deze drie-eenheid in ons brein op de proppen kom. Het reptielenbrein is het oudste deel. Dit was het brein dat actief was voordat de eerste nudisten, op instigatie van de slang, die appel uit de Boom van Kennis van Goed en Kwaad opaten. Na het eten van die vrucht kwam het limbisch brein in actie en de nudisten ontdekten zowaar dat ze de liefde konden bedrijven en er plezier aan beleefden.

De neocortex werd actief omdat de appel uit de Boom van Kennis van Goed en Kwaad was geplukt. De appel en de boom zijn stijlfiguren, net zoals de slang/reptiel/draak die het eerste paar verleidde om ervan te eten.

Dankzij die neocortex kunnen we, als we ogen hebben die kunnen zien, in alle mythen, legenden en zelfs in sprookjes de stijlfiguren beter plaatsen. Dan begrijp je dat de vurige wagen, getrokken door vurige paarden, waarmee de profeet Elijah ten Hemel voer, een ruimteschip was. Dan begrijp je dat draken eigenlijk kometen zijn die met vurige staarten door de dampkring razen.

Ezechiëls Visioen.
In zijn visioen zag Ezechiël hoe een storm uit het noorden kwam opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste. De wolkenmassa schitterde als blinkend metaal. In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier levende wezens leken. Ze leken op mensen, maar hadden elk vier gezichten en vier (!) vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten leken op de hoeven van een kalf, glinsterend als glanzend koper. Onder de vleugels waren op iedere zijde mensenhanden zichtbaar. De gezichten van de vier wezens waren, evenals hun vleugels, met elkaar verbonden… (Ezechiël 1)

Wanneer je voorbij de Bijbelse stijlfiguren kan kijken, ontdek je een modern en technisch beeld van kosmonauten en onbekende vliegende voorwerpen uit de tijd van het Oude Testament! Dit kan je vergezocht noemen, maar Joseph Blumrich, een ingenieur van de NASA heeft een patent op een vliegend voertuig dat hij heeft afgeleid uit de gedetailleerde beschrijving van de visioenen van Ezechiël.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com