Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 6 november 2016

SAUL: Jullie zijn vrije wezens, volkomen onbeperkt, precies zoals God het heeft bedoeld. / 2016/11/05 door John Smallman


SAUL:
Jullie zijn vrije wezens, volkomen onbeperkt, precies zoals God het heeft bedoeld.
2016/11/05 door John Smallman

Het ontwaken van de mensheid vordert gestaag. Blijf vasthouden aan het vernieuwen van de intentie om het te laten gebeuren, want het is jullie, de mensheid, die slaapt! God heeft geen wekker ingesteld om jullie te wekken uit jullie dromen, want dat zou interfereren met jullie vrije wil keuze. Maar ik verzeker jullie dat Hij er zal zijn, in feite zullen allen in de spirituele rijken er zijn om jullie te begroeten en te eren met een absolute overvloed van Liefde als we de vieringen aanvangen die als gevolg van jullie ontwaken onmiddellijk daarna zullen starten.

Het opgewonden enthousiasme en anticipatie die we op dit moment ervaren kent geen grenzen, omdat we ons duidelijk jullie verbazing en verbijsterde verrukking kunnen voorstellen als jullie wakker worden. Het zal niet het soort suffe ogen wrijvende ontwaken zijn waaraan velen van jullie aan gewend zijn geworden als mensen, in plaats daarvan zullen jullie ontwaken in jezelf, de echte Jij, en jezelf ontdekken als vitaal levend en vervuld van en omhuld binnen het veld van de grenzeloze Liefde die jou en God is.

Jullie kunnen je op geen enkele manier voorstellen of de intense vreugde voorstellen die wacht om jullie volkomen te overgieten als jullie thuis komen in de ontzagwekkende tegenwoordigheid dat God is. Zoals jullie al zo vaak is verteld “Er is slechts Eén!” Jij, ieder van jullie, elk afzonderlijk element van het bewustzijn, zijn verenigd in Eenheid met de Bron, God, de opperste en oneindig wijze Intelligentie waarin alle bewuste leven woont, eeuwig en in diepe vreugde, volledig bewust, en klaarwakker.

God is! Elke bewuste levenskracht, energieveld, bewustzijn, bewuste entiteit, is. . . binnen het creatieve veld dat God is. Er is slechts de Ene. Jullie gevoel of ervaring van afscheiding is onwerkelijk, een denkbeeldige staat die jullie toelaat om een staat van zijn te ervaren die nooit zou kunnen zijn. De levenskracht, het energieveld, het gevoel waarin het bewustzijn zichzelf uitdrukt is de Bron. Er is nergens anders, hoewel, in de droomwereld waarin de mensheid lijkt te leven, lijkt het erop dat jullie de enorme universa die er zijn kunnen waarnemen! Echter, Alles is binnenin! Er is geen "daar buiten."

Bewustzijn, leven, bestaan, zoals mensen ervaren, is in werkelijkheid een innerlijke staat naar buiten geprojecteerd om het mogelijk te maken dat de vorm kan worden gevoeld, waargenomen en ervaren. De illusie is, maar een collectieve projectie die jullie hebben gekozen om in te geloven, en, om het realistischer te maken, werden vormen ontwikkeld - bergen, woestijnen, rivieren, oceanen, planeten, sterren, sterrenstelsels, etc. - om het substantie te geven om het een fysieke realiteit te geven, een 'Daar Buiten', dat overtuigend was. En het blijft zeer overtuigend, terwijl jullie blijven geloven dat het echt is.

Ontwaken is beseffen dat jullie geslapen hebben, blijkbaar voor eeuwen, en te beseffen dat jullie nooit je Bron verlaten hebben. Dientengevolge zal dat besef jullie vervullen met vreugde omdat de werkelijkheid, waarin jullie zullen ontwaken, eeuwige vreugde, onophoudelijke vreugde, een geweldige eeuwige ervaring van volkomen zorgeloze vreugde van het soort waar jullie zelfs nog nooit van hebben gedroomd. Jullie vermogen om ideeën of concepten te bedenken, om je werelden voor te stellen van goedaardige pracht waarin je volledig vrij bent om je onbeperkte creatieve potentieel dat alleen maar meer vreugde brengt, is onvoorstelbaar wanneer jullie fysieke lichamen bewonen met alle beperkingen waarin zij, door jullie collectieve keuze, jullie lijken te verstrikken.

Jullie zijn vrije wezens, volkomen onbeperkt, precies zoals God het heeft bedoeld, en precies zoals Hij jullie heeft gecreëerd. Maar alleen voor de "fun" ervan, bouwde jullie een onwerkelijke sfeer van schijnbaar immense proporties om spelletjes van afscheiding te spelen. Dan, bijna onmiddellijk, omdat jullie je immense goddelijke krachten hebben gebruikt voor de constructie, vonden jullie jezelf schijnbaar verloren en alleen daar binnen. Jullie, nu uiterst kleine, onbeduidende, en kwetsbare wezens, vonden jezelf in menselijke vorm, een vorm van vlees, dat zwak en mager was. Die vorm vereist een constante toevoer van schone lucht, zuiver water, en voedzaam voedsel, maar ook als een soort van bedekking om je te beschermen tegen de extremen van het klimaat, en onderdak om je te beschermen tegen de zwaardere elementen van die omgeving.

De omgeving, de illusoire omgeving waarin jullie het leven ervaren als mensen, is vijandig, niet alleen voor mensen, maar voor alle fysieke levensvormen, want dat is de manier waarop jullie het hebben bedoeld. Je wilde bewijzen dat jullie geen behoefte aan God, jullie Bron hadden. Hij gaf jullie alles wat Hij had toen Hij jullie creëerde, zodat jullie voor eeuwig gelukkig en vreugdevolle zouden zijn. Echter, met het hebben van de vrije wil, wilde jullie het gebruiken om te bewijzen dat jullie onafhankelijk waren, dat jullie God geen vereiste was voor jullie en voor de omgeving, dat God is. Jullie wisten dat afscheiding van, jullie natuurlijke en goddelijke staat, onmogelijk was. Maar jullie wisten ook dat met de immense krachten die Hij jullie had geschonken op het moment van de schepping, jullie een onwerkelijk maar schijnbaar zeer reële omgeving om de spelletjes van afscheiding te spelen konden construeren. En dat is wat jullie hebben gedaan.

Zijn schijnbare werkelijkheid was geweldig, en in jullie enthousiasme daarbinnen te gaan en die spelletjes te spelen, kozen jullie om te vergeten of een sluier te trekken over jullie kennis van jullie onafscheidelijke eenheid met God, en vonden jezelf kennelijk al snel alleen, verlaten, en in groot gevaar in een intens vijandige omgeving.

In de loop der eeuwen hebben vele tijdloze wijzen en heiligen jullie bezocht en probeerde jullie aan te moedigen om wakker te worden, jullie spelletjes achter te laten, en thuis te komen, dat wil zeggen te ontwaken, naar de Realiteit. Zij konden jullie pijn en lijden zien, en zij wilden jullie helpen om te ontwaken, maar jullie waren nog niet klaar om de illusie te laten oplossen, immers, jullie waren trots op wat jullie hadden gebouwd en jullie geloofde dat jullie er over konden heersen.

Nu is gebleken dat de beperkingen die jullie aan jezelf hebben opgelegd, zowel fysiek als intellectueel, nooit krachtig genoeg zouden zijn geworden om de omgeving te domineren en te controleren die jullie hadden geconstrueerd. Jullie hadden het gebouwd met jullie goddelijke krachten voordat jullie erin binnen gingen. De limieten die jullie er binnen hadden gekozen om jullie zelf op te leggen verzekerde jullie er alleen van dat jullie het nooit echt zouden kunnen domineren. Je zou kunnen slagen in het vernietigen van het deel waarin jullie hadden gekozen om jullie spelletjes te spelen, maar wat zouden jullie dan willen doen? Een ander deel bezoeken en hetzelfde doen?

Daarom kozen jullie ervoor om collectief te ontwaken en het te laten oplossen in de leegte van waaruit jullie het materiaal hadden aangetrokken om het te bouwen. Dat is wat er nu gebeurt, als jullie industriële conglomeraten hun destructieve activiteiten versnellen over de gehele planeet, en je menselijke organisaties zich bezighouden met doorgaande bittere conflicten van een intens egoïstische karakter. De sociale, politieke, zakelijke en religieuze systemen die jullie hebben opgebouwd en ontwikkeld door de eeuwen heen zijn niet langer praktisch, zij zijn vervuld met tegenstrijdige meningen en adviezen waarvan de voorstanders en advocaten weigeren om naar elkaar te luisteren, maar in plaats daarvan schreeuwen ze elkaar naar beneden in een explosie van betekenisloze retoriek. Het is echt tijd dat jullie ontwaken.

Dus, zoals we jullie eraan blijven herinneren, jullie - die dit lezen of luisteren naar dit of andere gechanneld materiaal - hebben ervoor gekozen om te zijn belichaamd als mensen om op dit moment te helpen bij het proces van ontwaken. De meest effectieve manier waarop jullie kunnen helpen in dit proces is door dagelijks naar binnen te gaan, naar jullie heilige innerlijke heiligdommen, waar het licht van Gods Liefde, en dus van jullie Liefde, continu brandt, en de intentie hebben om Liefde in actie te zijn, om lief te hebben in elk moment en in elke interactie met anderen. Je bent liefde en alles wat nodig is van jou is dat je jezelf bent, vrij van alle ego maskers en vermommingen, en dat je toestaat dat het Licht van Goddelijke Liefde, dat jouw ware aard is, voorwaarts laait in de wereld en het ontwakings proces van de mens intensiveert en versnelt.

Jullie ontwaken staat voor de deur!

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl