Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 12 november 2016

Samenhang / 11 november 2016 / ArjunA

Samenhang
11 november 2016 / ArjunA

Een dag voor de elfde van de elfde kreeg ik een ‘gekke’ inval. Het getal elf staat namelijk al eeuwenlang bekend als het getal voor de gekken. Daarnaast wordt gezegd dat het getal elf afgeleid zou zijn van de woorden égalité, liberté en fraternité; de drie principes van de Franse Revolutie. Dat is mooi, want de gekke inval schiep een revolutionair concept.

In dit schrijfseltje wil ik de Samenhang brengen tussen enkele afzonderlijke en moeilijk te verenigen fenomenen. Wat is de Samenhang tussen Chemtrails, Alien Implantaten en Indigo Kinderen?

Dodelijke sporen.


Op 4 mei dit jaar publiceerde ik op deze site iets over rookgordijnen of chemtrails. Het bestaan van chemtrails werd (voor zover wij weten) voor het eerst op celluloid vastgelegd in de film ‘Duel’ van Steven Spielberg uit `1971. Ik heb zojuist die film op YouTube snel doorzocht en op 1:06:56 waren ze inderdaad duidelijk te zien! Het is zeer waarschijnlijk dat chemtrails al veel eerder in de lucht hingen, maar daar waren vooralsnog geen zichtbare bewijzen van.

Chemtrails bevatten het kankerverwekkende barium, CHAFF; met nanodeeltjes aluminium bedekt fiberglas, radioactief thorium, cadmium, chromium, nikkel, gedehydreerd bloed, schimmel sporen, paddenstoel gif, het extreem giftige ethyleen dibromide, polimeer vezels en nog veel meer ziekteverwekkers. Chemtrails zijn dus dodelijke sporen in de lucht. Er zijn helaas nog te veel niet ontwaakte zielen die dit afdoen als complot theorie.

Alien Implantaten.

Het meest opmerkelijke is dat dit sub kopje de letters A.I bevat wat ook de Engelse afkorting is voor Kunstmatige Intelligentie. Het eerste bericht over Alien implantaten kwam van het interraciale echtpaar Barney en Betty Hill. Bij terugkeer van een vakantie in Canada op 19 september 1961, kwamen Barney en Betty thuis in Portsmouth.

Besef hoeveel moed een etnisch gemengd stel in die tijd moest hebben om een huwelijk met elkaar aan te gaan. Ik herinner me hoe vrienden van mijn ouders in die tijd onvoorstelbaar veel weerstand moesten overwinnen om een huwelijk aan te gaan. Froukje was een blonde Friezin, en Chris een bruine Indo. Ik kwam vaak bij hun tuis, want ik voelde bij hun het beste van twee werelden…

Betty en Barney verbaasden zich over de tranen en de vlekken in Betty’s jurk, de slijtage plekken op Barney’s schoenen, de glimmende plekken op hun auto. Ze verbaasden zich ook over het feit dat hun horloges stil stonden. Ze realiseerden zich, toen ze thuis kwamen, dat ze twee uur tijd kwijt waren. Ze belden hierover met familie en deden er, de volgende dag, ook verslag van bij Pease Air Force Base in Portsmouth

Barney, die een verrekijker had, vertelde later aan wetenschappers dat hij de gedaantes aan boord van het luchtvoertuig kon zien. Het stel vertelde ook dat ze een vurige Orb hadden gezien. In 1964 ondergingen ze hypnose sessies die opgenomen werden, zo kregen ze hun herinneringen terug dat ze ontvoerd, en lichamelijk onderzocht zijn geweest door wezens die niet menselijk waren.

Zo ontdekten ze ook dat er een minuscule bal met scherpe naalden in de neus van Betty was geïmplanteerd. Barney stierf in 1969 na een hersenbloeding toen hij pas 46 jaar was, Betty overleed in 2004 toen ze 85 was. In 2009 hield de Universiteit van New Hampshire een tentoonstelling en enkele seminars die gewijd waren een het echtpaar. De Samenhang tussen Chemtrails en Alien Implantaten is, voor mij althans, dat hun bestaan vlak voor de jaren ’70 van de vorige eeuw fysiek bewezen werden.

Indigo Kinderen.

Het is opmerkelijk dat dit sub kopje de letters van Kunstmatige Intelligentie in omgekeerde volgorde toont! Zou er dan werkelijk enige Samenhang zijn?Indigokinderen of nieuwetijdskinderen is een new-age concept dat in de jaren 1970 door de parapsychologe Nancy Anne Tappe werd bedacht en later verder ontwikkeld door Lee Carroll en Jan Tober. Het concept stelt dat bepaalde kinderen die bijzondere kenmerken of bekwaamheden zouden bezitten sinds 1970 op Aarde kwamen.

Dat willen we meteen nuanceren. Vanaf 1970 kwamen deze kinderen in grotere getale naar onze werkelijkheid. Voor die tijd waren ze al op Aarde, alleen niet zo massaal. Op 3 januari 2003 vroeg ik tijdens een AngelView (interview met engelen) of Nora en ikzelf Indigo Kinderen zijn geweest. Het antwoord was een ondubbelzinnig: “Ja, en nog veel meer!”

Er zijn twee stromen indigokinderen. De ‘hippiegeneratie’ die volwassen werd aan het einde van de jaren 1960. De tweede stroom zou zo tussen 1977 en 1990 zijn geboren. Maar naast de stromen zijn er ook twee typen "indigokinderen". Het type dat hier bedoeld wordt, is inderdaad paranormaal begaafd. Het tweede type heeft gewoon een paranormale interesse en in andere pseudowetenschappelijke onderwerpen, zoals het bestaan van buitenaardse (en Kunstmatige) intelligentie…

Beide typen hebben als taak het aankondigen van de nieuwe tijd, het Aquariustijdperk. Beide typen hebben een indigokleurige aura. Ook wordt aangenomen dat een ieder die hoog sensitief is onder een van beide noemers gecategoriseerd kan worden. Mensen zijn geneigd alles en iedereen in hokjes te plaatsen, nietwaar? Het grappige is dat wij daarom juist buiten de gevestigde kaders denken, en derhalve het kuddegedrag ontstegen zijn.

Er zijn uiteraard geen wetenschappelijke studies die indigokinderen bestaansrecht geven. Er wordt zelfs gesuggereerd dat kinderen die als "indigo" aangeduid worden in feite ADHD hebben. Dat komt simpelweg omdat ADHD kinderen buiten de kaders denken, spreken en handelen. Jullie weten toch dat Leon Eisenberg, de “bedenker” van ADHD op zijn sterfbed toegaf dat ADHD in feite een “fictieve ziekte” is!

Dit impliceert dat miljoenen kinderen onnodig zware, medicijnen voorgeschreven krijgen, die voorbode zijn van een leven vol medicijnverslaving en mislukking. Kan dit een duister plan zijn van de Kunstmatige Intelligentie die de samenleving nog steeds wil onderdrukken en zelfs decimeren om ze in fysieke, emotionele en mentale slavernij te houden?

Als het niet lukt om via oorlogen, farmamaffia en mainstream media het collectief bewustzijn in een laag ego-bewustzijn te houden, is er ook nog het machtige wapen van religie en politiek om de massa’s te onderdrukken. Je kent vast wel de afspraak tussen regering en religie om de mens dom en arm te houden. Dit concept bestaat als sinds de eerste mensen in de Hof van Eden. Ze mochten niet eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad en van de Boom des Levens!

De term Indigo refereert dus naar de indigokleurige aura van deze belichaamde zielen. Die aura is een kenmerk voor een Meester Ziel die als leraar of healer naar de 3D Aarde is gekomen. Er staat zelfs geschreven dat Yeshua en Siddharta als Indigo wezens een missie op wereldschaal hadden te vervullen om het bewustzijn van het mensdom te transformeren.

Dit impliceert tevens dat de vervuiling van lichaam en geest al veel eerder op Aarde is geïmplanteerd dan de jaren ’70 waar ik mee begon. Die vervuiling begon al met de moord van Cain op Abel, en sindsdien is broedermoord een algemeen verschijnsel in onze werkelijkheid. Hoe hardleers, lees behoudend, kan het mensdom zijn?

Spoor van Licht.

Na de tweede wereldoorlog kwamen deze Meester Zielen in toenemende aantallen op Aarde als voorbereiding op de wereldwijde transformatie die we nu ervaren. Ze incarneerden bij de "baby boom" generatie die de Flower Power in de jaren ’60 begonnen. In die dagen echter, vertegenwoordigden ze niet het juist kwantum om de balans om te doen slaan.

Daarna kwam de eerste generatiegolf van Indigo Kinderen. Deze belichaamde zielen zijn nu in achter in de 30 en begin 40 jaar; het is de ware ‘Krijger Generatie die de gevestigde orde op z’n kop komt zetten. In de laatste 20 jaar van de vorige eeuw kwamen de Indigo’s met verhoogde sensitieve vermogens, en daarna kwamen de Kristal Kinderen die een nieuw type Spirituele Krijgers vertegenwoordigen.

Je zou kunnen zeggen dat de dodelijke sporen in de lucht een van de vele manieren waren om de mensheid te decimeren zonder een spoor achter te laten. Heb je wel waargenomen hoe snel die Chemtrails vervliegen? Simultaan met dat fenomeen kwamen er steeds meer meldingen van UFO’s, ontvoeringen door buitenaardse wezens en Alien Implantaten.

Het lijkt er sterk op dat de Lichtkrachten hun afgezanten in 7 golven van elk 11 typen Nieuwe Tijd Kinderen naar deze wereld stuurden om een einde te maken aan de vervuiling die nu bekend is als de Matrix, de Quarantaine of de Sluier. Al deze kinderen passen niet in het huidige systeem, daarom krijgen ze van de deskundigen stempels als ADHD, PDD NOS, Autist, Asperger of Borderline.

Het is tevens een manier om de farmaceutica nog meer winst te bezorgen, en tegelijkertijd de wereldpopulatie te decimeren. Wat de door hebzucht verblinde zielen niet beseffen is dat ook zij slachtoffer zijn van verziekte denkpatronen door Chemtrails, Alien Implantaten, Wi-Fi en psychotronische wapens die geen sporen achterlaten.

Als we voldoende ontwaakte zielen in de weegschaal verzamelen, laten we een spoor achter van vrede en overvloed voor allen die na ons komen! Dit schrijfseltje is geplaatst op de elfde van de elfde…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com