zondag 13 november 2016

Raphaël en de groep en Isoritas de buitenaardse met zijn healers. Channeling nr. 23 /13 november 2016 / Margreet de Carpentier

Raphaël en de groep en Isoritas de buitenaardse met zijn healers.
Channeling nr. 23
13 november 2016 / Margreet de Carpentier

Wij zien dat er heel veel verdriet ontstaan is in Amerika na de verkiezingen, verdriet over het verloop van de verkiezingen. Vertrouwen, het komt goed en wij blijven het benadrukken, stuur positieve energie naar de toekomstige leiders. Begin 2016 hebben wij woorden doorgegeven die Margreet op het moment van de uitslag van de verkiezingen net zat te lezen en dat was geen toeval, zij moest dat stukje op dat moment lezen. Wij willen dat zij die woorden van ons die wij toen gesproken hebben nog een keer herhaald.

Met de verkiezingen treden er mensen naar voren die niet geschikt zijn om te regeren. In eerste instantie zullen zij bejubeld worden en geaccepteerd maar langzaam maar zeker keren de mensen zich af van de mensen die niet geschikt zijn voor dié functies.

Uiteindelijk was dit, al voelt het voor velen niet zo, de beste kandidaat. U zult in de toekomst merken dat alles anders gaat verlopen als dat velen op de wereld vermoeden. Stuur liefde en licht er naar toe. Ga het niet voeden via uw gedachten met negativiteit. Via uw gedachten kunt u het omdraaien en zo een stukje meewerken aan de wereldvrede. Via positieve gedachten kunt u zorgen dat de vrede op de wereld er komt.

De aarde is aan het veranderen, de aardschollen zijn totaal aan het verschuiven. Van elkaar af en over elkaar heen, de aarde is zich aan het opschonen. Als er ruimte komt tussen de aardschollen zullen delen van bergen in gaan storten. Langzaam maar zeker zal de aarde iets vlakker gaan worden.

Velen van u zullen dat niet meer meemaken in de hoedanigheid van het lichaam waar in u nu woont. Het kan ook zijn dat u toekijkt vanaf de andere planeten of vanuit het licht. Anderen zullen er voor kiezen om terug te komen naar de aarde om daar het leed te verzachten. Om daar andere taken dan dat ze nu hebben op te pakken, taken ten goede van de mensen en de vrede om u heen, grote taken. Velen van u hebben veel in dit leven mee gemaakt waardoor u sneller emotioneel en innerlijk gegroeid bent dan u voorouders.

U mag met uw wijsheid die u verworven heeft in al uw levens meer en meer naar buiten komen. Uw wijsheid aan gevuld met de wijsheid van ons Raphaël en de groep en van de buitenaardse. De buitenaardse die hard aan het werk zijn op deze aarde. Die rampen aan het voorkomen zijn, rampen die mensen zouden gaan veroorzaken. Als daar iets van naar buiten komt via het medium Facebook of YouTube worden deze zo snel mogelijk vernietigd of bewerkt zodat zo weinig mogelijk mensen er kennis van nemen. Wij werken niet alleen via Margreet, wij werken ook via andere mediums op deze wereld. Zij brengen ook deze waarheden naar buiten.

U leeft in een moeilijke tijd, maar ook in een prachtige tijd. Geniet zoveel mogelijk en schouw. Neem niets op uw schouders, wij vertellen dit zo vaak maar altijd onvoldoende. Als u het nieuws bekijkt, het nieuws wat gemanipuleerd wordt óók in uw land en in meerdere maten in de landen waar de brandhaarden zijn. Laat het niet te veel binnen komen, heb er geen verdriet van maar stuur liefde en licht en geen angst. Ga leven, ga genieten zonder angst en heb vertrouwen, vertrouwen in ons die u begeleiden, heb vertrouwen dat uiteindelijk alles goed komt.

Wij vertellen veel over de dingen die niet kloppen op de wereld, over moord en doodslag, maar dat is altijd zo geweest. Door uw telefoons waarmee de opnames gemaakt worden ziet u wat er op de hele wereld gebeurd en dat blijft zich maar herhalen als vulling op uw beeldbuis. Tot het nieuws weer andere onderwerpen vindt wat genoeg sensatie oplevert. Blijf in uw kracht zend liefde en licht en heb vertrouwen.


Vertrouwen, overgave en intuïtie dat zijn de drie pijlers waarop uw leven mag rusten. Als u dat onder de knie hebt dan kunt u uw levenspad zonder te struikelen feilloos lopen met af en toe een emotie, een levensles, de lessen die u altijd zal krijgen. Ook bij ons, als u terugkeert naar ons of als u terug keert naar uw eigen planeet. Daar krijgt u ook uw lessen alleen in een andere hoedanigheid.

Op de school waarop u nu zit, de school van dit leven, doen de lessen meer pijn, probeer die pijn zo snel mogelijk los te laten. Het zijn lessen en door die lessen wordt u ervaring deskundige. Door die lessen wordt u rijker. Via die lessen komt u op de hogeschool. U wordt ervaringsdeskundige, door het leven te doorleven, zonder diploma’s die uit boeken gehaald worden. De levenswijsheid is de grootste wijsheid die er is. De wijsheid van al uw levens opgeslagen zitten in uw innerlijk.

Zorg héél goed voor de kinderen, die kinderen die allemaal anders zijn. Kinderen waarvan velen geboren zijn om het schoolsysteem te veranderen, want geen kind is gelijk. Voor al de kinderen die onbegrepen worden omdat ze te moeilijk lijken in de ogen van de leraren. De kinderen die geboren zijn vanuit de buitenaardse werelden. Zij zijn nog gevoeliger, ze zijn nog wijzer. Zij weten zelf niet dát ze zo wijs zijn en daarom interesseren zij zich eigenlijk niet zo voor de leerstof die zij op school krijgen.

Ze zien alle vogeltjes vliegen, zij hebben een andere benadering nodig en dat kost iets meer energie. Energie voor een school, dat is geld. Er is te weinig geld voor de scholen om deze kinderen te begeleiden en het geld wat er is, wordt vaak onbedacht uitgegeven.

Ze lijken dom maar als u werkelijk met deze kinderen gaat praten dan hebben zij andere interesses in hoe de mensen behandeld worden met kanker en wat men doet in de atoomindustrie en hoe het gaat in de wereld politiek. Er komen hele wijze woorden uit die kleine mondjes. Zij beseffen veel, maar kunnen het vaak nog niet helemaal begrijpen. Ze kunnen nergens nog met hun kennis naar toe. Zij begrijpen hun kennis niet en de mensen die ze vertrouwen en het vertellen weten ook vaak de antwoorden niet.

Op de scholen worden ze meestal totaal niet begrepen, omdat ze anders zijn, omdat ze te wijs zijn en daardoor vaak de rust verstoren in een klas omdat ze de clown gaan uithangen of heel stil in een hoekje gaan zitten en zich terugtrekken en hun mond niet meer open doen.

Pas als ouders en als grootouders die tegenwoordig ook vaak een stuk van de opvoeding op zich nemen goed op deze kinderen letten, luister naar ze. Luister naar wat ze zeggen en neem ze serieus. Probeer zelf als ouder op het medium google te zoeken of deze u antwoorden kan geven in de woorden die zij begrijpen. Het zijn hele, hele grote geesten in een te klein lichaam, in een te jong lichaam, deze toekomstige wetenschappers.

Als een kind geboren wordt en het daalt in, in de baarmoeder dan hebben ze een taak meegekregen en op dit moment zijn er velen kinderen met grote taken in hun rugzak. Na hun geboorte weten zij niet meer wat voor taak zij hebben meegekregen. Mochten zij hun taak op gaan pakken die vaak moeilijk is, dan mogen zij er nee tegen zeggen. Niet alles lukt wat voorbestemd is. Wij proberen hun zo goed mogelijk te begeleiden, wij laten deze kinderen uit de nieuwste tijd, wij hebben het niet over de nieuwe tijdskinderen, maar over de kinderen uit de nieuwste tijd die vanuit het buitenaardse geboren worden, zo goed mogelijk te begeleiden. Zij worden op dit moment alleen nog geboren bij ouders die dat aan kunnen, die hun begrijpen of althans proberen te begrijpen, en continu moeten knokken tegen het leersysteem om te zorgen dat hun wijze kinderen niét geplaatst worden op de scholen met het laagste niveau waar ze geen kant op kunnen. Het wordt tijd dat het leersysteem wordt veranderd. Het is al meer dan twintig jaar aan de gang dat er kinderen worden geboren om het systeem te veranderen.

De leraren kunnen of durven niet meer op te treden omdat er ouders zijn die verhaal komen halen voor hun prinsjes en prinsesjes. Er mag in de scholen meer orde, regelmaat en discipline komen met strikte grenzen. Het hoeft niet zoals vroeger dat er met de aanwijs stok geslagen werd. Strakke regels en geen stap daar buiten dan voelt de school veiliger voor het kind. Als het kind dan buiten de school komt dan dienen de ouders dat voort te zetten met strakke afgebakende grenzen in het gareel. Geen stap buiten de grens van de ouders. De grenzen die veel ouders veel te ruim maken.

Kinderen blijven kinderen die altijd zullen proberen om buiten uw grenzen te gaan. U zal er moe van worden, maar stel uw grenzen en vooral voor de kinderen in deze nieuwste tijd zijn de grenzen nodig, dat is hún veiligheid.

Er zullen kinderen zij die als ze ouder zijn, het hun ouders kwalijk gaan nemen dat zij geen grenzen stelde, dat zij die veiligheid niet hadden. Laat als ouders niet de opvoeding over aan de scholen, laat niet de regels stellen door de regeringen. De regeringen moeten nieuwe wetten maken om de mens in het gareel te houden. Stuur liefde en licht naar de kinderen die het moeilijk hebben, stuur liefde en licht als u ziet dat de ouders het niet aankunnen. Geen wrok want via uw gedachte kracht komt dat feilloos over.

Er wordt steeds gepraat over de vijfde en zesde dimensie, de mens groeit met de energie van de aarde mee. De frequentie van de mens gaat sneller omhoog als dat men denkt, daardoor zullen heel veel mensen zich moe en uitgeput voelen. Een energie verhoging van het lichaam kost energie. Neemt genoeg rust, zorg dat u genoeg slaap krijgt. Zorg er voor dat u niet te laat nog achter uw beeldschermen zit. Stel als het mogelijk is, uw beeldschermen in de avond anders in zodat het blauwe licht er uit is dan is het rustiger voor uw ogen. Dat blauwe licht kan u wakker houden in de nacht. Het is beter dat als u naar een beeldscherm kijkt en het donker wordt het een zachtere kleur krijgt. Dat is rustiger voor uw hoofd en rustiger voor uw ogen. Het beste is, en dat is moeilijk, zet een uur voordat u gaat slapen de beeldschermen uit. Wij moeten een beetje lachen, de ouders en de grootouders vertelde de kinderen altijd dat zij niet zolang de spelletjes mochten spelen op de beeldschermen. Als wij nú op u neer kijken doen de ouders en de grootouders net zo hard mee, de conclusie is dat zij dit ook tegen zichzelf mogen gaan zeggen en die normen en waarden ook op zichzelf moge gaan toepassen.

Wees zuinig op u wereld.
Wees zuinig op u zelf, hou van elkaar.
Stuur liefde en licht naar de gebieden waar oorlog is.
Er komt een ommekeer, ook in het grote land waar zo veel ongerustheid is gekomen. Wij hadden het al gezegd en achteraf kwam Margreet er achter dat wij het al vaker via haar gezegd hadden.

Heb vertrouwen, eens komt het goed, eens zullen er minder ziektes zijn, rust en vrede op uw wereld.


Met het streven naar totale vrede en totale rust.

Raphaël met de groep en Isoritas met zijn healers die vanaf velen planeten aanwezig waren.