Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 17 november 2016

Quan Yin: Fase van Chaos 16 november 2016 /by Jenny Schiltz

liberty_of_soul_by_veinsofmercury-d646fqkQuan Yin:
Fase van Chaos
16 november 2016 /by Jenny Schiltz

Ascentie Energie Update, Opgestegen Meester Quan Yin

Ik ben blij om deze gelegenheid te krijgen om met jullie allen vandaag te spreken. We begrijpen dat velen van jullie de grote instroom voelen die in jullie gemeenschap gebeurt. Je kunt zeggen dat grote verandering over jullie heen is gekomen en sommigen van jullie vragen je af of de verandering die jullie voelen ten positieve is. Laten we jullie verzekeren dat dat zo is. Bij deze stelling zullen jullie je best ongelooflijk voelen en je afvragen of we ons bewust zijn van wat er op jullie planeet gebeurt. We zijn ons er heel bewust van en zijn in staat om het groter plaatje te zien en dat is wat wij willen dat jullie begrijpen.

Op het moment van schepping is er chaos die zich stabiliseert en in die stabilisatie kunnen dan de dingen zich opbouwen of op hun plek gezet worden, maar eerst is er chaos. Als jullie rivier geblokkeerd wordt door bevers, moet die rivier zijn stroom forceren in een nieuwe richting, er is eerst chaos in de nieuwe richting en dan is er stroming. Daar zitten jullie in.

Jullie zitten op de plek van chaos. Waar men zich aan moet vasthouden, is, dat als de chaos zich eenmaal stabiliseert, het nieuwe kan worden opgebouwd. Het is dat om deze reden we jullie gevraagd hebben om niet in de emoties geveegd te worden van de buitenste wereld, want dan weiger je gewoon het binnenbrengen van het nieuwe. We hebben ieder van jullie gevraagd om te kijken naar wat je schept in je gedachten, je woorden, en daden want jullie zijn het waarop verlaten wordt om de chaos te stabiliseren zodat een nieuwe stroom kan worden gevestigd.

We begrijpen dat dit geen kleine taak is. We vragen je om het reddingsvlot te zijn, het nulpunt, zoals je wilt. We vragen jullie om naar de tijd van onvoorwaardelijke liefde terug te keren en steeds weer, als veel van wat je hoort in jullie wereld tegengesteld hiervan is en ontworpen is om te ontsteken. We vragen jullie om open te zijn en alle kanten te zien, zelfs de kant toe te staan die nooit eerder werd gezien. Jullie gemeenschap is gebouwd op conflicten en verkeerde informatie, de waarheid is net begonnen om blootgelegd te worden.

Jullie kunnen jezelf vragen waarbij dit werd gedaan. Dat is eenvoudig. De woede naar een naaste kan iemand laten voelen dat ze een standpunt innemen, wat ze in hun kern geloven te beweren maar het is eigenlijk een illusie om in je kracht te gaan stappen. Als iemand in staat is om onvoorwaardelijk allen lief te hebben en niet getriggerd te worden in iemands anders leerproces, dan vertonen ze de ware definitie van het in hun persoonlijke kracht stappen.

Dit betekent niet dat je geen opinie kunt hebben of een grens daaraan zetten, zelfs tegengesteld. Het is begrijpen dat jullie meningen waardevol voor je zijn en die van een ander is waardevol voor hen en ze hoeven er niet bij te passen. Het is begrijpen dat iedereen door het proces gaat om te ontwaken met andere snelheden en op andere manieren. Als iemand besluit om te ontwaken in een tijd van omhelzing van vrees en afscheiding, dat dit volmaakt juist is voor hun ervaring. We vragen jullie om ieder persoon hun eigen proces toe te staan, zoals jullie die van jou werden toegestaan.

Velen van jullie worstelen met de emoties van vrees, boosheid, en woede in het collectief. Jullie gevoelige aard kan gemakkelijk worden overweldigd. Als dit is hoe je je voelt, vragen we je om een stap terug te zetten en om te kijken naar je directe werkelijkheid. Begrijp dat ieder mens op deze tijd diens innerlijk conflict weerspiegeld wordt in jouw sfeer van bewuste verbindingen. Kijk naar je nauwste relaties, je vrienden en familie. Is er harmonie? Is er gemak? Dan kijk nar je werkende relaties, je relaties met het grotere publiek? Waar is er verdraaiing? Waar wordt je getoond wat er van binnen moet worden geheeld? Dit is je ware werkelijkheid, al het andere is wat je toestaat om door buitenste bronnen binnen te komen. Is het niet zo dat we aanraden dat mensen oogkleppen op moeten zetten voor wat er gebeurt in de buitenste wereld, maar eerst moeten jullie zeker zijn in je rol, je relaties.

Als je denkt aan elke sfeer van verbinding als jullie verder en verder uit de kust reizen, dan zullen jullie begrijpen waarom het belangrijk is om voortdurend je boot groter en groter te bouwen. Als men in een roeiboot zit, die voldoende kan zijn om elke verstoring te overkomen van geliefden; ze kunnen zichzelf door water overspoeld terugvinden als ze proberen om de wateren van familie of werk relaties proberen af te voeren. Als je je vaardigheden van neutraliteit probeert uit te oefenen en onvoorwaardelijke liefde, terwijl je werkt door alles dat je beweegt uit deze staat van zijn, wordt je boot groter en groter. En sterker.

Velen van jullie hebben belangrijke rollen om de nieuwe aarde energieën te stabiliseren, de nieuwe roosters en helpen je planeet te helen en de inwoners. Jullie zijn de stabilisators voor je specifieke gebied. Deze rollen zijn heel belangrijk en hebben nodig dat je in evenwicht bent om die te bereiken. Handhaaf je evenwicht, zelfs als het betekent om jezelf uit alles te halen dat verstoort, dit is niet egoïstisch, het is nodig.

Met diep respect en bewondering.

Quan Jin

Conversatie met Quan Yin:

Ik: Ik kan eerlijk zeggen dat ik geschokt bent bij de hoeveelheid gif dat naar mensen is gegooid over politieke meningen. De hoeveelheid nauw denken, wegvegende generalisaties en negativiteit verrast me echt. Voor mij is dit deel van deze schok mijn begrip van hoe gedachten, woorden en emoties dingen zijn. Veel wapens werden geschapen en kortgeleden gegooid.

Quan Yin: Als iemand niet bewust is van dit feit, begrijpen ze niet wat er geschapen is en gebruikt wordt. Het is net zoiets als oorlog voeren. Om deze reden is het dat we de boodschappen gestuurd hebben om je er van los te maken, zichzelf uit het strijdveld te trekken. Het kan een uitdaging zijn voor iemand om hun energetisch veld duidelijk te houden, midden in de chaos. Dat kan gedaan worden, maar men moet in een hele grote boot zitten.

Ik: Deze 11:11 poort pakte een punch(?). Op een moment voelde ik me alsof de poort in mijn lichaam zat en mijn hele essentie eruit trok. In mijn denken voelde ik alsof ik in een zwart gat zat, en naar voren werd geduwd. Ik sprak met mijn hoogste aspect die uitlegde dat deze sterrenpoort niet ‘buiten’ zat maar in elk persoon. Dat ik stil moest zijn, het proces toestaan en om me te vermaken met het verbazende proces dat aan de gang was.

Quan Jin: Ja, het is gewoon een niet begrijpen dat sterrenpoorten en portalen buiten/in je zijn. Alles zit van binnen en ieder mens is in staat om elke overgang te activeren naar het niveau waartoe ze in staat zijn.

Ik: Stoffelijk worstelen velen. Hoofdpijnen zijn normaal. Al mijn kinderen hebben ze soms wel en niet in de voorbije twee weken. Ik vond een Epson zout bad dat wonderen deed. Sommigen ervaren fluctuatie in hun horen en zien. Sommigen hadden heup pijnen en opzwellingen in de lagere delen.

Quan Yin: Begrijp dat dit alles normaal is als men zich aanpast aan de hogere frequenties. Alles in je verschuift en verandert. Dat heeft regulatie nodig van jullie energetische en stoffelijke lichamen.  Dit wordt het gemakkelijkst gedaan in jullie slaap, dat is waarom zo velen zich meer dan gewoonlijk merken te rusten. Veilig stellen dat het lichaam voldoende vocht heeft en voldoende essentiële mineralen heeft zoals magnesium, dat is ook belangrijk.

Ik: Dank u!

Quan Jin: Ik ben blij om jullie bij deze prachtige overgang te helpen.

https://www.youtube.com/watch?v=yzbqagf05Zo

Join the Facebook page to keep up to date on the energies Channeling the Masters


Copyright 2016, Jenny Schiltz