Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 11 november 2016

Patricia Cota-Robles: Een geschenk van ‘Boven’ als we ons voorbereiden op een glorieus 2017 Posted by Madeline | 7 November 2016

Patricia Cota-Robles:
Een geschenk van ‘Boven’ als we ons voorbereiden op een glorieus 2017
Posted by Madeline | 7 November 2016

Era van Vrede     

 1. Dit is zo’n belangrijke gelegenheid voor ons allen. In 2016 onthulden de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid dat de Aarde haar overgang heeft voltooid in de volle omhelzing van de Eeuw van Aquarius. Dit is een proces waar we doorheen zijn gegaan in ongeveer 300 jaren. Nu voor de volgende 2.000 en meer jaren zal het overheersende Licht dat de planeet baadt van onze Vader-Moeder God de 7de Zonne Aspect van de Godheid zijn die de Violette Vlam is van God’s oneindige volmaaktheid.
 1.  Deze instroom van Licht van onze Vader-Moeder God heeft het vermogen om elke aparte persoon te beïnvloeden op levens-transformerende manieren en als Ontwakende Mensheid gefocust te blijven op dit Geschenk van de Violette Vlam en die iedere dag oproepen in ons dagelijkse levenservaringen. Alles dat we moeten doen is onszelf eraan herinneren aan de glorieuze aanwezigheid van de Violette Vlam en onze IK BEN Aanwezigheid vragen om dit Heilige Vuur op manieren te gebruiken die ons zal assisteren en alle Leven op deze planeet.
 1. Velen van jullie hebben waarschijnlijk gehoord over de Violette Vlam en kunnen zelfs de verbazende zegeningen hebben beleefd, maar wat de Wezens van Licht willen dat we weten is dat sedert de Aarde haar overgang heeft voltooid in de glorende Eeuw van Aquarius, is de Violette Vlam oneindig meer krachtiger en zal onze levens op wonderbaarlijke manieren beïnvloeden, ver buiten alles waar we ooit over droomden dat mogelijk was.
 1. Om de Violette Vlam van God’s oneindige Volmaaktheid tot zijn volle Potentieel tot stand te brengen, moeten de Zonen en Dochters van God die op Aarde wonen, dit Heilige Vuur aanroepen en het toestemming geven om in onze levens tussenbeide te komen. Wij hebben allen de vrije wil, en daaruit voortvloeiend, is de Universele Wet: “De oproep voor hulp moet uit het rijk komen waar de assistentie nodig is.” Onze Goddelijke Ouders en het Gezelschap van de Hemel kan niet gewoon een toverstafje bewegen en onze menselijke miscreaties terug transmuteren in Licht. Maar, als de Zonen en Dochters van God die op Aarde wonen de Violette Vlam aanroepen en vragen dat het Heilige Vuur elke gedachte, woord en daad, gevoel, herinnering of geloof dat we ooit hebben uitgedrukt, in elk tijdsframe of dimensie die bijdroeg aan pijn en lijden op Aarde, transmuteert, zullen de sluizen van de Hemel zich openen als antwoord op onze in het hart gevoelde smeekbeden.
 1. Ik weet dat dit te goed lijkt om waar te zijn, maar de Wezens van Licht zeiden dat dit nog niet eens begint om het Goddelijke Potentieel te beschrijven van de Violette Vlam die nu de Aarde baadt.Gelukkig, om zegen te verkrijgen van de Violette Vlam hoef je niet volledig te begrijpen of zelfs te accepteren dat de Violette Vlam echt/werkelijk is. Alles dat je hoeft te doen is om er over te denken als een mogelijkheid, en om dan je IK BEN Tegenwoordigheid te vragen om de Violette Vlam te gebruiken van God’s Oneindige Volmaaktheid om alles te transmuteren dat pijn en lijden veroorzaakt in je leven, in de levens van de Mensheid, of in de ervaring van elk ander facet van Leven op Aarde.
 1. De Opgestegen Meester Saint Germain is een instrument geweest om de kennis van de Violette Vlam al enkele jaren naar het bewuste denken te brengen van de Mensheid. In de Hemelse Rijken is hij bekend als de Zoon van Vrijheid en heeft hij vrijwillig de Violette Vlam ondersteund op Aarde voor de zegening van alle Leven dat daar evolueert. In zijn verheven dienst in het Hart van onze alwetende, alomtegenwoordige, almachtige Vader-Moeder God – de Kosmische IK BEN – Alles Dat Is – is hij de Bewaarder van de Violette Vlam. In zijn octaaf van Goddelijke Dienst, onderhoudt Saint Germain dit geschenk van onze Vader-Moeder God voor al de Zonen en Dochters van God door het Universum en hij zal enorm de Violette Vlam vergroten op Aarde door de Eeuw van Aquarius heen.
 1. Door deze kritieke tijd op Planeet Aarde werkt Saint Germain met de ondersteuning van het gehele Gezelschap van de Hemel. Elke Adept, Avatar, Boeddha, Saint en geKerstend Wezen dat ooit op de Aarde liep helpt Saint Germain in zijn onderneming om deze planeet en alle Leven dat op haar evolueert, te assisteren en voor onze Ascentie naar de 5de Dimensionale frequenties van de Nieuwe Aarde te helpen. Nooit hebben de Kinderen van God zoveel hulp ontvangen van uit De Hoogte als wij krijgen bij dit Kosmische Moment.
 1. De enorm vergrootte frequenties van de Violette Vlam die nu de Aarde baden zullen alles transmuteren dat we willen healen of transformeren in onze individuele levens of op de planeet. Deze NIEUWE Violette Vlam zal alles terug transmuteren in Licht dat niet de liefde, harmonie, en evenwicht van de Hemel op Aarde weerspiegelt. Alles dat we moeten doen is het Violette Vuur in actie oproepen door onze IK BEN Tegenwoordigheid en de IK BEN Tegenwoordigheid van elke persoon op Aarde.
 1. Als we het Violette Vuur oproepen, kunnen we werken voor specifieke zaken in ons leven, wereld problemen tackelen, of een aanroep scheppen die de omvang dekt van problemen die zich op aarde manifesteren. In dat geval kunnen we de aanroep gebruiken als een mantra en de Open Deur worden voor de Violette Vlam van God’s Oneindige Volmaaktheid op elke tijd en plaats. Bijvoorbeeld kan een eenvoudige oproep zo zijn:
 1. “Ik BEN mijn IK BEN Tegenwoordigheid en IK BEN EEN met de IK BEN Tegenwoordigheid van de hele Mensheid. Ik roep nu de volle kracht op van de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid om oorzaak, kern, effect, opname en herinneringen van elke gedachte, gevoel, woord, daad of geloof die de Mensheid of Ik ooit heeft uitgedrukt in elk tijdsframe of dimensie, beiden bekend en onbekend, die alles weerspiegelt dat minder is dan de oneindige volmaaktheid van Gods Goddelijke Liefde.”
 1. Door je een eenvoudige affirmatie te herinneren zoals deze, kunnen we dit steeds zeggen door de dag heen. Dan zullen we een constante kracht zijn van de Violette Vlam waar we ook zijn en wat we ook doen.
 1. Bij gelegenheid roepen mensen de Violette Vlam op zonder resultaten te zien in de buitenste wereld, zo snel als ze die wilden zien. Dit geeft hen een verkeerde impressie dat de Violette Vlam niet werkt. Dat is nooit het geval! De Violette Vlam is een Geschenk van Goddelijk Licht dat wetenschappelijk werkt met de letter elke tijd dat die wordt aangeroepen door de IK BEN Tegenwoordigheid. Het moment waarop jullie een kritieke massa bereiken van de Violette Vlam in je Leven zal er een niet te stoppen verandering zijn en wat je ook oproept zal zich in je leven manifesteren. De Sleutel is: “Ga Door met Doorgaan!” De Violette Vlam is oneindig krachtiger dan de gefragmenteerde, op vrees gebaseerde misscheppingen van jullie verleden. WEET dat jullie het vermogen hebben om honderden levens te transmuteren die negatief waard zijn: “In Een Oogwenk”  “Denk er aan, het Licht van God is ALTIJD zegevierend, en JULLIE zijn dat Licht.”
 2. EEN KRACHTIG BEELD VAN DE NIEUWE VIOLETTE VLAM 
 1. Om ons te helpen bij de nieuwe en weergaloze frequenties van de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid die nu de Aarde baden, heeft de Geliefde Saint Germain ons een tastbaar beeld gegeven dat niet alleen de nieuwe frequenties weerspiegelt van de 5de Dimensionale Kristallijnen Violette Vlam, maar die het beeld zelf zendt naar iedereen die energie, vibratie en bewustzijn heeft gezet in de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid door onze Vader-Moeder God.
15.   Saint Germain zegt dat de IK BEN Tegenwoordigheid van elke mens die dit beeld observeert deze gecodeerde frequentie zal herkennen van Goddelijk Bewustzijn van onze Vader-Moeder God, zelfs als de persoon geen bewust besef heeft van wat de Violette Vlam is of hoe je er door gezegend wordt. Saint Germain zei dat dit proces de deur zal openen voor het Ontwaken van de persoon op wijzen die eerder niet mogelijk waren.

16.  Om deze reden, aan de top van deze Nieuwsbrief hebben we het beeld ingesloten van de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid die gegeven was aan ons door Saint Germain. We hebben ook enige gelegenheden ontwikkeld voor jullie en je Geliefden om zegening te krijgen van dit geweldig beeld van de Violette Vlam.

17.   Violette Vlam Toets Kaarten

Deze Violette Vlam Toets Kaarten zijn de Perfecte manier voor je vrienden en Geliefden om de zegeningen te beleven uit deze Violette Vlam beeltenis of ze zich bewust zijn van de Violette Vlam of niet. Gewoon om een notitie te krijgen geschreven door jullie op een van de mooie kaarten zullen ze de gecodeerde frequentie herkennen van Goddelijk Bewustzijn van onze Vader-Moeder God. Dit zal de deur openen voor hun ontwaken in volmaakte verbinding met hun Goddelijke Plan.

 1. Deze Violette Vlam Schrijf Kaarten zullen prachtige Kerst Kaarten zijn die een speciale zegening aan iedereen geven die ze ontvangen. En de Violette Vlam Schrijf Kaart pakketten zullen geweldige Geschenken zijn voor het Kerst Seizoen
 1. Als je geïnteresseerd bent om de Violette Vlam Schrijf kaarten te bestellen, zijn die beschikbaar op je website klik gewoon op de link hieronder.

 1. Violet Flame Poster
 We hebben ook deze krachtige beeltenis van de Violette Vlam van God’s Oneindige Volmaaktheid beschikbaar gemaakt in een 11 inch bij 15 en een ¼ inch poster, zodat je stoffelijk de ervaring krijgt van de straling van dit Geschenk van ‘Boven’.
Door deze beeltenis in je huis te hangen en in je werk omgeving zul je gezegend worden met de straling van de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid en de beeltenis zelf zal naar je stralen en naar iedereen die naar de energie kijkt, de vibratie observeert en het bewustzijn dat gecodeerd is in de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid door je Vader-Moeder God. Dit zal je overdag er aan laten denken dat je de Open Deur bent voor dit Geschenk van onze Vader-Moeder God. Dit zal je helpen om snel de oppervlakte negativiteit te transmuteren die je veel gemakkelijker zal laten verder gaan in het Licht.

Als je geïnteresseerd bent om deze Violette Vlam poster te hebben is die beschikbaar op onze website, klik op de link hieronder:
http://www.eraofpeace.org/the-new-5th-dimensional-solar-violet-flame-poster

 1. Violette Vlam beeltenis op Canvas
Door de Violette Vlam beeltenis op canvas te bestellen zul je $ 10.00 korting krijgen.

Deze canvas is ook beschikbaar op een mooi 18 inch bij 24 inch canvas. De straling van deze beeltenis van de Violette Vlam is schitterend!
Door deze beeltenis in je huis te hangen en op je plek van werk zal je omgeving worden gezegend met de straling van de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid en het beeld zelf zal naar jou en iedereen stralen die de energie, de vibratie en bewustzijn observeert die in de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid is gecodeerd. Dit zal je er aan laten denken door de dag heen dat jij de Open Deur bent voor dit Geschenk van onze Vader-Moeder God. Dit zal je helpen om snel de oppervlakte negativiteit te laten transmuteren die je veel sneller laat verder gaan in het Licht.
http://www.eraofpeace.org/the-new-5th-dimensional-solar-violet-flame-on-canvas

 1. Patricia Cota-Robles
  New Age Study of Humanity’s Purpose
  a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
 1. www.eraofpeace.org
 1. This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is not altered and the proper credit line is included.
©2016 Patricia Diane Cota-Robles

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

vertaald door: winnyd@stralendetoekomst.nl