Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 16 november 2016

Opgaan in Licht / Geplaatst 16 november 2016 / Dr. Frits Evelein

Geplaatst 16 november 2016 / Dr. Frits Evelein

Opgaan in Licht Het ontwaken van je lichtlichaam Je evolueert naar een staat waarin je, als ontwaakte geestelijke mens, op het moment dat je de aarde verlaat al je energie in je lichtlichaam terugtrekt. Geen sterven, geen begraven, geen crematie, geen lijden en niets dat achterblijft. Opgaan in het licht van je geestelijke wezen als de tijd daar is.

 

Het was tijdens een groepsmeditatie in de cursus “Over de Dood” (1) dat de leidster mij vroeg naar de laatste dag van mijn aardse leven te gaan. Wat ik ook probeerde het lukte me niet mezelf fysiek in een lichaam te zien en te ervaren op deze laatste dag. Ik ervoer mezelf alleen maar als puur licht in een menselijk lichaam. Intens verbonden met de aarde, de mensheid, de Melkweg, alle sterrenstelsels en het totale gigantische onbegrensde universum. Het verraste me en tegelijkertijd wist ik het. Het voelde liefdevol, warm, diep, stil, levend en groots. De leidster van de meditatie vroeg mij te kijken vanuit dat aardse moment naar mijn aardse leven en te zien wat opkwam. Ik voelde dat wat ik ook doe, denk, voel, ervaar, meemaak als mens allemaal perfect is. Alles heeft een plaats in dit prachtige grote Zijn. Vervolgens vroeg de leidster mij contact te maken met het moment dat ik het aardse bestaan losgelaten heb en vanuit dat perspectief te kijken naar mijn menselijke leven. Tot mijn verbazing was er totaal geen sterven, het was licht en bleef licht. Ik zag hoe mijn geestelijke wezen mens is, en hoe mijn wezen de aarde als lichtwezen verlaat zonder een spoor achter te laten. Ik wist op dat moment dat dit mijn ervaring is van hoe ik mijn leven als mens transformeer en hoe ik dit leven ga verlaten.


Sterven zoals we dat nu kennen is een aspect van de oude aarde; begraven en cremeren kunnen in de toekomst worden vervangen door opgaan in licht, geen spoor achterlaten. Er zijn al voorbeelden van geweest in bijzondere gevallen. Nu staan we op een punt in de tijd waarin de geestelijke ontwikkeling van iedereen een ongekende sprong kan maken. Hierdoor kan dit voor iedereen een realiteit worden. Het is een keuze die je nu kunt maken om volledig je geestelijk wezen als mens te manifesteren en te leven. Deze ervaring maakt voor mij deel uit van een lange reeks ervaringen en inzichten die mijn hele leven hebben vervuld en vooral de laatste jaren intensiever zijn geworden. In het contact met de OMnium Methode van Caroline Cory (2) kreeg ik ook meer inzicht en informatie over het hoe en waarom van de huidige geestelijke evolutie. Je hebt nu de keuze om opnieuw te leven, opnieuw te creëren en je menselijke ervaringen opnieuw te beleven, inclusief het moment van het verlaten van deze aarde.

Je geestelijke wezen is puur licht

Zoals ik eerder schreef (3) is onze werkelijke aard puur geest, ontstaan vanuit de Universele Bron. Als geestelijk wezen heb je geen lichaam, je bent puur energie. De Bron is als een gigantisch Licht en bewustzijn in het centrum van ons universum. Het is puur Zijn, puur liefde en pure creatiekracht. Jij komt uit de Bron en bent hierdoor van dezelfde energie, bewustzijn en creatiekracht. Je bent een deeltje van het bewustzijn van de Bron en draagt alle mogelijkheden en structuren en energieën van de Bron op de unieke wijze van je geestelijke wezen en ontvouwt die meer en meer.


De mensheid is in de loop van haar evolutie dit vergeten en de verbinding met de Bron was bijna verbroken. Hierdoor was de aarde energetisch en qua bewustzijn geïsoleerd geraakt. Dit is nu opgelost en door de herverbinding is een enorme en constante instroom van Bronenergie en bewustzijn op de aarde aanwezig. Dit ondersteunt je constant je ware aard te herinneren en erin te ontwaken. Je menselijke DNA, dat alle informatie aan je cellen, organen en gehele lichaam geeft, kan nu weer vanuit het goddelijke DNA (het bewustzijn van de Universele Bron) geactiveerd worden. Hierdoor kom je in een perfecte uitlijning met je Hoger Zelf, je geestelijke essentie en het bewustzijn dat je doet ervaren hoe het is om als geestelijk wezen mens te zijn. Door het ontwaken van je goddelijke DNA hebben je fysieke cellen de potentie van oneindige creativiteit. Concreet betekent dit dat je fysiek kunt bepalen hoe oud je wordt, hoe je je lichaam wilt ervaren, wanneer en hoe je de aarde wilt verlaten etc., omdat lichaam en geest perfect verbonden zijn. Dit perspectief is voor de mensheid als geheel iets voor komende eeuwen. Echter deze ontwikkeling kan snel gaan, als je daarvoor kiest, vanwege de nieuwe universele energie die nu op aarde aanwezig is.

Verhoog je trilling

Door dit ontwaken verhoog je je trilling. Je waarneming verandert, wordt subtieler en je snapt dat het menselijke drama en gevoel van isolatie een oud programma is. Je ziet dan dat angst een vorm van onderdrukking is. Dat alle gevoelens van eenzaamheid en gebrek, programma’s en methoden zijn vanuit de oude aarde en de oude collectieve mensheid. Deze houden je weg van wie je werkelijk bent. Het geestelijke ontwaken tot deze nieuwe staat van bewustzijn is een heerlijk proces. Niet altijd eenvoudig, want het betekent ook dat je bekende gewoontes leert doorzien op hun onwaarheid. Je oude menselijke identiteit verdwijnt en wordt vervangen door een nieuwe geestelijke aanwezigheid die elk moment nieuw is. Je lichaam verandert meer en meer in een vorm van energie. In dit proces laat je oude patronen, overtuigingen, gewoontes, angsten, ziektes en routines meer en meer los. Je kunt dit proces actief aanpakken door dagelijks hieraan te werken. Je kunt effectieve methoden en meditaties gebruiken die je actief ondersteunen dit transformatieproces actief vorm te geven (4). Gelijktijdig hiermee transformeer je ervaring en bewustzijn naar een toenemende staat van licht, puurheid en verbinding. Het mooie hiervan is dat dit voor ieder mens uniek, anders en nieuw is. Niemand beleeft dit op een gelijke wijze, anders zou immers alles in het universum gelijkvormig zijn en dat is het niet, er is oneindige variatie. Dus ook in het ontwaken en het manifesteren van jou als nieuwe geestelijke mens. Het ontwaken van je geestelijke DNA activeert je lichtlichaam. Dit is de structuur van puur energie, geometrie en bewustzijn. Hiermee heb je als geestelijk wezen de weg en vertaling naar je menselijke leven gemaakt. Je bent gekomen via je lichtlichaam en zoals je gekomen bent zo verlaat je ook de aarde. Dus als je dit proces helemaal doorloopt blijft er geen cel, geen atoom, geen partikel achter van een fysiek lichaam.

‘Hoe werkt dit voor mij dan hier en nu?’, vraag je je wellicht af! Ja, ook hier en nu heb je een keuze. De eerste stap die je kunt maken is je te verbinden met je Hoger Zelf en de Universele Bron. Er zijn allerlei hulpmiddelen die je kunnen helpen om je herinnering te laten ontwaken en je energie te verhogen (5)

Muziek die energetisch ondersteunt

Een van de hulpmiddelen is het gebruik van speciale muziek. Ik heb veel muziek gemaakt (6) waarin ik door een proces van universele verbinding achter de hoorbare klank de energie van de Bron, het goddelijke DNA (7) vertaal. Deze muziek kan je helpen in je geestelijk ontwaken. Elke keer dat je die muziek afspeelt ontvouwen zich in onze aarde tijd en ruimte andere aspecten, geometrieën en formules van de oneindige potentie van de Universele energie en bewustzijn achter de klank. De hoorbare klank is de aardse vertaling van de onhoorbare muziek van het universum. Door deze muziek te beluisteren maakt je menselijke lichaam en bewustzijn contact met de herinnering van zijn ware aard. Door resonantie wordt je geestelijke DNA, dat verborgen zit in je cellen, actief. Het schudt belemmerende lagen, oude denkpatronen, overtuigingen en angsten af. Je wordt gesteund in het opnieuw kiezen wat je met je leven en ervaring wilt. Het kan heel snel. Je kunt direct kiezen om oude gewoontes los te laten, oude angsten te wissen en oude patronen die je belemmeren en niet meer dienen te vernietigen en te vervangen door een energie en bewustzijn van verbinding en van groei en leven.

Zo leer je weer ademen met het universum en voel je hoe je hart de puls van de schepping herhaalt. Je kunt voelen hoe je zenuwstelsel een uitdrukking is van het informatiesysteem van het gehele universum en hoe je organen op een unieke wijze je dienen een menselijke ervaring te hebben. Je bent een perfecte uitdrukking van het Universum in het klein. Jij bent het Universum, geschapen naar de blauwdruk van het bewustzijn van de Bron, op een unieke, zinvolle en waardevolle wijze (8).

Door je geestelijke wezen meer en meer te laten ontwaken in je leven, maak je andere keuzes, ga je anders eten, leven, ga je anders relaties aan, ga je anders om met geld en met wat je creëert. In dit proces ontwaakt je lichtlichaam, je hoger zelf in je menselijke vorm en ontdek je hoe je gedragen wordt door het leven. Dit alles is een innerlijk en concreet proces; niets en niemand van buiten hoeft je iets hierover te zeggen. Alle informatie en alle kennis zitten al in je en ontwaakt op een natuurlijke wijze als je het toestaat te ontwaken. Je hoeft het alleen maar te herinneren.


Je lichtlichaam manifesteren Hoe ziet het sterven er dan uit in deze nieuwe staat? Wanneer je volledig ontwaakt in je geestelijke wezen en je lichaam transformeert tot zijn oorspronkelijke lichtstructuur, is er geen fysieke beperking. Je bent puur licht, gemanifesteerd in een fysiek lichaam. Je kunt kiezen wat, hoe, waar en waarmee je manifesteert.

Dus als je vanuit je grotere bewustzijn weet dat het klaar is met je menselijke ervaring, breng je je energie terug in je lichtlichaam en verlaat je deze aardse dimensie. Er blijft geen fysiek spoor achter. Het effect van je menselijke leven is de uitbreiding van jouw ervaring als geestelijk wezen en het effect daarvan op anderen en het gehele universum.

Als je compleet verbonden bent met de Bron en het universum en deze verbinding door je menselijke leven pulseert en je dit compleet ervaart, groeit het gehele universum mee met je menselijke ervaring.

Er is geen grens, geen beperking en geen belemmering, alles is een levend geheel van oneindig leven en licht gemanifesteerd op de aarde.

Voetnoten:
1. Deze cursus wordt verzorgd door Hyacintha Kraidy en zal in 2015 weer plaatsvinden van 13 t/m 15 maart en 24 t/m 26 april 2015 in Mennorode te
Elspeet, zie www.ClaritasEssentiae.nl.


3. Zie afleveringen 1, 2 en 3 “Over de dood” in de 2014 juli/augustus-, september- en oktobereditie van Spiegelbeeld.

4. Ik beveel in het bijzonder de cursus Remember aan die op 6-8 februari 2015 door Hyacintha Kraidy wordt verzorgd. Zij geeft op prachtige wijze achtergronden en methoden over het oplossen van oude patronen, wissen van blokkades en het herinneren van je goddelijke essentie zie www.ClaritasEssentiae.nl.

5. Op de website van Caroline Cory www.OMniumUniverse.Com en haar YouTube kanaal
https://www.youtube.com/user/OMniumUniverse vind je heel veel eenvoudige meditaties, zoals Verbinden met de Bron. Ook op de website van Hyacintha Kraidy, www.ClaritasEssentiae.nl vind je veel meditaties die je helpen bij healing en transformatie.

6. Zie www.MusicFromSource.Net en www.ZeroUniversal.com en zie de verwijzingen in noot 3

7. Bekijk op Youtube van Omnium Universe de korte clip “Divine geometry at source” hierin kun je de energie en het bewustzijn van de Goddelijke Geometrie in de Bron ervaren.

8. Zie de film “I am the Universe, I am Love” ( http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/50785/I-Amthe-Universe--I-Am-Love). Hierin word je meegenomen op een energetische en bewustzijnsreis door de schepping. Je kunt zo ervaren hoe je menselijke leven hier en nu samenhangt met het grotere geheel van de Bron, het Universele bewustzijn en alles wat is.


Spiegelbeeld, December 2014