Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 16 november 2016

Matthew via Suzy Ward / op 11 november 2016

Matthew via Suzy Ward
op 11 november  2016


Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere.

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We zullen met jullie delen wat we geobserveerd hebben in Aarde’s energieveld van potentieel en wat de Aardse monitor in het Nirvana rapporteert over de presidentiële verkiezingen in de Verenigde Staten. In onze laatste boodschap zeiden we dat meer scenario’s rond de verkiezing zich konden ontwikkelen, en inderdaad gebeurde dat, maar niet op de manieren die konden worden verwacht.

Indien we spreken over de spelers die erbij werden betrokken vragen we jullie om je alsjeblieft te herinneren wat we vaak gezegd hebben – nooit is onze interesse in onze Aarde familie politiek gemotiveerd en nooit veroordelen we iemand van jullie.

Het zijn niet alleen de mensen in de Verenigde Staten die het meest hebben te winnen of te verliezen door wie hun president wordt. Hetzelfde is zo voor het Rockefeller deel van de Illuminatie. Hun zware invloed op Wall Street en in de regering van de natie is grotendeels te danken aan Bill en Hillary Clinton, die met de geheime sociëteit werken, vroeger zoals maar weinigen op zijn top, toen ze tien jaren geleden zagen dat de wereldcontrole wegebde, vestigden zij hun eigen krachtbasis en funderende bronnen. Maar hoe twijfelachtig de Illuminatie ook kunnen schijnen te zijn, Donald Trump’s campagne belooft dat ze weten dat ‘hij zijn eigen man is’, iemand die ze niet kunnen controleren.

In de weken die voerden naar de verkiezing, nam de energie en het wantrouwen rond mevrouw Clinton en Heer Trump zo toe dat het vanzelf stromers te trekken vanuit alle scenario’s die het potentieel hadden om Bernie Sanders tot president te maken.[Die scenario’s zijn beschreven in de boodschap van 19 augustus 2016] Wat er zou worden uitgebracht in geregelde mate als de stromers op hun goed-bepaalde koersen liepen in plaats van een energie hutspot te worden die gezien kon worden als een octopus die in een zee van verwarring kon zeilen. Energie is neutraal, die stroomt gewoon in de richting die door intentie is neergezet. In dit geval was de intentie om het resultaat van de verkiezing te beïnvloeden, en deze op diverse manieren aan te wenden – sommige net zo vreemd als andere – schiepen de octopus.

Clinton supporters in het Democratische Nationale Comité manoeuvreerden de stemmen, die eigenlijk gewonnen werden door Bernie Sanders; naar Mevrouw Clinton Dus was zij het in plaats van de keuze van de kiezers die de Democratische partij genomineerde werd.

Wat betreft het FBI onderzoek naar Mrs. Clinton’s gehackte e-mails, Directeur James Comey boog voor de druk van Bill Clinton en andere Illuminati om te concluderen dat de nationale veiligheid niet gecompromitteerd werd en een gebruikte persoonlijke server geen aangewezen belediging is. De vinger werd naar Rusland gewezen voor het hack-incident.

Vladimir Poetin was gerechtvaardigd door te beweren dat wat Rusland niet gedaan had. Individuen in de FBI en andere inlichtingendiensten die de criminele geschiedenis van de Clintons 'kende gaven de emails vrij , ze vonden dat het publiek had het recht had om de waarheid over mevrouw Clinton te weten. Maar de heer Comey had verstopt gehouden wat de e-mails aantoonden: Ze gebruikte haar staatssecretaris positie om donaties voor de Clinton Foundation te oogsten en leverde gunsten aan Garner in ruil en sommige Stichting fondsen kwamen ten goede aan terroristen.

Wanneer die individuen later ontdekte dat Anthony Weiner's computer het bewijs bevatte van de betrokkenheid van de Clintons 'in een pedofiele ring, stonden zij erop dat de heer Comey het onderzoek zou heropenen. Opnieuw zette hij het Clinton kamp onder druk en verklaarde dat geen van de e-mails betrekking hadden op mevrouw Clinton.

De hiervoor genoemde personen verwierven vervolgens de hulp van Wikileaks 'Julian Assange om de belastende informatie door te geven aan "klokkenluider" Internet website operators. Om de gevolgen van die onverwachte blootstelling tegen te gaan, Illuminatie minions bepaalde snel over het manipuleren van het stemming mechanismen zodat de grotere telling zou gaan naar mevrouw Clinton zou gaan. Misschien is het haast die het vereiste, wat leidde tot de fouten die ervoor zorgde dat deze truc averechts werkte -de grotere telling werd per ongeluk toegeschreven aan de heer Trump.

De negativiteit die geschapen werd door degenen wier bedoeling het was om te bedriegen en door de bedrieglijke daden van henzelf, gaat tegen de kracht in van de zich steeds verhogende vibraties. De Republikeinen zijn de grootste groep in het House en de Senaat, maar weinigen zijn blij dat Mr. Trump hun standaard drager is. De Democraten zijn verbitterd en bezorgd; velen weten dat als Bernie Sanders de kandidaat van de partij was geweest, hij de verkiezing had gewonnen, en positieve energie rond Mr. Sanders groeit nog door.

Dit is het ‘vibratie’ plaatje, kun je zeggen, van de Verenigde Staten. Vasthoudend aan de universele wet dat lage en hoge vibraties samen niet beiden kunnen bestaan, en dat er uit die energetische chaos een oplossing moet komen. We weten niet wat dat zal zijn, maar we kunnen je wel enige factoren vertellen die in het spel kunnen komen.

Deze ‘verbazende ontsteltenis’ zoals politieke analisten en de media dit verkiezingsresultaat benoemen, heeft menigten van vurige burgers gemotiveerd om in protest de straten op te gaan en sommigen roepen voor een onderzoek op en het hertellen van de stemmen. Als dit waargemaakt wordt en er wordt ontdekt dat stemmachines vals waren of dat niet alle ingezonden stemmingen werden geteld, zou de verkiezing worden geannuleerd. In een dergelijk geval zou president Obama in dienst blijven totdat er een andere president is gekozen.

Mevrouw Clinton was niet in topfitte stoffelijke conditie toen haar clones enige jaren geleden werden gemaakt, en als de vibratie niveaus stijgen, zal de verslechtering in de cloon’s gezondheid en verschijning snel merkbaar worden. Dan nog, als er een andere verkiezing zou worden gehouden, zou dat geen reden zijn dat ze niet mee zou doen; dan zou de informatie over haar en de Clinton Foundation over het hele internet gaan.

Het Republikeinse partij programma bevat ideologische voorzieningen die velen in de partij niet omhelzen en ze zijn niet comfortabel met sommige van Mr. Trump’s retorieken; ze stemden op hem omdat hij een verandering vertegenwoordigt van regering waarvan ze weten dat die hen achterlaat. Ook Mr. Sanders omhelst verandering van ‘t Washington establishment, en professioneel en persoonlijk respect samen met zijn populariteit bij de Democraten zou hem een natuurlijke keuze maken als presidentiële kandidaat. Of misschien, door populaire eisen, als een vervanging.

Mr. Trump is gretig concurrerend. Daarom ging hij de race in, hij wilde winnen en de wereld denkt dat hij dat deed. De protesterende menigten kunnen hem niet kwellen; maar als hij leert hoe veelomvattend en stressvol de presidentiële verantwoordelijkheden zijn, wat van hem wordt verwacht om op advies van anderen te handelen eerder dan op zijn eigen impulsen en hij de baas niet is van het Congress, kan hij besluiten dat het president zijn toch niet zo bevredigend is als die van een ondernemer en hij zou dan een respectvolle manier, om onder het presidentschap uit te komen, verwelkomen.

Delen van die factoren die uit gedachten en gevoelens komen wervelen door het massa bewustzijn, sommigen zijn ver en wijd bekend, sommigen die alleen lezers van onze boodschappen kennen. En jullie zullen begrijpen waarom de meest vitale factor van dit alles is: De richting waarin Mr. Trump en de Republikeinse partij het land in mee willen nemen is tegengesteld aan de overheersende vibratie, die zullen doorgaan zich te verhogen langs Aarde’s ascentie pad. Die richting van de partij is in conflict met Gaia’s visie, die gedeeld wordt door verlichte zielen en hun aantallen nemen per dag toe. De oplossing en verzoening moet en zal komen om dat pijnlijk verdeelde land, wier invloed wereldwijd wordt gevoeld, te healen.

Geliefde familie, vrees niet wat er misschien zal gebeuren. Schep wat zal gebeuren door standvastig je licht te leven! Talloze wezens door dit universum eren en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

---------------------------------------------- 

LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

[If you received this message as a forward or are reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, please send an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. That will register your email address on the moderator’s distribution list.]

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl