Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 9 november 2016

Liefdesopenbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria / 8 november 2016

Liefdesopenbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria
8 november 2016

De liefde voor jezelf, je partner, je relaties en de mensheid

De Meesters nodigen de mensen uit om volledig contact te maken met de onvoorwaardelijke liefde in hun hart. De liefde vormt de essentie van het menselijke bewustzijn en het spiritueel ontwaken van de mens. De alom aanwezige liefde is een sturende kracht die met alles in het Universum verbonden is. Ze zorgt voor de verbindingen en het eenheidsbewustzijn van de gehele Schepping. De liefde brengt de mens in contact met de eigen Goddelijke bron. De Meesters signaleren drie niveaus waarop liefde zich tussen mensen manifesteert: de liefde voor jezelf, voor je partner en andere relaties en voor de mensheid. 

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen, graag willen we het met jullie over het onderwerp ‘liefde’ hebben. Wij drieën, maar ook Jozef en alle andere Meesters en Meesteressen van de Witte Broeder- en Zusterschap, zijn dragers van liefde. Het zijn van een instrument voor het openen van het hart van de mensheid is de manier waarop wijzelf aan deze hoedanigheid vormgeven. Wij willen jullie uitnodigen om ook jezelf te openen om volledig contact te maken met de onvoorwaardelijke liefde in je hart, de liefde die de essentie van je bewustzijn vormt. Liefde is de essentie van het spirituele ontwaken van de mens. Deze liefde is een kracht die met alles in het Universum verbonden is. Deze kracht zal jullie als een voertuig in contact brengen met je Goddelijke bron. Een kracht van de liefde is dat het overal aanwezig is. Ze zorgt voor de verbindingen en het eenheidsbewustzijn van de gehele Schepping. Zo hebben jullie vanuit het niveau van je hogere bewustzijnslichamen en voornamelijk vanuit je Hogere Zelf toegang tot omvangrijke gebieden van de Schepping. In de mate waarin het voor jullie relevant kan zijn, zijn jullie in staat om je te verbinden met hogere dimensies van bewustzijn en met andere sterrenstelsels. Voor de meeste mensen voltrekken deze uitwisselingen zich nog onbewust en de betekenis daarvan zal zich in de toekomst aan jullie openbaren.”


Liefde vormt de basis van de Schepping

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wanneer jullie keuze voor liefde manifester wordt gaan jullie meer en meer beseffen dat liefde de basis vormt van de gehele Schepping en ook van jezelf.

De zoektocht naar liefde loopt als een rode draad door al je incarnaties heen. Deze zoektocht heeft in al jullie levenservaringen allerlei vormen aangenomen. Zo ligt je relatie met liefde aan de basis van al je verlangens. Het ultieme doel van je verlangens is het openen van je hart door middel van het doen ontwaken van je dertien hartskwaliteiten, zoals die benoemd zijn door Maria Magdalena in De Maria Magdalena Code. In dit Nieuwe Evangelie van Maria Magdalena kunnen jullie lezen dat al jullie ervaringen op Aarde gericht zijn op het ontwaken van deze hartskwaliteiten. De gehele Code is een beschrijving van de dynamiek van de liefde vanaf het moment dat het Absolute niveau van God besloot om zich te manifesteren. Liefde is de sturende kracht in dit proces toen en ook nu nog. Het proces om een individu te worden en om vervolgens een reis terug naar eenheid af te leggen is een expressie van onvoorwaardelijke liefde. Liefde die van zichzelf wil houden en om dat te kunnen doen dient het eerst een vorm aan te nemen. Het manifesteren van liefde tussen mensen gebeurt op drie niveaus en wel de hiernavolgende.”

Het eerste niveau van liefde

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De grootste uitdaging voor het manifesteren van liefde ligt voor jullie op het terrein van de relatie met jezelf. Het eerste niveau heeft dan ook met de relatie met jezelf te maken. Het jezelf liefhebben en het accepteren van al je aspecten. In deze relatie staat het omarmen van je Aardse Goddelijkheid voor jullie centraal. Het jezelf liefhebben in een menselijke vorm betekent dat je God volledig hebt omarmt. Het is ook God, die via jullie en jullie groeiprocessen, zichzelf op een dieper niveau accepteert en bewondert. Maar omdat ook jullie God zijn en jullie nog in conflict zijn met een deel van jezelf, betekent dit dat God zichzelf niet aanvaart zoals hij en zij is. Dit heeft invloed op de gehele Schepping. Door van jezelf te houden bevorder je het harmoniseren van meerdere niveaus van het Goddelijke op het niveau van de gehele Schepping.

Voor veel mensen lijkt de relatie met zichzelf een betrekkelijk vanzelfsprekend proces. Toch valt hierover voor de meeste mensen nog veel te ontdekken. Je kunt beginnen door jezelf te verkennen zonder oordeel, vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie, en contact te maken met allerlei aspecten van jezelf die regelmatig aandacht van je vragen. Een goede start van dit verkenningsproces kan zijn om aandacht aan je lichaam te geven. Bijvoorbeeld met je ogen dicht je lichaam ‘van binnenuit’ verkennen en openstaan voor wat er zich aandient. Laat het gevoel dat elk lichaamsdeel je geeft toe. Je kunt alle sensaties en gevoelens waarnemen zonder dat je per se iets hoeft te doen. Laat ze er gewoon zijn. De behoefte om een lichaamsdeel te transformeren weerspiegelt vaak een innerlijke afkeuring. Een gevoel van: ‘Dit moet zo snel mogelijk anders worden’. Deze weerstand maakt dat je niet kan voelen of luisteren naar wat het betreffende deel je te vertellen heeft."

Met dezelfde acceptatie en openheid kun je ook naar je emoties en gedachten luisteren

Maria Magdalena, Jezus en Maria: "Ook kunnen jullie bidden om de relatie met jezelf te intensiveren. Jullie zijn gewend om tot God te bidden. Tijdens het bidden kunnen jullie ontroerd worden of een speciale opening van je hart ervaren als een zeer vervullende stroom van liefde. Op dezelfde wijze kunnen jullie een manifestatie van God tot jezelf bidden als en die liefde en ontroering tot jezelf toelaten. Deze liefde en ontroering zijn al in je hart en in al je cellen en bewustzijnlichamen aanwezig, simpelweg omdat ze de basis vormen van je menselijk bestaan en van je Goddelijkheid als mens. Je toegang tot deze liefde is beperkt omdat bij het proces van individu worden in het indalen op Aarde, je al je dertien hartskwaliteiten – zoals beschreven in ‘De Maria Magdalena Code’ - hebt gesloten om je te kunnen richten op het functioneren op Aarde. In dit proces ben je jezelf gaan zoeken in de buitenwereld. Op het diepste punt van de indalende fase van jullie incarnatiecycli op Aarde wordt het verlangen naar de liefde voor jezelf echter maximaal. Vanaf dit dieptepunt leidt jullie verlangen om van jezelf te houden jullie terug naar het volledig openen van je hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens op Aarde. Gebeurt dat, dan heeft God zichzelf teruggevonden. En dat wordt gevierd in het gehele Universum!”

Het tweede niveau van liefde 

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het tweede niveau van liefde heeft met relaties in het algemeen en met de relatie met je partner in het bijzonder te maken. Binnen deze relatie speelt het proces van geven en ontvangen van liefde zich op de meest intense manier af. In een partnerrelatie kun je ervaren in hoeverre je kunt delen en hoe intiem je met iemand anders wilt en durft te worden. Je wordt geconfronteerd met de waardering en de liefde die je voor jezelf voelt en toelaat. De mate waarin je van jezelf houdt, geeft aan hoeveel ruimte je aan jezelf binnen de relatie gunt en wilt geven en met hoeveel respect en zelfvertrouwen je in contact met een ander staat. De mate waarin je van jezelf houdt, bepaalt ook hoeveel je van een ander kunt houden. Als je geen echte waardering voor jezelf hebt en geen liefde voor jezelf voelt, zul je dat ook niet echt voor een ander kunnen voelen. Het kan soms lijken dat dat wel zo is, maar je kunt je dan afvragen of wat je voor een ander voelt ook werkelijk liefde is.

Jullie kunnen soms allerlei innerlijke patronen op een relatie projecteren die weliswaar een aantrekkingskracht veroorzaken, maar dat wil niet zeggen dat er dan ook sprake van liefde is. Wel zijn jullie in wezen permanent liefde aan het zoeken en dat brengt jullie uiteindelijk terug bij de relatie met jezelf als basis voor een vorm van verbinding met een ander mens. Koester en heel jezelf en al je relaties zullen bloeien. Innerlijke vrijheid in verbondenheid vormt de basis voor een gezonde relatie. Als je bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen processen zul je open staan om een ander te ontmoeten. Als twee mensen open staan voor elkaar en elkaar ontmoeten ontstaat een wonderbaarlijke en hartverwarmende ervaring. Je staat voor de ander open zonder dat de andere per se een bepaalde uitdrukkelijke functie voor jou hoeft te hebben. Jullie bewonderen elkaar voor wie jullie zijn. Jullie zijn niet van elkaar afhankelijk om bevestiging en waardering te zoeken.

Toch kunnen jullie ervan genieten om bevestiging en waardering te geven en te ontvangen. Wie jullie zijn is niet van de ander afhankelijk. Niettemin kunnen jullie elkaar stimuleren en ondersteunen in wie jullie zijn en wat jullie in de wereld neer willen zetten. Kwetsbaarheid en tederheid staan in de relatie centraal en dat is ook jullie kracht. Elkaar onvoorwaardelijk accepteren is de basis voor een bloeiende relatie. Dit is een doorgaand proces en het is niet ‘kant en klaar’. Het vraagt onderhoud. Elke nieuwe fase van je leven brengt je in contact met nieuwe uitdagingen voor jezelf en binnen je relatie.

Als er spanningen zijn, kijk dan ook altijd naar je eigen bijdrage daarin. Als beide partners bereid zijn om hier zo mee om te gaan, lossen mogelijke conflicten of onenigheden snel op. Jullie houden elkaar scherp door elkaars spiegel van de eigen ontwikkeling te zijn. Wij, in het bijzonder Maria Magdalena en Jezus, hebben elkaar regelmatig geconfronteerd en zijn intens met elkaar gegroeid tot wij allebei uiteindelijk met ons Hogere Zelf versmolten. Op dat moment hebben wij onze eenheid volledig ervaren en hebben van daaruit gehandeld.” 

Het derde niveau van liefde

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het derde niveau van liefde heeft met jullie relatie met de mensheid te maken. In hoeverre zijn jullie bereid om anderen te accepteren die anders zijn dan jullie zelf. De acceptatie van de ander vormt een belangrijke stimulans om je hart te openen. Omdat jullie jezelf vaak ‘in anderen zoeken’ is iemand met andere eigenschappen een grotere uitdaging om lief te hebben dan iemand die veel op je lijkt. Jullie houden het meest van jezelf. Wanneer jullie iemand vinden die in een aantal opzichten gelijkenis met jullie vertoont, neigen jullie er naar om erkenning en een stroom van liefde en acceptatie naar die persoon toe te voelen. Wanneer iemand aspecten reflecteert die jullie van jezelf niet willen accepteren, voelen jullie vaak juist weerstand tegen die persoon.

De ontmoeting met een individu die anders dan jullie is kan het gevoel van niet erkend te worden geven en dus afstand creëren. Het feit dat er in de totale menselijke familie zo veel verschillende personen zijn en er toch sprake van eenheid is, kan een grote stimulans zijn om je hart te openen en ‘eenheid in diversiteit’ te leren herkennen en te voelen. Open je hart om alle mensen te omhelzen en je zult gelukzaligheid ervaren.”


Uit ''Jij bent God zeggen Maria Magdalena, Jezus en Maria'  (Zie Webwinkel)