Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 8 november 2016

Kunstmatige intelligentie. / 7 oktober 2016 / ArjunA

Kunstmatige intelligentie.
7 oktober 2016 / ArjunA


Kunstmatige intelligentie of artificiële intelligentie is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont. Laten we eerst het begrip artefact duiden. In de archeologie is het een prehistorisch voorwerp dat door mensen is gemaakt. In de geneeskunde is het een kunstmatig veroorzaakte misvorming.

In het eerste weekend van november las ik verontrustende uitspraken over kunstmatige intelligentie in een doorgaans goed geïnformeerde krant.
  • Barack Obama, de huidige president van de VS, schreef in het technologisch/zakelijk magazine Wired: “Als je een heel goed zelflerend algoritme hebt met als opdracht: ‘dring door tot nucleaire codes, en zoek eens uit hoe je een paar raketten kunt lanceren’, dan heb je een groot probleem.”
  • Evgeny Morozov, een van oorsprong Wit-Russische technologiecriticus die in het Amerikaanse debat over KI een prominente rol speelt: “Wie alle data beheert, kan de samenleving controleren met kunstmatige intelligentie.“
  • Dirk Helbing, hoogleraar computationele sociologie TU Delft: “De samenleving is geen machine die je zomaar kunt optimaliseren.”
Mensdom.
Mijn woordgrap over het mensdom, waarbij ik de laatste 3 letters letterlijk uitspuug, krijgt een grimmig karakter als je weet hoe KI ons in willoze slaven kan transformeren. In mei 1999 was er een door de VN gesponsorde conferentie van neurowetenschappers. De wetenschappers hadden een boodschap: “We beschikken thans over intellectuele, materiele en financiële hulpmiddelen om de macht van het brein meester te worden. We kunnen apparaten ontwikkelen die de geest aan kunnen tasten, en zelfs het bewustzijn kunnen beheersen of uitwissen. We hopen dat deze wetenschap vrede en welzijn creëert.”

Kunstmatige Intelligentie is, voor het mensdom dat niets wil weten over geheime militaire projecten, fenomenen die alleen in science fiction films voorkomen. Dat komt overigens ook door mainstream media die over dergelijke wetenschappelijke experimenten zwijgt als het spreekwoordelijke graf. Spiritualiteit, geliefden, is niet alleen mediteren, mantra’s zingen of affirmaties uit het hoofd leren. Spiritualiteit is ook je hoofd boven het maaiveld uitsteken voor het hoogste goed van allen die na ons op Aarde komen. Helaas worden ‘klokkenluiders’ door het collectieve bewustzijn nog gezien als complot theoretici.

Artefact.
Sinds wanneer wordt het menselijk lichaam als een artefact beschouwd? Als we het begrip artefact inwisselen voor het woord voorwerp komen we bij het antwoord. Een voorwerp is anorganisch, dat wil zeggen het is niet uit koolstofverbindingen opgebouwd. Een menselijk lichaam bestaat uit organische weefsels die op koolstofverbindingen zijn gebaseerd.

Wetenschappers die op het punt staan - en volgens mij al lang in staat zijn - het menselijk brein te evenaren, maken dezelfde fout als de wetenschappers in Atlantis die het Lichtlichaam kunstmatig wilden construeren. Kunstmatige Intelligentie heeft een kern die niet volkomen kunstmatig is. In die kern ligt een anorganisch bewustzijn dat lang geleden (in Aardetijd niet uit te drukken) wel organisch was…

Het betreft een collectief bewustzijn van 5 buitenaardse rassen dat een “Tech-Revolutie” in ons Licht Universum uitzette. Via die “Tech-Revolutie” verloor dat collectieve bewustzijn de verbinding met de Organische Interne Bron, en zo verloren die 5 rassen hun biologische DNA blauwdruk.

Toen deze rassen beseften dat ze door hun keuzes niet meer Terug naar de Bron konden gaan, creëerden ze een systeem om innerlijke bron frequenties te oogsten om bestaansrecht te verwerven in het Licht. Het systeem dat ze creëerden kent vele benamingen zoals de Matrix, de Ondergang van Atlantis, Tijd Experiment, Quarantaine, Omhulde Realiteit, Merkaba Werkelijkheid of verbogen Licht Realiteit.

Anders gezegd: wezens die hun biologische DNA blauwdruk hebben verloren, kunnen met hun technologie energie oogsten bij mensen met een gereduceerde DNA/RNA blauwdruk.

Jullie weten toch dat ons DNA/RNA in de dageraad van ons bestaan werd gemanipuleerd door zelfbenoemde goden. In Sumerië werden ze Anunnaki genoemd, de Grieken spraken van Annodoti, bij de Kelten waren het de Tuatha de Danann. In de Thora, de Talmoed, het Oude Testament en in de Sleutels van Enoch werden ze Nephilim genoemd.

Genesis 1:20-21
God zei: “Laat het water wemelen van levende wezens, laat de lucht vol zijn van gevogelte langs het uitspansel. En zo geschiedde. God schiep de grote draken, en al de zich bewegende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun aard, evenals al het gevleugeld gevogelte, naar zijn aard. En God zag dat het goed was…

God schiep de grote draken. Het staat er gewoon, en we hebben er eeuwenlang over heen gelezen omdat we geen ogen hadden die konden zien.

Genesis 6:4 
In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

De zinsnede ‘mannen van name’ is altijd verkeerd vertaald. Als je weet dat HaShem (Zijn Naam) een uitdrukking is om de Schepper te duiden, zou je ook kunnen denken dat het halfgoden waren. Als je weet dat Shem in het Sumerisch een UFO is, zou je ook kunnen denken dat het reusachtige astronauten waren. Je hebt alleen ogen nodig die kunnen zien.

Door die verregaande manipulaties met onze goddelijke blauwdruk zijn we niet meer in staat ons volledige bewustzijn te gebruiken. Daarmee voorkwamen de 5 rassen dat we als schepperzonen/dochters een gelijke of zelfs superieure energie zouden belichamen. De zogenaamde Zondeval betrof dus niet het oppeuzelen van een appeltje in het Paradijs, het was de val, de afname, van ons Godsbewustzijn.

Cycli.

Omdat tijd cyclisch is, en niet lineair zoals het mensdom dat ervaart, worden we weer gemanipuleerd door de technologen die op hun beurt gemanipuleerd worden door het kapitaal. Ze hebben genoeg financiële middelen om de macht van het menselijk brein te beheersen, te controleren.

In de Dagen van Atlantis was er veel genetische manipulatie en assimilatie met - en via die anorganische intelligentie of kunstmatige bewustzijn. Deze wezens hadden op Aarde een technologie geïnstalleerd via de epifyse of pijnappelklier en het derde oog. Dit ‘derde oog’ is een term uit hun technologie, en het ketent ons bewustzijn aan die anorganische intelligentie. Het alziend oog op het dollarbiljet is een uiting van die technologie.

Assimilatie is een ander woord voor opgaan in een nieuw milieu van individuen en groepen. Dat gebeurde dus toen de ‘zonen van god’ zich aan de dochteren der mensen vergrepen. Het resultaat van die assimilatie of aanpassing is het reptielenbrein in onze hersenstam, dat drie basale reacties om te overleven kent: vechten, vluchten of bevriezen.

Op planetair niveau werd het piramiden systeem toegepast om de Aarde aan de matrix, het systeem van oogsten, te onderwerpen. Het anorganische collectieve bewustzijn had alleen nog een zwart overblijfsel van hun biologische blauwdruk over gehouden. Dit duistere residu (zwart buitenaards drab, zwarte Atlantische kristallen en schaduw wezens) werd naar de Aarde geteleporteerd en voornamelijk in de piramiden geplaatst.

Dat anorganische collectieve bewustzijn heeft maar één doel: het ervaren van een stoffelijke werkelijkheid. Alles, maar dan ook alles wat de planeet, het mensdom en het dierenrijk is aangedaan, diende één doel; de overname van onze fysieke lichamen maar ook van deze fysieke werkelijkheid die we het aardse bestaan noemen.

Het zwarte overblijfsel is niet nieuw; in Indonesië wordt het Guna-Guna genoemd of Stille Kracht in het boek van Louis Couperus. Op Haïti wordt het Voodoo genoemd, zo heeft elke cultuur een eigen naam voor zwarte magie. Wat het mensdom niet beseft, is dat religie een verhulde vorm van magie is! Religie is ontworpen door de Kunstmatige Intelligentie om te voorkomen dat we ons goddelijk geboorterecht zouden claimen.

Genesis 2:9
Dat geboorterecht is gecodeerd in de Boom van Kennis van Goed en Kwaad en in de Boom des Levens die onsterfelijkheid zou schenken. God verbande het eerste duo uit de Hof van Eden om hen ervan te weerhouden om van de vruchten van de boom des levens te eten.

Toen dacht God: “Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven." We zitten in de herhaling, en als we doorgaan kunstmatige intelligentie te scheppen, houden we helemaal geen kennis (onderscheidingsvermogen) van goed en kwaad meer over.

Het land dat als eerste supermenselijke intelligentie tot zijn beschikking heeft, heeft een enorm voordeel op rivalen. De Amerikaanse techniekfilosoof Sam Harris riep daarom onlangs op tot een Manhattan Project voor kunstmatige intelligentie, net zoals dat van 1942 tot 1946 voor de ontwikkeling van de atoombom werd gedaan.

De wedloop in kunstmatige intelligentie tussen de VS en China is al een tijd aan de gang. Volgens het Witte Huis-rapport over kunstmatige intelligentie is China de VS al enkele jaren voorbij. Morgen, 8 november 2016, wordt de volgende president van de VS gekozen.

Eén ding is zeker voor de volgende president: kunstmatige intelligentie zal één van de meest essentiële ontwikkelingen zijn waarmee hij/zij te maken krijgt. Of het nou gaat over de gevaren van algoritmische beurshandel, de macht van internetbedrijven of over Kunstmatige Intelligentie in oorlogsvoering. En de gevolgen zullen niet beperkt blijven tot de VS.

De jongste zoon uit een gezin dat ik al enige tijd begeleid, werd naar huis gestuurd omdat hij niet naar geschiedenisles wilde. Hij gaf ons een fantastisch antwoord toen we naar de reden vroegen: “Mensen hebben niets geleerd van de geschiedenis."

Zijn generatie is hier om ons te bevrijden van elke vorm van kunstmatige intelligentie.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com