Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 9 november 2016

Kryon: Innig van jezelf houden! / 4 november 2016 / Barbara Bessen

Kryon:
Innig van jezelf houden!
4 november 2016 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees hartelijk gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wat een begroeting, hij klinkt een beetje ouderwets, een beetje antiek, nietwaar? Ik ben een van degenen die hier al lang zijn, die zich de Aarde en haar bewoners ter harte nemen en hen kracht en begeleiding schenken.

Ik had vele namen waarmee men mij aansprak, identificeerde en catalogiseerde. De naam Kryon nam ik na de Harmonische Convergentie aan omdat die passend is voor deze tijd. Passend bij de vibratie, passend in de uitdrukking, in de kwaliteit. Deze naam geldt nog steeds want hij heeft nog steeds niets aan vibratie ingeboet. Hij heeft in de fysieke realiteit iets geleden door het verdelen in hokjes en het oordelen door enkele mensen.

Er waren ook mensen die probeerden om deze naam te beschadigen, om hem als bedrieglijk te beschrijven. Tja, zo gaat het met namen. Maar aan de andere kant: als men al dertig jaar bij de mensen verschijnt met dezelfde begroeting, komt er bij enkelen een gevoel van verbondenheid naar boven, bij anderen zoiets als een gevoel van verveling en de behoefte aan iets nieuws. Het is zoals het is.