Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 5 november 2016

Heavenletter 5825 Wat Voor Vragen Zou een God in de Hemel Kunnen Overdenken? / 5 November 2016

Wat Voor Vragen Zou een God in de Hemel Kunnen Overdenken?
Brief uit de Hemel
5 November 2016


God zei:

Ik hoor Mijn Lichtwerkers naar Mij uitroepen:

“Geliefde God, alstublieft help mij om Uw dromen waar te maken.
Natuurlijk, een deel van Mij voelt zich onnozel om te denken dat U iets nodig heeft van mij, toch hier ben ik, voelend dat ik voor U moet zorgen, doen voor U. Wat kan ik voor U doen? U bent de Doener. Ik ben niet de Doener. U hoeft het niet eens te doen. U ZIJT.

“Natuurlijk, God, met of zonder mij, U vind een weg. Met of zonder mij, U zegeviert. Misschien de gedachte dat U mij nodig heeft dat is mijn onnozelheid, of misschien geeft U ons opdrachten om ons weg te houden van het in moeilijkheden geraken. Het is waarschijnlijk dat U aan ons denkt en geheel niet aan Uw behoeften. Natuurlijk, heeft U geen behoeften. Wat voor behoeften zou U kunnen hebben, God in de Hemel?

“Ik moet mijzelf eraan herinneren dat in de Hemel waar U leeft, lieve God, daar is geen tijd. U haast zich niet. U hoeft niet op te schieten. Waar U bent, bestaat haast niet. Vanuit Uw gezichtspunt, het is al tot stand gebracht. Het brengt zichzelf tot stand. Er is helemaal geen doen.

“Vanuit Uw perspectief, is er geen wanneer of hoe of enig van de vragen dan ook op de Aarde die Uw kinderen beklagenswaardig vragen.
Het is als van een leien dakje voor U. U stelt het in, als het ware en alles is gedaan.

“God, Uw ervaart Totaalheid en Oneindigheid, dus wat voor vragen kunt U overdenken?

“ Is het alleen hier op de Aarde dat mensen geloven dat er onvriendelijkheid aan de gang is, kleinheid en de nutteloosheid van oorlog? Hoe kan rotzooi bestaan wanneer de Zuiverheid van Hart en Geest U omvatten? U zoekt geen Grotere Visie. U heeft het al.

“Het moet zo zijn dat niets ongepast is in Uw Hart en Geest. Natuurlijk, negativiteit bestaat niet voor U. Dit is hoe U kunt zeggen tegen ons steeds weer en weer:”Alles is goed.’ Hoe kan iets niet in de haak zijn zoals U ziet?

U ziet de Waarheid en niets anders dan de Waarheid.

“God, in de Heelheid van waaruit U komt, buiten de arena van de tijd zoals U bent, wat kan er niet in orde zijn? Welke intriges kunnen daar zijn?

“Ik heb gehoord dat wanneer mensen verlicht worden, ze het moeilijk vinden om te stoppen met lachen --- nu zien ze de scherts. De scherts moet zijn dat al dit gedoe en luchten fictie is. Er is, inderdaad, niets om je druk over te maken. Voor alles is al gezorgd.

“In Uw mededogen, begrijpt U waar we vandaan komen, maar U bent niet beïnvloedt door dat wat niet bestaat. U bent niet weggemaaid door al dat wat U ziet als niet bestaand en wat de meeste van ons vooraf zien en voor in angst zitten.

“Het volksverhaal van Henny Penny onthult menselijke bedrieglijkheden.

In dit verhaal valt er een eikel op het hoofd van Henny Penny. Bij vergissing en oprecht gelooft ze dat de hemel naar beneden valt. Ze rent in de rondte uitroepend, de hemel valt en iedereen rent in de rondte gelovend dat de hemel aan het vallen is. Somt dit ons gedrag op de Aarde op? Is dit het verhaal van het leven van de mensen in de wereld?

“Voor de meesten van ons, bestaat de wereld uit serieuze moeilijkheden, de een na de ander. De meeste van ons beginnen te voelen dat er geen einde is voor de moeilijkheden in de wereld. Vanaf de vroegste dagen tot nu, lijkt onvriendelijkheid door te gaan en harten zijn zeer verontrust, nochtans U geraakt hier niet in – U verspilt geen niet bestaande tijd.

U bent zo’n Grote Denker dat U verder ziet en niet op gelijke hoogte komt met de beproevingen zoals de meeste van ons snakkende zielen doen.

“God, U kent geen angst. U kent de dood niet. U kent geen verlies. U kent alleen Liefde en Schoonheid. Uw hart is volledig. Hoe zou U kunnen weten over paniek, lijden, hartzeer, teleurstelling, boosheid, wrok, schuld of zelfs een concept als feilen? God, U ziet geheel geen dwaling of tekortkoming, doet U?

Ik zeg tegen jullie, Mijn kinderen:

Wanneer ik door jullie ogen kijk van geloven, zie Ik een afbeelding van wat jullie zien. Ik zie het niet voor Mijzelf. Natuurlijk, Ik zie het tragische ontvouwen die jullie, Mijn kinderen, zien. Mijn visie gaat naar en is voor de Waarheid en niet de voorstelling van de ergste scenario’s. Het is niet dat ik gewoon een ander scenario zie. Ik zie de Waarheid zonder de vertroebeling die zich opstapelt naar de Waarheid toe. Jullie zijn als een blinde. “Ik zie,” zei de blinde man, maar hij kon geheel niet zien.

Vertaald door: Anja
http://heavenletters.org