woensdag 9 november 2016

Engelencontact / 8 November 2016 / Anja

Engelencontact
8 November 2016 / Anja

In mijn hoedanigheid als mens hier op de Aarde en als fervente medewerkster van en voor De Nieuwe Aarde, om deze uitdrukking maar te gebruiken, onderhoud ik mijn dagelijkse contacten, gebeden en meditaties met onze Dierbaren in de Hogere Rijken en mijn innerlijke Zelf.

Zo ook afgelopen Zondag 6 november 2016, daar begon het mee. In mijn communicatie met mijn begeleider(s), in een Engelcontact, stelde ik een vraag over Aartsengelen, heel gewoon: “Hoeveel zijn er eigenlijk?”

Antwoord: “Je hebt toch het Orakel van de Engelen, pak dat maar”.

Okay heb ik gedaan, een hele tijd niet meer aan gedacht of gebruikt. Wel aan Engelen gedacht en mee gesproken, met wat je kan in Channelingtaal, om het zo maar uit te drukken. Niet meer gedacht aan dat boek en de Engelenkaarten, het is van Ambika Wauters.

Ik aan het herlezen, de inleiding, hoofdstuk I over Engelen in verleden en heden. Hoofdstuk 2 over de Engelenkaarten, hoofdstuk 3 het gebruik van de kaarten en een soort slotwoord.
Ik stapte als het ware een beetje in de Hemelen.

Op deze Zondag heb ik enkel de kaarten gelegd voor mijzelf.

Maar gisteren op Maandag 7 november 2016, heb ik een algemene vraag gesteld voor iedereen, daar gaat het in principe om, voor iedereen, allemaal één.

Waarom heb ik dit voor jullie opgeschreven is om aan te geven, er is meer en ze doen hun best, als wij ons best doen en erkennen, herkennen en ontwikkelen, kunnen wij en gaan wij, deze grote familie aan de andere kant steeds beter begrijpen en mee samenwerken, samenleven. En voor te delen met jullie.

Er moet iets voor het gebruik met de kaarten gebeuren, qua couperen en het pakken met de linkerhand.  Niet werkelijk relevant voor dit verhaal.

Ik heb de volgende vraag gesteld:

Lieve Engelen, gaat, gaan, mogen er in deze maand november 2016  een wonderbaarlijke gebeurtenis of gebeurtenissen in een Goddelijke orde gaan plaats vinden voor de ontwaking van de mensheid?

Dan kies je een kaart. 
Ik trok onderstaande kaart.


Op de kaart staat: Mijn gevoel van innerlijke kennis leidt mij naar het Licht.

De symbolen op de kaart betekenen: bewustzijn en vreugde. >

Uit de Hemel dwarrelt een sterrenregen, de energie van Liefde. Bron van inspiratie, waarmee onze verlangens bewaarheid kunnen worden. Deze Engel draagt de ring van de Kennis, waar al ons bewustzijn vandaan komt. De functie is om de mensheid de gave van zijn diepste kennis te geven.

Er is ook een uitleg voor de giften voor de Aarde; dit kan helpen waarheid te kennen, bewustzijn te binden met de diepste kennis; het heeft ook te maken met  te helpen herinneren dat we altijd weten wat goed voor ons is.

Deze Engel helpt te luisteren en ook om meer heel te zijn. Meer afstemmen op de vibraties van de kosmos. Helpt bij negatieve innerlijkheden om deze te transformeren. Het is een hele sterke boodschap vanuit de allerhoogste regionen van de Engelenformaties. Het gaat ook over het doel van leven op Aarde. Het maken van de juiste keuzes voor leven op de Aarde, ontplooiing. Aangevend dat het Universum ons ondersteunt. Helpt ons om niet in herhaling te vervallen.

Met andere woorden andere omstandigheden aan te gaan. Er is een relatie met de ogen van God, weet lieve kinderen van God op de Aarde dat Hij ons perfect heeft gemaakt, als zijnde de Liefde zelf.

Ik heb dit ervaren als een heel mooi antwoord en verwachtingsvol en ook om al onze spirit
vanuit onze harten en wil erin te brengen voor wat zo nodig is en dan……

En vanmorgen op Dinsdag 8 November, heb ik het nog een keer gevraagd, hetzelfde.
(het kan ook met 2 kaarten) Meer beknopte uitleg.

Kaart 1: de Engel van Vertrouwen (vanuit de Krachten)
Functie: Onze harten en verstand openen voor het vertrouwen en de goedheid in onze levens. Door te vertrouwen op onszelf, het leven op zich wat het maar kan bieden, leren om anderen te vertrouwen.

Kaart 2: de Engel van Geloof (vanuit de Krachten)
Functie: Ons mensen te helpen geloof te hebben in God en Zijn Engelenschare.
Geloof aan te moedigen wanneer de omstandigheden moeilijk zijn, maar mede uiting te geven van al de goedheid van het leven en dat het Licht wat wij in ons hebben als kinderen van God levenslang blijft branden en ons verlicht en alles om ons heen. Een verlichtende Engel die helpt door de moeilijkste en zwaarte en zoals hier nu op de Aarde chaotische tijden.

Lieve mensen, er zijn een heleboel Engelen, van daaruit kwam het onderstaande tot stand.

Enige uitleg over Engelen

Engelen zijn wezens die op zijn eenvoudigst uitgelegd één stap hoger staan dan de mensheid. Op hun Engelenmanier waken ze over de hele menselijke draad van een mensenleven. Met mooie woorden over de draad van een mensenleven: het is als gesponnen, een weefwerk, voor elke afzonderlijke individuele mens van de ene aardse beleving (incarnatie) naar de andere.

Dan een stap of niveau hoger, je zou aan hele grote hele (halve) cirkels kunnen denken om te helpen bij het vormen van het beeld in de hogere rijken, dan komen we bij de Aartsengelen terecht. Of Vuurgeesten.

Aartsengelen houden zich niet bezig met de individuele mens, zij hebben een bredere taak of zoals wij het op aarde noemen, werk of dienstverlening. Ze houden zich bezig met, denk aan groepen, met als voorbeeld om het uit te leggen,  een natie of een volk of een stam, maar niet volgens Aardse begrippen er is een bepaalde zielseenheid mee verbonden en er zijn er natuurlijk veel van.

De Aartsengelen hun liefdevolle werk is om te bemiddelen met al die zielen die bij een groep ‘horen’, maar ook de groepen onderling. Relaties. Het gaat om liefde in harmonie.

Dan weer een laag of niveau verder dan komen we bij de Archaïwezens of Engelenvorsten.
En ze hebben weer een hogere taak of bezigheid voor de voortzetting van de mensheid, het menselijke bestaan. Ieder niveau  als engel verder is mede hoger in bestaansvorm. Je zou kunnen zeggen dichter bij de Bron. Zij hebben meer te maken met hele generaties van mensen die incarneren op de Aarde. Er wordt bedoeld door de eeuwen heen. Het gaat verder dan het vorige met betrekking tot alleen naties. Rudolf Steiner heeft er de naam Tijdgeesten aan gegeven, dit legt op een manier al uit waar ze mee te maken hebben.

Tussen deze eerste groep van drie en de volgende zou je een schematische afscheidingslijn kunnen plaatsen.

De volgende groep van Engelen is wat wij zo veelvuldig de Elohim  noemen.(Exousiai – Overheid - Machten)

We gaan omhoog, weer een laag ven Engelenbestaan verder of dichterbij, dat is hoe je jouw standpunt bepaalt.  Vanuit de Bron of vanaf de Aarde. Deze hebben taken of het hogere energiewerk die verder reiken dan de Aarde. Meer voor in het veel grotere geheel van de evolutie.

Meer voor een dieper zielgebied. Ze hebben te maken met verzoeningen van dualiteit. Vrede!
Het zielgebied heeft met de dualiteit te maken.

En in deze tweede groep of hemel, zo kan het ook worden genoemd, zijn er nog twee groepen van Engelen, namelijk de eerstvolgende wordt genoemd Krachten en die erna (of ervoor) Heerschappijen. De benamingen  niet op te vatten volgens onze Aardse begrippen.

De Krachten zijn Wereldkrachten. Strijdbare Engelen. Helpers om onze dromen te verwezenlijken door obstakels te verwijderen. De weg naar ontplooiing te vinden en te bewandelen. Op een manier geven ze lessen in de strijd inzake onze aardse levens. En dat gevecht is er niet voor niks, het gaat ook om het gevecht van het erkenningproces met God en de gehele schepping.

De Heerschappijen zijn Heersers . Wereldleiders, in de meest positieve en liefdevolle betekenis van het woord. Geesten van Beweging noemt Rudolf Steiner ze. Bij deze groep  van Engelen kan men het beste denken aan genade en vergeving maar dan als makend, als creërend. Tevens behulpzaam bij het transformeren van hinderlijke energieën van opgedane levenszaken, belevingen. Liefdevolle helpers bij lijden, met Engelen capaciteit ons ontlastend.

De volgende zoals wij het kunnen noemen scheidingslijn.

We gaan nog meer omhoog vanaf Aardepunt standpunt, we gaan omlaag vanaf het standpunt vanuit de Bron of God. De Engelenkoren die het dichts bij God staan.

Serafijnen > Cherubijnen > Tronen vanaf de Hoge Kant.
Tronen > Cherubijnen > Serafijnen vanaf de Andere Kant, de Aardse.

Ze staan, zijn het dichts bij God en voeren het Goddelijke uit. Als een gezamenlijk krachtveld.

Serafijnen, je kan ze zien als doorgevers van het Allerhoogste Licht en dan naar beneden toe.
Dat Eerste of Verse Licht uit de Bron is heel krachtig , ze maken het met hun alomvattende liefde hanteerbaar voor wat er nog meer is. Serafijnen zijn in alle werelden thuis en ze kennen geen limieten of beperkingen.

Cherubijnen, ze werken vanuit een twaalfheid. Vanaf de Zon. Later is dit de dierenriem genoemd. Er is ook iets mee verbonden van uit vier richtingen. Ze doen iets met het aanbrengen van een orde van het allereerste beginsel. Dragers van ultieme wijsheid, het betekent ook uitdragend.

Tronen, Rudolf Steiner noemt ze Geesten van de Wil. Tronen offeren hun wil bij de aanvang van de Schepping. Wil betekent vermogen om iets te doen, maar ze geven deze wilsenergie door aan andere wezens. Er kan worden gesproken over als een allereerste verdichting van. Het heeft mede met het zuivere denken te maken.

Dan komen we toch bij de Éénheid terecht want het één kan niet zonder het ander.
Wij als mensen geïncarneerd zijn nodig voor de Engelen om zich met ons en de Aarde in te laten, met anderen woorden samen te werken en te leven in een groter geheel.

De Engelen helpen je altijd, door een meditatie, een gebed, een contact, je spreekt ze aan, of met de kaarten of vanuit de stilte met een gesprek vanuit je Hogere Hart.  Lieve mensen, bedenk alstublieft, ze zijn altijd om ons heen.

Er kan worden gezegd er zijn negen Hiërarchieën., daar in de Hogere Rijken.
De mensheid wordt door Rudolf Steiner de 10e  Hiërarchie genoemd. Iets in de evolutie in wording, ontwikkeling als een wezen, wezens.

Rudolf Steiner. Uit Kosmische Hiërarchieën GA 110
Uit het boekje: Mens-Wijsheid-Antropos-Sofia – Zonnejaarboekje Antrovista.com
H.C. Moolenburgh – Engelen
Ambika Wauters – Orakel der Engelen
Persoonlijk contact met de Engelbegeleider.

Er zijn veel ‘soorten’ kaarten, materiaal om ons te begeleiden, ik denk dat gezien de grote diversiteit qua mensen hier op de Aarde, het heel goed is, want vaak is het heel persoonlijk, om iets echt in ons op te nemen in onze uniekheid, het is in principe vanuit één gegeven (Bron) maar met keuzevrijheid. 

Voor: Wakker Mensen.
Door: Anja – 8 November 2016