Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 5 november 2016

De Raad: Wie ben je? / Via Ron Head, / 2 november 2016

De Raad
Wie ben je?
Via Ron Head, 2 november 2016


Er zijn verschillende essentiële, verwante, en onderliggende waarheden en concepten in alle informatie die we jullie al geruime tijd hebben gebracht. Wanneer we het woord essentieel gebruiken, bedoelen we precies dat. Maar het is niet louter essentieel voor jullie om met je verstand te begrijpen wat er gezegd wordt, maar het is ook van essentieel belang dat je weet, in het diepste deel van jezelf, dat dit waarheden zijn.

Totdat jullie hebben geleerd wat echte kracht is en waar het ligt, totdat jullie geleerd hebben wie jullie werkelijk zijn, totdat jullie weten dat deze dingen, hen leven en ademen, moet het ontwaken doorgaan.

Deze lessen, als jullie ze zo willen noemen, worden nu groot en zichtbaar voor jullie afgeschilderd in jullie wereld. Er zijn bijvoorbeeld, verscheidene onmiskenbare voorbeelden van het verschil tussen de kracht en geweld die momenteel worden uitgespeeld. Kracht is inherent aan het goddelijk wezen. Geweld heeft wapens nodig. Geweld heeft pantser nodig om zich achter te verbergen. Geweld is altijd en steeds een product van angst, en streeft er naar om meer angst te creëren. Kracht streeft alleen naar liefde en om te creëren en te beschermen.

Deze dingen zijn nu zo erg zichtbaar omdat jullie een wereld situatie gecreëerd hebben dat resolutie eist, een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van leven op jullie wereld. Wat jullie je moeten beseffen is dat de angst, haat en hebzucht waarmee jullie geconfronteerd worden, alleen weet, ten onrechte, hoe om zichzelf te beschermen met geweld. Maar jullie moeten ook weten dat hoe meer zichtbaarder dat wordt, hoe dichter jullie bij het bereiken van de vrije en liefdevolle wereld zijn die jullie wensen en verdienen.

Nu, wij hebben gezegd dat jullie moeten weten en begrijpen wie je bent. En het lijkt een groot en onkenbaar geheim. Dat is het niet. Het is alleen dat je hebt geleerd dat de waarheid die je hebt verteld onmogelijk is, en je hebt ervoor gekozen om het te geloven. Per slot van rekening zeg je tegen jezelf, hoe kan ik misschien een goddelijke co-creator van en met Al Dat Is zijn? En ondanks alle mooie verklaringen daarover, als je ervoor kiest om ze te lezen of te horen, blijven het gewoon mooie verhalen.

En ja, wat er gebeurt is dat je leeft doorheen situaties die, achteraf gezien, je zullen laten zien wie je bent, waar de ware kracht ligt, en hoe je jouw wereld creëert. Maar het zal alleen worden gezien door degenen die ervoor kiezen om het te zien. In de oude teksten, werd het geschreven als 'degenen die de ogen hebben om te zien'. Ontwaken is het hebben van de ogen om te zien. Ontwaken is het hebben van de oren om te horen. Ontwaken is het hebben van de moed om te zijn. Nou, je kunt niet niet zijn. Maar je kunt zijn en het niet weten, niet zelf.

Als ALLES DAT IS bestaat, en als jij bestaat, dan ben je een essentieel onderdeel van Wat Is. Dit is simpel, recht door zee en niet moeilijk te begrijpen. Begrijp ook de totale gevolgen ervan. Maakt de gedachte hieraan dat jullie je klein, bang, of schuldig voelen? Nee, het doet natuurlijk niet. Het is bevrijdend en bekrachtigend.

Dit is niet om iedereen te beschuldigen van welke gedachte dan ook. Het is helemaal niet om te zeggen dat iedereen 'fout' is. Het is alleen maar om aan te geven in zelfs meer onmiskenbare termen precies wat de 'boodschap' is en altijd is geweest. Wij wensen dat jullie het zullen lezen, het overdenken , het steeds blijven onderzoeken. Omdat deze dingen het fundament zijn van de nieuwe wereld die je zullen bouwen en aan het bouwen zijn.

Neem dit in jullie harten. Vraag om begeleiding van jullie eigen hogere zelven. Als jullie niet de antwoorden horen, dan voelen jullie hen. Wij zullen jullie daar ontmoeten.

De Raad

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl