Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 10 november 2016

Dagtekst van Donderdag 10 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 10 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Wil van God - betreft niet elk van ons afzonderlijk

"Hoeveel gelovigen stellen zich over de wil van God echt naïeve vragen! Zij beelden zich in dat Hij voor hen in het bijzonder een bedoeling heeft: de plek waar ze moeten wonen, het beroep dat ze dienen uit te oefenen... Wil Hij dat ze huwen, kinderen krijgen of celibatair moeten blijven om zich aan Hem te wijden...? Vraagt Hij hun een bepaalde persoon of zaak te ondersteunen of juist te bestrijden…? In feite heeft de wil van God geen betrekking op een aparte vraag van ieder van ons. God wil alleen dat de mens studeert om Zijn wetten te begrijpen, die de wetten van het leven zijn, en dat hij zich vervolgens inspant om ze in praktijk te brengen.

Natuurlijk, eenieder is persoonlijk betrokken bij de wil van God, maar hij zal pas weten wat God van hem verwacht nadat hij heeft bestudeerd waar het bij de goddelijke wil in wezen om gaat. Alleen degene die zich begint af te stemmen op de goddelijke wil als een beginsel van wijsheid en liefde, kan echt weten wat God van hem verwacht."