Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 18 november 2016

Blossom met de Galactische Federatie van Licht / 18 november 2016

Blossom  met de Galactische Federatie van Licht
18 november 2016

Blossom: Hallo, mijn vrienden. Ik voel jullie Energie heel sterk nu. Dus velen willen dat jullie praten over de verkiezingsresultaten van de VS…. Willen jullie dat ook?

Federatie van Licht: Wij zijn heel sterk bij jou, inderdaad, zoals we dat altijd zijn. Alhoewel, dat kan niet altijd zo worden gevoeld of we dat zijn.
Laten we troost geven aan velen die zich zo teleurgesteld voelen en bezorgd betreffende het stem protocol en de resultaten ervan.
We hebben al gesproken tot jou hierover… voor alles dat we gezegd hebben in de laatste paar maanden betreffende de veranderingen die komen die een waardig deel zijn van het resultaat van deze verkiezing.
OPNIEUW BEKLEMTONEN WE… ALLES IS NIET ZOALS HET LIJKT TE ZIJN.

Bloss: En ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN. Ik accepteer dat jullie kunnen uitweiden hierover, een beetje meer detail, om gewoon te zeggen, ‘Alles is niet zoals het lijkt’ brengt de mensen niet om verder mee te gaan… als jullie zo vriendelijk willen zijn?

Fed.v.L: Het feit is, Blossom, dat jullie wereld is zoals ie is… vanwege vermoedens en gedachten van aanstaand, dreigend onheil dat een groot aspect is geworden van het Geheel/en van Iemands bewustzijn. Alles dat is/heeft plaats gehad, heeft degenen verlaten die in een plaats van Armageddon ‘is gevallen’.

Bloss: Lieve Hemel… dat woord verraste me!

Fed.v.L: Toch wordt het juist gebruikt. Want er zijn zo velen ‘van jullie soort’ die blindelings naar voren gaan, niet echt zich bewust van wat er gaat komen. Ze voelen zich verraden. Ze voelen zich beangst en er is een massale beroering in de zielzelf over wat er zal worden van dit Grote Land dat gekend wordt als de ‘Verenigde’ Staten. Zouden jullie dat nu Verenigd noemen? Wij denken van niet! De Energie die dat land is overkomen is dat  wat we konden beschrijven als een grote mengschaal met vele ingrediënten… die niet goed werken om een culinair gerecht te scheppen!! Er is veel te veel bitterheid bij betrokken en als we zeggen ‘in de pot roeren’… bedoelen we dat op een REUSACHTIGE manier!

Dit is waarover we gesproken hebben door ‘de over de kop gaande wereld’ die zich in de komende maanden zal ontvouwen. We hebben jullie hierop voorbereid en we zeggen dat dit gewoon de beginstreep is.
Zo veel zal worden onthuld in het meest onverwachte ‘Spel’ dat hieruit voortkomt. Men speelt de ander uit/af en toch zullen beide/alle partijen zichzelf ‘op de plek’ laten zetten onbekend voor hen, op een wijze… en elkaar ‘gelegenheden’ scheppend om Pandora’s doos te openen. Vanwege de voortdurende strijd tussen elkaar die getoond wil worden AAN DE MACHT TE ZIJN… ze zullen elkaars schepen laten zinken… zeg maar.

Bloss: Een beetje te moeilijk te snappen maar ik begrijp wel wat je zegt… alhoewel, ik weet duidelijk niet wat AL deze onthullingen zullen zijn!

Fed.v.L: En wij kunnen je dat niet vertellen. Toch zeggen we wel, zoals we dat eerder ook gedaan hebben… dat wat zich zal ontvouwen zal schokken en met afschuw vullen… ALLE MENSEN. Want zelfs zij die denken dat ze weten waarover we spreken… weten niet … tot  in zijn volle breedte … dat wat zal worden geopend en geboden wordt aan het publieke oor … en oog.
Dit is waarom we zeer sterk tegen jullie gezegd hebben…

BLIJF IN JE LICHT. WEES IN JE HART.
We willen niet bang maken, want dit is niet waarom we hier zijn. Maar we zeggen wel, het is noodzakelijk dat je je Hoogste Goed/Kracht sommeert en er Waar bij blijft. Want er zal van veel bedriegerij worden gebruik gemaakt maar dan als waarheid… en dit zal veel verwarring brengen aan hen die niet door zijn vermomming kunnen zien.

Bloss: We gaan een grote tijd in… spreek je nu over een valse vlag… zoals een buitenaardse invasie waarover werd gesproken, of wordt het eigenlijk uitgevoerd door de elite van onze wereld?

Fed.v.L: Je hebt de spijker op de kop geslagen. Zijn er geen films uitgekomen als een ander ingrediënt om in de pot te roeren… of zeggen we ‘plot? (intrige?)

Bloss: Ik denk dat je praat over de film ARRIVAL* …die ik vanavond ga zien (Vreemd genoeg!) Maar om eerlijk te zijn ben ik niet zeker van hun agenda dus ik ga er ‘blindelings’ in, zeg maar.

Fed.v.L: We gaan louter door om je te vragen WORD JE WETEN… STAP OP JULLIE LADDERS, LIEFSTE ZIELEN en loop in je Hogere Zelven.
De tijd komt eraan… de tijd is NU waarop actie luider spreekt dan woorden. Dat… JULLIE KRACHT… JULLIE LICHT … JULLIE KRACHT zal worden GEVOELD  door je heen als nooit eerder.
We zeggen dit niet LICHTJES… alhoewel dit uit het Licht komt… We zeggen dit met een grote bedoeling.

Bloss: Ik weet het… ik kan het in mijn wezen voelen!! 

Fed.v.L: Opnieuw zeggen we… dat er niets is te vrezen als je alles herkent voor wat het is. We zeggen ook dat WE ELK WETEN HEBBEN DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
HET IS GEBEURD.
Het Spel is over en toch zullen er pogingen komen om ‘opnieuw omhoog te rijzen’ uit de verduisterde verloren zielen… totdat ze zich realiseren dat er niets meer gedaan kan worden… niet meer kan worden bereikt.

En met grote compassie zeggen we dat het dan is dat hun dimmend Licht moet worden gevoed door ieder van jullie… om vergeving te bieden… en het maakt niet uit welke afschuwelijkheden en bedrog er zal worden onthuld.

Kijk naar alles dat wordt gepresenteerd… en we bedoelen ‘alles’ … als deel van het Goddelijke Plan… elke ziel heeft haar/zijn rol te spelen… voor het Hoogste Goed van iedereen.
Ook als velen dit niet zullen begrijpen… zeggen we… dat zelfs degenen die vrijwillig werkten voor de duisterste rollen, dat deden voor het Hoogste Goed van iedereen.

Bloss: In het grotere plaatje. Want. mijn vrienden… alhoewel dat met mijn ziel resoneert… zullen velen merken dat het een moeilijke onderneming is. Specifiek als we allemaal ontdekken wat er verborgen is van ons en waarom. Ik weet, door jullie leringen en die van White Cloud dat we Liefde naar iedereen moeten zenden… want dit is de enige weg uit de rommel. Maar, moeilijk te doen voor sommigen wier zielen enorm beschadigd werden door alles dat er is gebeurd.

Fed.v.L: Liefste Blossom… we accepteren de ernst van de stelling die is aangeboden. En toch…

JE WEET… JULLIE ALLEN WETEN… LIEFDE IS HET ANTWOORD.
ER IS NIETS ANDERS… GEEN ANDERE MANIER EROM HEEN OF ER UIT.
BIED LIEFDE AAN…
ZEND LIEFDE UIT…

WEES LIEFDE…
AAN IEDEREEN EN NAAR ELKE SITUATIE DIE GAAT GEBEUREN.
WANKEL NOOIT
TWIJFEL NOOIT… AAN JEZELF.

KEN DE KRACHT VAN JULLIE LIEFDE EN HOE… DOOR HET VOORTDUREND UIT TE GEVEN… ZUL JE DE RICHTING VERANDEREN VAN ZAKEN DIE VAN KOERS MOETEN VERANDEREN.

JULLIE ZIJN DEGENEN DIE ALLES DAT GEBEURT KUNNEN VERANDEREN, DOOR …LIEFDE TE WEZEN.

JULLIE… ALS JULLIE ZO VERDERGAAN… ZULLEN MEER EN MEER VAN JE EIGEN KERN VINDEN…

Jullie zullen je essentie erkennen… jullie zullen JE WETEN VOELEN en hoe meer je dat doet… hoe meer je dat doet!!
Wij zijn bij jullie IN DIT ALLES.

We zullen je bijstand verlenen als dat nodig is en jullie zullen ons kennen door de Energie die we dragen. Het Licht dat bij ons is.

Bloss: Misschien vreemd om te zeggen… maar dat wat in me woelt door jullie woorden en Energie vandaag… voelt inderdaad een beetje als Armageddon! “Goeie Heer Maud”… ik moet zeggen… het voelt nog STEEDS erg boek-verhalerig!  Ik kan feitelijk niet denken dat dit echt gaat plaats vinden… als Kerstmis dichterbij komt en we in een tijd gaan van ‘goede wil naar alle mensen’…

Fed.v.L: We zeggen noodzakelijkerwijs niet dat de volheid van waarover we spreken dan al is gebeurd. En bij het onderwerp van Xmas(Kerst) zeggen we ook …dat alles dat we gezegd hebben het feit NIET WEGNEEMT… DAT DE HOGERE ENERGIEËN NOG STEEDS BINNENSTROMEN DOOR JULLIE PLANEET HEEN… OM JULLIE TE ASSISTEREN… OM SAMEN TE SMELTEN MET DE HOGERE ENERGIE WAAR JULLIE JE MEE VERBINDEN…

DIT IS PRACHTIG.
DIT IS DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE… DIE… TERWIJL JE JE INTENSER VERBINDT MET JE HOGER-HEID… JE GEEN VREES ZULT VOELEN.
JULLIE ZULLEN WETEN HOE JE TE GEDRAGEN… WAT TE DOEN.

Bloss: Zoals in het voelen dat ik een paar weken noemde in een vorige channeling?

Fed.v.L: Inderdaad. Op die momenten, Blossom, voelde je iets… helemaal niets je met angst?

Bloss: Er was niets anders dan LICHT-KRACHT die door mijn aderen liep. En ik kan alleen maar herhalen… dat dit voelen door velen is gevoeld en bij ieder zal komen op volmaakte Goddelijke timing… en dan zal dit alles, dat nu een beetje ontmoedigend voelt… er gewoon niet zijn… HELEMAAL NIET. VERTROUW ME HIER MAAR!!

Fed.v.L: We zijn ons bewust dat je ons niet vraagt om te Vertrouwen… want dat gaat zonder te zeggen. Maar, we herhalen aan degenen die deze woorden lezen/voelen… dat Blossom iemand is die je kunt Vertrouwen in onze boeken! Maar men kan dit alleen voelen voor zichzelf.

Bloss: Lachen! Sommigen denken dat ik onbetrouwbaar ben. Daar heb ik geen zorgen over! Ieder voor zijn eigen begrip. Ik zet nog een stap verder naar buiten… Veel mensen zitten vast aan het financiële opwaardering proces dat gezegd is wat gaat gebeuren. Zoals jullie weten…bracht ik dit nooit naar jullie toe. Maar, voor een penny naar een pound of een Vietnamese dong!!! Wat zijn jullie gedachten hierover?

Fed.v.L: Er zal een herwaardering komen… op veel niveaus… als ook op alle niveaus/aspecten van jullie gehele Planeet.
In onze kijk… is er een reden dat jullie financiële stelsel een van grote veranderingen is dat zal worden geschat om grote veranderingen in alle dingen te maken.
Dit heeft massale betrokkenheid in al jullie vier hoeken van jullie Globe nodig en zeker zal dat niet in een nacht gebeuren.

Bloss: Dat hebben jullie juist. Want velen hebben aan een draadje gehangen hierom om plaats te vinden over tien jaren! Zijn de mensen juist om te geloven dat dit gebeurt? Of, zoals sommigen zeggen… is dit een grap/vals alarm?

Fed.v.L: Dit is geen grap, Blossom. Verre van dat.

Bloss: Nou dat is een heel positief antwoord. Dank je hiervoor… En ik bedank mezelf om genoeg dapper te zijn om dat te vragen!

Fed. v.L: We kunnen geen datums van uitwisselingen en standaarden vaststellen en inkomens enz. Dit hangt zeker af van veel dingen die moeten worden uitgewerkt of waar doorheen gewerkt moet worden…

Toch zullen we zeggen… Jullie financiële stelsel… is niet wat we een stelsel kunnen noemen als zodanig! Het is wat we een niet eerlijke ongeëvenaarde vermomming kunnen noemen om de planeet te regeren.

In deze nieuwe tijd… is zoiets niet toegestaan om op deze manier te bestaan.
Dat wat jullie ‘geld’ noemen zal een vriendelijk woord worden voor degenen die kiezen om dit zo te begrijpen. Dat is er om levens te vergroten… niet om vreugde weg te nemen!

Het is onze wens dat als er een herwaardering van geldwaardes gebeurt … dat de ENERGIE van die papieren briefjes en gouden en zilveren munten getransformeerd wordt naar ‘SCHIJNENDE WAARDE’ dat ieder levend wezen op jullie Planeet zal helpen.
ER ZULLEN INDERDAAD PRACHTIGE VERANDERINGEN VOLGEN… MAAR WEES GEDULDIG… TERWIJL HET KAF VAN HET KOREN NOG WORDT GESCHEIDEN.

Bloss: Dat is het voor vandaag… Ik kan zeggen… IK HOUD VAN JULLIE… WIJ HOUDEN VAN JULLIE!! 

Fed,v,L WIJ ZIJN EEN.

Bloss: En in onze EENHEID zijn we velen! In Liefde en dank.
Dus * , ik ging kijken naar ‘Arrival’. Vanaf hun ‘aanvang’ (begrip) gezichtspunt vond ik veel interessante punten. Ieder met hun eigen opinie als een film enz… Alhoewel het interessant is dat die in deze tijd moet uitkomen. Minstens als een gelukkig einde!!
Ongeveer twee dagen later na het channelen van deze boodschap kreeg ik een e-mail met een stuk van Dr. Steven Greer. Ik was verbaasd door de synchroniciteiten.


Ik worstel nog met dit alles dat het een werkelijkheid wordt/is… en ik ben de channelaar!!!  En ik twijfel niet aan De Federatie van Licht, helemaal niet. Ik vind het gewoon moeilijk om dit als ECHT TE VOELEN, dat dit soort dingen kan plaats vinden… OOIT!  Als dat zo is… dan breng ik dank voor de voorbereiding en de ‘kop op’ gevoelens die ik kreeg. Als het niet zo is dan breng ik dank dat het niet gebeurt!! En dat is niet te zeggen dat De Goede Jongens er niet eerst instappen. Hoe dan ook… Ik heb mezelf beloofd dat ik mijn Licht stevig vast zal houden in/door het duister heen… in het weten dat jullie allemaal hetzelfde doen. IK VOEL heel stevig dat we zullen weten wat te doen… zoals ‘zij’ zeiden. WEES MOEDIG … WEES DAPPER… WEES! 

Veel dank. 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo