Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 7 november 2016

Bericht van de Eerste Schepper / Alexandra Meadows / 4 november 2016

Bericht van de Eerste Schepper
Alexandra Meadows / 4 november 2016

(opmerking: Zie het video interview, die de boodschap inhoudt van de Eerste Schepper en Alexandra’s inleidend commentaar, en ook de vergezellende tekst van de boodschap zelf)Op 1 nov. 2016 ontving Alexandra een boodschap door Goddelijke tussenkomt naar ons planetaire collectief, een opmerking van het begin van een intensiverende implosie van plasma licht energie met veelvoudige effecten om in de volgende paar weken te worden ervaren. Deze effecten houden achtereenvolgende frequentie opwaarderingen in voor degenen die kiezen voor ascentie. Dit zal gebeuren in diverse fases en zal het toppunt bereiken in het overbruggen van onze cel structuren naar hun hoger-dimensionale kristallijnen aard. Het zal ook intense veranderingen maken in ons chakra stelsel. Goddelijke Tussenkomst – met natuurlijk ons collectieve en voortdurende bedoeling – zal ook toezicht houden op ‘t naar beneden halen en laatste metafysische justitie die toegediend wordt aan alle gewetenloze-wezens die doorgaan met tegenstand.

Bij haar opening commentaar geeft Alexandra raad aan luisteraars om “standvastig te blijven, toegewijd en kalm” omdat aan alle kanten van de wereld energie wordt gegeven. Een week voor de Verkiezingen in de US, schijnt chaos te gaan overheersen. De tijd van massa onthullingen is nu bij ons, met Wikileaks en ontevreden FBI agenten op onderzoeken naar afschuwelijke politieke corruptie. Dit is zelfs begonnen om op de muren van de Massa Media te slaan en te beuken.


Een betekenisvol deel van het collectieve bewustzijn van de mensheid heeft de keuze gemaakt; en dus, zijn tijdslijnen veilig gesteld. Een portaal is geopend en de hemelen over de Aarde zijn nu overstroomd met nieuwe ET, ED en hoger dimensionale komsten. Onze eigen laatste benadering van wat genoemd is ‘ascentie’ het ‘naar beneden halen van de hogere dimensies’, de ‘wederopstanding van het vlees’, met talloze onzuivere metaforen, is begonnen. De grond regels voor de laatste handelingen die in deze boodschap zijn neergelegd door de Eerste Schepper, of door de “Sector van Schepping”. Alexandra ziet dit als de meest belangrijke boodschap die aan haar is verleend, en dringt er bij iedereen op aan om te luisteren en dit vol intentie te lezen.

EINDE

Via Alexandra /1 nov. 2016

de vergezellende tekst door de Eerste schepper

Door: de Eerste Schepper

1)    Goddelijke Tussenkomst voor de Mensheid is voortdurend uitgezonden en zal doorgaan om zodat dit verdergaat in de volgende 2 maanden. Er is een deel van het Menselijk Collectieve bewustzijn dat dit heeft gekozen en accepteert om te worden overspoeld met energieën buiten hun controle, door alle vormen van bewustzijn. Dit is standvastig volgehouden en laat een toestand achter van controle van het denken, en laat een deel van de Mensheid met de Onmogelijkheid om te ontwaken uit deze energie krachten. Dit schept een weigering en afwijzing van ontwaken.

Dit geeft nog een kans voor een persoonlijke keuze om deze energie toe te staan en te accepteren en om door te gaan om er aan deel te nemen. Om deze reden zullen vele zonne -vlammen gebeuren die zulk een vergroting van energie in deze tijd zal geven om het collectief te doen ontwaken. Dit zal doorgaan op (X) totdat de Mensheid is ontwaakt.

2)    Er zal dagelijks plasma licht worden ingebracht, dat zijn intensiteit doet vergroten van (X) 10% of meer per dag totdat het de 100% bereikt, Dit zal een parallelle verschuiving brengen in 10 dagen. Velen zullen beginnen te ontwaken uit hun sluimer. Velen zullen ontwaken met een verloren gevoel dat ze niet weten waar ze zijn en niet zeker zijn wat er met hen gebeurt. Velen zullen gedesoriënteerd zijn, en velen zullen niet in staat zijn om juist te denken, noch op een normaal niveau te functioneren. Er zullen uitgebreide griep symptomen zijn inclusief symptomen zoals dat van voedsel vergiftiging. Velen zullen niet in staat zijn om te eten zoals ze eerder deden. Vleeseters zullen veel problemen hebben als ze bief, varken en kippen eten bijvoorbeeld.

3)    Er zal een omhoog gaan van de octaaf schaal van alle dingen zijn met het bewustzijn van degenen die opstijgen. Dit zal vermeerderen van 1 Octaaf per week voor zes weken. Dat zal de overgang versnellen van de stoffelijke schil. Dit zijn de laatste fasen in het vrijlaten van de koolstof structuren en herstel van de nucleus zijn, de subatomische structuren en het overbruggen van alle cellulaire structuren in een nieuwe kristallijnen constructie. Dit zal vasthouden en integreren op een lagere dimensionale Diamanten lichtstructuur van energie, terwijl ze de lagere 3 chakra’s van het lichaam transmuteren. Dit zal een einde maken aan de 1ste van de 3 lagere chakra’s zoals die nu bestaan.

4)    Goddelijke Bemiddelijking is in bestaan waar iedereen die een inbreuk maakt van Universele en Kosmische Wet tegen de mensheid en de daden van die inbreuken zullen automatisch worden afgesloten en niets meer opleveren. Alle geweldplegers zullen verantwoordelijk worden gehouden voor deze creaties.

5)    Het Portaal werd succesvol geopend, en stond de aankomst toe van 2,5 miljoen schepen die wachtten om de Mensheid te assisteren. Ze zitten nu in onze ruimte en zij zullen volledige instructies krijgen om hoe ze de Mensheid voor de laatste fase van ascentie kunnen helpen.

6)    De Extractie(Uittrekking) van wezens die deze planeet verlaten is begonnen. De details zijn als volgt:

Er zijn 3 manieren waarop uittrekking zal plaats vinden. Van wezens die vertrekken door hun eigen wilskeuze, a) en b)  aanwending. Het c) proces is Uitgevoerd als een ziel hun eigen plan wegwerpt.

  1. Een overeenkomst wordt gemaakt en er is overeengestemd met de Ziel en de Eerste Schepper die uitstippelen hoe en wanneer ze de uit de aarde gaan.
  1. Als de ziel een gecertificeerde notitie ontvangt van De Eerste Schepper dat ze de aarde moeten verlaten – de ziel zal een uitreis plan maken en die aan De Eerste Schepper geven. Dan overziet de Eerste Schepper het proces van de ziel dat de ziel heeft gecreëerd. Op dit moment is er geen tussenkomst behalve als de ziel hun eigen uitgangsplan geweld aan doet van de aarde voor het ascentie proces van de aarde en buiten het ziels bestaan.
  1. De Ziel wordt uit het proces gehaald van het “opgebeamd worden” en wordt verwijderd voor het proces in overeenstemming met alle details in 7) 
7)    Als er geweld gebeurt op alle niveaus van een zielenbestaan, dan zal er totale recycling volgen. Wat betekent het te worden on-gecreëerd uit het bestaan en dan weer worden herschapen naar een Vonk van Licht uit Zuivere Liefde. Dan zal de ziel worden geplaatst in een nieuw universum van 2de Dimensie zonder dualiteit. De Vonk van Licht zal op dit moment geen bewustzijn hebben maar zal moeten leren hoe gewoon liefde te zijn en te groeien. Er is geen sjacheren/omruilen mogelijk. Dit is een laatste regeling voor degenen die gewelddadigheden willen creëren tegen iets met een bewustzijn, en die veelvoudig geweld scheppen.

Met Liefde,

Sector van Schepping


Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl