Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 17 november 2016

Benjamin Fulford: Carpe diem, pluk de dag en organiseer een laatste aanval op de Khazariaanse maffia /14 november 2016

Benjamin Fulford
Carpe diem, pluk de dag en organiseer een  laatste aanval op de Khazariaanse maffia
14 november 2016

In de oorlog tegen de Khazariaanse maffia, is de verkiezing van Donald Trump als President van de Verenigde Staten wat de Russische zege bij Stalingrad was voor de Tweede Wereldoorlog: een zegevolle verandering van het getij. Echter, het betekent ook dat de oorlog nog lang niet voorbij is.

Dit is hoe een bron die een geheime ontmoeting bijwoonde in Antarctica tijdens de VS verkiezingsdag van 8 november de situatie beschreef:

 “De hele verkiezingsstrategie veranderde toen John Kerry werd bevolen om naar Antarctica te gaan. Hem werd verteld door de speciale elite, de Gnostische Illuminati die nog steeds de controle hebben over deze planeet, om Obama en Clinton te vertellen een stapje terug te doen en Trump te laten winnen.

Zoals we weten, is Hillary alleen en front voor de cabal en zal ze hoogstwaarschijnlijk een einde aan zichzelf maken op zijn hoogst na de komende paar maanden. Bill Clinton is met het laatste spel bezig nu. Zijn viervoudige bypass operatie was niet genoeg meer om nog bloed door zijn levenloze lichaam te pompen. We zijn geïnformeerd dat hij weg zal zijn tegen het einde van het jaar”.


Dit bevel aan Kerry werd gevolgd door een aanval van de speciale strijdkrachten op een Khazariaanse basis in Denver welke er succesvol voor zorgde de pogingen van de cabal te stoppen om de verkiezing van de VS president ten gunste van hun zombie proxy Hillary te stelen, zeggen CIA bronnen.

Het Pentagon zegt op zijn beurt: ”Massa arrestaties beginnen meteen na de verkiezing, maar gekwetste Hillary huilde tranen met tuiten toen gezegd werd dat ze het moest opgeven of anders gearresteerd zou worden, [President] Obama werd bevolen in DC te blijven, ISIS te beëindigen, het vertragen van de Globale Valuta Reset te stoppen, en Trump te ontmoeten om een glad verlopende overgang te verzekeren.”

Ter aanvulling hierop, het leger van de VS adviseert de tot President gekozen Donald Trump om ”geen neoconcervatieven, Joden [alle Joden moeten zich terugtrekken van senior regeringsposities totdat het bevestigd kan worden dat ze niet voor de Khazariaanse maffia werken], bankiers, of Bush lievelingetjes in het kabinet of Witte Huis te benoemen.”

Ter aanvulling, zeggen de Pentagon bronnen: ”door Soros gefinancierde protesten hebben het Trump plan om een einde te maken aan de Bush Clinton cabal voor de inwijdingsplechtigheid versneld.”

De aanval moet meedogenloos doorgaan aan alle fronten totdat de mensheid bevrijd is van de Khazariaanse controle.

De Manchu bezetting van China is een goede analogie voor hoe de Khazarianen het Westen controleren. In Manchu China, werd aan autochtone Chinezen die het overheidsdienst examen hadden gehaald toegestaan om op de bureaucratische ladder omhoog te gaan tot een zeker punt maar al de posities bovenaan de top werden vervuld door Manchus. In het Westen is het hetzelfde, intelligente hardwerkende technocraten kunnen stijgen naar posities als onderdirecteur maar de hoogste top en tweede en derde posities in de meeste grote, machtige organisaties worden bezet door Khazariaanse gangsters of hun proxies.

De Khazarianen zijn verwijderd uit het Pentagon, en Gnostische Illuminatie bronnen zeggen dat FBI directeur James Comey ook als clean is bevestigd ondanks valse wikileak claims waarin werd beweerd dat hij fondsen heeft ontvangen van de Clinton Foundation. Als de VS bevrijd moet worden, moeten het Departement van Staten en andere takken van de regering nu een voor een worden ontdaan van gangsters.

Ook, de Trump verkiezing betekent dat de door de Khazarianen gecontroleerde TPP en TTIP handelsovereenkomsten nu dood zijn. ”Trump is nu in twijfel of hij frauduleuze  tribunalen van NAFTA en alle handelsovereenkomsten zal verwijderen als een enorme nederlaag voor de Khazariaanse maffia,” zeggen Pentagon bronnen.

Het Pentagon is ook van plan om een enorme data dump te doen over 911 met de bedoeling om Donald Trump te dwingen om een 911 tribunaal bijeen te roepen, zeggen de bronnen. De New York Times zal ook ”gedwongen worden verslag te doen over 911 en andere Khazariaanse misdaden,” zeggen ze.

Ondertussen in Europa, hier is hoe het Pentagon de volgende fase in de aanval beschrijft: ”NATO verkeert in wanorde terwijl het leger tonnen ammunitie stuurt naar VS troepen in de EU voor arrestaties, en cabal knechtjes als [Duits Kanselier Angela] Merkel en [Frans President Francois] Hollande worden vervangen door nationalisten. De door Trump geleide Amerikaanse revolutie om Khazarianen uit te macht te verwijderen expandeert naar Europa.”

 De Russen en Chinezen hebben nu ook het bevel over Interpol ”zodat ze de lagere cabal maatjes kunnen opvegen,” zeggen Pentagon bronnen. Ze jagen nu, samen met de gnostische Illuminatie, op de meester crimineel George Soros.

Ondertussen moet in Azië de strijd over de werkelijke prijs, de mogelijkheid om wereldwijd geld te creëren en distribueren, nog tot een afronding komen.

Hier is wat CIA bronnen in Azië zeggen dat er gebeurd:
”Mark Rutte, de Hollandse Eerste Minister en gespreksvoerder voor Koning Wilhelm-Alexander (en zijn moeder Beatrix de voormalige Koningin) zal in Jakarta zijn op de 23e van deze maand, samen met zijn handelsmissie delegatie. Hij komt om over hun claim te onderhandelen en het terugkrijgen van hun deel van het goud dat opgeslagen ligt in Jakarta en Semerang ten behoeve van Nederland, d.w.z. Het Vaticaan en hun beschermheren. We controleren de situatie van dichtbij”.

Met andere woorden, de bloedlijn families zijn erop gericht om hun controle over de planeet voor te zetten door een claim te leggen op de legendarische goudvoorraden in Azië en het recht om geld te creëren dat is gebaseerd op deze claims.

Zoals Neil Keenan het zegt: ”als ze meer dan $50 triljoen uit de lucht kunnen toveren door het claimen van eigenaarschap van 1 miljoen ton goud, kunnen ze de oorlog winnen en hun weg naar volledige controle over de planeet terugkopen(omkopen)

De dag dat werd bevestig dat Donald Trump werd gekozen sprak de VN zich duidelijk uit over de te volgend strategie voor de uitvoering van zijn schoonmaaktraject 2030 Agenda.

Dit is een goed bedoeld plan dat naar voren gebracht wordt door de bloedlijn families maar het is veel te weinig te laat voor deze planeet. Onder dit plan zal alleen een heel kleine fractie van de $50 triljoen dollar wat de bloedlijnen van plan zijn te creëren ooit de mensen die dat het werkelijk nodig hebben bereiken. Met de mensheid die de controle in handen heeft over zijn eigen toekomst, d.w.z. de controle heeft over het proces van het creëren en distribueren van geld, kunnen triljoenen dollars beschikbaar gesteld worden om een einde te maken aan armoede en het stoppen van de vernietiging van het milieu. Het is een kwestie van maanden, niet decennia.

Ook, de hoogste rangen van de VN en andere door de cabal opgerichte internationale instituten zijn hopeloos corrupt en incompetent. Neem bijvoorbeeld het feit dat Saudi Arabië in het tribunaal voor de mensenrechten zit. In Saudi Arabië wordt een getrouwde vrouw wanneer ze verkracht wordt door iemand anders dan haar echtgenoot gestraft door begraven te worden tot haar middel en dan wordt ze gestenigd tot de dood er op volgt. Saudi Arabië is geen land maar meer een slavenplantage in het bezit van een familie.

Totaal nieuwe organisaties moeten worden opgericht om de functionerende delen van de bestaande internationale organisaties over te nemen en de corrupte en boosaardige delen van deze groeperingen te ontmantelen. Dit is vooral waar voor de groepen als de WHO die betrokken zijn geweest (bijna altijd zonder dat de hoge pieten zich hiervan bewust waren) bij het verspreiden van biowapens als onderdeel van een plan om bepaalde bevolkingsgroepen uit te schakelen.

De White Dragon Society brengt de goud situatie in beeld net als het Chinese leger, het Pentagon en andere agentschappen. Het financiële systeem van de wereld zal niet onder controle blijven van genocidale gangsters, maakt niet uit wat er gebeurt. De WDS is bereid om een compromis te sluiten tussen de goedgezinde bloedlijn families en de gnostische Illuminatie om zo een win-win oplossing te creëren voor de zaak van het goud en het financiële systeem. De Dragon familie is ook bezig met de zaak. De WDS verwacht spoedig te horen van de Rothschild en andere bloedlijn families.

De gnostische Illuminati zeggen dat de bloedlijnen eerder zullen sterven dan zich over geven en dat ze in plaats daarvan een laatste groot offensief gericht op het behouden van hun controle plannen. Dat zal waarschijnlijk in de vorm zijn van een gecoördineerde moordpoging op leiders als Trump en het Hoofd van de Joint Chiefs of Staff in de VS, Generaal Joseph Dunford.

Echter, de militaire strijdkrachten van de wereld hebben al duidelijke boodschappen gestuurd naar het Vaticaan en de bloedlijn families. De Pentagon bronnen merken op dat de recente aardbevingen in Italië ”Het Vaticaan misschien er van hebben overtuigd om geen grootse bekeringen toe te kennen of om asiel te verlenen aan senior leden van de cabal.” Herinner je hoe Tony Blair en George Bush Senior bij de Paus op bezoek gingen en veranderd waren zo gauw als ze hun kantoor verlieten? Ze kondigden de wereld aan dat ze bescherming hadden van de P2 Vrijmetselaar lodge en daarom niet vervolgd konden worden voor hun oorlogsmisdaden in Irak en elders. Paus Francis wordt geadviseerd deze misstappen van zijn voorganger paus Maledict niet te herhalen.
Verder zeggen de Pentagon bronnen dat recente ”aardschokken met minimale schade in Argentinië en Nieuw Zeeland waarschuwingen zijn aan de cabal dat er geen plek is waar ze zich kunnen verstoppen.”

Ter aanvulling, zeggen de bronnen: ”onderwater bases in de Hoorn van Afrika en de Zwarte Zee werden vernietigd nadat Generaal Dunford een bezoek bracht aan Turkije en Saudi Arabië en Russisch Eerste Minister Dmitry Mevedev een bezoek bracht aan Israël.”
In Japan, is ondertussen, het Khazariaanse slavenregiem van Shinzo Abe in een staat van totale paniek nu hun meesters in de VS de macht verloren hebben. Bronnen in de Japanse onderwereld zeggen dat Heizo Takenaka, de voormalige minister van financiën die de controle over de bedrijven van Japan overhandigde aan de Khazariaanse maffia, gevlucht is naar zijn appartement in Kyoto maar dat hij niet veilig zal zijn waar hij ook naar toe gaat. Hetzelfde geldt voor alle andere verraders in Japan, zeggen de Japanse onderwereldbronnen. Rechter vleugel bronnen verbonden met de Keizerlijke familie zeggen dat voorbereidingen onderweg zijn voor een nieuwe Japanse regering en een serieuze economische, overheid en sociale revisie.

De Chinese regering en staf, waren op hun beurt ook aanvankelijk geschokt door de verkiezing van Trump maar ze realiseren zich nu ook dat, ondanks zijn campagne retoriek, een Trump regiem eigenlijk meer in China’s belang is dan een Clinton regiem zou zijn geweest. De Chinezen werd verteld dat de Khazariaanse gangsters achter Clinton de Chinezen zou vertellen wat ze wilden horen en ze vervolgens in de rug zou steken bij de eerste kans die ze kregen. In tegenstelling hiermee zijn de adviseurs van Trump al bezig China te vertellen dat de VS overweegt om deel te gaan nemen aan de door Chinees initiatief opgerichte Aziatische Infrastructure Investment Bank, zeggen Chinese regeringsbronnen. De VS onderhandelt ook om Chinees militair goud te verhandelen voor harde valuta.Vertaling: Lia