Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 6 november 2016

Ashtar On The Road: Moeder Maria: Om de Wereld te kunnen Helen moeten wij Iedereen Vergeven! / 25 oktober 2016 /Susan Leland


Moeder Maria:
Om de Wereld te kunnen Helen moeten wij Iedereen Vergeven!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
25 oktober 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, mijn geliefde kinderen – want jullie allen zijn mijn kinderen in de ogen van Liefde! Ik heb alleen Liefde voor jullie, onvoorwaardelijke Liefde, Hoge Liefde, en mijn zienswijze is zeer liefhebbend. Er is niets van het duister in deze Liefde: IK ZIE ALLEEN JULLIE PERFECTIE!!!

Ik zie de prachtige lichten die jullie zijn en ik zeg jullie dat ik van jullie hou. Voor mij schijnen jullie helderder dan de helderste sterren en ik ben Een met jullie! En ja, ik weet dat er nog steeds mensen in de wereld van de derde dimensie zijn die zich niet (zullen) openen om de Liefde te zijn die jullie zijn.

Dit is een observatie – het is GEEN oordeel. Ik hou van iedereen en het maakt niet uit of hun harten even helder schijnen als die van jullie of dat er duister in hun harten is. Ik hou van iedereen op de planeet Aarde, erop, erin en erboven.

Ik hou van alle leden van Moeder Gaia’s koninkrijken. Dit is waar ik mij met name op richt, maar mijn Liefde reikt zoals jullie weten verder dan de wereld zoals jullie die kennen – veel verder in het Universum zelf!,

Ik sta hierin niet alleen. Ik word vergezeld door alle Lichtwezens van Liefde. En ik word vergezeld door jullie, mijn geliefde kinderen WANT ZONDER JULLIE ZOU DIT GROTE WONDER VAN LIEFDE NIET DOORKOMEN, NIET VERZORGEN EN – INDERDAAD – DE PLANEET AARDE KUNNEN HELEN!!!

Ik vraag jullie om bij mij te blijven en naar mijn woorden te luisteren, je hart zelfs nog meer te openen, nog verder en zelfs nog meer LiefdesLicht binnen te brengen. Want samen met deze Liefde komen Compassie en Vergeving. Net zoals een moeder haar kind aanraadt om de grotere, sterkere pestkop die haar kind op de een of andere manier pijn heeft gedaan, te vergeven, raad ik jullie aan, mijn kinderen, om al degenen te vergeven die op de een of andere manier duister in zich dragen – of jullie hen nu persoonlijk kennen of niet – of zij jullie ergens in je leven pijn gedaan hebben of niet, of dat zij degenen zijn die Ashtar de duistere hoeden noemt, degenen waarover jullie horen, die het grootste deel van de bevolking van de planeet Aarde in slavernij hebben gehouden door al die eeuwen heen, omdat DE TIJD VOOR HET LIEFDESLICHT NU IS OM HET DUISTER GEHEEL, HELEMAAL TE HELEN!!!

Dit betekent, mijn geliefde kinderen, dat wij zij aan zij moeten staan met absolute vergevingsgezindheid ten opzichte van al degenen die anderen in slavernij hebben gehouden en pijn hebben gedaan. Het moet hen vergeven worden!

Ik weet dat dit niet makkelijk is en ik weet dat ik jullie vraag om complete vergeving! Voor sommigen van jullie is dit nog steeds een uitdaging en daarom zeg ik jullie, lieve mensen: kom, neem mijn hand. Laat mij jullie knuffelen. Laat ons allen, hemelse wezens – inclusief het deel van jullie dat in het LiefdesLicht is, alleen LiefdesLicht is – jullie knuffelen, omarmen, koesteren zodat jullie kunnen verwijderen wat niet van Liefde is! En doe dan met ons mee om dit uit te breiden naar degenen waarover ik spreek want zij hebben onze vergeving nodig. ZIJ HEBBEN HET NODIG DAT WIJ NIET OORDELEN OVER WAT ZIJ HEBBEN GEDAAN MAAR HEN GEWOON WELKOM HETEN EN HEN UITNODIGEN NAAR HET LICHT TE KOMEN!!! Met andere woorden: het gaat erom Licht aan hen aan te bieden en als zij dit weigeren niet teleurgesteld te zijn of gevoelens van afwijzing te hebben en zeker geen gevoelens van angst voor wat zij zouden kunnen doen als zij zich door het duister laten inspireren. Het gaat er eerder om hen te verzekeren dat ook zij geliefd zijn en dat dit altijd zo is geweest en altijd zo zal zijn!

Jawel er zal een antwoord zijn op de pijn die zij hebben veroorzaakt. Maar het is aan ons om te vergeven, net zoals degene die jullie kennen als Jeshua die allen vergaf, want de waarheid was – hij sprak de waarheid: “Zij weten niet wat zij doen!” Zij zijn geprogrammeerd. JULLIE, LIEVE MENSEN, HEBBEN HET BEGRIP OM JEZELF BEVRIJDEN VAN DEZE PROGRAMMA’S EN HEBBEN NIET LANGER DE BEHOEFTE OM JE DOOR HEN TE LATEN GELEIDEN!!!

Oh, wat een vreugde is het voor een moeder om jullie ware zelven te zien stralen met het Licht van Liefde! En het is een vreugde dat wij hier samen zijn terwijl dit Licht op ons schijnt en wij dit door ons heen en van ons uit, delen met elkaar en dan naar buiten toe uitbreiden, zonder uitzonderingen. ER IS NIEMAND DIE MEER OF MINDER WAARDIG IS OM HET LIEFDESLICHT TE ONTVANGEN EN DIT UIT TE DRUKKEN!!!

Zo zitten wij nu in de Puurheid, in de Vrede en in de Heiligheid van dit LiefdesLicht, samen, samen zoals wij dit altijd zijn geweest en altijd zullen zijn in onze harten en door al onze wezens. Want dit is jullie Thuiskomst, lieve mensen, Dit is het als jullie thuiskomen in al jullie wezens en waar jullie steeds zullen zijn, voor alle tijden! Natuurlijk zullen jullie keuzen hebben, maar dit is een onderwerp voor een andere keer als wij samen zijn, zoals jullie tijd meten. Wees er van verzekerd dat jullie op het Pad zijn en dat ik en de wezens van Liefde bij jullie zijn, bij ieder van jullie, en dat wij samen zijn in deze wonderbaarlijke Familie!

Laten wij dus doorgaan, lieve mensen, en laat dit grootse LiefdesLicht de weg voor ieder van jullie verlichten tot aan het samenzijn in onze Eenheid! En als jullie een beetje oordeel vinden – of misschien een beetje compassie dat ontbreekt en aldus dit oordeel schept – doe er LiefdesLicht overheen. Doe met ons mee en laten wij dit samen, samen, reinigen uit jullie wezens en doorgaan met onze reis in de Puurheid van het LiefdesLicht dat wij zijn!

Ik zeg jullie nogmaals, mijn geliefde kinderen, dat ik oneindige Liefde voor jullie heb – Hoog Dimensionaal, prachtig en stralend – en ik JULLIE ZIE ALS EEN MET MIJ – EEN MOEDER VOOR IEDEREEN – OM JULLIE TE VERTROETELEN, JE OP JE GEMAK TE LATEN VOELEN EN ALTIJD VAN JULLIE TE HOUDEN ZOALS IK DAT ALTIJD DOE EN ALTIJD ZAL DOEN!!!

Dank jullie wel, prachtige mensen, voor wie jullie zijn, voor Wie Jullie zijn, en omdat jullie samen gaan op deze wonderbaarlijke reis naar Huis en daarbij meedoen om het Pad te verlichten voor allen die willen volgen naar de Gebieden waar alleen Liefde en het Licht van Liefde kunnen bestaan, en alles wat daaruit voortkomt.

En zo is het.

Namaste


Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, October 25, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.