Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 22 oktober 2016

Violette Vlam Meditatie – Transmuteer En Verhef Jouw Energieveld / Geplaatst 22 oktober 2016 / Source: Well Being Alignment

Violette Vlam Meditatie –
Transmuteer En Verhef Jouw Energieveld
Geplaatst 22 oktober 2016 

Saint Germain

Er zijn duizenden Geascendeerde Meesters die momenteel de Aarde ondersteunen en degenen van ons die hier leven. Ze zijn Wezens van Licht die de lessen van ons Derde dimensionale bestaan hebben geleerd en zijn opgestegen naar een hogere staat van bewustzijn. Ze geven bijstand aan allen die hen aanroepen voor hulp, zij zijn onze "oudere" broeders en zusters. Enkele bekende Geascendeerde Leraren zijn Jezus (Jeshua) Christus, Gautama Boeddha en Krishna.

Saint Germain is een Geascendeerde Meester die al lange tijd geassocieerd wordt met de Violette Vlam. Jullie kunnen een beroep doen op zijn hulp als jullie de Violette Vlam meditatie beoefenen. Samen met vele andere Geascendeerde Leraren, heeft hij ons voorbereid op de overgang van het Vissentijdperk (Derde Dimensie) naar het tijdperk van de Waterman (Vijfde Dimensie), het begin van een tijdperk van vrede, vrijheid en verlichting.

Met de Violette Vlam meditatie kun je bewust toegang krijgen tot krachtige Vijfdimensionale frequenties die levens van onopgeloste, dichtgegroeide energieën oplossen met liefde en licht. Dit is van cruciaal belang voor een ieder van ons als individu en voor de mensheid als geheel, vooral in deze specifieke tijd op onze planeet.


De distillatie van alle ervaringen die we ooit in een leven of dimensie gehad hebben is nog steeds in onze individuele en collectieve energievelden, zowel positieve als negatieve. Totdat de dichte negativiteit wordt omgezet in liefde en licht, hebben wij, zowel als individuen en als een ras, last van de daaruit voortvloeiende chaos en negativiteit die we eeuwen en eeuwen hebben ervaren op deze planeet. De Violette Vlam meditatie beoefenen kan ons helpen dat te doen.

Het Vijf Dimensionale perspectief


De kracht van de Violette Vlam Meditatie komt van de Vijfde Dimensie, die resoneert met eenheidsbewustzijn, het overstijgen van de op ego-gebaseerde ideeën van de afscheiding die wij voor eeuwen, in de derde dimensie hebben geleefd. We zijn vrij van de illusie van tijd en ruimte als vaste werkelijkheden. Ze worden gezien als de vloeibaarheid die ze werkelijk zijn. Vanuit een Vijfdimensionaal perspectief, zijn wij, altijd in de huidige Nu. Er zijn nog steeds cycli van zijn, maar ze hebben geen echte macht over het creatieve potentieel van het huidige moment.

Wij erkennen dat waar we onze aandacht plaatsen in het huidige moment is wat onze essentiële ervaring creëert. Waar we ons op focussen, beginnen we mee te resoneren. Onze focus creëert letterlijk onze perceptie van onszelf, maar ook hoe we de wereld ervaren. Dit is de sleutel tot het bewuste creatie: Waar we onze aandacht op focussen manifesteert zich in ons leven.

Ruimte en afstand worden ook gezien als illusies. In de Vijfde Dimensie zijn wij, altijd verbonden met degenen die we liefhebben, ongeacht waar ze "zijn." Bovendien zullen we zien dat we allemaal energetisch verbonden zijn als menselijke wezens en dat de Aarde waarop wij leven een co-creatie is van ons groepsbewustzijn, met inbegrip van dieren en niet voelend leven.

In de Vijfde Dimensie gaan we vooruit in ons leven door middel van onze passie, door natuurlijk te kiezen dat wat ons de meeste vreugde brengt bij elk keuze punt. Door het verbinden met onze passie breiden wij uit, naar buiten en openen ons bewustzijn voor hogere energieën. Door het pad te volgen dat ons de meest vreugde brengt ontvouwt ons in het bewustzijn van de ware essentie van wie we zijn.

Dingen Kunnen Er Misschien Slecht Uitzien Maar Worden Eigenlijk Alleen Maar Beter


De mate waarin we vasthouden aan oude structuren en concepten van afscheiding correleert direct naar de omvang van de vrees, angst en stress die we voelen. Als we open zijn naar het uitbreidend bewustzijn, zullen verheffende energieën blijven doorgaan in dit gebied te stromen op een steeds hoger niveau. Deze energieën brengen alles naar de oppervlakte wat in ons is van een lagere vibratie dat moet worden genezen, en geeft ons de gelegenheid om te zien wat we ons aan hebben vast gehouden dat ons niet langer dient, zodat we het kunnen loslaten.

Als gevolg van deze blootstelling van het negatieve voor genezing, kan het lijken alsof dingen steeds veel erger worden op onze planeet en in onze individuele levens. Dit is echter verre van het geval. We zijn eigenlijk in het midden van een groep aan het ontwaken in de Eenheid die we al zijn met onze Schepper.

De Violette Vlam Meditatie Kan Ons Helpen Ons Open Te Stellen Voor Een Hogere Staat Van Bewustzijn.

De Violette Vlam Meditatie kan ons enorm helpen bij het maken van de overgang van een op angst gebaseerd leven naar een op Eenheid gebaseerd leven. Het maakt niet uit hoe intens dingen er in ons leven en / of in onze wereld uitzien, we moeten het Witte Licht, de Violette Vlam van Liefde, en Het wonder van Vergeving healing blijven gebruiken om oude concepten en overtuigingen die het licht verduisteren los te laten. Wanneer we het licht aanroepen in ons eigen leven, breidt het licht en het welzijn van de hele planeet en de mensheid zich uit.

Het maakt niet uit hoe ver we denken dat we afgewend zijn van het licht, nadat we eenmaal onze aandacht er weer op gericht hebben en gekozen hebben voor liefde en vergeving, zijn we omsloten in zijn helende omhelzing. We kunnen dit doen door alleen te focussen op verheffing - op wat het ook is wat ons een gevoel van opluchting, liefde en expansie geeft. Deze gevoelens vertellen ons dat we op de goede weg zijn.

Wet Van De cirkel


Ongeacht welke energie (emoties, gedachten, enz.) we denken dat we sturen naar een andere persoon, plaats of ding dat we zelf ervaren. De energie lijkt te reizen in een cirkel, altijd terugkomend naar de bron waaruit het kwam. Echter, in werkelijkheid, zijn we zijn allemaal Een Wezen, dus wat voor energie ik denk dat ik aan het verzenden ben naar "jou" is nog steeds "mij", dus voel ik het ook.

Dit principe wordt aangetoond door De Gouden Regel, "Doe aan anderen zoals je wilt dat ze aan u doen." Hoe we "doen aan anderen" is letterlijk wat we doen voor onszelf. Dit principe is ook bekend als 'karma', 'oorzaak en gevolg', enz. Kortom, de energie van elke gedachte, woord, daad of handeling die we ooit in een mensenleven of afmeting hebben uitgezonden, hetzij positief of negatief, voelen we zelf ook.

Ook, bij de Wet van Aantrekking, als we deze negatieve energieën voelen (degene waarvan we oorspronkelijk dachten dat we die stuurde naar 'iemand anders') komen naar ons en reageren dan nogmaals negatief, we blijven meer van dezelfde negativiteit aantrekken naar onszelf. Als we vibreren (negatief of positief), creëren we.

Met De Violette Vlam meditatie kunnen we negatieve energie van duizenden levens loslaten naar de pure positieve God essentie, dat de kern is van wie we werkelijk zijn.

Zelf-Healing Met Zelf Liefde

Alles wat onopgelost is binnen ons energieveld zal zich blijven manifesteren in ons fysieke / mentale / emotionele / spirituele leven totdat we het healen. Er is geen ontsnappen aan dit. Als we begrijpen dat het leven ons presenteert met een kans om iets binnenin ons te genezen wordt het gemakkelijker.

Wanneer negatieve ervaringen zich voordoen, als we ze kunnen erkennen, accepteren en ook weigeren ons te verzetten tegen wat er gebeurt als het gevoelens oproept, kunnen we hen Liefde, mededogen, begrip en vergeving brengen, voor onszelf, maar ook aan andere mensen die betrokken zijn en de situatie zelf. Op deze manier kunnen we de gewonde aspecten binnen ons genezen, zodat we niet opnieuw en opnieuw door dezelfde pijnlijke scenario’s hoeven te blijven gaan. De Violette Vlam meditatie kan ons helpen om liefde, vergeving, genezing te brengen aan al deze pijnlijke gevoelens.

De Drie-Voudige Vlam

De Violette Vlam is eigenlijk een drievoudige vlam van goud, roze en blauw licht:

De zuivere Goddelijke Vrouwelijke straal van energie (met betrekking tot onze rechter hersenhelft en het hart) is kristallijn roze, met de kwaliteiten van pure onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde, zorgzaamheid en mededogen, en aanbidding en eerbied voor al het leven.

De zuivere Goddelijke Mannelijke straal van energie (met betrekking tot onze linker hersenhelft, keel en hart) is saffier blauw, en heeft betrekking op het verlangen, innerlijke vastberadenheid, kracht en zal de Bron van Goddelijke Wil volgen. Het draagt ook ons vermogen om leiderschap te hebben over onszelf.

Wanneer de Goddelijke Vrouwelijke en de Goddelijke Mannelijke stralen van energie worden samengevoegd en uitbalanceren binnenin ons, onze hogere centra en Christusbewustzijn - welke de gouden straal van energie is - is ontwaakt. De Gouden Vlam belichaamt wijsheid, onderscheidingsvermogen, en verlichting.

Wanneer alle drie deze vlammen in balans zijn binnenin ons, balanceert liefde kracht en wijsheid vermengt met liefde, en wordt de Violette Vlam van vergeving en transmutatie geactiveerd binnenin ons.

Hoe De Violette Vlam Meditatie Werkt

In de kern van elk elektron van energie, zelfs van een negatief geladen elektron, is het goddelijke aspect van puur zijn. Wanneer de Violette Vlam bewust wordt gebaand door elk elektron van energie, wekt het de zuivere goddelijke vonk in zich op, die vervolgens de buitenste negativiteit opbrand en de elektron terug transformeert naar zijn oorspronkelijke staat van pure liefde.

Tijdens Violette Vlam meditatie ervaar ik de Violette Vlam als oneindige Liefde, vergeving, tederheid en vrijheid. Toen we het verder vertelde met de intentie van vergeving en genezing, barstte het als een vlam in ons hart. Wanneer we het bewust richten op een situatie, gloeit het er doorheen met een liefhebbende kracht dus is het niet te ontkennen dat alles op zijn pad geen andere keuze heeft dan te resoneren met zijn liefde.

De Violette Vlam doordringt elke cel en atoom van ons lichaam, geest, emoties, geheugen, onderbewuste en spirit. Het transmuteert alles wat negatief is dat overal in ons spirituele of fysieke wezen is gedeponeerd, en verhoogt het naar een hoge vibratie van liefde en licht.

Heling Vindt Plaats Op Atomair Niveau


Negatieve gedachten en gevoelens creëren een overmaat aan zuur in het lichaam, dat is te veel voor ons lichaam om te kunnen ontgiften. Dit veroorzaakt de afbraak van onze fysieke energie systemen, ongemak en ziekte. De Violette Vlam kan helpen onze lichamen op een fysiek niveau te genezen door het verwijderen van de negatieve energie die de zure omstandigheden creëert. Het gaat werken aan de diepere oorzaken op de mentale, emotionele, causale en psychische niveaus.

Op atomair niveau, is vibratie de snelheid waarmee elektronen rond de kern van het atoom ronddraaien. In vorm, veranderd de Violette Vlam meditatie in feite de vibratie van het lichaam, werkende op atomair niveau. Wanneer de atomen van ons lichaam zijn doordrenkt met negativiteit, vibreren we langzamer, op een lagere trilling, die ervoor zorgt dat we resoneren met MEER negativiteit en het in feite aantrekt. Onze lichamen en geest worden steeds meer dicht en grof, met minder licht dat binnen schijnt.

Met de Violette Vlam meditatie kunnen we deze negativiteit transmuteren. Wanneer we het aanroepen met vergeving in ons hart, voor onszelf en anderen, verhoogt het de frequentie van de negativiteit naar een trilling van liefde en welzijn. Het transformeert letterlijk wat er niet op één lijn is met welzijn terug in het licht, dat aan de bron staat van elk atoom. Bijgevolg wordt in Violette Vlam Meditatie de vibratie van ons hele energieveld in vorm verhoogd tot een hoger niveau, en we zijn ons meer bewust van onszelf als Spirit, licht en liefde, resonerend met een optimale gezondheid en welzijn.

Een werkelijk prachtig ding om je bewust van te zijn is dat je niet volledig de aard hoeft te begrijpen van de Violette Vlam meditatie of hoe het werkt om het te laten werken! Het is niet mogelijk voor onze geest te bevatten wat er achter de parameters van de geest ligt. Je kunt je Ik Ben Aanwezigheid vragen (jezelf van je hoogste perspectief) om het commando te nemen, en dan gewoon de Violette Vlam aan te roepen zoals hieronder beschreven.

Vergiffenis

Bij het experimenteren met de Violette Vlam meditatie, heb ik geconstateerd dat ik haar helende werking aanzienlijk laat toenemen als ik als eerste de intentie oproep van vergeving in mijn hart, voor het aanroepen van de Violette Vlam. Zelfs als ik niet een bijzonder vergevingsgezind gevoel heb, maar ik BEREID ben om het te voelen voor mezelf, andere mensen die betrokken zijn, of een situatie, dit opent mijn hart en verhoogt de kracht van de Violette Vlam om zijn transformatieve werk te doen.

Het openen van het Hart Chakra voor genezing

Om de effectiviteit van de Violette Vlam meditatie, of een genezing te vergroten, is het nuttig om eerst ons hart chakra te openen, de zetel van het Goddelijke Vrouwelijke in ons wezen (of we nou op dit moment zijn uitgevoerd als mannelijk of vrouwelijk).

Het hart chakra is waar alle emoties worden gevoeld. Vanwege de pijn die we hebben meegemaakt vanuit ons leven in de dimensies van vorm, wij als ras hebben onze hart centra afgesloten in een poging om niet de pijn te voelen. Daarom heeft onze verbinding met de Goddelijke Vrouwelijke energie en onvoorwaardelijke liefde en vergeving zich vernauwd en het misbruik van mannelijke kracht (door zowel mannen als vrouwen) heeft voorrang gekregen op onze planeet en in onze levens.

Om te genezen en onze hart chakra's te openen, moeten we in ons hart gaan en de pijn erkennen die er is, liefde en mededogen brengen naar onze eigen wonden, en ze overgeven aan Het Goddelijke om hen te genezen. Dan kunnen we beginnen met het vinden van de balans tussen onze mannelijke / vrouwelijke aspecten, en liefde en vergeving brengen aan anderen.

U kunt een beroep doen op het Goddelijke Vrouwelijke / Goddelijke Moeder energie om je te helpen bij de genezing van je hartcentrum en er meer liefde in brengen. Visualiseer roze licht rondom je lichaam dat je lichaam doordringt, vooral rond je hartcentrum, dat kan geweldig helpen.

Het omslagpunt

Alles is energie, vibrerend op verschillende snelheden. Negatieve gedachten, woorden, gevoelens en acties vibreren op het dichtere einde van het energiespectrum, terwijl de positieve gedachten, woorden, gevoelens en acties vibreren op het hogere, meer verheven einde van het spectrum, dichter bij het oorspronkelijke Godsbron.

Om onze staat van bewustzijn te verschuiven van één van overheersende negativiteit naar een van overheersende gezondheid, welzijn, vreugde en levendigheid, kunnen we twee dingen doen:

Gebruik de Violette Vlam meditatie (zie hieronder) om alle energieën van ons verleden gedachten, woorden, gevoelens en handelingen terug te transmuteren in de oorspronkelijke vibratie van de Liefde van de Bron.

Besteed aandacht aan onze huidige gedachten en gevoelens, zodat we onszelf niet instellen om meer van onze eigen negativiteit te ontvangen. Wanneer we er ons van bewust geworden zijn dat we een negatieve gedachtegang volgen, kunnen we daar voor in de plaats een andere gedachte kiezen - een die ons een gevoel van opluchting en uitbreiding brengt.

Zodra 51% van de energie die we uitzenden van een positieve aard is, komen we tot een "omslag punt" waar ALLE energieën in ons worden omgezet naar het positieve spectrum. En we weten nooit wanneer dat 51% omslagpunt kan optreden. Dit is een "kritische massa", waar een onstuitbare verschuiving optreedt. Het is een natuurlijke wet van het Universum. En met de Violette Vlam meditatie kunnen we dit doen!

Groei Periodes


Het is belangrijk om het omslagpunt van transmutatie in gedachten te houden wanneer we door een 'groeiperiode' heen gaan, zijn we geneigd om ons te wentelen in negativiteit. Groei periodes zijn tijden van chaos als het voelt alsof de hele wereld tegen ons is en we welzijn uit het oog hebben verloren. Ik weet zeker dat je weet waar ik het over heb. Dit zijn periodes waarin onze gewonde aspecten naar de oppervlakte worden gebracht voor genezing. Elk van deze periodes is een kans om iets te helen wat ravage heeft aangericht in je leven, misschien wel voor vele levens. Dit is een goed moment om met nog meer vasthoudendheid te focussen op het licht.

Wetende dat door het houden van onze aandacht op licht en liefde als we ons uitgedaagd voelen, zullen we uiteindelijk de kritische massa van positieve energie bereiken die alle negativiteit van die situatie kan transmuteren naar positieve energie. We hoeven alleen maar te blijven werken met verheffende hulpmiddelen zoals de Violette Vlam Meditatie en de positieve principes die we kennen die waar zijn, om onze aandacht in een positieve richting te houden.

Hier zijn een aantal goede vragen te stellen terwijl we door een uitdagende groei situatie gaan:

Wat is het dat IK WEL WIL in deze situatie?
(Negativiteit komt van het focussen op wat we niet willen in plaats van wat we wel willen.)
Voeg ik toe aan het licht van de planeet of aan de schaduw?

Omslagpunt - Voor De Planeet

Dit omslagpunt is niet alleen van toepassing op ons als individu. Het geldt voor alle wezens op deze planeet, en de planeet zelf. Als er zich genoeg van ons focussen op het licht, zodat ons groepsbewustzijn vibreert op 51%, in het licht, dan kan er een onstuitbare verschuiving naar een hogere trilling plaatsvinden voor de gehele planeet!

Ik denk dat dit "omslagpunt" hetzelfde is als wat ik eerder beschreef: Onze ascentie als ras en als een planeet, van de Derde Dimensie van ego afscheiding naar de Vijfde Dimensie van Eenheidsbewustzijn. En het ligt volledig binnen onze macht om dit te doen. de Violette Vlam Meditatie is een krachtig hulpmiddel om het te laten gebeuren.

Het gebruik van de Violette Vlam Meditatie en Decreten

Het meest effectieve gebruik van de Violette Vlam die ik heb gevonden, is door een combinatie van meditatie en "decreten" - uitgesproken (in stilte of hardop) gebeden die visualisatie / verbeelding gebruiken terwijl men in meditatieve staat is.

1. Ga op een rustige plek zitten waar je niet gestoord wordt. Ga comfortabel zitten met je rug recht en je armen en benen niet over elkaar. Plaats je voeten plat op de vloer. U kunt je handen laten rusten op je benen, handpalmen naar boven.

2. Adem in liefde en / of wit licht door je hartcentrum. Doe dit een paar keer totdat je het kan voelen. Deze methode is het meest effectief als je toegewijd voelt tot liefde en vergeving. Als je kan niet helemaal daar kunt komen, blijf gewoon ademen in de liefde en / of wit licht tot je een verzachtende opening binnenin je begint te voelen. Het je verbeelden van een zacht, onvoorwaardelijk liefdevol, roze kristallijn licht rondom en door je heen kan ook helpen je hart te openen.

3. Om de Violette Vlam Meditatie te beginnen kun je beginnen met iets simpels als, "IK BEN een Violette Vlam van liefde en vergeving." Herhaal dit langzaam meerdere keren hardop, en stem af op jouw gevoelens en percepties. Het is veel krachtiger als je het hardop uitspreekt dan in stilte. Vergeet niet om een liefdevol, vergevingsgezind perspectief te houden (of bereid te zijn om dat perspectief te hebben) en een oprecht verlangen om te genezen. Indien je dit wenst kun je deze eenvoudige uitdrukking keer op keer blijven herhalen, zelfs honderden keren. Het herhalen van een decreet trekt meer licht binnen.

Je kunt woorden toevoegen of de woorden veranderen van jouw decreet hoe vaak je maar wilt. Hou het simpel. Voor dit soort van meditatie, heb ik geconstateerd dat hoe minder woorden, hoe meer gefocust de energie is. Begin je decreten met de woorden "IK BEN."

Spreken vanuit jouw IK BEN Aanwezigheid is het meest krachtige creatieve perspectief waar je jezelf in kunt centreren. Het is waar je bent Een met Schepper.

Decreet Voorbeelden:

"IK BEN de Violette Vlam van Liefde, laaiend door alles in mij dat moet worden genezen."

"IK roep de Violette Vlam tevoorschijn om alles binnenin mij te reinigen, te verheffen en te zuiveren ."

"IK laai de Violette Vlam door al mijn gedachten, woorden, gevoelens en handelingen met betrekking tot deze situatie met.................. (vul het lege in)."

Terwijl je langzaam jouw decreet herhaald, merk op als je je meer liefdevol en ruimtelijk voelt. Experimenteer met verschillende woorden om te zien of ze meer heling oproepen meer helende energie of minder. Ga door met wat jouw verlichting brengt, plezierig voelt, jouw perspectief verzacht en inspirerend is.

Visualiseren / Verbeelden van de Violette Vlam

Een ander onderdeel van de Violette Vlam Meditatie is het gebruik van visualisatie en verbeelding, wat manieren zijn "om te kijken " in andere sferen. Alles wat we kunnen visualiseren is echt ergens in de uitgestrekte gebieden van vorm. Hoe vaker dat we terugkeren naar een visualisatie, die het in dezelfde mate energetisch manifesteert in ons menselijk leven - fysiek, mentaal, emotioneel.

Als je jouw decreten uitspreekt tijdens Violette Vlam Meditatie, beeld je dan een enorm vreugdevuur in van Violette Vlammen, breed genoeg en hoog genoeg om je lichaam te omvatten en drie of vier meter uitbreiden boven je hoofd en rond je lichaam. Zie binnen de vlammen verschillende tinten blauwe, roze, gouden en paarse kleuren. Zie deze Violette Vlammen overal om je heen en je lichaam doordringen. Voel naar de plaatsen binnenin je wezen (fysiek, mentaal en emotioneel), waar je liefde nodig hebt, en zie de Violette Vlam ze allemaal aanraken en doordringen met liefde en hen transmuteren naar licht, liefde en vergeving.

Anderen Helpen Met De Violette Vlam

Je kunt gebruik maken van Violette Vlam Meditatie om anderen individueel en ook collectief te helpen, zoals het hele menselijke ras. Adem liefde in door je hartcentrum en visualiseer een persoon, groep personen, of de planeet als geheel (dat wil zeggen NESARA / GESARA). Stel je ze voor met de Violette Vlam brandende door en rond hen, doordringende met liefde en vergeving. Verklaar een decreet, zoals: "IK BEN en doe een beroep op de volle kracht van de Violette Vlam van liefde en vergeving voor......... (persoon (s) die u wilt helpen)."

Dat is alles wat je hoeft te doen. Je hoeft niet eens specifiek te zijn over wat er te genezen zou zijn. De Violette Vlam weet precies waar te gaan binnenin hun wezen en wat te doen. Het belangrijkste deel is om je intentie van liefde en vergeving voor hen te voelen en om ze binnen de Violette Vlam te visualiseren.

Nadat je het voor een persoon hebt opgeroepen kun je iets toevoegen als, "In de naam van de Bron, vraag ik om deze Violette Vlam te vermenigvuldigen en alle wezens te helpen hier op Moeder Aarde, die elke vorm van hulp nodig hebben, volgens Gods wil."

Een uitgebreide Violette Vlam Meditatie


Zoals ik hierboven vermeld, Beveel ik ten zeerste aan korte decreten te formuleren om de energie van de Violette Vlam te richten op specifieke gebieden. Echter, is het ook zeer nuttig om een uitgebreide decreet te gebruiken om regelmatig te doen, multi-level Violette Vlam Meditatie richten zich op facetten van onszelf waar we ons niet eens bewust van zijn, maar zijn nog steeds negatief op ons van invloed zijn. Door dit regelmatig te doen kan geleidelijk ontwarren ongeacht wat voor negatieve karmische energieën we hebben opgebouwd.

Een goed moment om de Violette Vlam Meditatie te doen is het eerste ding wat je in de ochtend doet, of laatste ding voor het slapen gaan.

Zoals eerder vermeld, ga zitten op een rustige plek waar je niet gestoord wordt, met je rug recht en armen en benen niet over elkaar. Adem liefde in en / of roze of wit licht door je hartcentrum tot je een verzachtende en opening binnenin kunt voelen. Je kunt het volgende gebruiken als jouw decreet of er een formuleren waar je het meest mee resoneert.

Zoals eerder vermeld, ga zitten op een rustige plek waar je niet gestoord wordt, met je rug recht en armen en benen niet over elkaar. Adem liefde in en / of roze of wit licht door je hartcentrum tot je een verzachtende en opening binnenin kunt voelen. Je kunt het volgende gebruiken als jouw decreet of er een formuleren waar je het meest mee resoneert.

IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik adem Licht in mijn Hart Centrum. IK BEN een Tempel van Licht. IK roep de volle Kracht op van de Violette Vlam van Vergeving om de gevolgen, kern,effecten, gewoonten, archieven en herinneringen van elke gedachte, gevoel, woord of actie die ik heb uitgedrukt in elke tijdsperiode of dimensie, gekend of ongekend, dat alles reflecteert geassocieerd met:

( noem waar je aan wilt werken, zoals: armoede, bewustzijn, gevangenschap, afscheiding, machteloosheid, lage vitaliteit, lijden, slechte gezondheid, ziekte, misbruik van mannelijke of vrouwelijke energie, machtsmisbruik, zelf haat, negatief oordelen, schaamte, geloof in slecht zijn, angst, razernij, schuldig of gehaat zijn, gebrek op beperking op alle gebied.)

Met vergeving en liefde als mijn intentie, laai ik de Violette Vlam door elk atomisch en sub-atomische deeltje en golf van liefdevolle levens energie dat mijn handtekening draagt in elke plaats en tijd dat niets minder  reflecteert dan de Oneindige Perfectie van God.

Ik vertrouw God om elke korrel van mijn wezen te transmuteren naar het Hoogste Liefde en Licht, Gezondheid en Overvloed.

Ik vraag mijn IK BEN Aanwezigheid, om deze ruimte op te vullen met het Gouden Licht van God’s Oneindige Licht, Gezondheid, en Overvloed.

In de naam van mijn Vader God accepteer ik dit als volbracht.

En zo is het.

Gebruik Op Het Einde De Gouden Vlam 

Ik vind het geruststellend en balancerend om goud licht brengen aan het eind van de Violette Vlam Meditatie. Zuiver goud licht is een manifestatie van Christus Licht. Het vult je wezen met vrede en verlichting. Het voedt diep je energieveld op alle niveaus, voor balans en de voltooiing na elke vorm van energie.

Visualiseer Achteraf Wat Je Wilt Creëren

Na het doen van de Violette Vlam Meditatie, is je hart open en ben je in een krachtige creatieve vibratie. Dit is een uitstekend moment om je te visualiseren wat je wilt in je leven, nu dat de Violette Vlam aan het werk is met het transmuteren van wat je hebt losgelaten.

Experimenteer met verschillende visies om er een te vinden die meer licht, liefde en vreugde brengt in je wezen zoals jij het bekijkt. Blijf dan uitbreiden en toevoegen aan die visie, test om te zien of elk ding dat je toevoegt meer opluchting en vreugde brengt. Als het dat niet doet laat het dan los en experimenteer met iets anders totdat je iets vindt dat dat wel doet. Telkens wanneer je je focust op iets voor 17 seconden of meer, groeit door de wet van de aantrekking, de energie exponentieel, en begint je de manifestatie van jouw visie op jezelf te vestigen.