Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 12 oktober 2016

SAUL: “Je kunt alleen God liefhebben door jezelf lief te hebben!” / 2016/10/12 via John Smallman


SAUL:
“Je kunt alleen God liefhebben door jezelf lief te hebben!”
2016/10/12 via John Smallman

Alle zijn geliefd. Er zijn geen uitzonderingen. Allen zijn kinderen van de Goddelijke Ene. Niets kan dat veranderen, omdat God, Bron, Liefde - kies welk woord het beste werkt voor jou, het sterkst resoneert met jou om de Allerhoogste Intelligentie van oneindige Liefde aan te duiden - voor eeuwig en zonder voorwaarden van alles houdt wat het creëert.

Kiezen om zelfs niet één persoon lief te hebben, hoe ongeliefd ze lijken te zijn, is in feite een keuze om afgescheiden te blijven van God, van jezelf en van de hele schepping. Het versterkt je eigen gevoel van verlatenheid, van waardeloosheid en van angst - angst, omdat de afscheiding, al was het al mogelijk, eeuwig dodelijk zou zijn. Die angst is diep begraven ver onder je bewuste niveau van bewustzijn. Als het dat niet was, en als het ware geloofd, zou het waanzin veroorzaken.

Jullie moeten jezelf er tenminste eenmaal per dag aan herinneren dat jullie goddelijke wezens zijn die gecreëerd zijn in oneindige en eeuwige liefde, en beseffen dat jullie gebrek aan die wetenschap, van dat voelen, een keuze is die jullie hebben gemaakt die jullie kunnen omkeren. Hoe? Ga naar binnen, naar die heilige innerlijke ruimte waar de vlam van de goddelijke Liefde eeuwig brand op jouw eigen persoonlijke altaar, en stel je open voor de Liefde die daar jou verwacht, die wenst jou te omhullen binnenin zichzelf in elk moment.

Velen van jullie doen dat, maar jullie hebben grote moeite met het loslaten van jullie sterk ingebakken geloof in jullie onwaardigheid in de ogen van God! Jullie wenden je angst af voor afwijzing. De gedachte van afwijzing door God is endemisch binnen de mensheid! Die gedachte maakt deel uit van de illusie en is een deel van vrijwel elke menselijke cultuur. Het is echter volstrekt ongeldig.

Die Krankzinnige Gedachte moet worden losgelaten!

Alleen jij kunt dat doen. Als je weigert om jezelf lief te hebben, zoals het geval is met zo velen van jullie, dan is de liefde die jou door anderen wordt aangeboden vruchteloos omdat ego-gedreven gedachten ontstaan die je, liefde wordt aangeboden, vertellen dat je het niet waard bent. Je denkt misschien: "Waarom op Aarde zou iemand mij liefhebben, zij zien zeker hoe onbeminnelijk ik ben." En natuurlijk, niet van jezelf houden is ook een weigering om God lief te hebben! Elk en een ieder van jullie is voor eeuwig en onafscheidelijk Een met God. Je kunt alleen God liefhebben door jezelf lief te hebben. Het is echt zo simpel.

Vertrouw op God! Hij vertrouwt jullie onvoorwaardelijk, omdat Hij weet dat jullie Zijn volmaakte kinderen zijn, die niet tot iets anders in staat zijn dan Liefde. Laat je angst voor Hem los, je gevoel van waardeloosheid, van ontoereikendheid van zondigheid, en open je hart om Zijn oneindige liefde voor jouw te omhullen, je te omarmen, te troosten, en je te vervullen met vreugde!

Er is slechts Liefde. Jullie wordt dit herhaaldelijk verteld door kanalen, door mediums, door paragnosten, door mystici, door wijzen, door een aantal verstandige en liefdevolle wezens, en toch verwerpen jullie deze onveranderlijke Waarheid, beschouwen het als "woo woo," onwerkelijk, en onpraktisch in de alledaagse wereld die jullie lijken te bewonen. Maar is jullie "meer praktische" aanpak van de problemen en vraagstukken waarmee het leven in de illusie zich presenteert jullie effectief gebleken? Zoals je de geschiedenis duidelijk laat zien, is dat niet zo. Noch zullen zij, omdat die "praktischere" benaderingen rekenen op conflict, en die nodigen steeds meer conflicten uit wat leidt tot een eindeloze lus van de verdere, eindeloos conflicten.

De reden dat het voor jullie lijkt dat Liefde niet kan werken, en ongepast en onuitvoerbaar is in een poging om jullie menselijke problemen op te lossen, is omdat jullie je er niet mee verbinden en het vertrouwen, maar in plaats daarvan, zelfs als jullie het gevoel hebben om het te proberen, jullie een zeer stevige greep houden op het recht om deel te nemen aan conflicten als jullie denken dat dat nodig zou kunnen zijn. En die denkwijze resulteert altijd in een conflict, want dat is wat jullie willen. Het geloof dat jullie goed zijn en dat de andere verkeerd is en jullie gebruiken conflicten om de andere te straffen en jullie standpunt te bewijzen. Is dat niet volledig krankzinnig?

Jullie hebben altijd een keuze - om voor Liefde of angst te kiezen - en jullie ego's blinken uit in het kiezen van angst, en dan, indien mogelijk, genieten van het maken van preventieve aanvallen om jullie "veilig" te houden, maar de enige veiligheid ligt in God.

De goede willen zijn, is om verkeerd te zijn, want wanneer jullie oordelen kiezen jullie voor angst en conflict. De rechtvaardigen beweren dat, indien de onrechtvaardigen zouden ophouden, dan zouden zij, de rechtvaardigen, niet een conflict beginnen om de zaken recht te zetten. Maar als beide partijen bij een conflict zichzelf als de goede zien kan er geen zinvolle oplossing zijn.

Laat gerechtigheid los, vergeef jullie zelf voor het oordelen en stop met dit te doen, laat dan Liefde toe om de weg te tonen naar een harmonieuze en totaal praktische oplossing. Als jullie eerlijk, liefdevol en op transparante wijze met elkaar omgaan zullen praktische en verheffende oplossingen altijd ontstaan. Het zijn jullie persoonlijke egoïstische agenda's, opzettelijk vermomd en verborgen, die overeenkomsten vernietigen die vermoedelijk gemaakt zijn in goed vertrouwen wanneer wat er verborgen is wordt geopenbaard en het vertrouwen wat was opgebouwd weer is afgebroken.

De enige boodschap die jullie ontvangen vanuit de spirituele rijken, en die keer op keer is herhaald door de eeuwen heen, is dat liefde het enige antwoord is dat zinvol resoluties zal bieden aan de problemen waar de mensheid mee te kampen heeft. Uiteindelijk wordt die boodschap gehoord, erkend en opgevolgd.

De mensheid ervaart een enorm en wereldwijd spiritueel ontwaken, een groeiend besef dat er een spirituele betekenis aan het leven is en dat het de enige betekenis is. Al het andere is afleiding, en de afleidingen die jullie hebben verleid en voor zo lang in slavernij hebben gehouden bekoren jullie niet langer. Aangezien jullie je meer en meer aandachtig concentreren op jullie ware aard, Liefde, en merken dat het volledig effectief, de afleidingen jullie niet meer afleiden, omdat Liefde, wanneer herkend en aangegrepen, voorziet in overvloed, een gevoel van vrede, tevredenheid en vreugde waarvan jullie absoluut weten dat het Echt, alle andere kortstondige en afleidende verlangens oplost die jullie hebben gezocht en soms gevonden, en toch hebben die jullie uiteindelijk altijd teleurgesteld.

Jullie zijn, zoals ik al heb gezegd, oneindig krachtige goddelijke wezens, en jullie oprechte wensen kunnen alleen worden voldaan door in de tegenwoordigheid van God te zijn, door Één te zijn met God. En jullie hebben nooit werkelijk die staat verlaten, jullie trokken er alleen een sluier overheen om droom spelletjes te spelen, soms van een heel gruwelijke aard, in de illusie. Nu hebben jullie ervoor gekozen om wakker te worden en terug te keren naar vreugde, en als dat Gods wil is voor jullie, dan zullen jullie ontwaken.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl