Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 8 oktober 2016

Na Ascentie: Zal gezondheid verbeteren en zal de levensduur toenemen - Part 3/3 / 7 oktober 2016 / door Steve Beckow

Na Ascentie: Zal gezondheid verbeteren en zal de levensduur toenemen - Part 3/3
7 oktober 2016 / door Steve Beckow

(geconcludeerd uit Part 2)

Vraag: Zullen onze hoger-dimensionale lichamen vatbaar zijn voor ziekten?

SaLuSa: Jullie zullen geen van de ziekten of uitschakelingen van functies hebben die jullie ervaren op aarde. (SaLuSa, 2 december 2011, op

Matthew: Als jullie verder gaan naar zijn hogere, sterkere trillingen, zullen lichamen worden hersteld tot in de perfectie. (Matthew's Boodschap, 21 oktober 2012, op http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.)

SaLuSa: Ziekte en andere gezondheidsproblemen zullen uiteindelijk verdwijnen als de trillingen stijgen. (SaLuSa, 6 februari 2015)

SaLuSa: Na Ascentie heb je helemaal geen ziekte of lichamelijke problemen meer, als jullie lichamen in een staat van perfectie zullen zijn. Dus geduld met alle bestaande problemen aangezien je niet veel meer te verduren hebt van hen. (SaLuSa, 25 juni 2012.)

SaLuSa: Zoals u waarschijnlijk inmiddels weten, zullen in de hogere dimensies jullie lichamen bestaan uit materie van een veel hogere trilling, die ziekte vrij zal zijn. (SaLuSa, 29 juli 2011.)
 
SaLuSa: Dualiteit is gewoon het resultaat van het in de lagere vibraties zijn, waar de materie zo solide en dicht is dat het kan aantrekken wat je de onzuiverheden zou kunnen noemen. Deze komen in de vorm van ziekten die niet bestaan in de hogere vibraties. Hoe lager de vibraties worden hoe meer de mogelijkheid bestaat van meer dodelijke ziekten. Aandoeningen worden niet verholpen natuurlijk door het aandringen van de Mens over de invoering van chemische stoffen in de landbouw en in de voedselketen. Jullie lichaam is zeer veerkrachtig en aanpasbaar, maar zal uiteindelijk als gevolg daarvan vergiftigd worden. (SaLuSa, 28 februari 2011.)

Matthew Ward: De balans van de Natuur zal niet langer epidemieën nodig hebben, dus geen ziekteveroorzakende of het overdragen van factoren zullen nog aanwezig zijn, en het normale gebruik van giftige chemische stoffen en geneesmiddelen op recept zal ophouden te bestaan. Medische behandelingen zullen drastisch veranderen totdat er niet langer enige noodzaak voor therapieën bestaat omdat lichamen, die een aanzienlijk langere levensduur hebben, vrij zullen zijn van alle vormen van ongemak. (Matteüs, 'Essay over 2012 ", 31 december 2007.)

Salusa: Wanneer jullie ons stadium bereiken zoals jullie dat uiteindelijk zullen, is het lichaam veel minder fysiek en niet onderworpen aan de kwalen en andere problemen die jullie nu ervaren. Het verouderd niet en heeft niet de mate van aandacht nodig die jullie huidige tijd vereist, zelfs tot het punt dat het energie absorbeert in plaats van dat jullie het moeten voeden. (SaLuSa, 14 november, 2011.)

Vraag: Zullen mensen met chronische ziekten en zwaar gehandicapten zien dat zij genezen en zullen de ouden weer jong zijn in de Vijfde Dimensie?

Goddelijke Moeder: Direct. Denk niet dat iedereen jeugdige lichamen wensen van  leeftijden van 20 en 30 jaar. Dat is niet zo. Want het is van belang om ook binnen deze verbondenheid diversiteit te hebben waar je van houdt, dat je koestert, en dat doen we. Het is dus belangrijk om de oudere wijsheid te eren, het ouden te eren, om het kind te eren, om het verschil in rassen te eren. Maar wat je vraagt is wanneer gaat de verlichting van de ziekten beginnen. Ja, dat is een onmiddellijke verschuiving die al aan de gang is, terwijl ik tot jullie spreek.
(“The Divine Mother on 12/12/12 and 21/12/12,” at http://the2012scenario.com/2012/12/the-divine-mother-on-121212-and-211212/.)

Vraag: Zullen verloren ledematen hersteld worden?

Matthew: Als lichamen het ontbreken van organen of ledematen of lichamelijke, emotionele of psychische stoornissen hebben, zal er verder langs de ascentiepad genezing zijn van alle ziekten en vervanging van ontbrekende delen, totdat de organen worden geperfectioneerd en de mentale en emotionele gezondheid is gebeurt.

In de vierde dichtheid zullen de lichamen van bejaarden jeugdiger worden en leven veel gezonder en veel langer dan jullie huidige levensverwachting en de levensduur in de vijfde dichtheid kan het tienvoudige of meer zijn dan die van jullie nu. (Matthew's Boodschap, 13 augustus 2010)

Vraag: Zullen de gezondheid veranderingen plotseling of geleidelijk plaatsvinden?
Matthew: Ernstige gezondheidsaandoeningen zullen geleidelijk veranderen anders dan een chronische ziekte die in één keer eindigen. Maar eenmaal in de vierde dichtheid vibraties, zullen jullie je opmerkelijk verfrist in jullie lichamen, geest en ziel beginnen te voelen. Gedurende vele jaren zijn jullie aangevallen door een veelheid van toxines die een zware tol geëist hebben van de bevolking. Geen van deze giftige elementen zijn er in de vierde dichtheid. (Matthew's Boodschap, 21 oktober, 2012.)

Matthew: Er zal geen abrupte overgang zijn van het ene uiterste in het andere in wat ik zal noemen "Het Dagelijkse Leven". Ziekten en verzwakkende aandoeningen worden behandeld in toenemende mate met natuurlijke remedies en energie beweging totdat alle mensen gezond van lichaam, geest en emoties zijn; dit omvat degenen die jullie mensen met  "special behoeftes" noemen, personen en degenen met ontbrekende ledematen of gezichtsvermogen of gehoor. Aanpassingen zullen geleidelijk worden ingevoerd in electrische, elektronische en mechanische gebieden omdat fotonen net zo talrijk worden als elektronen en vervolgens het energie veld van de Aarde domineren. (Matthew's Messages, 22 oktober, 2008)

SaLuSa: Voor een tijdje moet de behoeften zoals genezing op vele verschillende manieren worden behandeld totdat jullie allen toegang hebben tot lokale centra met moderne genezings faciliteiten. (SaLuSa, 14 december 2012.)

SaLuSa: Sta toe dat er grote veranderingen komen met Ascentie, kennelijk niet allemaal tegelijk, maar als een proces van evolutie, dat altijd plaatsvindt. (SaLuSa, 28 februari 2011.)

Vraag: Hoe zullen onze mogeljkheden om te genezen er uit zien na Ascentie?

 SaLuSa: Na Ascentie zullen jullie capaciteiten om te creëren en te genezen worden versterkt, en tegelijkertijd zullen jullie worden bijgestaan door de verharding van de Stad van Licht, Sedona. Het zal een Mekka worden waar duizenden komen voor genezing van de geest, Spirit en ziel.

In werkelijkheid zijn er miljoenen mensen die een bepaalde vorm van genezing en hulp op andere manieren nodig hebben, en het is de reden waarom de andere 12 Cities of Light binnenkort zullen volgen. Maak je geen zorgen dat jouw behoeften over het hoofd zal worden gezien, omdat wij jullie allemaal heel goed kennen en niemand zal het mislopen. (SaLuSa, 16 november, 2012.)

Vraag:  Ziet de toekomst er inderdaad zeer helder uit.

Ag-Agria: Het is een unieke tijd in deze cyclus die een vrijlating uit de dualiteit en de dood, zoals je het begrijpen, biedt. (Ag-Agria, oktober 31, 2008 op:

SaLuSa; Het leven zal heel anders zijn dan wat het nu is, en een continu gelukkig en blije gebeurtenis zijn. De eisen die nu aan jullie gesteld worden nu zullen ophouden en er zal geen plaats meer zijn voor somberheid of verveling. Alles is opwindend en vervult jullie voortdurend met Licht en Liefde. (SaLuSa, 28 februari 2011.)

Dierbaren, jullie hebben zo veel om naar uit te kijken, dat alle inspanningen die jullie moet doen om in gereedheid te zijn voor Ascentie zo de moeite waard maken. (SaLuSa, 28 februari 2011.)

Verwijzingen:

 (1)


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl