woensdag 5 oktober 2016

Licht & Inzicht. / 5 oktober 2016 / ArjunA

Licht & Inzicht.
5 oktober 2016 / ArjunA

Er ging mij een lichtje op waardoor ik een bijzonder inzicht kreeg tijdens het lezen van het interview van PFC (Prepare for Change) met Cobra op 28 september 2016. Het interview werd afgenomen door Untwine (PFC USA) en Patrick (PFC Taiwan).

Hier volgen slechts enkele vragen en antwoorden uit dat interview.

Patrick: Oké. Wat gebeurde er in hemelsnaam met Sodom en Gomorra?

Cobra: Het was een nucleaire oorlog lange tijd geleden.

Patrick: Is het gerelateerd aan de val van Atlantis?

Cobra: Het was in feite later.

Patrick: Oké. Wat is de echte geboortedag van Jezus?

Cobra: Volgens verschillende bronnen ligt de echte geboortedag ergens in maart.

Het is altijd prettig als controversiële concepten door anderen, die wijzer worden geacht dan ik ben, bevestigd worden. In 2007 maakte ik een Power Point Presentatie bij mijn lezing ‘Herinner je de Toekomst’. Die titel alleen al geeft stof tot controverse; een ander woord voor heftige meningsverschillen! Hoe kan iemand zich in hemelsnaam de toekomst herinneren? Het even simpele als verbijsterende antwoord is dat lineaire tijd een illusie is.

Het heden, verleden en toekomst hebben alleen bestaansrecht binnen de tijd/ruimte van onze 3D werkelijkheid. Voorbij tijd/ruimte continua is er het begrip van circulaire tijd en van parallelle werkelijkheden of hologrammen.

In die lezing uit 2007 beweerde ik al dat Sodom en Gomorra vernietigd waren in een nucleaire oorlog tussen de Enki-clan en de Enlil-clan, twee eeuwige opponenten uit de Anunnaki dynastieën. In een andere lezing gaf ik zelfs de namen van de ‘engelen’ die Lot waarschuwden Sodom en Gomorra terstond te verlaten. Het waren Nergal uit het Enki kamp, en Ninurta, de erfgenaam van Enlil.

Om te voorkomen dat er wenkbrauwen gefronst worden bij het woord ‘engelen’, wil ik de etymologie (herkomst) van dat woord verklaren. Engel is een leenwoord dat uit het Griekse ángelos voor boodschapper. Het woord Hebreeuwse ‘malakh‘(engel) heeft eveneens de betekenis van boodschapper.

Mahabharata versus de Bijbel.
De Mahabharata is een uitgebreid religieus en filosofisch epos uit India. Het boek bevat in zijn meest uitgebreide versie meer dan 100.000 verzen, waardoor het ongeveer vier keer zo lang is als de Bijbel en zeven keer zo lang als de Ilias en de Odyssee.

Volgens Genesis mocht alleen Lot, de enige rechtvaardige in Sodom en Gomorra, vluchten. Zijn vrouw sloeg echter de waarschuwing om niet achterom te kijken in de wind, en veranderde in een zoutpilaar. Het regende vuur en zwavel uit de hemel en God vernietigde alle inwoners en alle gewassen van de aardbodem… Als we deze regels vergelijken met het verhaal uit de Mahabharata zien we opmerkelijke overeenkomsten. Blijkbaar vond de hele catastrofe in slechts luttele seconden plaats.

·         In de Mahabharata steeg een gloeiende zuil van rook en vuur, zo helder als duizend zonnen op in al zijn dodelijke schittering.
·         In Genesis regende het vuur en zwavel uit de hemel.
·         In de Mahabharata werden de vogels wit als as.
·         Volgens Genesis veranderde de vrouw van Lot in een zoutpilaar.
·         In de Mahabharata was al het voedsel vergiftigd.
·         Volgens Genesis vernietigde God alle gewassen van de aardbodem.

Je hoeft nu alleen nog maar te denken aan wat er met Nagasaki en Hiroshima gebeurde.

Zelfs die frase van de zoutpilaar kunnen we heel goed begrijpen. Door de immense hitte verdampt een menselijk lichaam dat voor het overgrote deel uit water bestaat ogenblikkelijk. In het vacuüm dat ontstaat tussen de ‘blast’ en de ‘fall out’ kan het zijn dat het zout en de mineralen in een lichaam heel kort nog de verticale positie van dat lichaam handhaven.

Het is hetzelfde als wanneer je geconcentreerd naar iemand kijkt en diens omtrekken blijft waarnemen nadat de persoon een stap opzij heeft gedaan.

Circulaire tijd.
Nu ontwaakte zielen voorbij lineaire tijd zijn geëvolueerd, kunnen we het concept van circulaire tijd beter bevatten. Dit concept is bedoeld om lering te trekken uit de geschiedenis die zich alsmaar blijft herhalen. Het collectief bewustzijn dient zich los te maken van de menselijke geschiedenis zoals die ons wordt opgedrongen sinds de zogenaamde Zondeval.

Ergens tussen 2.000 – 1.900 BC vond de nucleaire verwoesting van Sodom en Gomorra plaats. Het is voor het collectief bewustzijn moeilijk te accepteren dat in die tijd/ruimte al sprake kon zijn van een atoomoorlog. Dat was overigens niet de eerste keer dat op deze planeet een nucleaire oorlog werd gevoerd.

In het kader van circulaire tijd is het niet verrassend dat ergens tussen 1.900 en 2.000 AD een herhaling plaatsvond van twee steden die door atoombommen werden verwoest. In 1945 werd op 6 augustus Hiroshima gebombardeerd en op 9 augustus Nagasaki. Amper 1 jaar na het millennium, op 11 september 2001, boorden zich twee vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center.

Lot kreeg de waarschuwing van Nergal en Ninurta dat Sodom en Gomorra weggevaagd zouden worden. In WWII waren het Little Boy en Fat Man die 3 dagen na elkaar respectievelijk Hiroshima en Nagasaki wegvaagden! Op 11.09.2001 waren het twee vliegtuigen die de Twin Towers wegvaagden.

Hebben we iets geleerd van die herhalingen? Tot op de dag van vandaag is het water van bronnen rondom de Dode Zee vergiftigd door radioactiviteit, genoeg om mensen en dieren die ervan drinken steriel te maken. Archeologen berekenden het plotselinge uitsterven van planten, dieren en mensen rond de Dode Zee op 2024 BC!

Werelddierendag 2016.
Vandaag las ik in het NRC dat Rusland het verdrag met de VS over de vernietiging van plutonium, een grondstof voor kernwapens, op heeft gezegd. In een afgeluisterd gesprek van 22 september met Syrische activisten zou John Kerry gezegd hebben: “Ik was één van drie of vier mensen in de regering die vóór militair ingrijpen waren, maar ik heb de discussie verloren.” “Als je ‘enforcers’ naar binnen stuurt, verhoogt iedereen de inzet… en jullie worden allemaal vernietigd.” Van alle zoogdieren is de mens het grootste beest!

Alfa en Omega.
Juist vandaag ook kreeg in een bijzonder inzicht bij het lezen van het interview met Cobra.

Patrick: Ok. Wat is de echte geboortedag van Jezus?

Cobra: Volgens verschillende bronnen ligt de echte geboortedag ergens in maart.

Geliefden, dit zou zo maar kunnen. Om dit standpunt te onderschrijven herinneren we jullie aan Openbaring 1:8: "Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige." Echter in vers 16 zien we dat "alfa en omega" een titel is voor Meester Yeshua. Laten we die uitdrukking nader verklaren; we weten dat Alfa en Omega ook de betekenis hebben van het Begin en het Einde.

Nu hebben we het niet over het begin en het einde van de planeet en al haar bewoners, tenzij een gek op die rode knop drukt om kernwapens te lanceren. We hebben het over het begin en het einde van de Zodiak, we hebben het over Ram, de eerste of het begin, en over Vissen de laatste of het einde van de Zodiakale cyclus.

Er is een redelijke consensus dat het hologram van de Kruisiging op vrijdag 20 maart in het jaar 33 plaatsvond. Dat is in onze astrologie de laatste dag van het teken Vissen. Op die vrijdag zou Yeshua volgens deskundigen aan het kruis zijn gestorven, om 3 dagen later in het teken Ram weer te herrijzen. Hierin lezen ogen die kunnen zien een andere referentie naar de uitdrukking Alfa en Omega.

Die datum is ook verklaarbaar als je bedenkt dat de dag na de ‘goede vrijdag’ de Sabbat, de rustdag was. Het is daarom onbegrijpelijk dat de christelijk week niet op zondag begint, de dag ná de Sabbat. De Zon is het eerste hemellichaam in dit stelsel, de Zon is ook de enige ster, een lichtgevend wezen. De overige planeten zijn licht reflecterende hemellichamen.

En op de zevende dag rustte hij die de eerste en de laatste is, die was en die komt… Geboorte en dood in onze fysieke werkelijkheid zijn dan Alfa en Omega. Vanuit dit perspectief is het aannemelijk dat de echte geboortedag van Yeshua ‘ergens in maart’ plaatsvond.

Dit episteltje is geen Universele waarheid, het is slechts een essay over circulaire tijd en parallelle werkelijkheden of hologrammen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com