Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 16 oktober 2016

Lady Nada Scheppen van de Nieuwe Aarde / 14 Oktober 2016 / by Jenny Schiltz

Lady Nada
Scheppen van de Nieuwe Aarde 
14 Oktober 2016 / by Jenny Schiltz


Gegroet, ik ben geëerd om in staat te zijn om zo velen op deze wijze te bereiken. We komen met de boodschap dat jullie in een zeer belangrijke tijd zitten. Het is een tijd die veel focus en toewijding nodig heeft van jullie. Jullie zitten in de tijd van schepping. Jullie zijn in feite op elk moment de nieuwe aarde aan het scheppen, met elke gedachte. Het is door deze kennis dat we jullie vragen – Wat scheppen jullie?

De nieuwe aarde is nu hier, die is totaal toegankelijk voor iedereen die een hogere vibratie frequentie wilde handhaven. Er zijn velen die geloven dat op een enkel moment je jezelf getransporteerd ziet naar een nieuwe plek, zonder negativiteit en duister. Is dit mogelijk? Absoluut, maar zie je, de nieuwe aarde wordt nu door jullie geschapen. Dus opnieuw vragen we: Wat schep je?

Er is veel informatie geweest over de nieuwe aarde en velen begrijpen nog niet helemaal dat terwijl die volledig toegankelijk is, tastbaar en verankerd is in het nu, wordt het feitelijke hologram van persoonlijk bestaan geschapen door ieder persoon apart.(individueel). Denk hier over na want jullie huidige opklimming uit de lagere dichtheid vertrekt, je nu in staat bent om te scheppen en te manifesteren wat jullie wensen. Een wezen dat in staat is om al hun filters te verwijderen, alles wat ze denken en hun programmering zal in staat zijn om een gemakkelijker, gesmeerder leven te manifesteren, een die stroomt met de bron mee en met al haar scheppingen. Terwijl een ander wezen die nog reageert en denkt vanuit de plek van conditie een leven zal scheppen dat conditie en geloof/denken weerspiegelt. Begrijp dat alleen jij het bent die jezelf kan bevrijden. Terwijl je alle hulp krijgt die is toegestaan is er nog steeds de vrije wil, zelfs op de nieuwe aarde.

Sommigen voelen zich vermoeid, overwerkt en haten bitter hun bestaan op deze planeet, maar die scheppen het nieuwe ook. Sommigen worden zo opgegeten door de pogingen van de laatste minuut om mensen in angst, ongerustheid en in verraad te houden, dat al hun energie naar het bevechten gaat van wat ze niet willen in plaats van het nieuwe te scheppen. Sommigen zijn zo geslagen door het stelsel van slavernij dat op jullie planeet is opgericht dat ze er zich door verslagen voelen, maar ook zij scheppen hun nieuwe door dit punt van betrekking daarop. Hoe is het mogelijk om in een andere wereld te ontwaken, zonder negativiteit en angst als die nog in je zit?

Ieder van jullie moet verantwoordelijkheid nemen voor je schepping. Ieder van jullie moet alles dat je belemmert om de wereld te scheppen die je wenst, te verwijderen. Begrijp dat die nu in je midden zijn, op de nieuwe aarde. Je denkt: hoe kan dat? Dat is eenvoudig, zij schiepen dat vanuit hun zelf, ze schiepen een leven dat stroomt en dat verbonden is met de bron. Maar zelfs deze wezens twijfelen vaak omdat alles om hen heen hologrammen zijn van anderen die niet passen bij de vibratie die zij hebben. Als ze naar buiten kijken zien ze nog steeds chaos. Maar, de taak is om naar binnen te kijken en om vandaar uit te scheppen. De nieuwe aarde wordt van persoon tot persoon geschapen en totdat het grootste deel van het collectief in staat is om te scheppen vanuit de plek van liefde, zullen er verstoringen zijn in de collectieve schepping.

Velen van jullie hebben gehoord dat op de nieuwe aarde je in staat zult zijn om jezelf te healen van alle kwalen die je hebt. Dit is waar, maar als je dit betwijfelt, zal het niet gebeuren. Als je conditie zo is dat het normaal is voor mensen om kanker te krijgen en om door leeftijd zwak te worden, dan is dit het wat je in feite zult creëren, zelfs op de nieuwe aarde. Ieder mens moet zijn eigen denkfouten zien en eraan werken om ze te verwijderen uit hun werkelijkheid. Als je twijfelt dat een leven in harmonie feitelijk is, dan zul je precies creëren wat je denkt.

Wij roepen jullie op meesters en ontwakende meesters om je kracht van schepping te begrijpen en je die te realiseren. Jullie worden opgeroepen om het pad te wijzen, niet door opoffering maar door demonstratie. Wees de rust in de storm, laat anderen een schuilplaats vinden in je vibratie en laat door je werk en denken zien dat je het enorme geschenk begrijpt dat is gegeven. Jullie zijn nu in staat om vrijelijk te scheppen, zonder belemmering van krachten buiten je, zonder manipulatie. Schep wijs, schep vanuit je centrum, en schep uit liefde, als je dat doet, zal alles op zijn plek vallen.

Het is met groot plezier dat deze boodschap vandaag werd afgeleverd.

Lady Nada

* * * * * * * *
Persoonlijk Gesprek met Lady Nada: 

Ik: Ik voel me alsof manifestatie sneller gaat. Ik zie iets waar ik over denk en dan in geen tijd komt het mijn kant op of de informatie erover waarom het geen goed idee is, laat zich zien.

Lady Nada: Zie je, dit is de tijd van de schone lei. Jullie zijn in staat om alles dat je wilt te scheppen en te onderzoeken en ook alles dat je niet wilt. Schepping is bedoeld om leuk te zijn, plezierig en is soms een rommel. Maar als een schepper weet dat op een punt waarop dat werd geschapen, je dat kunt ont-doen en dan verandert dat totaal gewoon door vanuit het hart te manifesteren.

Ik: Ik heb ook gemerkt dat negatieve gedachten krachtiger zijn, in plaats van een vlietende gedachte, schijnt die vast te zitten en dan stroomt er niks.

Lady Nada: Begrijp dat de krachten van schepping, van manifestatie er niet toe doen of die het negatief of positief scheppen, zo is het. Wat je schept is aan jou. De filters om manifestatie te verzachten zijn verwijderd. Dit is deel van de versnelde tijdslijn, ieder van jullie is meer verantwoordelijkheid gegeven voor je eigen scheppingen.

Ik: Velen lijden stoffelijk. Zo velen zijn geraakt door een maag virus of een borst-kou. Mensen ervaren ook lichaamspijnen, hoofdpijnen en tandpijn.

Lady Nada: Alles dat iemand achter houdt wordt vrijgelaten. Begrijp dat dichtheid is opgeslagen in de vorm. Net zo als iemand hun buitenste hologram kan scheppen met gedachten zo kan die ook scheppen wat er in het lichaam gebeurt. Levens van het niet bereiken van iemands energetisch potentieel (Ik denk aan Atlantis,Jenny), van het onderzoek van dichtheid en duisternis hebben hun cel kenmerk achter gelaten. Die worden nu verwijderd en het trauma vrijgelaten als ieder de frequentie van binnen verhoogt. Er zijn ook inplantingen die hielpen om de mensheid op te sluiten in een versie van de werkelijkheid. Begrijp dat alles dat niet in staat is om de hogere frequenties te weerstaan, vertrekt.

Ik: Helpt dit de loutere hoeveelheid dromen die gebeuren?

Lady Nada: Ja, dit is hoe men alles dat wordt vrijgelaten kan verwerken. Het is best om naar alles symbolisch te kijken dat er gebeurt en om er geen grote betekenis aan te hechten, specifiek als dromen onplezierige emoties brengen.

Ik: Is er iets dat u wilt dat mensen weten?

Lady Nada: Dat er geen beperkingen zijn, wat je ook wenst kan worden geschapen, maar eerst moet je in de frequentie zijn van vertrouwen en geloof. Eerst geloof je en dan zie je.

Ik: Dank u!

* * * * * * * * *
Dank aan iedereen die dit werk deelt. Dat betekent de wereld.

Jenny


Copyright 2016, Jenny Schiltz