Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 oktober 2016

JEZUS: “Al jullie angsten en zorgen zijn ongegrond.” / 14 oktober 2016 door John Smallman


JEZUS:
“Al jullie angsten en zorgen zijn ongegrond.”
14 oktober 2016 door John Smallman

De Eenheid dat alles is wat bestaat komt naar de oppervlakte in het dagelijkse bewustzijn van miljoenen mensen terwijl het proces van ontwaken intensiveert en versnelt. Voor velen is het zowel verheffend als verwarrend, want het is een totaal nieuwe en onverwachte ervaringen en ze hebben geen conceptuele context waarin het past. En natuurlijk, hebben velen niemand met wie ze kunnen praten. Tenminste dat denken ze dat ze niemand hebben met wie ze het kunnen bespreken. Echter, want in feite het gebeurt zo veel nu, als ze ervoor kozen om erover te praten dat ze zouden nog vele anderen vinden die ook iemand willen vinden met wie ze deze nieuwe ervaringen kunnen aanpakken.

Kies ervoor om hierover met vreemden te praten, Je zult aangenaam verrast zijn door de bemoedigende reacties die je ontvangt.

De hele mensheid is betrokken en daarom is ieder mens is een essentieel onderdeel van het proces van ontwaken, uiteraard! Praat erover, en maak nieuwe vrienden met wie jullie je collectieve ervaringen kunnen delen en het proces verder intensiveren. Dat is de reden waarom jullie geïncarneerd zijn op dit punt in deze wonderlijke spirituele evolutie van de mensheid. Het goddelijk plan is op schema, natuurlijk, en ieder mens is een deel ervan, want het is het goddelijk plan voor de mensheid. Niemand wordt buitengesloten of uitgesloten. Echter, omdat de bouw van de illusie zo vakkundig gevestigd, is jullie individuele gevoel van afscheiding diep geworteld wat jullie  aanmoedigt om na te denken en te geloven dat jullie volledig anders zijn dan alle andere mensen.


Op een bepaalde manier, zijn jullie dat natuurlijk omdat jullie elk je eigen perfect afgestemde pad hebben om te volgen, en jullie eigen creatieve potentieel om te ontwikkelen. Toch zijn jullie ook Eén met elkaar, en juist dat gevoel van verschillende zijn voedt jullie angsten, omdat je allen "er deel van willen uitmaken", en als je denkt dat je anders bent, afgescheiden, dan is er deel van uitmaken onmogelijk. Jullie nemen deel aan groepen van gelijkgestemde mensen om een zinvolle gevoel van identiteit te krijgen, maar het werkt niet, omdat het onderliggende gevoel van verschillende zijn blijft. En je kunt heel duidelijk zien dat de lichamen zijn afgescheiden van elkaar. Maar op het quantum-niveau, van waaruit alle aspecten van de illusie worden geproduceerd, hebben jullie natuurkundigen zich gerealiseerd dat er echt geen afscheiding is, werkelijk alles is met elkaar verbonden op het diepste niveau van de vorm.

Dus, jullie zijn nooit alleen. Alleen zijn is onmogelijk omdat jullie altijd één met God zijn en door Hem met de hele schepping. Als jullie je alleen voelen, verlaten, angstig, ga dan naar binnen naar dat individuele altaar dat jullie allemaal bezitten waarop de Vlam van Gods goddelijke Liefde voor jou eeuwig brand, en heb de intentie om jezelf te openen om de liefde die jouw omarmd te voelen. Het is altijd bij jullie, want jullie zijn voor eeuwig één met God, volkomen onafscheidelijk van Hem, en God wacht op jullie uitnodiging met eindeloos geduld, want Hij houdt van jullie zoals alleen Hij kan, oneindig en eeuwig.

Liefde is jullie aard, het is wat jullie zijn, er is slechts Liefde, wat onbegrensd is, zonder randen of grenzen van welke aard dan ook, en jullie worden liefdevol gehouden binnen Zijn goddelijke omhelzing. De vrije wil stelt jullie in staat om de Realiteit te ontkennen en te negeren voor zo lang als jullie ervoor kiezen om dit te doen, omdat Liefde nooit forceert of oplegt, Het verwacht altijd jullie uitnodiging en reageert dan onmiddellijk op dat verzoek met de grootst mogelijke vreugde.

Een deel van de reden dat jullie niet in staat lijken te zijn om Gods liefde voor jou te voelen is vanwege jullie ingesleten menselijke overtuigingen - Ik ben onwaardig, ik ben een slechte zondaar, ik ben zo onbeduidend dat God zich nooit bewust zou kunnen zijn van mij, ik ben slechts een lichaam in een fysieke werkelijkheid waarbuiten niets dan duisternis en dood is. En geen van deze overtuigingen heeft enige geldigheid. Jij, elk en ieder van jullie (zelfs je ergste vijanden) zijn goddelijk creaties oneindig door God bemind. De gedachte van vijanden is een begrip binnen de illusie ontwikkeld en is zinloos. Want er is alleen maar Eenheid en om dan vijanden te hebben is een vijand zijn voor jezelf, en dit begrip is zonder twijfel volkomen krankzinnig.

Echter, deze ingesleten overtuigingen leiden tot emotionele en psychologische barrières als afweer tegen de pijn van afwijzing, die je verwacht te ervaren , en daarom  blokkeren of sluiten jullie de oneindige Liefde uit die jullie omringt en omhult in elk moment van jullie eeuwige bestaan. Liefde is leven! En jullie proberen het uit te sluiten door middel van angst voor afwijzing. Wanneer jullie de moed hebben om je open te stellen voor de liefde en het binnen je laat komen zul je het voelen. Waarlijk is er niets te vrezen, stel je open voor Mij, voor Moeder Maria, voor jouw favoriete Heilige of Engel of God zelf, de Bron van alle bestaan, en geniet van de intense vreugde die je zal vullen wanneer je dat doet.

Ik herhaal, is er slechts Liefde, er is niets anders, en al jullie angsten en zorgen zijn ongegrond. Ja, natuurlijk, jullie lichamen krijgen te lijden van de pijn van ziekte of een ongeval, maar jullie zijn niet je lichaam, ze zijn alleen maar voertuigen van de beperking die jullie, als leden van het menselijk collectief, uitgevonden en voortgebracht hebben, zodat jullie hen konden binnengaan en extreme beperkingen konden ervaren. Kies ervoor om die beperkingen ongedaan te maken en zweef in het oneindige gebied van Liefde, dat is jullie ware en eeuwige aard. Als jullie dat doen zal het belang van jullie lichamen afnemen, en je zult merken dat jullie een gevoel van exquise vreugde kunnen hebben die voorbij alle lichamelijke gewaarwording is. En dat zal binnenin jullie een enorm gevoel van vrijheid inboezemen, wanneer jullie eindelijk zullen weten dat alles wat jullie zijn God is, die Zichzelf tot expressie brengt door jullie unieke en creatieve vorm totdat jullie ervoor kiezen om het af te leggen en terug te keren naar Eenheid.

Er is niemand onder jullie die niet het moment van de overgang gekozen heeft, het moment dat jullie je lichaam neerleggen om terug te keren naar de spirituele rijken. En wanneer jullie dat doen, zullen jullie beseffen dat jullie maar voor een moment waren belichaamd, dat de ervaring van een lange en mogelijk pijnlijke menselijk leven niets anders was dan een deel was van de illusie, een deel van het spel dat jullie gekozen hebben om te spelen en waarvoor jullie u nu hebben gekozen ten einde te brengen.

Jullie hemelse Thuis wacht geduldig op jullie beslissing om terug te keren naar de staat der heerlijkheid waarin jullie werden gecreëerd. En, op het juiste moment, het moment dat jullie hebben gekozen voor jullie incarneerde, zullen jullie die keuze en de beslissing nemen, en jullie zelf eens te meer vinden in een rustige en vreugdevolle Vereniging met de Bron.

Jullie liefhebbende broeder Jezus.

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl