zondag 2 oktober 2016

Hilarion: “Het is Tijd voor de Mensheid om Vreugde, Vrede, Harmonie en Geluk te Ervaren” / 2 Oktober 2016/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion:
“Het is Tijd voor de Mensheid om Vreugde, Vrede, Harmonie en Geluk te Ervaren”
2 Oktober 2016/  Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,

Terwijl jullie doorgaan met jullie spirituele reis doorheen het leven dat jullie ziel uitgekozen heeft, weet dat heel veel veranderingen binnenin jullie plaatsgevonden hebben. Iedere inspanning die jullie gemaakt hebben om alle restanten van negatieve gedachten, gevoelens, emoties, mentale patronen en patronen van jullie voorouderlijke DNA te reinigen en op te ruimen, iedere inspanning die jullie gemaakt hebben om je Licht te zijn en het schitterend te laten stralen zijn niet tevergeefs geweest. Jij bent Licht; jij bent altijd Licht geweest en zult altijd Licht zijn. Jij bent iemand die nooit het Licht vergeten is dat je bent. Er zijn heel veel mensen in de wereld die het wel vergeten zijn en eraan herinnerd moeten worden, en dit is waarom jij en anderen zoals jij hier in deze tijd zijn.

Jij bent hier om je Licht te laten schijnen! Slechts door jouw aanwezigheid, helpt dit enorm bij het aansteken van het Licht in anderen. Diegenen die beïnvloed worden door jouw aanwezigheid mogen niet altijd begrijpen wat er zich voordoet. Er zijn heel veel mensen die niet onmiddellijk waarderen geactiveerd te worden, omdat het betekent dat zij verantwoordelijk en zich bewust moeten worden van hun ieder woord, iedere gedachten en actie en dit is iets dat in het begin niet plezierig is. Doorheen je leven heb je geprobeerd om zo duidelijk en briljant als mogelijk te worden, je Lichtlichaam ontwikkelend en dit heb je zegerijk gedaan. Nu blijft over dat je aanwezigheid hier op de Aarde diens invloed heeft met iedere beweging die je maakt, iedere stap die je neemt laat een indruk van Licht, een voetafdruk van Licht, zo je wilt, op de Aarde achter.

Dit Licht, als het door diegenen om je heen geaccepteerd wordt, creëert die katalysator om die Goddelijke Vonk binnenin iedere ziel aan te steken dat in diens omtrek, in diens radius is. Dit op diens beurt helpt deze zielen om te ontwaken jegens de grotere kennis van wie en wat zij werkelijk zijn. Diegenen van jullie die Goddelijke orde en Goddelijk evenwicht binnenin handhaven, dienen een groot doel gedurende deze turbulente tijden wanneer er zoveel van het dualiteit paradigma is dat machtig aan het worstelen is om zich aan diens macht vast te houden. Inherent daaraan, weten diegenen die ernaar streven om in het oude paradigma door te gaan dat hun tijd beperkt is en dus zullen er verhoogde en frequente inspanningen zijn om angst onder de mensen van de wereld te creëren. Niettemin, zijn de mensen van de wereld voor het overgrote deel wijs aangaande de manieren van dezen, en staan zij dezen niet toe om hen van het pad af te leiden dat zij gekozen hebben, hetgeen is om een wereld te creëren gevuld met vrede, harmonie, Liefde en vreugde.

Het is tijd voor de mensheid om vreugde, vrede, harmonie en geluk te ervaren. Het is tijd om van gelach te genieten; het is tijd de hogere gronden op te zoeken, de hogere weg voor allen op deze planeet. Die Lichtwerkers die hun Licht gegeven hebben, die hun eigen Licht gehandhaafd hebben zijn nu in een ruimte waar zij kunnen genieten van de vruchten van hun werk. Het is voor hen toegestaan om van deze ervaring te genieten van in een menselijk lichaam, een fysiek lichaam te zijn - te ruiken, te proeven, te horen, om alle menselijke zintuigen te gebruiken en duidelijk voelbaar bewust te worden van elk van hen. Op deze manier, zal het de hogere zintuigen openen, welke sluimerend gelegen hebben gedurende ongekende tijdperken. Het vereist dat ieder persoon alle facetten van het leven ervaart, het vereist dat ieder persoon deelneemt en actief wordt in ieder moment van diens bestaan op deze wereld en in hun menselijke lichaam.

Het is alles dat je ervaren hebt dat het meest waardevol is, dat je ziel met zich meeneemt wanneer je vertrekt van deze wereld. Het is de ervaring die de talenten, vaardigheden en kwaliteiten van je ziel worden. Alles is waardevol, ieder deel ervan iswaardevol, en wij zeggen tegen jou dat je ziel en je zielgroep, je Goddelijke Monade, je Goddelijke essentie zeer verheugd en trots op jou is, dat jij je Licht, je wijsheid en begrip doorheen de meest beproevende omstandigheden gehandhaafd, onderhouden en uitgebreid hebt, en dat je doorgaat met dat aldus te doen.

Dit is een tijd voor jou om de grote belangrijkheid te begrijpen van het zijn in een menselijk lichaam gedurende deze veranderende tijden en wat het jou als ziel gegeven heeft. Jullie allemaal worden ten zeerste bewonderd door heel veel wezens die niet zouden kunnen of niet kunnen doen wat jullie doen. Jullie worden ten zeerste bewonderd, ten zeerste ondersteund en ten zeerste geholpen en aangemoedigd, iedere dag dat jullie hier op deze planeet blijven. Want dat was de hele reden van jullie om hier te zijn, om jullie Licht toe te voegen en om een buis/kanaal te zijn voor de hogere energieën als zij in/naar de Aarde komen gedurende deze tijden, en jullie dienen allemaal bewonderenswaardig.

Ben in vrede, laat alles dat zich op het wereldpodium aan het ontvouwen is op diens koers doorgaan, wetende dat alles goed is, dat alles is zoals het zou moeten zijn en dat jullie de reden en het doel dienen waarvoor jullie kwamen. Jullie zijn geliefd, jullie worden ondersteund, wij zijn altijd bij jullie en wij verlaten nooit jullie zijde.

Tot Volgende Week…

IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
2009-2016© Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com