Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 10 oktober 2016

Hilarion “Het is een Tijd van Groot Onderscheidingsvermogen voor de Mensen van de Wereld” /9 Oktober 2016/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion
“Het is een Tijd van Groot Onderscheidingsvermogen voor de Mensen van de Wereld”
9 Oktober 2016/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Geliefden,
Terwijl de stormen over een bepaald deel van de planeet heen trekken, verwoesting en vernieling in hun kielzog achterlatend, wordt aan de mensen gevraagd om binnenin te gaan om te ontdekken wat, binnenin henzelf, deze activiteit aantrekt. Alles in het leven op de planeet is een reflectie van diens bewoners, van dat wat in het massa bewustzijn, het collectieve bewustzijn vastgehouden wordt. Dit is wat de werkelijkheid creëert voor ieder persoon, en precies nu, wat er zich uitspeelt, is de manifestatie in werkelijkheid van dat wat vastgehouden werd binnenin een groot aantal van de mensheid. Dit wordt binnenin ieder politiek systeem gezien, dit wordt gezien binnenin de mensen die op verkenning uitgaan, die de illusies die gecreëerd werden onderzoeken, dat iedereen door hard werken ernaar kan streven om een leider van diens land te worden.  
Dit concept wordt nu onderzocht en wat gezien wordt is, dat, ja, het mogelijk is, maar de persoon die eraan werkt om een leider in diens land te zijn gebaseerd op dit terrein, wordt met de grootste weerstand tegemoet getreden en dit is wat wij vanuit de hogere rijken zien. En het moet zich uitspelen, want het zijn de burgers van deze landen die uiteindelijk die keuze maken, hetgeen hun actieve deelname vereist. In het proces, hoewel het gebrekkig is over de gehele planeet heen, wordt het gehele oude paradigma systeem, dat nu aan het verbrokkelen is, door deze individuen onderzocht die er een deel van uitgemaakt hebben en veranderingen willen maken. Er is tegenwerking van diegenen die in controle waren, diegenen die wensen om de populaties in hun landen voor hun eigen doeleinden te controleren en te manipuleren. Terwijl zij proberen dit te doen, ontdekken zij dat wat voorheen behoorlijk gemakkelijk werkte nu in vraag gesteld wordt en er omheen gewerkt wordt door de mensen van hun land. Wat zij proberen te bereiken komt niet zoals verwacht en er is een terugslag waar zij mee af moeten rekenen.
Het is een tijd van groot onderscheidingsvermogen voor de mensen van de wereld, zij moeten onderscheidend zijn en binnenin hun hart gaan om raad te ontvangen van de hogere aspecten van hun wezen - datgene wat nooit faalt om een ieder te informeren en te gidsen op hun spirituele reis, welke gekozen werd voordat zij incarneerden. Dus zeggen wij, ben waarnemend, ben onderscheidend en raak niet ondergedompeld in de drama’s die uitgespeeld worden op het wereldpodium. Het is allemaal een veranderingsproces en soms moeten deze veranderingen, die gecreëerd worden, door spanningen heen gaan. Ben standvastig - geloof in jezelf en waar je voor staat. Alles moet uitgespeeld worden zoals het is op dit moment, deze momenten van overgang van de ene naar de andere dimensie. Deze overgang is in diens voltooiende stadia.
En dus jij, als één individu, zal kijken naar wat er zich voordoet en denken dat de wereld gek geworden is. Wij vragen aan jou om alsjeblieft te zoeken naar al het goede dat zich voordoet, waar jullie nieuwsmedia zich niet mee bezighouden. Doorzoek het internet en je zult zien dat de goedheid welke binnenin de mensheid is naar voren aan het komen is op manieren die verheffend en inspirerend zijn voor allen die aldus bewust worden. De diepgewortelde goedheid binnenin ieder individu wordt aangeboord. Vanwege de wereldgebeurtenissen, wordt er ingetapt op de goedheid binnenin ieder individu en wordt tewerkgesteld en gebruikt op positieve en liefdevolle manieren. Je hoeft geen globaal bereik te hebben in de buitenwereld hiervoor, om zich voor te doen. Dit kan gebeuren door één individu die oprecht aan zichzelf werkt om alle disfunctionele en disharmonieuze energieën op te ruimen - alles dat uit hun wezen opgeruimd moet worden. Dit vereist moed en besef en dit is iets waar jullie, de Lichtwerkers, geen gebrek aan hebben, dit is iets waar jullie altijd aan gewerkt aan hebben.  
Weet dat jullie naar het einde van deze cyclus komen en het is een oorzaak voor feestviering voor zo velen van jullie. Ben er voor de mensen die chaos en verwoesting ervaren. Stuur hen genezende energieën. Stuur het Blauwe Licht waar het ook maar nodig is, waar het ook maar is dat er een ontworteling is van de oude vormen. Stuur jullie Licht waar er ook maar oorlog en verwoesting is om deze gebieden af te koelen en te kalmeren en hen terug te winnen voor het Licht van God dat nooit faalt. Dit is belangrijk. Dit maakt deel uit van de taak die jullie op je genomen hebben voorafgaand aan het incarneren hier op de planeet.
Loop met zorgvuldigheid en voorzichtigheid, als jullie bezig gaan met jullie dagelijkse activiteiten gedurende deze zeer turbulente tijden, en weet dat dit iets is dat gebeurt, dat het een natuurlijk onderdeel is van het einde van één grote cyclus en het begin van een andere. Jullie zijn in de dageraad van een nieuw tijdperk; houd dat meer dan ooit in jullie bewustzijn. Alles dat de evolutie van de mensheid en de ziel achter hield op deze planeet wordt nu opgeheven, is aan het vervagen in/naar de dageraad van een Nieuwe Licht en een Nieuw Tijdperk.
Houd die visie vast, geloof in jullie zelf. Geloof in jullie goedheid en de goedheid van diegenen om jullie heen. Ben wat je wenst om in de wereld te zien, ben altijd in je hoogste integriteit, in je hoogste waarheid. Laat de Liefde van je hart uitstralen naar degenen om je heen. Loop altijd en eeuwig in het Licht en weet dat wij aan jullie zijde zijn. Wij vergroten de energieën van de hulp die jullie uitsturen naar die gebieden van de wereld die het nodig hebben. En wij vragen dat jullie ook het Licht van Liefde via jullie hart naar de harten sturen die direct de effecten van deze energieën ervaren als zij zich uitspelen in deze eindtijden van deze cyclus. Wij zijn Eén als wij samenwerken.  
Tot Volgende Week…
IK BEN Hilarion
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
2009-2016© Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com