Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 8 oktober 2016

Heer Melchizedek De Wonderen van Je Veelzijdige Zelf / 7 Oktober 2016 / Natalie Glasson

Heer Melchizedek
De Wonderen van Je Veelzijdige Zelf
7 Oktober 2016 / Natalie Glasson
Binnenin ieder aspect van je wezen en lichaam, zoals je op de Aarde bestaat, is een energie welke aldus ongelooflijk is. Een energie welke intelligent, wijs, diep liefdevol, creatief en voortdurend aan het ontwikkelen is voorbij alles dat je gewaar kunt worden in ieder gegeven moment. Deze energie kan voorbij je wildste dromen creëren en manifesteren, alsook met opzet in/naar alles transformeren dat het aldus wenst. De mensheid zal altijd proberen om de energie binnenin hun wezens en lichamen te begrijpen en te bevatten, en terwijl het begrijpen mogelijk is, dwingt de natuur van de energie ons bijna te beseffen dat het niet begrepen kan worden. Het is vaak wanneer wij terugstappen en eenvoudig onszelf accepteren als een schitterend lichaam en wezen van energie, dat het begrip waarlijk begint te dagen. Alleen met acceptatie kan je ontwaken met ogen schoon van illusie om de wonderen te beseffen van je veelzijdige zelf en de innerlijke energie.
Schoonheid is je natuur, de energie binnenin jou is tegelijkertijd zowel ingewikkeld als eenvoudig. Dit moedigt ons aan om de vraag te stellen of alles dat zich op de Aarde manifesteert of de innerlijke vlakken twee vormen van expressies van energie zijn. Kan een manifestatie eenvoudig en ingewikkeld zijn, prachtig en onplezierig, gelukkig en droevig of diep spiritueel en hoogst intellectueel? Wanneer wij beginnen te beseffen dat de Schepper of de energie binnenin ons niet lineair zoals de tijd is, noch dat het enkelvoudig is, betekenend dat het slechts één expressie, emotie, gedachte of vibratie tegelijkertijd kan zijn, en beginnen wij voorbij de illusie te gaan in/naar grotere staten van waarheid.
Alles om jou heen, binnenin jou en alle vormen van creaties of manifestaties, zijn samengesteld van talrijke energieën en mogelijkheden met het potentieel om alles te worden. Dit betekent dat wij een ding of een persoon niet op één manier kunnen identificeren, dat aldus te doen is de veelzijdige natuur van de gehele Schepping te negeren. Wanneer je de veelzijdige natuur van alles negeert, inclusief jezelf, zie je betekenis en erken je alles als het hebben van een specifieke rol, plaats of doel, alles, inclusief jezelf, wordt in onzichtbare kaders ingedamd die je begrip, uitbreiding en ware natuur beperken. De veelzijdige natuur van jezelf en alle vormen van manifestaties erkennen, betekent dat je de talrijke mogelijkheden, energieën en creaties beseft die mogelijk zijn binnenin een aspect van de Schepper. Verder begrip van de Schepper is binnenin alles. Dit concept zou ogenschijnlijk betekenen dat je nooit wat dan ook zou kunnen definiëren, beschrijven of labelen, dat aldus te doen zou zijn om je onder te dompelen in de illusie dat alles enkelvoudig is in plaats van veelzijdig. Wanneer wij geloven in alle aspecten en creaties van de Schepper zijnde enkelvoudig, openen wij onszelf niet voor de kracht, de waarheid en de goddelijke intelligentie van de Schepper en in waarheid ons eigen wezen. In plaats daarvan, raken wij tevreden met hetzelfde te blijven om slechts de Schepper vanuit één perspectief te zien, dit perspectief inprentend op alles dat wij ervaren.
Het kan gemakkelijk zijn te herkennen dat je ziel, de essentie welke binnenin je wezen en lichaam bestaat, samengesteld is van talrijke aspecten van de Schepper. Je mag ook in staat zijn om te herkennen dat verschillende energiefrequenties, kwaliteiten, bekwaamheden en expressies de expressie van je ziel creëren waar jij je momenteel bewust van bent. Niettemin, is je ziel een manifestatie van ieder aspect en facet van de Schepper, wat een miljoen, miljard andere energie vibraties zouden kunnen zijn welke een geheel creëren in plaats van een enkelvoudige manifestatie.
Stel je gedurende een moment voor de eindeloze mogelijkheden van manifestatie, expressie en ervaring beschikbaar voor jou als je op de Aarde als een veelzijdig wezen bestaat. Je mag je realiseren dat jij jezelf aan een op zichzelf staande identiteit vasthoudt, vaak met een gevoel van onwilligheid om te veranderen of te voelen dat er geen ander deel van jezelf is om je mee te identificeren. Dit kan zich manifesteren als een gevoel van verbijstering, een besef van een afgrond die voor jou onbekend is, een gevoel dat je onbekend en ondefinieerbaar bent. Het is belangrijk om dan recht in/naar de onbekende en ondefinieerbare energieën van jezelf en de Schepper binnenin jou te duiken, jezelf toestaand vanuit een ruimte van diep-gezetelde Liefde binnenin jou waar te nemen.
Met jouw Liefde welke jou ondersteund met je observatie van je veelzijdige zelf, zal je beginnen om glimpen op te vangen van energieën, vibraties, kwaliteiten, manifestaties, mogelijkheden, in waarheid alle aspecten van jezelf en de Schepper. Iedere glimp zal geen op zichzelf staande identiteit zijn of worden, eerder een aspect die jou leidt naar een verdere verbinding met de Schepper en jezelf op een nieuwe manier met een nieuw perspectief van heelheid, compleetheid en uitbreiding voorbij je voorstellingsvermogen. Een glimp is eenvoudig een besef, een puzzelstukje of een aspect van een kaart dat erop wacht om ontdekt te worden, aldus je de schoonheid van je wezen en de Schepper kunt her/erkennen.
Het begrip of het inzicht dat je momenteel over jezelf, de werkelijkheid en de Schepper bezit, wordt gecreëerd en ook beperkt door jouw niveau van bereidheid om jezelf en de Schepper te her/erkennen, als veelzijdig, grenzeloos en uitgebreid met talrijke mogelijkheden van creatie en ervaring. Hoe meer je deze waarheid afwijst en negeert, hoe meer je afscheiding, enkelvoudige energieën met enkelvoudige mogelijkheden en beperkingen ziet. Niettemin is het vaak met dit perspectief dat men begint te geloven dat zij alles begrijpen en toegang tot verlichting krijgen wanneer dit niet het geval is. Het is alleen wanneer je de afgrond van het onbekende binnenin betreedt met Liefde in je hart, dat je de waarheid van de Schepper her/erkent. Je begint te beseffen dat verlichting niet is om alles te weten, te begrijpen en te bevatten. In plaats daarvan is het om gefocust te zijn op het waarnemen van je veelzijdige zelf binnenin jou, toekijkend als de glinsteringen van de Waarheid zich ontvouwen.
Waarheid is iets dat geboren wordt vanuit de Schepper, met de bekwaamheid om uitbreidend, grenzeloos, creatief te zijn, talrijke mogelijkheden te promoten, te inspireren en jou aan te trekken om dieper in het onbekende binnenin jou te duiken, ondertussen Liefde, vertrouwen en vrede promotend.
Ik, Heer Melchizedek, deel deze informatie met jullie omdat de periode van ascentie die wij aan het binnengaan zijn, gekend zou kunnen worden als “De Tijd van de Ziel”. Met de verdere integratie en het downloaden van jullie ziel in jullie wezen, verankerend in jullie fysieke lichaam, persoonlijkheid en werkelijkheid, zullen jullie grote verschuivingen binnenin jullie wezen en de manier waarop jullie jezelf, alsook anderen waarnemen opmerken. Jullie waarneming zal verschuiven om uitgelijnd te zijn met de waarnemingen van jullie ziel. De waarnemingen van jullie ziel zijn veel meer uitgebreid dan de ideeën en concepten van jullie geest, ego en emoties. Als een menselijk wezen, hebben jullie voornamelijk jullie heden en toekomst waargenomen vanuit de zetel van jullie vroegere ervaringen; dit zal niet langer meer het geval zijn. Stel je gedurende een moment voor wat het gezichtspunt van jullie ziel zou kunnen zijn. Om een voorbeeld mee te delen, jullie ziel zou anderen als zielen waarnemen alsook, als spirituele wezens bestaande binnenin menselijke lichamen. Jullie ziel zou jullie als grenzeloos waarnemen, in staat om alles te bereiken dat jullie wensen met de hulpbronnen die jullie nodig zijn en beschikbaar voor jullie zijn. Jullie ziel zou handelen vanuit een plaats van Liefde, vrede en de wens voor harmonie en eenheid. De grotere aanwezigheid van jullie ziel mag niet betekenen dat jullie meer spiritueel worden, hoewel jullie je grotere capaciteit voor Liefde zullen opmerken, om mededogend te zijn, om vrede te creëren en misschien zelfs wonderen te manifesteren vanuit de gelukzalige vibraties binnenin jullie die uitgelijnd zijn met jullie intenties. Jullie zullen het meest de aanwezigheid van jullie ziel opmerken, op de manier waarop jullie vanuit een zetel van Liefde waarnemen, dat jullie relaties met jullie zelf en anderen zoveel meer liefdevol worden en jullie je ondersteund voelen bij wat het ook maar is dat er zich binnenin en rondom jullie heen voordoet. Zo een eenvoudige overgang en toch diep invloedrijk en met impact op jullie wezen, werkelijkheid en ervaringen.
Je ziel zal je ondersteunen bij het her/erkennen en beseffen van de veelzijdige natuur van je wezen en alles om jou heen. Zich verbindend met de talrijke andere aspecten van een bron, persoon, creatie, ervaring, of zelfs een object zal betekenen dat jij jezelf toestaat om met een grotere waarheid, diepte, intensiteit en uitgebreidheid waar te nemen, een diepere eenheid en eenheid met alles creërend. Ik, Heer Melchizedek, ben aanwezig om mijn energie, Liefde en wijsheid met jullie te delen. Doe alsjeblieft een beroep op mij om de integratie van je ziel met je fysieke wezen en persoonlijkheid te ondersteunen, alsook je perspectief uit te breiden, aldus je de veelzijdige natuur van alles mag herkennen.
“Heer Melchizek, Ik roep uw kracht, Liefde, wijsheid en Licht voort om voor mij van dienstverlening te zijn. Ondersteun alsjeblieft de doorgaande synthese van mijn ziel met mijn fysieke lichaam, persoonlijkheid en perspectief. Ondersteun mij met het accepteren van mijn ziel als een grotere belichaming binnenin mijn wezen, mijn volledige wezen uitlijnend, specifiek mijn geest voor de pure en waarheidgetrouwe perspectieven van mijn ziel. Ik geef me nu over aan de grotere aspecten van mijn ziel, wensend om hen binnenin mij te aarden en te manifesteren. Heer Melchizedek help mij nu met het herkennen van de veelzijdige natuur van mijn eigen wezen, de Schepper, diegenen om mij heen en alle manifestaties. Ik ben gereed om mijn waarheid gewaar te worden. Ik ben gereed om als mijn ziel te ontwaken. Ik ben gereed om in de essentie van mijn wezen te duiken, mezelf verenigend met alles dat de Schepper is. Dank u wel.”
Met eeuwige Liefde,
Heer Melchizedek
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com