Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 3 oktober 2016

Heavenletter 5792 Gewoonten zijn Gewoonten / 3 Oktober 2016

Gewoonten zijn Gewoonten
Brief uit de Hemel
3 Oktober 2016


God zei:

Ga boven en om al de omwegen heen van al het goede leven dat jouw irriteert, al de dingen die je drijven tot onaangenaam, gewoonten van anderen die je aandrijven naar afleidingen.

Kansen zijn groot dat je zo bent afgeleid door gewoonten die eveneens van jou zijn en die je probeert te beperken. Misschien voegt dezelfde tendens voor uitstel door jouw aderen zich bijeen. Je zou kunnen overcompenseren door je intolerantie ervoor. Misschien is iemand zijn uitstelgedrag onuitstaanbaar. Je bent er allergisch voor. Misschien val je ten prooi aan iemand anders zijn uitstelgedrag. Niemand bewondert uitstelgedrag, noch bewondert iemand een ander zijn zeuren erover.

Je kan verlangen om gedrag om te aarzelen verwijderd te zien van het Aangezicht van de Aarde of strafbaar te worden gesteld, want je zou graag alles in de wereld helemaal in orde willen zien. Je ziet geen reden dat het niet zou worden.

Zou je liever iemand hebben om uit te stellen of heb je liever dat er tegen je wordt gezeurd? Is er één meer te verkiezen dan de ander? Is één beter dan de ander of erger dan de ander? Is het beter om beloftes te doen die je niet houdt en misschien wel vergeet? Of is het beter om te blijven proberen dat iemand zijn woord nakomt? Beiden zijn herhalend.

Iemand doet niet wat men belooft en men kan niet stoppen erover te praten. Een perfecte combinatie --- onvervulde beloften en voortdurend gezeur. Geen van beiden is waardevol, toch ze zijn prominent genoeg in de wereld.

Wat heb je kunnen bereiken over ander mensen in de wereld die je in gijzeling lijken te houden met hun vertragingen? En wie kan iemand tegen houden om ontdaan te zijn en er over te klagen?

Het is heerlijk om voor te stellen wat het is voor Mijn kinderen om aanstaande te zijn en hun toezeggingen te vervullen en nooit zal een zeurend woord worden gehoord. In de wereld hebben we aan de ene kant te veel ontspanning en te veel spanning aan de andere kant.

Als er mensen zijn die moeten zeuren, misschien zijn ze voorzien door mensen die nalaten en uitstellen zodat nu degenen die moeten zeuren, een gelegenheid hebben. Wanneer mensen die uitstellen en hun tegenstellingen die zeuren zouden worden geëlimineerd van de Aarde, misschien zou de bevolking gehalveerd worden. Niemand die bewust is verlangt om voor zich uit te schuiven noch om te zeuren.

Dit zijn slechts twee zaken waar je je bijzonder zorgen over maakt wanneer je verlangt om vooruit te gaan in het leven. Deze twee aangelegenheden versterken je niet.  Welke komt op de eerste plaats? Welke maakt het spoor en wie volgt? Niemand weet het. Toch lijken ze elkaar onderweg te ontmoeten in het leven van de wereld. Er is geen verweer in beide richtingen en beide wegen zijn vooraanstaand.

Wat heeft een lichaam in de wereld te doen? Het lijkt voor de  betrokken mensen dat er niets is om te doen. De één neemt teveel aan en de ander belooft te veel. De ander blaft over de uitstellen en lijkt niet stil te kunnen zijn. Niemand wil ontrouw aan zijn woord en niemand wil een zeur zijn.

Laten we geen valse profeten meer hebben en geen tetterende postende bij stakingen. Waar brengt één van deze stijlen je dan direct waar je al niet wil zijn? Leven biedt zoveel meer dan ruim praten en zeuren.

Doe geen beloften die je niet na kunt houden. Het is een ding om je woorden te  bedoelen. Je kunt volkomen oprecht zijn. Tenzij je je woord houdt, ben je niet eerlijk. Zeggen of spreken zal je iets doen, het betekent dat je via volgt. Houd je woord, of zeg niet dat je het zal doen, want je verlaagt degene die in je geloven en je verlaagt jezelf.

Dit zijn geen kleine zaken. Uit je leven groeien gewoonten. Sommige gewoonten zijn als onkruid en het is goed om ze snoeien voordat ze goed gevestigd zijn. Wat in wereldwijde bepalingen, het lijkt erop dat er altijd iets zal zijn. In wereldwijde voorwaarden, is het altijd het één of het ander. Zie wat jij kunt doen aan het bevorderen van Liefde.

Vertaald door: Anja