vrijdag 21 oktober 2016

De Kwestie van Goddelijke Deadlines – Part 1/2 / 20 oktober 2016 / door Steve Beckow

De Kwestie van Goddelijke Deadlines –
Part 1/2
20 oktober 2016 door Steve Beckow

De kwestie van de 'goddelijke deadlines" is altijd van belang geweest voor mij als een Ascenstie journalist.

Het onderwerp komt herhaaldelijk voor in gechannelde boodschappen, vaak van SaLuSa of nu van Mike Quinsey's Hoger Zelf en soms van Sheldan Nidle's bronnen.

Zijn goddelijke deadlines die de enorme gebeurtenissen, waar wij een deel van zijn, voorwaarts laat gaan richting een voleinding volgens een draaglijk schema.

Bestaan ze echt? Hoe werken ze? Waar komt de autoriteit vandaan?

Laten we eerst luisteren naar wat Mike's bron onlangs zei, wat aanleiding was voor dit artikel, en vergelijk dat met het meer algemene begrip van de goddelijke deadlines:
“de wereld blijft in beroering en oorlog is schering en inslag, maar veel is een reactie op de pogingen van de Duistere Krachten om hun controle erop uit te oefenen. Hen zal echter niet worden toegestaan succes te hebben, aangezien Hogere Wezens de uitkomst in het voordeel van het Licht zullen bepalen”.

"Er is/bestaat een plan dat zal voorkomen dat het wordt vertraagd, omdat zaken nu het punt hebben bereikt dat het tijd is om ze tot een voleinding te brengen ." (1)

"Zaken hebben nu het punt bereikt dat het tijd is om ze tot voleinding te brengen."
Dat klinkt voor mij als een goddelijke deadline.
***
Het besef, toen ik er mij voor het eerst bewust van werd, voerde terug naar een reactie van SaLuSa in 2009:

"We hebben elke ziel van Licht nodig om het idee van onze komst te bevorderen en ervoor zorgen dat het wordt begrepen als iemand die goddelijke toestemming heeft. Hoe meer van jullie een krachtige energie creëren voor open contact, des te eerder zullen we in staat zijn om te verschijnen. Er is een ultieme deadline voor een dergelijk contact en jullie zijn daardoor verzekerd van onze uiteindelijke aankomst op Aarde. "(2) [Cursivering door mij.]

"Er is een ultieme deadline." Nou ja, je kunt er je laarzen om verwedden dat een verslaggever op Aarde die dat hoort onmiddellijk geïnteresseerd zou  zijn.

Wie is het die toestemming geeft voor deze deadline? 

SaLuSa zegt dat hij "goddelijke" toestemming heeft. Op een andere plaats, zegt hij: Dat [evenement] is goddelijk verordend en [het decreet] is onze machtiging om [tussenbeide te komen]" (3)

Ag-Agria specificeert precies wie de autoriteit is als hij zegt: "De Vader / Moeder God heeft verordend dat deze cyclus eindigt in de tijd die is voorspeld en onze aanwezigheid is een deel van jullie verzekering dat het zo zal zijn" (4)

Dus,  Vader / Moeder Ene (5) is de Bron van het Plan en de Bron van de energie die nodig is om het uit te voeren. De wijzen vertellen ons dat de Vader / Moeder Ene elke rol speelt in de uitwerking van het Plan en de uitkomst al weet.

Bovendien, lijnt iedereen uit met de Moeder wanneer Zij een plan heeft, Aartsengel Michael legt uit:
"Wanneer de Moeder een verlangen heeft, is het een intentie die zich uitstrekt vanuit Haar essentie en wezen in het oneindige en alles en iedereen lijnt uit -. Want dat is de Liefde" (6)

***

Wat is het plan voor deze generatie en deze planeet?

De Moeder zegt ons:

"Het Goddelijke Plan, laat mij heel concreet zijn met jullie allemaal, is om het oude Derde achter te laten. Jullie creëren hier vrede mee en daarom met jullie zelf, jullie families, jullie gemeenschap, jullie planeet. Zelfs terwijl we spreken laten jullie dat achter je alsof jullie een dekmantel of een oude huid achterlaten, die activeren zoals jullie met verschillende markers van jullie DNA te doen, waardoor jullie steeds beter in staat zijn de hogere frequenties vast te houden - en de meesten van jullie zijn goed onderweg; sommigen van jullie zijn helemaal klaar -. nieuwe vorm, maar nog steeds op zoek zoals jullie dat doen, of hoe jullie ervoor kiezen om te verschijnen, want dat is een deel van de inter-dimensionale werkelijkheid "(7)

Is de beschikbare energie genoeg om onze overgang te veroorzaken? 

De Moeder antwoordt:

"De energieën die zijn gebracht door waar jullie aan denken als het Gezelschap van de Hemel, degene die de Geascendeerde zijn, en de Vader en Ik, ligt ver buiten uw bevattingsvermogen. En het is zeker voldoende voor de realisatie van deze overgang. En als deze overgang is voltooid, met inbegrip van de verschuiving in jullie structuren, dan zullen jullie verder gaan. "(8)

Het doet allemaal zijn werk om een ieder van ons vooruit te laten gaan - donker en licht - richting ons voorbestemd rendez-vous met God, vele levens derhalve buiten het dimensionaal systeem en naar het transcendentale. Dat ieder van ons zal ontmoeten en samensmelten met God is het Plan.

En, oh ja, nadat we dat gedaan hebben, worden we opnieuw zichtbaar om het plan te dienen in een nieuwe capaciteit. (9) Dit is het plan op zijn hoogste, maar toch begrijpelijk niveau.

Hier zijn andere voorbeelden uit Nidle en Quinsey, wat een deadline beweerd of suggereert in opdracht van de Goddelijke [cursivering van mij in alle gevallen]:

Bronnen van Sheldan Nidle

"Wij voorzien de duisteren op jullie wereld van documenten waarin staat dat de tijd is gekomen dat we officieel kunnen ingrijpen in jullie werkelijkheid namens jullie." (10)

"Een goddelijke tijdschema bestaat." (11)

"We hebben jullie vaak het bestaan genoemd van een cutoff datum, op welk punt het beheer van de maatschappelijke veranderingen van de Aarde wordt overgedragen van onze Aardse bondgenoten aan ons. We willen deze action-of last resort te voorkomen en hebben daarom onze Aardse bondgenoten aangespoord om te stoppen met 'hun hielen te slepen'!

"Hun favoriete tijdschema is niet langer relevant en is niet conform met die in Hemelse decreten gehanteerd wordt. Het is het Hemelse tijdschema dat nu moet worden gehonoreerd. (12)

SaLuSa

"Als zaken niet binnen een bepaald tijdsbestek verlopen, zullen we worden gemachtigd om direct actie te ondernemen." (13)

"We hebben een tijdschema om ons te leiden en hebben er absoluut geen twijfels over dat alles zal worden voltooid zoals gepland." (14)

"We hebben niet langer jullie toestemming ... nodig ... om op Aarde te arriveren, omdat het een goddelijke order is geworden met een uiterste datum waarop we zullen verschijnen ." (15)

"Nu al is de verschillende landen en hun regeringen duidelijk gemaakt te begrijpen dat agressie moet stoppen, en dat wij gemachtigd zijn om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te zorgen dat er vrede is.

"Tot nu toe, werd onze tussenkomst namens jullie ingekort om karmische redenen, maar nu bij Goddelijke decreet zijn wij in staat om het plan af te dwingen voor jullie spirituele evolutie." (16)

Dus, volgens onze bronnen, bestaan goddelijke deadlines en bepalen hoe ver een donkere lijn van gedraging kan gaan en wanneer het moet eindigen.

Word vervolgt…….

Verwijzingen:


(3) Ibid., Sept. 19, 2012.


(5) De Goddelijke Moeder vertelde me in een uur met een Engel in 2013:
"Er is geen echte afscheiding tussen de Vader en mij. Er is begrenzing en definitie, net zoals er is in jouw eigen rollen en de keuzes die je keer op keer hebt gemaakt "(" De Goddelijke Moeder:. Je ervaart de liefde op een manier die je nog niet eerder gekend hebt, "gekanaliseerd door Linda Dillon , 14 november 2013, bij http://goldenageofgaia.com/2013/11/the-divine-mother-you-are-experiencing-love-in-ways-that-you-have-not-known-before/ . )

(6) “Transcript: Archangel Michael – On Mastery and Leadership, April 16, 2015,” at http://goldenageofgaia.com/2015/04/25/transcript-archangel-michael-on-mastery-and-leadership-april-16-2015/.

(7) “The Divine Mother on the Divine Plan,” originally posted Oct. 17, 2012, at http://goldenageofgaia.com/?p=268373.

(8) Loc. cit.

(9) See “The Divine Plan for Life” at http://goldenageofgaia.com/spiritual-essays/

(10) Sheldan Nidle: Update for the Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy,” March 5, 2013, at http://www.paoweb.com.

(11) Ibid., January 1, 2013.

(12) Ibid., Apr. 19, 2011,

(13) SaLuSa, Sept. 19, 2012.

(14) Ibid., Sept. 11, 2009.

(15) Ibid., February 18, 2009.

(16) Ibid., March 23, 2009.

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl