Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 16 oktober 2016

De officiële agenda voor de vernietiging van Duitsland, september 2016 / 15 Oktober 2016


De officiële agenda voor de vernietiging van Duitsland, september 2016
15 Oktober 2016

Cobra heeft in zijn Belangrijke Situatie Update van 9 oktober 2016 onder meer het volgende geschreven:

“De chimera heeft sinds 2001 ook oude nazi connecties met Duitsland gebruikt om ondergrondse bases te construeren, waar zij van plan zijn om cabal personeel naar toe te evacueren. Zij gebruiken ook enkele van deze bases om de meest gewelddadige “vluchtelingen” te huisvesten, die met de migratiegolf Europa binnenkwamen, en zij plannen om ze los te laten in het wereldconflict dat zij hopen te bewerkstelligen.

De Resistance heeft volledige controle over deze situatie aangezien de ondergrondse wereld hun binnenlands territorium is en zij hebben bronnen om alles hieromtrent te stoppen om te gebeuren, en de duistere krachten zullen nooit in staat zijn om deze bases te gebruiken of om deze “vluchtelingen” los te laten.

Als je benieuwd bent naar deze plannen van de cabal, hier is een gedeeltelijk betrouwbare getuigenrapportage uit de eerste hand:

Ik voeg deze link niet toe om angst te creëren, maar voor jouw onderricht en met het volledige bewustzijn dat deze plannen GEEN succes zullen hebben.”

Ik (Veronica) heb het artikel onder de link gelezen. Het is/gaat over een geschreven getuigenis van een vrouwelijke Duitse ingenieur die sinds medio 2001 rechtstreeks betrokken was bij de aanleg van deze ondergrondse bases. Zij zit nu – op 45 jarige leeftijd – in haar laatste levensfase als gevolg van ongeneeslijke leukemie. Van oorsprong uit Litouwen, zij en haar ouders zijn in Nederland opgegroeid, en zij heeft in Amsterdam en Hamburg gestudeerd. Haar werkterrein was de aanleg van diep gelegen tunnels en bunkers. In haar e-mail aan de publicist schrijft zij over zichzelf:

“Als er een plaats bestaat als de hel dan had ik voor mijzelf waarschijnlijk een plaats op de eerste rij verdient, en over elke Duitser die mij dood wenst kan ik zelfs niet boos zijn. Aangezien ik alleenstaand ben bedacht ik dat ik mijn verhaal aan iemand wilde vertellen die mij – en wat van de krankzinnigheid die ik heb ervaren -wellicht wil geloven.

Het zou mooi zijn als je hier een deel van publiceert, ik mis helaas al de kracht om dit te doen, alleen al het schrijven van dit bericht leek een mammoet taak voor mij.
Kind regards,

Dipl-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas”

Zij heeft deze brief geschreven aan een Duitse Youtube video producer “ZERBERSTER”, de naam van de persoon ZERBERSTER is BRANDON LAKEFIELD in de video. Zijn email is  wichtig@zerberster.org

Deze Zerberster staat bekend om zijn goede berichten van klokkenluidersinformatie; hij had al eerder een zeer goed bezocht Youtube kanaal dat door Youtube werd afgesloten.
De door Cobra gegeven link bevat het bericht dat van het Duits naar het Engels is vertaald. De vertaler stelt zeer goed te hebben onderzocht of het bericht als betrouwbaar kan worden aangemerkt. Hij schrijft:

“Ik vertaal deze tekst want ik denk dat de wereld deze inhoud moet kennen. Ik ben persoonlijk van mening dat dit klokkenluiderrapport absoluut waar en authentiek is, aangezien alles perfect past in dat wat wij al weten. Het maakt mij niet uit hoeveel diensten zullen claimen dat het vals was, want de meeste diensten volgen hun eigen verborgen agenda, terwijl wij onafhankelijk zijn en werken zonder te worden betaald, alleen voor het verspreiden van dat wat wij als de waarheid zien. De wereld moet weten wat er gaande is in Europa en vooral in Duitsland, het avondnieuws op TV zal er niet over rapporteren.

Zelfs het de eerste keer lezen van de inhoud was vreselijk, dit is de reden waarom wij het noemen “het gezicht van de anti-Christ“.”

Hieronder de vertaling naar het Nederlands. Ik merk hierbij op dat ik daarbij de Engelse vertaling heb gebruikt omdat ik die taal beter beheers dan het Duits. Mogelijk zijn door deze vertaling-naar-vertaling zaken wat anders verwoord dan in het oorspronkelijke bericht, maar de essentie blijft, namelijk een afschuwelijke planning voor vernietiging die je voorstellingsvermogen te boven gaat. Wij moeten weten wat er achter de schermen gaande is maar wij worden daar absoluut niet blij van. Ik hou mij echter vast aan datgene wat Cobra stelt, nl. dat het ze niet zal lukken, en ik hou de wereld voor ogen zoals die eruit zou moeten zien: vol liefde, respect, geluk, voorspoed. Deze positieve energie moeten wij met zijn allen in de wereld zetten, dat is onze kracht om deze negativiteit te bestrijden, en wij moeten ons vooral niet laten meeslepen in boosheid en neerslachtigheid.

Veronica

N.B. Waar in de tekst hieronder “vertaler” staat is dit de vertaler Duits-Engels.
—–
De officiële agenda voor de vernietiging van Duitsland, september 2016
Commentaar van de vertaler:

Voor degenen onder jullie die zich niet kunnen voorstellen dat dit soort slechtheid werkelijk bestaat: lees dan over:
·         The Morgenthau-Plan
·         The Hotoon-Plan
·         The Kalergi-Plan
·         Super-lodges

Een “must read”: Gerard Menuhin: Tell the truth and shame the devil
Phoenix-Journals #39, 40 and 41

Ik heb persoonlijk de e-mail heel kritisch bekeken, gekeken naar de stijl, grammatica, mogelijke tegenstrijdigheden en persoonlijke indruk van de auteur die absoluut niet anoniem is. Zij ondertekent met haar volledige naam, Dipl.-Ing (adequate Duitse uitdrukking voor Msc of Meng., voor Master of engineering) Dr. Austeja Emilija Dominykas, lijdt sinds 2014 aan leukemie, heeft niets te verliezen en gelooft dat zij voor het eind van het jaar zal overlijden.

De tekst is de inhoud van een Duitse Youtube video door een producent die zichzelf “Zerberster” noemt. Hij publiceert de e-mail die hij ontvangt, en zijn klokkenluider e-mail is #10. Als je zoekt op “ZERBERSTER” en “Zuschauerpost #10” zul je de video kunnen vinden. Wij hebben intussen geleerd dat de producer eerder een zeer goed bekend Youtube kanaal had, met een groot aantal volgers, die door Youtube is verwijderd (raadt maar waarom). De naam van de persoon Zerberster is gesteld te zijn Brandon Lakefield op de video. Zijn e-mail is wichtig@zerberster.org

Wij beschouwen het van vitaal belang om dit materiaal te bewaren zodat het weer kan worden teruggezet in het geval dat het censorschap weer zal toeslaan.
Als jij voor jezelf tot de conclusie komt dat dit rapport waar is, help dan alsjeblieft het te verspreiden, plaats het op discussieplatforms en websites, stuur het naar je vrienden. Wij – als de mensheid – staan op het kruispunt en moeten zeker stellen dat wij de richting nemen die ons niet in de val zal laten lopen, maar die ons zal leiden op het pad van goddelijke evolutie. De bestemming van de mensheid is om een zegen voor de planeet te zijn, niets anders. En dit is het pad dat wij moeten nemen.

De woorden in vet in de tekst zijn markeringen door de vertaler.

LEAKED:  OFFICIAL AGENDA FOR THE DESTRUCTION OF GERMANY
FACE OF THE ANTI-CHRIST VISIBLE

Whistleblower report by Dipl-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas
 Translated into English from the German original by
Brainactivator
September 2016
EMAIL titled: A life story of horror
sent to Brandon Lakefield – Wichtig@Zerberster.org
on 19th September 2016
on 5.53 h (supposed a.m.) ,  data content 36 kb.
by Austeja
You can watch the header on the youtube.

Lieve  Brandon Lakefield (mooi pseudoniem),

allereerst, erg bedankt voor de vele moedige video’s die je hebt gepubliceerd, van mensen die de woorden een klank geven en het lef hebben deze openlijk te verspreiden. En dat zonder tegenprestatie en onder het volle risico, in onze fascistische, Duitse dictatuur, die alles censureert en verdraait, is dit een opmerkelijke prestatie. Jammer dat mensen zoals jij zo zeldzaam geworden zijn. De allermeeste bukken weg en hopen illusionair, dat het ooit eens beter wordt…

Vooral wil ik je vragen om mij als een dwaas, samenzweringstheoreticus of wat voor jou het meest gangbaar is te zien, om dit alles wat ik je te zeggen heb, makkelijker verteerbaar te maken. Sorry voor de missende paragrafen en de één of andere schrijffout, mijn concentratievermogen is door de laatste chemo meegenomen en doe mijn best alles bij elkaar te houden.

Mijn beroep is ingenieur tunnelbouw voor overdruk/verstevigingsinstallaties. Eenvoudiger: constructeur voor diepe bunkerinstallaties.

Mijn persoonlijke geschiedenis begint in februari 2001, toen het BBR  (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung = Bouw en ruimtelijke ordening) zeven locaties voor aanbesteding aanwees om gebiedsbeveiliginginsinstallaties te bouwen voor de bevolking in het geval van een massa-evacuatie. Ik zelf en zes andere vaklui op dit gebied kwamen op 23 maart 2001 in Kassel bij elkaar in het planningsbureau om de precieze standaards van het BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe = bevolkingsbescherming en catastrofenhulp) nader te bestuderen.

Wij moesten eerst tien verschillende geheimhoudingsverklaringen van diverse ministeries ondertekenen, waaronder ook twee als ‘streng geheim’ geclassificeerde documenten van het Bundesverteidigungsministerium = ministerie van defensie.

Ik vond dat toen al merkwaardig omdat evacuatiesites niet als geheim geclassificeerd worden, ze zijn normaal zelfs op aanvraag bij het BBR openlijk te bezichtigen.
In de middag gingen wij per legerhelikopter direct naar Ramstein Airbase waar onze volledige planningstaf bij elkaar kwam. Ik kreeg de leiding van PG4 (Planungsgruppe = Planningsgroep) toegewezen.

Daarna werd tijdens het avondeten in de officiersmess van de airbase meer kennis gemaakt en werd er nader gesproken over de te behalen doelen. De volgende ochtend werd ons het werkgebied en het totale plan voorgelegd.

Er moesten zeven bunkercomplexen gebouwd worden op zeven verschillende locaties in Duitsland, verbonden met transporttreinen met inhammen voor materiaalopslag en onafhankelijke geothermische stroom en watervoorzieningen uit dieptebronnen. Ieder complex moest geschikt zijn voor 300.000 mensen.

De locaties zijn
 • Kassel,
 • Suhl,
 • Fürth,
 • Simmern,
 • West-Berlijn,
 •  Lüneburg en
 • Görlitz. De eerste boringen werden als wegenbouwmaatregelen ‘gecamoufleerd’ en bleven vanwege het mindere belang van deze steden en gemeentes volledig in het duister.
(commentaar van de vertaler: vreemd dat er duidelijk geen enkele site is in het diep zuidelijke deel van Duitsland, Fürth is de meest zuidelijke locatie, dus de ”meest welvarende” regio’s van Duitsland – BAVARIA en BADEN-WÜRTTEMBERG zouden absoluut ‘geen basis’ hebben van dit soort.)

(Noot van een andere vertaler: Dat zij over 7 bunkers weet wil niet zeggen dat er niet meer gebouwd werden. Zelf heb ik zo'n 3 jaar geleden in Beieren aan de Tsechische grens enorme gebieden gezien waar de bomen gewoon dood waren. Ook dit werd verweten aan een bacterie o.i.d. Het was  een heel werkelijk verhaal aangezien dat van de ene op de andere hectare de bomen gewoon helemaal gezond waren.)

Wij waren zelf verbaasd dat in de eerste twee bouwjaren van mijn eigen project in Simmern niemand het geringste verdacht had, de bevolking wist nergens van en dat is nog steeds zo.

In 2004 waren 12 kamers in bodem 3 zeventig meter diep in het gesteente van de Hunsrück gegraven. In februari 2004 kregen we hulp van Australische diamantmijnspecialisten omdat we vanwege de buitengewoon harde sedimentslagen ver achter op de planning lagen, in juli 2004 hadden we 16 kamers klaar. De planningsstaf van het ministerie van defensie liet ons eind juli in Berlijn samen komen waar men ons de gewijzigde plannen presenteerde.

Het hele project was veranderd en viel nu onder strengste geheimhouding. Er kwamen 16 kamers voor opslag van explosieven bij, evenals 4 grote kamers met liften voor zwaar materieel zoals rupsvoertuigen en vliegmaterieel, 2 arealen voor simulatoren en trainingsinrichtingen ter simulatie van bewoonde gebieden.

Dit verbaasde mij en er was ook protest onder ons omdat wij ons waarschijnlijk niet op een militair bunkerproject hadden ingelaten als we dit drie jaar eerder hadden geweten. Wat mij het meest verwonderde was dat het bauwplan voorzag van een gebedsruimte, een moskee om precies te zijn. Daartegen was een christelijke voorziening niet gepland.

In Juni 2005 waren de nieuwe kamers klaar. We kregen echter problemen met de uitgegraven aarde maar alleen door compacteren en verspreiden, zoals bij normale installaties, kwamen we niet verder, en daarom werd het d.m.v. diepbronwater en rotsbermalers omhoog gepompt en in de omliggende bossen verdeeld. Dat lukte verbazingwekkend goed maar helaas veroorzaakte het uitvloeien in delen van de Hunsrück aanmerkelijk afsterven van bomen. De regionale regering heeft dit afgedekt met een PR-campagne over ongedierte.Op 14 november 2005 waren wij uitgenodigd voor een briefing, werden geïntroduceerd bij de baas van de Federale Kanselarij, evenals bij de nieuwe kanselier (Merkel). Daarna werd ons verteld dat onze vooruitgang als goed werd beoordeeld en onze projecten waren verder onderwerp van de hoogste overeenstemming.
Net een week later werd deze mentaal licht gehandicapte dochter van een priester de CEO van de BRD corporatie, zoals de nieuwe Duitse uitdrukking is.

Deze winter had ik mijn eerste lange vakantie op MAUI (Hawaï), gesponsord door de ROCKEFELLER CORPORATION. Daar ontmoette ik verschillende politieke uitvoerders, geïnformeerd over ons werk, en die probeerden ons te enthousiasmeren voor hun bouwprojecten zoals in Canada, Nederland, Argentinië of Frankrijk, zodra de “Duitse sites” operationeel zouden zijn.

In April 2006 vond uiteindelijk de installatie van de feitelijke bunkers plaats, wij gebruikten zulke grote hoeveelheden van stressvrij staal en waterbestendig beton dat de hoeveelheden vergelijkbaar waren met de Liyuan-dam in China, evenals zo’n 100 ton van LWL (fiber optische kabel voor datatransfer, Lichtwellenleiterkabel für Datentransfer).

Daarna kwam de technische crew van Israel erbij, die de installaties verzorgden van energie en licht. Dit alles was zo duur dat alleen al in 2006 wij het gespecificeerde budget moesten corrigeren, 6x hoger. De politiek stond hierdoor meer en meer onder druk, en zo was uiteindelijk de BTW verhoogd, want anders zouden onze projecten mogelijk in de openbaarheid zijn gekomen.

Daarbij moesten wij onze eigen energievoorzieners gebruiken aangezien de consumptie van onze generatoren die werkten met lage druk olie zo enorm was dat wij permanent problemen met aanvulling hadden.

Door de introductie van de nieuwe wet voor het optimaliseren van HARTZ24 (sociaal geld voor langdurig werkloze mensen, wat betekent dat het geld werd gekort onder speciale omstandigheden), was men in staat om een verdere 200 miljard eruit te persen voor het gebruik in onze projecten. Ik vertel na hoe de politicusFRANZ MÜNTEFERING de ontvangers van HARTZ4 noemt : “nietsnutten”, of “waardeloos menselijk materiaal”, wat duidelijk een gemeenschappelijke insider benaming is.  

In januari 2007 was de schil inclusief elektronica klaar, evenals twee lange afstand tunnels die leidden naar de complexen KASSEL en FÜRTH. Toen werd het spoor geïnstalleerd door Franse specialisten – die ook voorzagen in de adequate treinen inclusief boxen voor troepentransport.

Deze boxen zijn samengesteld op een manier dat zij kunnen worden vervoerd door hetzij een van de 34 VTOL vliegtuigen hetzij door de diep ondergrondse trein. Zij kunnen 400 man bevatten met volledige uitrusting, of 16 man met gevechtstank uitrusting, of twee tanks. De trein kan 100 km per uur halen en het spoor is volledig ondergronds. Het gehele complex is hermetisch afgesloten en gesloten in zichzelf. Ons complex bevat 16 liften die 4 T14 Armatra-tanks kunnen hebben en 60 man.

De uitgangen waren volledig gecamoufleerd als transformatorhuizen of draadloze zendergebouwen. Het complex is volledig veilig tegen nucleaire aanvallen, volgens VNN22B, en zal zelfs een directe klap weerstaan in de range van een 500 kt, zonder drukverlies te lijden. Alle kwaliteitscontrole, verfwerkzaamheden en de eerste bevoorrading van uitrusting om te worden geïnstalleerd – zoals grote capaciteit computers, sanitaire faciliteiten, etc. had parallel plaatsgevonden.

In 2008 kregen wij de opdracht om acht verdere brandstofopslagen te boren voor de opslag van elk 200.000 m³ diesel, zware olie en kerosine. Toegevoegd vers water tanks en een grote hoeveelheid voorraad voor gevriesdroogd voedsel voor 200.000 soldaten, 10.000 man staf en een verdere 6.000 klerken en professioneel geïndoctrineerde vrouwelijke entertainers (hoeren), dit alles duurde tot 2009.

De installatie bevat een volledige moskee, op alle locaties. Ik merkte vooral dat op het gebied van hetgevriesdroogde voedsel men extreem aandacht schonk aan het feit dat het “HALAL” was en nooit varkensvlees bevatte.

Wij hadden luidsprekers geïnstalleerd – in alle locaties – voor ochtendgebeden, de maatschappijRHEINMETALL leverde scheepsladingen containers met ABC gevechtsuitrusting, pistolen, aanvalsgeweren met bajonetten door H&K (HECKLER & KOCH), 10.000 ton munitie, 18 slaapkamers werden uitgerust met bedden, 68.000 3-niveau bedden in totaal, douchevoorzieningen voor 14.000 man tegelijkertijd, ABC douches in de liften, 4 hospitaals met 6 volledig functionerende operatiekamers elk, en gigantische voorraden gevuld met medische spullen.

Wij hadden honderden flat screens geïnstalleerd voor het verspreiden van de arabische boodschappen van de wahabit quran, vertellend dat CHRISTENEN lage dieren zijn die moeten worden afgeslacht en dat niemand moest worden gespaard en dat het Gods wil was om de westerse vrouw te leren om de god-strijders te respecteren – eindeloos, een oneindige loop.

Al deze systemen consumeerden zoveel energie dat wij naar een oplossing moesten zoeken. De geothermische faciliteiten boden niet genoeg energie om de behoefte te dekken, de dieselgeneratoren waren maar bedoeld voor noodsituaties en de geplande nucleaire krachtcentrale moest worden losgelaten als gevolg van een tekort aan uranium, dus wij moesten snel handelen.

(Vertaler: Het lijkt dat zij nooit hebben gehoord over Tesla; ons is verteld dat de US bases volledig draaien op vrije energie, maar verondersteld kan worden dat de US bezetters van Duitsland niet willen dat Duitsland deze Tesla vrije energie heeft. Commentaar van de vertaler.)

Toen CEO Merkel was ingeroosterd voor een periode van 16 jaar (2005 – 2021) was er een PR-campagne voorbereid – in alle regio’s – die resulteerde in de installatie van windenergie en zonne-energie fabrieken. Sommige bedrijfsgroepen konden worden overtuigd om hun daken aan te bieden voor dit doel, voor het produceren van meer energie. Hiermee waren wij in staat om een voldoende hoeveelheid energie uit het publieke net te halen, om de noden van onze extreem energie-intense bunker sites te dekken.

In 2010 was begonnen met het pushen van de zogenoemde klimaatverandering en NA HET OPBLAZEN VAN FUKUSHIMA IN 2011 was het geen probleem meer om het aan de gang te houden.


(Commentaar van de vertaler: De Duitse originele tekst gebruikt het woord SPRENGUNG met betrekking tot Fukushima. Dit laat duidelijk zien dat er sprake was van een door mensenhanden gedane actie en zij lijkt ervan te weten. Alle Engelse uitdrukkingen zijn niet zo duidelijk als dit Duitse woord.)

In 2010 assisteerde ik op verschillende ministeries om collectieve bunkers onder de volgende steden te installeren:
 • BERLIN
 • COLOGNE
 • HAMBURG
 • BREMEN
 • KIEL
 • DÜSSELDORF
 • MUNICH and
 • STUTTGART
Je zult zeker hebben opgemerkt dat het nieuwe Berlijn vliegveld een bodemloze put is. En de reden hiervan is dat 95% van het geld is weggevoerd voor onze doelen. Het vliegveld zal nooit klaar komen.

Hetzelfde met het project STUTTGART21, een gelijksoortig project.
Werkelijk, in elk van de genoemde steden is er een groot bouwproject dat disproportionele hoeveelheden geld opslokt. Dit geld is gebruikt voor projecten zoals het mijne.

In Berlijn was het niet mogelijk om te boren als gevolg van de hele harde structuur van de grond – wij moesten opblazen. Vooral de hoge securiteit bunker van de “Wehrmacht”, officieel genoemd “Federal armed forces” – onder het kantoor van de federale kanselier was extreem moeilijk om te bouwen, wij zaten op het randje van het opblazen van onze dekmantel.

Het populaire ‘edition house’, KOPP, (ik hou van dit huis door zijn moed), heeft verschillende malen gerapporteerd – evenals anderen, ook – over nachtelijke geluiden van explosies in Berlijn-Wedding en Mitte. Zij hebben niet gefaald het goed te horen, zij hadden gelijk met hun veronderstellingen, het is gewoon dat niemand het wil geloven, je weet zelf hoe diep de Duitsers hun hoofden in het zand hebben gestoken.

Voor onszelf was dit een groot voordeel. Wij waren in staat om op te blazen en de tunnels te bouwen en nucleaire veiligheidsgebieden gedurende dag en nacht, overdruk was weggeblazen via twee magazijnen in Wedding en drie startende ondernemingen in Berlijn-Mitte, wat het ons mogelijk maakte zonder vertraging met het werk door te gaan tot 2015.

Mijn mentale ruïnering!!!
In juni 2012 was ik aangewezen als “projectleider in de planning staf NEW EUROPE” en vanaf dat moment begon mijn gezondheid achteruit te gaan.
In 2012 annonceerde de UN in het geheim de inzet van het migratiewapen tegen Europa in 2015.

Met middelen van de UN, de Wereldbank en de EU waren vijf rekruteringscentra voor werkers in Afrika geïnstalleerd, alsmede tien andere centra in het Midden-Oosten.
Iedereen die aan de criteria voldeed kreeg een smartphone en 2.500 euro cash, en werd dan geïntegreerd in de vooraf vastgestelde “vluchtelingenroutes”, de Duitse kantoren werden erover geïnformeerd en werden gecoördineerd. Officieel begon dit in 2015, maar onofficieel was dit alles al in 2013 begonnen, eerst in kleine aantallen, maar in 2015 werd de “KOM BINNEN OPERATIE” SYRIE bal aan het rollen gebracht.

Geschikte kandidaten moesten idealiter zijn:
 • 20-30 jaar oud,
 • geschikt voor voortplanting (was getest!)
 •  een IQ hebben van maximaal 90,
 • zo ongeschoold als mogelijk (meer gewelddadig en makkelijker aan te sturen)
 • Wahabit of Salafi en idealiter christenen verachten

(DIT MOESTEN ZE HEBBEN/ZIJN)

Prettig als ze ook:
vooral welkom waren mannen die uitblonken in abnormaal seksueel gedrag,
·         zoals pedofielen of homoseksuelen, en wiens tendens om gewelddadig naar vrouwen te zijn te merken was.

Om ze verder op te jutten, arrangeerde iemand hun geconfronteerd worden met vrouwen die onder druk waren gerekruteerd via banencentra, die net genoeg betaald kregen om niet dood te gaan, en die een twee uur durend snel advies kregen over hoe om te gaan met deze stinkende en overagressieve mannen, niet in staat om enige Europese taal te spreken – dit vond plaats in Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland.

Gehoopt werd op een toename van geboortecijfers door krachtdadige seksuele acties (verkrachting) – geen grapje. Dit zijn de exacte woorden van het federale Ministerie voor familie aangelegenheden.

Waar vaak veiligheidspersoneel aanwezig was vergde het enige tijd totdat het veiligheidspersoneel begon weg te kijken en het kwam in 576 gevallen voor dat “seksueel internationaal begrip” plaatsvond, in 44 gevallenleidend tot voortplanting, de babi’s werden direct na de geboorte bij de moeders weggenomen en onder voogdij van de staat gebracht.

In alle gevallen waren de vrouwen ontslagen en aangeklaagd voor het verwikkeld zijn bij minderjarige pupillen.

Een diversiteit van hoogbetaalde islam experts is erbij betrokken – die niet zijn ingesteld voor de supervisie om uit te vinden of iemand verbonden is met IS, maar om gerichte acties te leiden van de “slapende agenten” onder controle van de bescherming van de constitutie.

In de accommodatiefaciliteiten – vooral in steden – worden moslims getraind om vrouwelijke christenen te verachten. Ik heb kennis verworven van 48.323 afgeschermde gevallen van indicaties van verkrachting, zowel op het platteland als in de stedelijke gebieden – alleen in 2015.

Terwijl propaganda trommels het heerlijk vinden om meer en meer aanmatigende moslims op tv te laten zien, die zich gedragen als de nazi’s in de jaren 33-45 (vertaler: doe alsjeblieft je huiswerk en leer jezelf over de WERKELIJKE Duitse geschiedenis) – om ervoor te zorgen dat de Duitsers worden uitgelokt om te komen van achter hun gemeenschappelijkheid.

Zowel links radicaal geweld door autonomen en anarchisten barst uit zijn voegen op een manier die mij doet afvragen hoe de medio dit gedurende jaren kan negeren – natuurlijk moet men zich bewust zijn van het feit dat 99% van deze mensen in dienst is van de staat / bescherming van de constitutie – van een van de vele “troepen voor het behandelen van speciale situaties” – betaald door de CEO met 40 miljoen/jaar, sinds 2009.Deze zijn verantwoordelijk voor verbrande auto’s etc. “Terror-tainment” uit de pot van de GEZ-betalers.(GEZ is een fee die elke Duitser moet betalen om de media te steunen; commentaar van de vertaler).

De GROEPEN zijn geselecteerd en gesorteerd in vijf golven:
·         Golf 1
onschuldige mensen en kinderen
·         Golf 2
zieke kinderen en oudere mensen
·         Golf 3
mensen met infectieziekten, onvruchtbare vrouwen, weduwen
·         Golf 4
hoogst agressieve tieners en psychopaten
·         Golf 5
rebellen en leden van legers, in staat om wapens te hanteren, en geïndoctrineerd.
Deze laatste groep is de groep die al in duizendtallen in onze bunkers woont.

Wij zitten nu op de 30 %, medio 2017 zal de overgebleven 70% arriveren met nachtvluchten op de vliegvelden van
 •      COLOGNE
 •      DÜSSELDORF
 •         RAMSTEIN

·         FRANKFURT-HAHN

(Commentaar van de vertaler: KOPP, hierboven eerder genoemd, heeft gerapporteerd over deze vluchten die moslims invliegen, en stelde dat zij onmiddellijk in bussen werden gezet die wegreden met onbekende bestemming. De krant “Junge Freiheit”, die geen deel uitmaakt van het mainstream nieuws maar die onlangs een verandering in die richting liet zien, heeft een artikel geplaatst waarin zij KOPP bekritiseren omdat die stelt dat moslims ’s nachts per vliegtuig arriveren; zij stelden dat dit niet was bewezen en dat het gewoon toeristenvluchten waren die aankwamen – lage prijzen en daarom ’s nachts. Dus, zij zijn zonder twijfel gekocht door een onbekend agentschap.)

Eind 2016 zullen de vijf Afrika rekruteringscentra beginnen met hun 5 golven te sturen – bestaand uit totaal 8 miljoen hoogst agressieve Afrikanen, evenals 2 miljoen zwakbegaafde – dit is de officiële uitdrukking, de onofficiële is “slachtvee” – naar Duitsland.

In de tussentijd zijn er gebouwd of gehuurd bevoorrading-/logistieke bunkers onder elke grotere stad – die honderdduizenden tonnen van gevriesdroogd voedsel opslaan – voor allen die bereid zullen zijn om RFID-chipped te zijn na de CRASH in 2017.

Er is geen voedselreserve gepland en opgeslagen voor HARTZ IV mensen en gepensioneerde mensen. Deze zijn officieel gesteld vrij te zijn om verder te gaan, maar meer precies om te verhongeren, dit is wat de staat heeft gepland – sinds zij ALG2 implementeerden (=Arbeitslosengeld2, een sociale ondersteuning die mensen krijgen als zij werkloos blijven voor meer dan één jaar, commentaar van de vertaler).

Zij verwachten een grote hoeveelheid verlies (dode werknemers) in de sociale kantoren en banencentra. Om deze reden zijn deze werknemers overeenkomstig geselecteerd, wat betekent dat deze mensen bij voorkeur buiten het doelgroepgebied liggen, meedogenloos, zwak, ongeschoold, afgunstig, kwaadaardig, of een slecht karakter, migratie achtergrond is welkom, slechte Duitse taal vaardigheden en fysieke handicaps, zodat zij niet kunnen ontkomen aan hun vervolgers.

Een persoon beveiligingspersoneel is maar een beveiligingsgat in de ogen van een veteraan, zelfs geen slachtoffer. Dit is gewenst, zodat de laffe werknemers niet zouden terughouden met straffen en ver buiten het raam hangen. zodat mensen tot actie worden gedreven of mistroostig, door pure bestaande angst. En daarnaast, de gevangenis biedt drie warme maaltijden, onderdak en verwarming zonder kosten, en je bent in gezelschap.
(sorry voor mijn cynisme)

DE GROTE CRASH IS INGEROOSTERD VOOR 2017
CEO Merkel zal dan de gewijzigde noodwetten in bedrijf stellen (oorsprong 1968) en zich terugtrekken in de kanselierbunker, samen met de crisis staf, op 160 meter diepte onder Berlijn, die een luxe heeft dat elk HILTON doet verbleken.
Alles gefinancierd uit de pot van de sociale uitvoering.
Kosten zo’n 12 miljard Euro.

Het biedt volledig onafhankelijke beveiliging aan mevrouw jong zwijn (= een woordspel, de naam Merkel, een jong varken is een “Ferkel” in het Duits) en haar vrouwelijke partner (?! Merkel heeft een echtgenoot, maar wie weet is dit alleen maar een dekmantel; commentaar van de vertaler) evenals aan haar kanselierkantoor staf inclusief families – voor een onbekende periode.

(Commentaar: Sommige mensen hebben gelekte foto’s van luxe bunkers onder Duitsland zonder dat de locatie wordt genoemd, ik heb ze gezien en ik kan bevestigen dat het hoge klasse luxe is.)

Het kanselierkantoorgebouw heeft opstartbare schilden, gemaakt van kogelvrij staal, en luchtafweergeschut op het dak. 60 Meter boven de CEO Merkel leiderbunker heeft de algemene staf van het federale leger zijn noodzetel, voor 2.000 soldaten bestemd voor speciale operaties, uitrusting, en mini-Pentagon centraal commando, grote capaciteit computer en bestuurscentrale – in staat om opdrachten te geven aan alle 1,2 miljoen soldaten die wachten in de ondergrondse bunkers.

Zodra de sociale systemen zullen zijn ingestort voorziet het schema een enorme en meedogenloze aanval tegen de Duitse bevolking en Duitse oorsprong (bio-Duits).

Als eerste is de politie opgezet om een weinig belovend gevecht te voeren, daarna zullen de federale gewapende krachten worden aangestuurd om elkaar af te slachten, en dan, wanneer de pot op hoge temperatuur kookt, gaan zij de ondergrondse bunkers openzetten en de derde wereldoorlog zal beginnen.
Overeenkomstig het schema zullen tenminste 15 miljoen inwoners van Duitse oorsprong – bij voorkeur ouderen en economisch zwakken – zonder pardon worden geëlimineerd.

Zij plannen massale onteigening en de panden zullen worden gegeven aan US Amerikaanse holdings tegen lage prijzen. De Duitse bevolking zal geen enkel recht hebben tot 2019, ieder die in opstand komt tegen de regering zal worden neergeschoten. Dit is al gelegaliseerd door het contract van Lissabon.

De US-troepen zullen Duitsland overspoelen met hun Reaper drones, met de intentie om elke grotere rebellie of massabijeenkomst van mensen te bombarderen met Hellfire of Napalm, en de pers zal het hebben over deserteurs of vijanden van de staat. Wie tegen Merkel is, is tegen Duitsland, is een vijand van democratie en vrijheid.

Het “Third Reich” is er nog steeds, het heeft in de schaduw gewacht en laat zich nu zien met een andere crew.(Commentaar: doe alsjeblieft je huiswerk!)

180 detentiecentra voor bio-Duitsers en Duitse oorsprong, “ontspoorde” artiesten en dissidenten, vredesboodschappers en protesterenden worden op dit moment gebouwd, en iedereen die weerstand biedt zal in zo’n kamp worden gestopt om te verhongeren. (Commentaar: Eisenhower 2.0, zie tag Rheinwiesenlager, or Rheinwiesencamp)

Het is precies zoals zij ons vertelden hoe het kennelijk was – wie tegenspartelt om hun nazi-spel te spelen is een van de huidige nazi’s.

Cologne was – overigens – alleen een georkestreerd iets om de reactie van de bevolking te peilen. De pers ontving hun concept papieren maar dagen daarna. De interne beveiliging had dit al in juni 2015 gepland, de testballon was oudejaarsavond in COLOGNE. De indicaties van de vrouwen van Cologne en alles eromheen was alleen een PR-show, omdat de regering de woede van de Duitsers wilde laten ontwaken, maar die zijn zo verzadigd, vegan en mak als een lam dat er maar een paar meer reacties waren dan sommige “shitstorms”.

I citeer: “wie lijdt aan brandende sensaties in de eigen schoot, veroorzaakt door penetrerend geweld, heeft nog steeds geen idee dat half Afrika je aanvullend wil neuken”. Dit is geciteerd van A. Schwarzer, die dit op een perspartijtje zei, dronken als een zwijn (ik stond naast haar).
Er gingen wellicht een paar onschadelijke luchtbelletjes omhoog, het gebruikelijke verhaal.

Het gebied rond de dome zou zelfs niet voldoende ruimte bieden voor een “flashmob”. Ook Nice, Brussel en München, alsmede de aanval van Brewig, was alleen “terror-tainment” voor beveiligingspersoneel, gelabeld als echte terroristenaanvallen – zoals gebruikelijk.

Gewoon dezelfde manier als het opblazen van het World Trade Center – wellicht dat er een paar burgerslachtoffers zijn die per ongeluk op de verkeerde plek waren – maar sinds 20 jaar ZIJN ALLE TERRORISME SCENARIO’S uitgevoerd door DE HAND VAN DE STAAT, anders zou zijn macht afnemen.
Angst regeert de wereld en de zaken eromheen maken zo’n 90% van de wereldeconomie.

WEES VEILIG

Blijf weg uit de volgende steden:
·         COLOGNE
·         DRESDEN
·         BERLIN
·         HAMBURG
·         DUISBURG
·         DÜSSELDORF
·         OBERHAUSEN
·         SCHWERIN
·         POTSDAM
·         ULM
·         FRANKFURT
·         BREMEN

Dit zijn steden die volledig 100% zullen worden vernietigd, wanneer in 2019 na de Duitse burgeroorlog de Russische hoofdaanval is ingeroosterd.
Een nucleaire hit zal worden geleden door de USA, wanneer China ze zal bezoeken in 2020. NY zal ondergaan in 30MT explosieve kracht. Dit is – tot dusver – zeker. Daarna zal er duisternis zijn die 3 dagen aanhoudt, veroorzaakt door nucleair stof. Verlaat niet je huis gedurende deze dagen, verzegel te ramen en deuren en consumeer alleen ingemaakt voedsel en water uit glazen flessen, die je binnen opslaat. En blijf kalm, ongeacht hoe groot buiten het geweeklaag zal zijn.

(Commentaar vertaler: Ik geloof NIET dat dit scenario zal toeslaan. Dingen staan op het punt te veranderen, de macht van het slechte is al aan het afnemen. Wij zijn al veranderd naar een veel meer positieve tijdslijn, maar de auteur van de mail is zich daar wellicht niet van bewust – zij zat in de kamer van de duistere lord met duidelijk geen kans om hoop en mentale vaardigheden te ontwikkelen.)

ONTWIJK FAST FOOD KETENS, BEVROREN PIZZA’S EN BEVROREN PRODUCTEN. Geen grapje, in sommige fast food voeding implementeerden zij katalytische omvormers die massa sterven veroorzaken – DESIGN DOOR BAYER.
En NEEM GEEN VACCINATIES, IN GEEN ENKEL GEVAL! Alle actieve componenten zijn al volledig besmet!

De KOPP edition house, evenals anderen, rapporteren over ASPARTAAM en zijn bijeffecten; deze mensen kennen helaas maar de halve waarheid. Aspartaam is veel erger dan de meeste mensen ook maar enigszins in staat zijn om zich voor te stellen.

NEOTAME en ASPARTAME zijn zulke katalytische omvormers die in staat zijn om je snel neer te slaan. Aspartaam was ontwikkeld om Kreutzfeld Jacob rendabel te maken en om miljarden met Alzheimer te krijgen, in het geval dat de mensen niet in de suiker/insuline val stappen.

DRINK GEEN WATER UIT DE LEIDING en GEEN PRODUCTEN van NESTLE, COCA-COLA en FANTA. Deze producten zijn al besmet.

Er zullen opstanden zijn die meedogenloos door de politie zullen worden neergeslagen, dus de mensen zullen beginnen met privé wraak tegen politieagenten en zo zal dit ook opkoken. Iedereen zal tegen iedereen vechten, zo zal het lijken, en de industrie van asiel zal doorgaan enorme opbrengsten te brengen, met de hebzucht eruit druipend.

Zij zullen voor migranten volledig nieuwe series huizen bouwen, halal-supermarkten, moslim kinderopvang, uitgerust met het beste, waar ze zonder kosten kunnen verblijven, volledig nieuwe huizenterreinen met eerste klas infrastructuur, auto’s zonder kosten, rijbewijzen en kleren van designers. Er zullen snel moskeeën worden gebouwd en oude kerken zullen ervoor worden gesloopt. Binnen drie jaar zullen de belastingen zo hoog zijn dat het onbetaalbaar is en de staat zal onbarmhartig zijn – zoals altijd.

De enige kans die Duitsers hebben zou zijn om iedereen af te ranselen en te kelen die zich niet Duits gedraagt of er niet Duits uitziet, in principe iedereen die niet wit is, en daaruit zal uiteindelijk sterk fascisme groeien – wat is – zoals ik het begrijp – al ingeroosterd.

In plaats van joden (!!) kan men zich amuseren met 15 miljoen nieuwe inwoners – genoemd “echte Duitsers” en de stapel dode lichamen zal hoog zijn.
Erna zal nooit meer een vrouw als een leider worden geaccepteerd en de democratie zal volledig weg zijn. Dezelfde rechten voor vrouwen zal weer honderd of meer jaar vergen, totdat het vrouwen zal zijn toegestaan om te protesteren. Vrouwenvoorvechters zullen worden gehangen. Het zou kunnen zijn dat de mensen meer respectvol over God zullen worden.

HOOGST WAARSCHIJNLIJK ZAL ER EEN MONARCHIE ZIJN MET EEN HEEL STERK EN GEMOTIVEERD LEGER VAN BURGERS, DIE RADICAAL IEDEREEN DIE NIET WIT IS AAN DE VOLGENDE BOOM ZULLEN HANGEN, ongeacht al dan niet schuldig. Dit is de manier zoals de zaken in het verleden altijd zijn geweest. Dus, laten wij zien of de Duitsers er de voorkeur aan zouden geven om zelf de slachters te zijn of anders weer saxon strijders te worden, angst lerend aan grote regio’s, beschouwend “escalope gypsy way” cool or “whipped cookie” (direct german translation: blackamoor head)

En nu over mijzelf
Mijn wortels liggen in Litouwen, ik ben 45 jaar oud, eerder blond, nu geen haar. Mijn grootouders waren Duitsers die in Litouwen woonden, na de oorlog waren zij van daar door de Russen verbannen toen de nazi’s zo hadden gefaald dat onze familie dakloos werd. Eerder waren wij een boerenfamilie, rijk met gronden en vrienden. Mijn ouders groeiden op in Nederland, verwelkomd met borden die zeiden: SODEMIETER OP, WE WILLEN JULLIE HIER NIET.

Ik groeide op in Nijmegen, ging op school Amsterdam, had mijn studie in Hamburg waar ik mijn diploma kreeg. De dr titel – die ik nooit meer gebruikte – was aan mij gegeven in Madrid, voor een dissertatie over “operatie Riese”, van de nazi periode 45 in Polen.

De jaren daarna besteedde ik aan werken in de industriële sector, eerst het bouwen van tunnels en later bunkers voor grotere bouwondernemingen, en dit is hoe ik erin terecht kwam. Ik ben nooit getrouwd en behalve mijn hond Bedrich (die drie weken geleden overleed, genoemd naar Bedrich Smetana, mijn favoriete composer) en een penvriend sinds lange tijd – een wetenschapper die onderzoek doet in Antarctica, had ik nooit enige opmerkbare beroering op de wereld.

Ik heb altijd genoten van kalmte en stilte, hoogst waarschijnlijk omdat dat zo uitzonderlijk was in mijn beroep.

In 2014 kreeg ik leukemie, ongeneeslijk, ik ben in het laatste stadium en hoogst waarschijnlijk zal ik oudejaarsavond 2016 niet meemaken.
Als er een plaats bestaat als de hel dan had ik voor mijzelf waarschijnlijk een plaats op de eerste rij verdient, en over elke Duitser die mij dood wenst kan ik zelfs niet boos zijn. Aangezien ik alleenstaand ben bedacht ik dat ik mijn verhaal aan iemand wilde vertellen die mij – en wat van de krankzinnigheid die ik heb ervaren -wellicht wil geloven.

Ik hoop dat je een veilig punt hebt gevonden waar je het kunt uithouden gedurende de komende jaren van oorlog.

Ik wens je het allerbeste en heel veel moed voor jouw verdere video’s en onderwerpen.
Het zou mooi zijn als je hier een deel van publiceert, ik mis helaas al de kracht om dit te doen, alleen al het schrijven van dit bericht leek een mammoet taak voor mij.

Kind regards,
Dipl-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas
END

P.S. Vertaler:

Ik heb de oorspronkelijke mail bekeken en ja, er zijn typefouten en onvolledige zinnen. Men kan duidelijk zien dat deze persoon aan het eind van haar krachten is maar nog steeds in staat is om helder te denken en te praten.

Het is geen wonder dat zij ziek werd (zoek op: leukemie en “Dr. Hamer”, Germanische Heilkunde.)

Zij stelt dat zij in 2012 betrokken werd als projectleider in “Nieuw Europa” – en dat dit haar mentale ruinering is geweest.

Dit is een project dat je niet simpelweg kunt “verlaten”. Het zou je ook niet toestaan om je mobiel mee naar binnen te nemen om foto’s te maken. Iedere persoon hierbij betrokken zou volledig worden ondervraagd door de BND/NSA.

Mrs Dominykas heeft zeker veel insiders ontmoet van verschillende projectdelen en dit is de oorsprong van informatie achter het boren van tunnels.

Over de langere termijn prognoses, Rusland die steden opblaast, nucleaire aanvallen op New York: Dit is wat de personen die bij de projecten waren betrokken zeker is verteld. Dit was het oorspronkelijke plan, en zij zouden niet zijn geïnformeerd als iets was veranderd om het oorspronkelijke plan te destabiliseren. Zij zouden niet zijn gebrieft over buitenaardsen of enige goddelijke / metafysische factoren, men zou er zeker voor hebben gezorgd dat zij allemaal het “geen hoop overgebleven” plan zouden aannemen.

Mrs Dominykas stelt dat zij in 2014 ziek werd, dus van toen af aan was zij heel waarschijnlijk niet meer volledig betrokken en is zich wellicht niet bewust van veranderde omstandigheden.
De duister makers zijn verschrikkelijk gericht op hersenspoeling en de harde kern van hen zal zeker zijn best doen – tot het allerlaatste einde – om hun duivelse agenda te manifesteren, maar hun groep staat op het punt om de macht te verliezen en er is bewijs daarvoor.

Nadat Mrs. Domiykas nu haar naam heeft prijsgegeven zou het zelfs kunnen gebeuren dat zij zelfs het eind van het jaar niet zal halen; men zou zeker bereid zijn om haar eerder uit te schakelen zodat zij niet meer in staat zou zijn om verdere vragen te beantwoorden.
Laten wij haar bescherming sturen en dankbaarheid en goede energie, laten wij de goddelijke hiërarchie vragen om haar een beschermend schild te geven zodat zij niet verloren zal zijn voor de groep die het duivelse tegenwerkt.

Als je haar persoonlijk wilt bereiken kun je dit proberen via “ZERBERSTER”, wiens e-mail eerder is gegeven, maar hier is het nog een keer:

Aangenomen wordt dat hij het email-contact van Austeja heeft.

Zou er iemand zijn die dit leest en in staat zijn om enige informatie in deze boodschap te bevestigen, neem alsjeblieft contact op met “Zerberster” en maak je statement.

Wellicht iemand van de Australische crew voor diamand mijning die toen assisteerde, of enige werknemer van Rheinmetall of Heckler&Koch die alle uitrusting leverde, enige persoon die hielp bij het installeren van de moskee zaken of enige persoon die in staat is om statements te geven over de bunker ingangen en uitgangen.

Er is geen tijd meer overgebleven om nog langer te aarzelen,
JE MOET NU IN ACTIE KOMEN!

Vertaling Duits-Engels : Brainactivator, de persoon die in bovenstaande boodschap “vertaler” is genoemd.

Vertaling Engels-Nederlands: Veronica