Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 22 oktober 2016

De Kwestie van Goddelijke Deadlines – Part 2/2 / 21 oktober 2016 door Steve Beckow.

De Kwestie van Goddelijke Deadlines –
 Part 2/2
21 oktober 2016 door Steve Beckow.

Ik wil graag nog twee concepten introduceren: (A) dat goddelijke deadlines gebeuren in  Moeder's tijd, niet in onze tijd en (B) dat de Moeder, die de Bron is van de deadlines, ook de macht heeft om het te veranderen.

Moeder's tijd is een van die onderwerpen die ik denk dat de Company of Heaven (CoH) uitstelt om te bespreken met ons, want het is moeilijk voor ons om te begrijpen. (1)

Aartsengel Michael vertelde me:

"Er zijn goddelijk deadlines. Maar jullie hebben de neiging om te denken over deadlines als lijnen in het zand. De Moeder ziet deadlines niet altijd op dezelfde manier.

"Zo hebben we een aantal deadlines die zijn gekomen en gegaan als gevolg van de wens om de menselijke vrije wil toe te staan collectief te gaan waar ze willen gaan.

"Nu, de cabal is niet zwart of wit. Het is erg grijs. En mag ik jullie erop wijzen dat de grijze dagelijkse vervagen. Dat is hoe deadlines worden gehaald. En tegen de tijd dat ze worden bereikt, is er geen duisternis. "(2)

De manier waarop een goddelijke deadline werkt (in Moeder's tijd) in het geval van de cabal is dat de CoH ( Companie of Heaven)- Hemelse, galactische en terrestrial opgestegen meesters, en alle anderen - aan hen werken, totdat het zwart van hun gedachten, emoties en gedrag grijs wordt en het grijze verdwijnt - door de goddelijk-verordende deadline - of niet.


Merk op dat hij spreekt over zowel de uiterlijke kracht van het duister en de innerlijke staat van het duister. Meestal doen we niet - en kunnen we geen - commentaar geven over de innerlijke staat van het duister. Alleen de Hemelse en meesters kunnen dat. En dus houden we er niet echt rekening mee - niet erg diep. Dat is een reden waarom we ons wenden tot gechannelde berichten.

De Hemelse zien dwars door ons heen en in onze cellen, deeltjes en licht, terug naar het begin en vooruit naar de toekomst.

***
Dus niet alleen hun kijk op wat er plaatsvindt maar hun discussies over wat ze er aan zullen doen zijn heel veel anders dan de onze en kunnen moeilijk te doorgronden zijn. Of onmogelijk zonder verdere uitleg.

We kwamen een soortgelijke situatie tegen toen Sue Lie's Arcturians ons vertelde dat alle grote evenementen - de Herwaardering (RV), Ascentie, etc. - niet afhankelijk zijn van de kalender timing, maar van de collectieve vibratie. (En ja, we hebben de vibrationele verschuiving van de Herwaardering (RV) gemaakt.)

Maar het koste enige aanpassing voor ons (OK, voor mij) om die feitelijke verklaring te accepteren. Merk op hoe rustig onze mentoren de nieuwe waarheden in stukjes breken voor ons, zodat we niet op tilt gaan.

Dus goddelijk deadlines gaan niet verder volgens aardse tijd, maar volgens de tijd van de Moeder. En de Moeder tijd volgt interne evenementen, zoals een stijging in de vibratie licht, liefde, of bewustzijn (ze zijn allemaal hetzelfde).

Nu voordat sommige mensen vragen: "Wil je daarmee zeggen dat we jaren moeten wachten meer voor de cabal verwijderd wordt? 'Nee, zeker niet. Dat is waar goddelijke deadlines voor zijn, Om te voorkomen dat gebeurtenissen voor altijd door zullen gaan.

Ik denk dat we ons kunnen veroorloven er zeker van te zijn dat alles gaat volgens het schema van de Moeder.

Dus het einde van de macht van de duisternis en de deadline werden gelijktijdig bereikt. Wanneer onder supervisie van de Hemelen, dat is de manier waarop goddelijke deadlines werken, vertelt  AEM ons. Ze volgen niet de Gregoriaanse kalender.

Als ze niet gebeuren langs kalender lijnen, voelen we ons geïrriteerd. Maar de CoH heeft nog nooit gewerkt langs die lijnen.

Om erachter te komen wat er in aanmerking zou moeten worden genomen zou, daar blijkbaar, een groter brein en computer voor nodig zijn dan wij hebben, zoals Ashtar mij eens voorstelde:

"Je hoeft niet het aantal variabelen te begrijpen. En ik zeg dat niet op een afwijzend manier. Het is gewoon dat jullie niet de technologie of de middelen hebben om om te kunnen gaan met het aantal variabelen [waar] de interventie [in kwestie] toe zou kunnen leiden."(3)

We zouden nooit op onze eigen, een zo massieve operatie hebben kunnen voeren tegen de plannen van de cabal zoals CoH heeft gevoerd, alles is gepland om aan te sluiten op de goddelijke deadline en gedreven door het Goddelijke naar die voleinding als  eenmaal de deadline nadert.

Vrije wil eindigt waar een goddelijke deadline ingrijpt. Of waar een terroristische gebeurtenis, zoals de door de regering geplande 9/11, ingaat tegen de wens van een hoger-dimensionaal wezen (in dat geval, Gaia).

***
Het tweede punt was dat de Moeder, die de Bron is van de deadline, ook de bevoegdheid heeft om deze te wijzigen.

Bewijs over deze kwestie is schaars.

Met in het achterhoofd dat Ag-Agria ons heeft gezegd dat het de Vader / Moeder God, was die het Goddelijk Plan heeft verordend, in een van de weinige passages over het onderwerp die ik heb gevonden, verteld Sri Ramakrishna ons: "Hij die de wet heeft gemaakt kan die ook veranderen. "(4)

De moeder verordende dat de termijn voor Ascentie 2012 zou zijn en heeft dit later gewijzigd. Ze liet toe de deadline door te geven om het menselijk collectief in staat te stellen het bereik van Ascentie uit te breiden, kennelijk op hun eigen verzoek.

Ze toonde ons de waarheid van wat Sri Ramakrishna zei: Dat de Vader / Moeder Ene de macht heeft om een verandering in de wet te maken.

We zijn in het stadium van de uitwerking van het Goddelijk Plan voor Gaia waar alle complotten van de duisteren falen, niets werkt voor hen, en hun goud verandert in zand. (5) Als dit een Superman film was, zou ik het allemaal duidelijk zien gebeuren op het scherm. Maar dit gebeurt in het echte leven. Banken falen, corruptie wordt blootgesteld, en alles wat verborgen was wordt geopenbaard, dankzij Wikileaks, Edward Snowden enz.

We kunnen achterover leunen en kijken naar gebeurtenissen van meer dan historische betekenis die gebeuren voor onze ogen. De cabal valt, vrede volgt, en de Galactics arriveren. Allemaal zijn ze meer dan monumentale aanwinsten voor de mensheid.

De goddelijke deadline nadert voor de duisteren om te kiezen of om naar het Licht te gaan of te vertrekken naar de enige wereld die ze hebben gekend.

Vanaf die deadline, denk ik, zal er vrede heersen op Aarde.

Verwijzingen:
(1)  Ik was buiten de tijd, voor de acht seconden van mijn visie ervaring op 13 februari, 1987. Ik heb het niet gemerkt totdat ik naar voren kwam en zag dat mijn auto geen duimbreed was verplaatst. Was de stortvloed van gelukzaligheid die ik voelde terug te voeren zijnde buiten de tijd? Ik heb geen idee. Alleen iemand als een engel of een geascendeerde meester zou een dergelijke gebeurtenis aan om ons uitleggen nadat we er doorheen gegaan waren.

(2)   Archangel Michael: What Would Love Do?” at http://goldenageofgaia.com/2014/05/06/archangel-michael-what-would-love-do/.

(3)   “Ashtar: Acknowledgement of Our Presence Need not Take Months … Only Minutes,” Aug. 14, 2012, at http://the2012scenario.com/2012/08/ashtar-acknowledgement-of-our-presence-need-not-take-months-only-minutes/.

(4)   Paramahansa Ramakrishna in Nikhilananda, Swami, trans. The Gospel of Sri Ramakrishna. New York: Ramakrishna-Vivekananda Center, 1978; c1942, 817.

(5)  Er was een alternatief pers nieuwsverhaal vele jaren geleden dat de vrouw van een zittende president naar een midden-oosten olie land ging om een grote cheque op te halen voor fondsen die worden doorgesluisd naar haar man, alleen kwam ze er achter dat de fondsen waren verdwenen. Dit werd genoemd als een indicatie van hoe Illuminati goud werd omgezet in zand, of omgeleid werd naar het Licht.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl