Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 11 oktober 2016

De Arcturiaanse Groep “Gerechtigheid, is in Werkelijkheid een Spiritueel Idee, een Facet van het Goddelijke Bewustzijn” / 9 Oktober 2016 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Gerechtigheid, is in Werkelijkheid een Spiritueel Idee, een Facet van het Goddelijke Bewustzijn”
9 Oktober 2016 / Marilyn Rafaelle
Groeten dierbaren. Wij komen in het Licht van een nieuwe dag en ontmoeten jullie in die plaats.
Verwacht niet dat er ook maar iets doorgaat zoals jullie het in het verleden gekend hebben. Dit is omdat de materiële wereld waar jullie bekend mee zijn gevormd werd uit de energie van overtuigingen die niet langer meer bestaan. Ben open voor en omhels verandering in plaats van het te weerstaan, want niets dat echt is raakt ooit verloren en ideeën gebaseerd in waarheid (werkelijkheid) zullen altijd opnieuw tevoorschijn komen in nieuwe en hogere vormen van expressie wanneer dat nodig is.
De Arcturiaanse groep wenst te spreken over gerechtigheid, wat in werkelijkheid een spiritueel idee is, een facet van het Goddelijke Bewustzijn, de concepten van wat nu aan het verschuiven is in/naar een hogere expressie.
In een driedimensionale wereld, -- eentje gebaseerd in dualiteit en afscheiding, wordt er over gerechtigheid doorgaans gedacht als “oog om oog”, en vele religieuze geloofsystemen onderwijzen nog steeds dit concept, gebruikmakend van de bijbel voor hun referentiekader. Wat vaak genegeerd wordt is dat dit citaat vanuit het oude testament van de bijbel is, geschreven lang geleden voor het onverlichte bewustzijn van die tijden.  

Er is waarheid verborgen in vele van de verhalen voor diegenen die hen lezen met “ogen om te zien, en oren om te horen,” maar de meesten interpreteren hen nog steeds letterlijk. Het concept van “oog om oog”, werd verondersteld voorbij gegaan te zijn toen de meester Jezus onderwees; “Ik kom om een nieuw testament te brengen,” doch de mensen van deze tijden en zelfs nu, waren nog niet gereed om dit te omhelzen.
Gerechtigheid is een evenwicht van energie. Aangezien er slechts Eén Energie is, waar je altijd naar streeft om jezelf mee uit te lijnen (in naar eenheid te komen) en dat ervaren wordt als rechtvaardigheid in een wereld die nog niet weet over Eenheid, manifesteert het vaak wat de metafysische wereld noemt Karma, wat een in evenwicht brengen is van energieën en niet de straf of de wraak is die velen geloven dat het is.
Karma is de ervaring van energie gevormd en vastgehouden door de onwetendheid van een individu, en vaak meegedragen gedurende levensspannen totdat de persoon spiritueel gereed is om te ervaren en te leren van hun creaties. Karma heeft deel uitgemaakt van iedere ziel diens lerende reis -- tot nu toe.
Karma wordt niet belangrijk wanneer je eenmaal geëvolueerd bent voorbij die staat van bewustzijn. Laat ieder concept los over karmische vergelding die je nog steeds voor jezelf vast mag houden, want je bent nu in staat om kwesties op een hoger niveau op te ruimen, in evenwicht te brengen en op te lossen, door je verworven bewustzijn van waarheid.
Verhuizen in/naar een hoger gevoel van gerechtigheid, representeert vaak een dilemma voor serieuze studenten van de waarheid die proberen om “het juiste ding te doen”. In hun ijver om open en spiritueel te zijn, en te geloven dat zij Onvoorwaardelijke Liefde beoefenen, eindigen zij er vaak mee activiteiten te negeren of “onder het tapijt te vegen” die naar het Licht gebracht moeten worden voor het goede van alle betrokkenen.
Ware gerechtigheid betekent; een ander op manieren te helpen waar hun verworven staat van bewustzijn mee kan relateren (wat alles kan zijn van gevangenis, voorwaardelijke invrijheidstelling, of gewoon een goede preek). Het doet geen goed om de bijbel te citeren of te spreken over de aangeboren waarde van persoonlijke rechten, als het bewustzijn van het individu eenvoudigweg niet in staat is om zich uit te lijnen met die benadering.
Gerechtigheid is een spirituele activiteit, een facet van ieders dagelijkse leven en niet beperkt tot de wet en rechtbanken. Leraren, ouders, familie en vrienden ervaren allemaal mogelijkheden om gerechtigheid uit te oefenen van de kleinste gebeurtenis naar de meest diepgaande.
Gerechtigheid in de wereld van vandaag de dag blijft voor velen, een acceptabel excuus voor wraak, haat, kwaadheid enzovoorts. Niettemin, opent het wereldbewustzijn zich snel naar het begrip dat iedereen met elkaar verbonden is en dat wat je doet, ziet, gelooft over de anderen, je doet, ziet en gelooft over jezelf. Dit is waarom jullie getuige zijn van intense confrontaties tussen een oude geloofsysteem dat worstelt om aan de macht te blijven en het nieuwe bewustzijn dat alles binnenin de Ene waardeert. Vrees nooit, want één te zijn met God is de meerderheid.
Gerechtigheid is Onvoorwaardelijke Liefde tot uitdrukking gebracht in overeenstemming met de behoefte van het individu. Er kan geen “één maat past allen” zijn binnen het hogere gevoel van gerechtigheid, en als evoluerende zielen moeten jullie naar het begrip komen en gerechtigheid accepteren op manieren die dit reflecteren. Gerechtigheid eenvoudig gezien als straf, reflecteert dualiteit en afscheiding, maar gerechtigheid gezien als een mogelijkheid/kans om een ander te helpen groeien voorbij hun huidige staat van bewustzijn reflecteert het nieuwe en meer geëvolueerde besef.
Wanneer je anderen waarneemt te lijden, is de verleiding de wens om wraak te nemen op  diegenen die het veroorzaken. Het geloof in afscheiding blijft sterk en heeft deel uitgemaakt van ieders geloofsysteem gedurende vele levensspannen. Wanneer je deze negatieve emoties ervaart, probeer niet om hen weg te duwen in een poging hen te begraven, te ontkennen, hen te weerstaan, maar erken hen eenvoudig als een deel van wie je in deze tijd bent. En dan … zonder zelfoordeel of kritiek, onderzoek en begin je geloofsysteem te verschuiven/veranderen -- “Wat voor overtuigingen houd ik nog steeds vast over anderen? Zijn deze overtuigingen waarheid in het Licht van wat ik nu weet en aanhang als de waarheid?” Na oprecht onderzoek, ga eenvoudig verder met je dag, wat voor treuzelende oude concepten en overtuigingen dan ook geen macht gevend die zij niet hebben.  
Wederom, moeten wij benadrukken dat bepaalde individuen welzeker verwijderd moeten worden uit de maatschappij en dat zeer krachtige acties mogen betekenen geschikte en liefdevolle acties voor hen. De onontwikkelde staat van het bewustzijn, eentje die volledig functioneert in de driedimensionale energie, is eenvoudigweg nog niet in staat om het concept van eenheid te begrijpen. Oplossingen worden verstrekt op alle niveaus van bewustzijn, omdat oplossingen in feite de materiële betekenis zijn van Goddelijke compleetheid.
Diegenen die in posities zijn van het verstrekken van gerechtigheid, die een bewustzijn verworven hebben van echte gerechtigheid, zijn in staat om de ware essentie van ieder persoon te herkennen (zij zijn zich hier niet bewust van) die voor hen geleid wordt, en worden dan intuïtief gegidst als tot wat die individu nodig heeft om te leren en te groeien. De straf reflecteert dan zo goed als het kan wat het meest geschikt is en zal met de hogere energieën stromen.
In deze tijd, is het hele driedimensionale geloofsysteem aan het verschuiven -- oude ideeën worden losgelaten en nieuwe ideeën worden geaccepteerd, geweten, en uitgeoefend vanuit perspectieven die nooit eerder in overweging genomen werden. Sommigen zijn niet in staat om een hoger gevoel van gerechtigheid te accepteren en voor hen is er verwarring en conflict, want zij zijn nog niet in staat om gerechtigheid te scheiden van straf en wraak. Gerechtigheid, zoals alle Goddelijke ideeën, moeten begrepen worden in hun diepere betekenis als een individu bedoeld is om spiritueel te evolueren.
De hogere betekenis van gerechtigheid is er één die anderen helpt te leren, te groeien en te evolueren vanuit hun acties. Het omvat het creëren van situaties waarin een persoon kan beginnen diens hart te openen voor Liefde voor zichzelf, alsook voor anderen via methodes die niet gebaseerd zijn in zelfverachting, maar in manieren die de persoon helpen het grotere plaatje te zien.
Een voorbeeld van een eenvoudig idee dat de hogere betekenis van gerechtigheid reflecteert kan gezien worden in die gevangenissen die asielhonden binnenbrengen zodat gedetineerden voor hen kunnen zorgen en hen kunnen trainen. Voor velen van hen is dit de eerste keer dat zij Onvoorwaardelijke Liefde ervaren. Zij moeten eerst ervaren en begrijpen wat Liefde is voordat zij het zelf kunnen leven en uitoefenen. Dit programmatype is een goed voorbeeld van hoe de energieën van het Licht op een praktische manier stromen in overeenstemming met wat er nodig is, diegenen helpend die ontvankelijk zijn te verschuiven in/naar een nieuwe plaats, en hen te openen voor het idee dat zij misschien ondanks alles beminnelijk zijn.
Gebrek aan Zelf-Liefde en acceptatie is de wortel van bijna alle misdaad en geweld. Individuen onderwezen te geloven dat zij “minder dan” of onbeminnelijk zijn, of die deze energieën in het cellulaire geheugen dragen, halen fysiek, emotioneel en mentaal uit naar iedereen om hen heen in een poging te bewijzen dat zij waardig van respect zijn. Daar zijn ook diegenen die geloven dat zij alle juiste antwoorden hebben over God en het leven en dat het hun plicht is deze overtuigingen op anderen af te dwingen -- eenvoudig een andere poging om te bewijzen dat zij waardig van respect zijn.
Zoals met alle facetten van het leven op Aarde, is Liefde de enige oplossing -- niet het één of andere emotionele, melodramatische concept van Liefde, maar echte Onvoorwaardelijke Liefde, wat niets meer is dan het bewuste besef van goddelijkheid als de ware essentie van ieder levend ding. Voortdurend uitgeoefend, wordt dit besef geleidelijk je verworven staat van bewustzijn, jou toestaand om gemakkelijk het Licht binnenin ieder persoon te herkennen -- zelfs diegenen die onwaardig van Liefde geacht worden door de maatschappij.
Stem voor rechters die een bewustzijn verworven hebben van genade en de spirit van de wet  hoog houden versus de letter ervan. Ondersteun diegenen in orde en gezag die hun werk met een open hart doen, zelfs wanneer kracht of geweld nodig is. Probeer niet om automatisch diegenen te veroordelen die eraan werken om van de wereld een veiliger plaats voor jullie te maken, hen allemaal in dezelfde categorie plaatsend vanwege de acties van een paar onontwaakten.
Dit is het nieuwe bewustzijn en is waar jullie aldus hard voor gewerkt hebben om te verwezenlijken. Sommigen hadden verwacht dat de nieuwe energieën betekenden dat zij achterover konden gaan leunen en zonder problemen of slechteriken of verandering van het leven konden gaan genieten, ondertussen hun comfortabele geloofsysteem handhavend. In plaats daarvan ontdekten jullie dat jullie de werkers geworden zijn en degenen die zeer vaak veel kritiek of misdragingen mogen ontvangen voor het in ere houden van veranderingen die een meerderheid niet leuk mag vinden. Blijf dapper en vertrouw erop dat je precies doet waar je als een geëvolueerde ziel voor kwam om te doen.
Als je iedere dag toestaat nieuw en fris te zijn, wat voor concepten dan ook van hoe de dingen “zouden moeten zijn” loslatend, zal je snel beginnen ervaringen te hebben die totaal nieuw zijn en zal jij jezelf weldra in vrede, vreugde, heelheid en overvloed gewaarworden, ondanks van wat er om jou heen gaande mag zijn omdat je een bewustzijn verworven hebt dat weet dat deze dingen de werkelijkheid zijn.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/