Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 16 oktober 2016

Dagtekst van Zondag 16 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 16 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Stempel (goddelijke), die elk menselijk wezen in zich draagt –

"Je kunt de mensen vergelijken met zaadjes, die door de Schepper in de wereld zijn gezaaid: ieder zaadje draagt het beeld van de goddelijke volmaaktheid in zich. Dat is de betekenis van het zinsnede uit Genesis, waarin gezegd wordt dat God de mens schiep naar Zijn evenbeeld. En waartoe is een zaadje voorbestemd? Om te ontkiemen en te groeien, tot het een boom wordt.

Wij allen zijn zaadjes, voortgebracht door de Schepper. We zijn dus godheden in aanleg en door ons in te spannen om onophoudelijk onze uitingsvormen te verbeteren, zullen we werkelijk godheden worden. Het is al prachtig om een zaadje te zijn, maar het is nog beter om een boom te worden, met wortels, een stam, takken, bladeren, bloemen en vruchten. Bewaar dus dit beeld van de boom goed in je; als je eraan werkt om steeds dichter bij de goddelijke volmaaktheid te komen, de volmaaktheid waarvan de stempel reeds ergens in ons gegrift staat, als in het zaadje, zul jij eens een boom des levens worden."