Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 7 oktober 2016

Dagtekst van Vrijdag 7 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 7 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Religie - haar grondslag: God dienen in onszelf

"Wat betekent het om dienaar van God te zijn? Deze uitdrukking zal niet goed worden begrepen zolang de mensen God beschouwen als een wezen buiten zichzelf. Degene die moet dienen, weet dat hij afstand doet van zijn vrijheid en het is normaal dat de gedachte om zich in dienst te stellen van een macht waarvan je niet weet waar die zich bevindt,… en die wellicht zelfs niet bestaat, is totaal onaanvaardbaar voor sommigen. In werkelijkheid dient zo iemand geen wezen buiten zichzelf. Daarom is het onmogelijk dat hij zijn vrijheid verliest, integendeel, die verovert hij juist. Dat is de grondslag van de religie. 

God dienen… Deze idee zal alleen juist begrepen en aanvaard worden als de mens beseft dat de Godheid, die hij geacht wordt te dienen, in zijn ziel woont. Hoe meer hij zich aan haar wijdt, hoe dichter hij haar nadert en met haar in contact treedt. Dankzij dit werk slaagt hij erin zich te ontdoen van de rommel die hij heeft opgehoopt in zijn lagere gedachten, gevoelens en verlangens. Zo ontdekt hij langzamerhand de essentie van zijn wezen, die de essentie is van God Zelf."