Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 25 oktober 2016

Dagtekst van Dinsdag 25 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

 Dagtekst van Dinsdag 25 Oktober 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Goed en kwaad - ons vermogen deze in ons te verminderen of te versterken

"Veel van het lijden dat je te verdragen hebt, komt natuurlijk van buitenaf. En ook al ben je niet rechtstreeks verantwoordelijk voor het leed dat jou wordt toegebracht, toch ben je er deels zelf verantwoordelijk voor. Waarom? Omdat je niet geleerd hebt hoe je jezelf ervoor kunt vrijwaren.

Als je zo kwetsbaar bent, komt dit omdat de negatieve elementen, die je door de buitenwereld worden toegezonden, weerklank in jou vinden. En het kan zelfs zijn, dat het kwaad nog is toegenomen vanwege onzuiverheid en duisternis, die je in je verstand en in je hart een vrijplaats biedt.

Als je tracht de zuiverheid en het licht in je te onderhouden, zou niet alleen dit kwaad geneutraliseerd worden, maar het goede dat je ontvangt zou eveneens versterkt worden. Als je de zegeningen niet intens voelt, die jou elke dag bereiken vanuit de zichtbare en onzichtbare werelden, komt dit doordat allerhande troebele dingen in jou dit tegenhouden. Dus je ziet, alles hangt van jou af: weer het kwade af, maar trek ook het goede aan en laat het zelfs in je toenemen."