Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 11 oktober 2016

Dagtekst van Dinsdag 11 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 11 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Bron (de goddelijke) - waarmee wij de bron, die in ons is, dienen te verbinden

"God is een bron die opwelt. En in de mens, die Hij naar Zijn evenbeeld heeft gemaakt, bestaat eveneens, diep weggestopt, een bron die op de voorwaarden wacht om op te wellen en te stromen. Als we door de gedachte, door het gebed, erin slagen ons met de hemelse Bron te verbinden, laten we het water van onze eigen bron opwellen en al onze cellen zullen worden besproeid, verlevendigd door dit goddelijke water.

Als we leren deze bron, die de liefde, het leven en het licht is, in ons te laten ontspringen en stromen, zullen we een volmaakt instrument worden in de handen van de Hemel. En dan zullen we eens in staat zijn om het programma te vervullen dat in deze bede van Meester Peter Deunov zo mooi en diepzinnig is weergegeven: ‘Heb het hart zuiver als kristal, het verstand stralend als de zon, de ziel weids als het heelal, de geest machtig als God en één met God.’ "