donderdag 20 oktober 2016

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht / 20 Oktober 2016

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
“De Boodschappen Binnenin de Enveloppen”
20 Oktober 2016

Blossom: Hallo daar, wederom. Ik ben niet zeker wat het zal zijn waar wij vandaag over zullen spreken, niettemin weet ik wel dat ik voel dat jullie nu zeer dichtbij zijn en wederom … durf ik het te zeggen? … Ik voel welzeker verwachting … zelfs ‘hoop’ dat door komt filteren. Het is nogal ongelooflijk hoe wij allemaal de energieën op de één of andere manier voelen. Wat een rit!

(Ik voelde toen zeer sterk dat zij wensten om te spreken. Ik zet de link aan het einde van deze conversatie met hen, aangezien ik het gevoel heb dat het belangrijk is dat jullie begrijpen wat er plaatsvond VOORDAT jullie ernaar luisteren.)

Nadat zij via mij gesproken hadden … is dit de conversatie die volgde.

Dus, ik vertrouwde en jullie kwamen door. Eerst op jullie normale manier en toen na een lange tijd van stilte (ik snijd de stiltes eruit) … kwamen jullie door in een andere taal … en waar ik absoluut geen idee over heb van wat jullie zeiden!

Ik zou het kunnen schrappen en het niet uitsturen. Per slot van rekening, mijn geloofwaardigheid is vaak de afvoer ingegaan in voorbije tijden. Niettemin, denk ik dan … “Wel Bloss, dat is wat er gebeurde.” Ik weet dat ik niet gek ben, anderszins zou ik niet in vraag stellen wat er net gebeurde. Ik weet van de Licht Taal af … Ik heb het anderen horen spreken. Kunnen jullie met ons praten over wat er net gebeurde of inderdaad over wat jullie zeiden? Mijn gedachten zijn … “Wat heeft het voor zin als je er geen idee over hebt van wat er gezegd werd?” …Het zou net zo gemakkelijk Japans geweest kunnen zijn voor de zin dat het voor mij maakte. Iets van mij heeft dat gevoel van toen je een kind was en net deed alsof je een andere taal sprak. Niettemin … was de Energie erg sterk … specifiek in de stilte voordat het gesproken werd. Oh dilemma, dilemma! Stuur ik dit uit of niet?

GFL: Dierbare Lady … daar zijn diegenen met veel minder bekwaamheid dan jij zelf die niet in vraag stellen! Wij vragen ons af wat ervoor zorgt dat jij dat wel doet?

Bloss: Zoals ik zei … geloofwaardigheid, mijn eigen bekwaamheden in vraag stellend … en incheckend aangaande mijn Waarheid! Ik zou er nooit over denken om op deze manier te spreken. Het “gebeurde” gewoon. Ik wens welzeker dat ik het soort van channeler zou zijn die het lichaam compleet verlaat, zodat ik niet in de beurt ben om te argumenteren of mezelf/jullie in vraag te stellen.

GFL: Dat wat plaatsvond was op een Vibrationaal niveau dat jij nog niet tegengekomen bent. Dat is waarom wij de pauze lieten ontstaan tussen de gewone discussie en dat van het LICHTERE VIBRATIONALE NIVEAU.
Wij suggereren dat je doet zoals je weet dat je zult …

Bloss: Misschien … waarschijnlijk … we zullen zien …

GFL: En stuur het uit … Want jij KENT JEZELF van integriteit en Waarheid te zijn en daarom, weet je dat je hier bent om te dienen. Hoewel dit “voor jou anders” is … weet je op een dieper begrip dat diegenen die ervoor “kiezen” … zichzelf af zullen stemmen op de aangeboden Vibratie, en dat wat wij spraken zal door velen op het niveau begrepen worden waarop het ontvangen moet worden.

Bloss: Dus, kunnen jullie aan mij uitleggen waarom jullie niet in gewoon en duidelijk Engels kunnen zeggen wat jullie zeiden? Ik bedoel … is dat niet zoveel gemakkelijker?

GFL: De reden zijnde, dierbare Blossom, is dat wij spreken tegen/ons verbinden MET EEN VEEL HOGERE VIBRATIE VAN ZELF … NAAR EEN VEEL HOGERE VIBRATIE VAN ZELF. De energie van het geluid dat gegeven werd is van een Hogere Frequentie. Het draagt Hogere Energieën, en wanneer geaccepteerd door de ziel diens niveau van WETEN … penetreert het diep binnenin en vestigt zich op manieren van erkenning van begrip en verzekering.

Bloss: Dus, dan … wanneer zal het Hogere Zelf het aan dit aspect van zelf vertellen, hier beneden op de Planeet?

GFL: Dat heeft het al gedaan! Want jij bent Eén en hetzelfde WEZEN. Het resoneert doorheen je Hogere niveaus en gaat als een rode draad naar het deel van de ziel dat aan het “uitvoeren” is op de Planeet in deze tijd.
Je stelt het nog steeds in vraag, nietwaar?

Bloss: Yep. Is er geen enkele manier om naar mij een vertaler te sturen???

GFL: Dat is niet nodig. Want op het niveau van het zelf dat het begreep … beloven wij jou … zal het dit door interpreteren naar de volledigheid van je ZELF-WEZEN.
Om misschien zelfs meer te verwarren … deze zijn per definitie geen woorden.

Bloss: Ik had een gevoel dat jullie zoiets als dat gingen zeggen.

GFL: En dit gevoel laat alleen maar zien dat je WEET WAAR WIJ OVER SPREKEN.

Bloss: Alhoewel jullie niet spreken!

GFL: Correct.

Bloss: Wat zijn jullie aan het doen?

GFL: Wij sturen Vibrationale vormen van geluid voort die zich met de ziel verbinden. Het is een Energetische weergave van bepaalde/specifieke tonen binnenin de “vorm” van de geluidsvorm … dat het zielzelf toestaat alles te begrijpen van dat wat er wel of niet gezegd wordt. Het wordt zuiver energetisch aan jullie doorgevoed. Dit is inderdaad moeilijk om in WOORDEN uit te leggen.  

Bloss: En toch snap ik het zo ongeveer … Het moet werken!!!

GFL: Het Energetische formaat van de geluiden … bieden per definitie geen beeld en toch, om te proberen en te helpen zouden wij dit zeggen.

Wanneer je naar een plaatje, of een schilderij van iets kijkt … is er veel om in je op te nemen … een totaalbeeld, en iemand kan veel verschillende dingen zien. Het zou een landschap van velden kunnen zijn, je mag bomen zien, koeien, schapen, de lucht, gras enzovoorts. Er zijn zoveel dingen die dit plaatje laat zien/jou aanbiedt … en toch, is het slechts het ENE plaatje. Hetzelfde is van toepassing op ieder geluid/iedere uitgesproken lettergreep in deze Hogere Vibrationale tonen. Zij ‘geven’ jullie aldus veel in slechts het ene individuele geluid. Begrijp je wat wij proberen om tot uitdrukking te brengen?

Bloss: Ik snap het in feite op een Hoger niveau. Ik begrijp het, hoewel woorden het niet volledig uit kunnen leggen en ik er niet zeker van ben dat diegenen die deze boodschap lezen en horen hetzelfde zullen doen.

GFL: Blossom … dit maakt allemaal deel uit van het plan. Wij weten dat toen jij uit de semi-trance vandaan kwam na deze geluiden die wij uitspraken … je verward was en een klein beetje verloren als tot of dit wel “het echte werk” was (The Real McCoy), zoals jullie in jullie “taal” zeggen. Wij zeggen nu tegen jou dat wij blij zijn dat je VERTROUWDE en doorzette met deze conversatie … OMDAT …

De boodschap die gegeven werd in deze Vibrationale tonen van belang is voor de komende dagen.

Wij hebben vaak tegen jullie gesproken, nietwaar, over “envelopes” in jullie hoofd, en dat wanneer de tijd juist is … zij geopend zullen worden met jullie ‘orders/werk’ binnenin … zodat ieder individu zal weten hoe zich te gedragen … hoe leiding te geven … wat te doen om hun rol te spelen.

Bloss: Het spijt me enorm om te onderbreken. Mijn hart Energie, terwijl dit doorkomt, is aan het exploderen. Ik begrijp het terwijl jullie woorden doorkomen en het zo ENORM en zo WAAR aanvoelt. Zeg het voor mij … het is altijd meer diepgaand wanneer het van jullie komt!

GFL: Deze Energie Codes die wij gegeven hebben en die wij meer zullen geven in/op bepaalde geschikte tijden … ZIJN DE BOODSCHAPPEN BINNENIN JULLIE ENVELOPES!

Bloss: Helemaal te gek. ECHT? Ik heb altijd hiernaar uitgekeken … omdat … meer dan wat dan ook … HET BETEKENT DAT DE DINGEN ECHT ONDERWEG ZIJN. Het gaat allemaal nu echt beginnen te verschuiven met groot enthousiasme.

GFL: Dit is zo. EN ELKEEN VAN JULLIE IS VOORBEREID.

Bloss: Ik had me, echter, voor geen enkele minuut voorgesteld dat de enveloppen op deze manier onthuld zouden worden.

GFL: En toch, is het het meest geschikte … het meest diepgaande. Want jullie ziel … zonder twijfel … heeft deze wachtende informatie ontvangen.

Bloss: Dit is zo enorm opwindend. Ik kan niet snel genoeg typen. Het ding is … wat aangaande diegenen die niet de kans/mogelijkheid hebben om deze Vibrationale tonen te horen? Mijn YouTube hits zijn zelfs niet in de tienduizenden.

GFL: Wij bieden eenvoudig de kans aan via het voertuig dat jij bent Blossom. Er zijn vele, vele andere “golf vormen’ die geregeld zijn en in beweging gezet worden. Sommigen zullen deze codes in hun slaap ontvangen.

Bloss: Feitelijk … nu dat jullie deze tonen “codes” noemen … maakt het veel meer zin. Ik weet niet waarom.

GFL: Vanwege je innerlijke weten van diens Waarheid … Anderen zullen hen via meditaties ontvangen. Anderen via andere mensen die channelen. Sommigen zullen hen via bepaalde muziekstukken ontvangen, waar de codes doorheen verstuurd kunnen worden, ingebed in de tekst.

Bloss: Werden deze muziekstukken al geschreven?

GFL: Dat hoeven zij niet … zij kunnen ingebed worden terwijl de muziek gespeeld wordt … ofwel live of op jullie machines. Dit, geloof het of niet … is één van de meer vereenvoudigde manieren om het door te sturen.

Bloss: Wat moeten we van nu af aan verwachten?

GFL: VERANDERING! Jullie zullen het binnenin jullie Wezen voelen. Jullie zullen jezelf steeds meer herkennen en nochtans zullen jullie in deze nieuwe dagen meer van dat begrijpen wat wij zeggen … “WAARHEID WORDEND”. Want het zal van een veel sterker niveau van Hogere Vibratie zijn.

Samen met dit komt een zeer ander GEVOEL. Dit GEVOEL heeft diep binnenin geborreld.
Sommigen mogen het geïnterpreteerd hebben als verontrusting, stress, verwarring … Wij zeggen echter in genereuze warmte tegen jullie, dat deze sensaties louter het in beroering brengen was/is van de Lichtstrijders die gereed zijn om “HUN STANDPUNT IN TE NEMEN” … gereed om “IN/NAAR POSITIE TE LOPEN”.  

Kunnen jullie dit binnenin voelen terwijl jullie lezen Dierbaren?

Bloss: Ik kan zeer zeker deze ongelooflijke Energie voelen terwijl ik schrijf … Ik zou op kunnen stijgen!

GFL: DIERBARE ZIELEN … BEN STOUTMOEDIG … BEN DAPPER … BEN IN JULLIE WAARHEID.

JULLIE ZULLEN HET WETEN … JULLIE ZULLEN HET BEGRIJPEN … JULLIE ZULLEN HET VOLTOOIEN!

WIJ STAAN ALTIJD AAN JULLIE ZIJDE IN DEZE KOMENDE DAGEN VAN MYSTERIE.
VERBIND JE STEEDS WEER OPNIEUW MET DE HOOGSTE VERSIE VAN JEZELF.
WIJ MOEDIGEN JULLIE AAN NAAR DEZE CODES TE LUISTEREN WANNEER JULLIE DE OPROEP VOELEN OM DAT ALDUS TE DOEN.

ADEM DIEP EN VERBIND JE “NAAR BOVEN/BINNENIN” VOORDAT JE DAT ALDUS DOET … AANGEZIEN ZOVEEL VERKREGEN ZAL WORDEN DOOR DAT TE DOEN.
VOOR NU NEMEN WIJ AFSCHEID.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE … HET BEGINT.

Bloss: In Liefde en dank aan jullie jongens.

*****

Bloss: Far out Brussel sprout!! (Helemaal te gek, maar wat te doen….?) Kan ik het gewoon delen? Het gevoel/de energie die doorkwam toen de codes uitgesproken werden was zo sterk … kleuren wervelden achter mijn gesloten oogleden … het was ongelimiteerd.
Toen, terwijl wij de bovenstaande conversatie hadden … nogmaals … de opbouw van de energie die doorkwam … en van/binnenin mijn hart was gigantisch. Ik vraag me af of wie dan ook tijdens het lezen hetzelfde voelde?

Ik voel me zeer vreemd over dapper genoeg te zijn om deze audio uit te sturen. Zoals ik zeg … een deel van mij stelt het in vraag. De mens in mij twijfelt of het wel of niet echt is … of was ik gewoon aan het “proberen” het te verzinnen … als jullie begrijpen waar ik uit vandaan kom? En dan VERTROUWT die andere zijde van mij de energie wanneer het zo sterk als dit aanvoelt. TOEN … toen het allemaal uitkwam over de enveloppen … nam het me volledig bij verrassing! We hebben gesproken over de verzegelde enveloppen die voor zo lang nu binnenin ons wachten, en dan plotseling … whoop de doo de jolly … hier is ÉÉN van de boodschappen die zij bevatten. Echter, in gecodeerde vorm die onze menselijke zijde niet kan begrijpen! Ik bedoel … met alle respect … Ik kan deze “s**t’ niet verzinnen! Of kan ik dat wel?? De enige manier dat wij het ooit zullen weten is om ermee door te gaan als je hart voelt dat het correct is om te doen. Waar het naartoe leidt zal ons ofwel voor zeker overtuigen dat wij definitief op het juiste spoor zijn dat naar Huis leidt … OF … het is het pad dat ons rechtstreeks naar “The Funny Farm” (Het Gekkenhuis) brengt. Jouw keus!!  
Op wat voor spoor wij ook maar zitten … welke van de twee dan ook … Ik zal jullie daar ontmoeten!

Heb ik hier werkelijk voor aangetekend? Wat DACHT ik nu helemaal!! Om deze boodschap door te verwijzen naar de oningewijde zou aldus vergezocht klinken … zoals een sci-fi script … en toch, voor zo velen van ons … terwijl wij de handen vasthouden en DIENS WAARHEID WETEN … knikken wij, glimlachen en erkennen de broeder in mij, erkennen de broeder in jullie … en de broeder in jullie erkent de broeder in mij!

Op de één of andere manier, terwijl ik eraan werk om deze post daarbuiten te krijgen (tussenruimtes makend, spelling controlerend enz. enz.) VOELT DE ENERGIE NOG STEEDS ZO STERK EN DUS … zou ik willen zeggen … BELANGRIJK. Wanneer zij in de audio spreken (in de taal die wij niet kunnen begrijpen) VOEL IK DAT WIJ ECHT MOETEN LUISTEREN NAAR HUN WOORDEN. Iets is definitief in beroering. Of het nu wel of niet met de VS verkiezing te maken heeft, dat weet ik niet … Niettemin, WEET IK WEL dat wat het ook is …

WIJ MOETEN DOEN ZOALS WIJ WETEN OM TE DOEN EN STAND TE HOUDEN … STERK TE BLIJVEN … SAMEN ALS ÉÉN … IN ONS LICHT.

Heel veel dank … als je deze boodschap bekeken hebt! Goed gedaan jij!!!TRANSCRIPT VAN DE AUDIO. (Ik moedig jullie aan om naar de audio te luisteren, aangezien de Vibratie van het geluid is waar het allemaal over gaat. Plus … Ik kan de gecodeerde Licht Taal niet vertalen, zodat er beslist naar geluisterd moet worden. Wat natuurlijk door iedereen begrepen kan worden, ongeacht van iemand diens Moedertaal)

****

GFL: Groeten aan elkeen die de ziel-kans genomen heeft om zich aan te sluiten in de resonantie met ons … terwijl wij deze boodschap in/van/door/als Liefde voort brengen.
Hoe jullie dagen voorwaarts gaan op een onverwachte manier jegens dat wat jullie verwacht hadden … zouden wij willen zeggen.

Onrust binnenin de diepte van jullie Wezen. Onrust in veel dat jullie om jullie heen zien … in veel dat jullie ervaren. In veel dat jullie horen … in veel dat jullie zien … en inderdaad dierbare zielen, in aldus veel dat jullie voelen.

Wij zouden willen zeggen dat jullie wereld bijna op z’n kop staat … van binnen naar buiten. Laat gevoelens van verwarring en twijfel los. Laat gedachten, gevoelens binnenin jullie los die hun doel nu gediend hebben en uitgestuurd moeten worden op de winden om weggenomen te worden, een ruimte achterlatend … dat hol, leeg, verloren, alleen aan mag voelen. Die ruimte dierbare vrienden, is daar om gevuld te worden met de Hoogste Liefde Energieën die eraan komen.

Dus, voor een klein poosje langer, terwijl jullie balanceren en herbalanceren … steeds maar weer opnieuw lijkt het … met de Hogere energieën die nu aan het doorkomen ZIJN, mogen wij zeggen … dat dit niets in vergelijk is met de Hogere Energieën die nog door MOETEN komen in toekomstige dagen.

De tijd is nu. De tijden waar wij over spraken bereiken hun hoogtepunt.
Stap omhoog … Stap eruit … Ben geestdriftig … Ben moedig.

Onder geen enkele omstandigheid … en horen jullie ons? … Onder geen enkele omstandigheid die mag arriveren en naar boven mag komen moeten jullie je Wezen ontmoedigd laten voelen. Want deze tijden die er in het verschiet liggen zijn de tijden wanneer jullie een stap omhoog moeten doen. Wanneer jullie dus stevig en met zelfvertrouwen moeten lopen in/naar jullie Waarheid in/naar jullie Weten … en van hulp moeten zijn voor diegenen die bang zijn … voor diegenen die het niet begrijpen.
Laat de WAARHEID van jullie ziel stevig houvast nemen. Zodat jullie aldus van Grootsheid kunnen zijn … van aldus Aanmoediging .. van aldus Hoop voor de verlorenen en degenen die bang zijn.

Er zijn tijden waar jullie, jezelf, verloren zullen voelen. Jullie vragen je af waar dit alles naartoe leidt? Deze gevoelens van weten. Waar moet het naar leiden? En nochtans zeggen wij, de tijd komt eraan … zal komen … zal komen … waar jullie WETEN dat het jullie verder naar het Licht zal leiden … het Licht van Liefde.

Wij doen een beroep op jullie … Wij vragen jullie … Om Uzelve te kennen. Om Uzelve te Zijn. Zodat wanneer de veranderingen gebeuren jullie niet naar hen zullen kijken als veranderingen … want jullie zullen hen kennen de weg voorwaarts te zijn. Jullie zullen hen kennen de tijd te zijn waar jullie op gewacht hebben.

Luster naar jullie harten, want daar liggen jullie antwoorden. Leef in Dankbaarheid voor deze kans die aan jullie gegeven wordt.
Gecodeerde Licht Taal volgt dan…..

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/