Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 13 oktober 2016

ASCENSIE-UPDATE 12 OKTOBER /13 oktober 2016 / door Fran Tielemans

ASCENSIE-UPDATE 12 OKTOBER
113 oktober 2016 / door Fran Tielemans

Nu we het midden van oktober naderen, is overal te merken dat de spanning stijgt, en de sfeer explosief wordt. Maar waar de spanning stijgt, waar ‘explosie’ dreigt, dat zijn net dié plekken waar verandering noodzakelijk is, en waar de 5D-vorm de 3D-vorm aan het wegduwen is. Dat is merkbaar op het wereldtoneel. Net zoals in de mysteriespelen uit de oude tijden, worden allerhande collectieve schaduwstukken uitgespeeld door bekende figuren, zoals politici, religieuze leiders, filmsterren, zangers, en wie er ook doorheen het medialandschap stapt.

Ze worden uitgespeeld met als doel innerlijke transformatie bij alle toeschouwers.  Al wie dit ziet wordt innerlijk bewust of onbewust geconfronteerd met allerhande schaduwstukken, én met de vraag: ‘In welke aspecten van mijn denken, voelen, gedrag, leven is er nog verlichting nodig? Wil ik zélf nog op deze manier denken, voelen handelen? Waar kan ik zélf verandering aanbrengen, om steeds meer mijn Hoogste Zelf neer te zetten en zo afgelijnd mogelijk te leven?’

Ons Hoogste Zélf is de motor onder al die innerlijke spanningen, en we zullen impulsen tot verandering en aanpassing blijven krijgen tot er iets doorbreekt in die soms taaie ego-korst van ons oude ‘zijn’, en we ons nieuwe, hoger afgelijnde Zelf volop laten leven en ons leven gaan bouwen naar hogere normen en wensen en waarden. En zo gebeurt dit ook in het collectief. Als maatschappij zullen de extremiteiten en polariteiten zodanig worden uitvergroot via bepaalde mensen en situaties, dat er een door steeds meer mensen gedragen gevoel zal ontstaan van ‘Dit moet nu anders, zo kan het niet verder.’ En van daaruit zullen dan concrete nieuwe initiatieven en stappen tot het bouwen van nieuwe funderingen ontstaan.

Kijken naar de onwaarschijnlijke vertoning in de V.S. of dichter bij huis naar de capriolen van onze eigen bewindsvoerders maakt dus veel los in ons, meer dan we bewust beseffen. Er kunnen heel wat emoties opvlammen, maar op die manier merken we ze wél op, en kunnen we weer heel wat ladingen loslaten. Verder kunnen we ons telkens ook de vraag stellen: ‘Wat kan ik zélf doen aan deze situatie?’. Wanneer je concreet in het stemhokje staat om te kiezen wie volgens je het best geschikt is om goede beslissingen te nemen voor het hoogste goed, dan kan je concreet iets veranderen met je stem.

Maar voor het overige is al wat we kunnen doen de nodige veranderingen aanbrengen in ons éigen leven, overal waar dat nodig is. Wanneer we dit allen doen op ons eigen bescheiden niveau, dan zal dat steeds meer en verder doorrimpelen naar het algemene collectief, en zullen we op die manier mensen aanzetten om op een andere manier aan politiek te doen, om op een andere manier de economische, medische, wetenschappelijke, educatieve en zoveel andere belangen voor het hoogste goed neer te zetten. En verder kunnen we elke dag en elk moment vragen aan de Engelen om de beleidsvoerders te helpen te zien wat er moet gezien worden, en te doen wat er moet gedaan worden, voor het hoogste goed van het collectief. Wanneer elk van ons dit heel regelmatig doet, dan zal er stilaan een steeds groter positief effect zichtbaar worden, en zal de  positieve Nieuwe Tijds-reflex alle mensen die op cruciale posities in de maatschappij staan stilaan meer en meer aanzetten tot creëren van alle positieve nieuwe veranderingen die deze maatschappij zo nodig heeft.

Maar zoals in alle processen, zowel in onszelf als in de wereld, is er geduld nodig, en we hebben altijd veel meer potentieel tot geduld dan we zelf denken te hebben. Geduld kan veel healing brengen in situaties waarin niet meteen duidelijke veranderingen te zien zijn.

Dit weekend met Volle Maan en allerlei explosieve planetaire combinaties kan dus allerlei noodzakelijke veranderingen in gang zetten, zowel bij onszelf als in de buitenwereld. Wanneer we goed bij onszelf blijven en durven onze eigen realiteit met beide voeten op de grond én met goed contact met onze innerlijke leiding en ons hart te bekijken, dan weten we hier en nu waar de veranderingen die het meeste nodig zijn zich aandienen, en dan kunnen we hier en nu keuzes maken, beslissingen treffen en concrete stappen ondernemen om verder te gaan in een steeds hoger afgelijnd leven.

Verder is een gezonde aura-hygiëne absoluut noodzakelijk in deze tijden, want door alle spanningen her en der komt er veel energetisch afval vrij, en wordt er vanuit energetische onwetendheid veel geprojecteerd naar anderen toe, zeker wanneer je – op welk niveau ook – je hoofd wat boven het maaiveld steekt. Goed zorgen voor jezelf dus, voldoende rust en stilte: het maakt dat je de dingen telkens opnieuw weer wat helderder gaat zien, en dat je in staat bent om – wat voor chaos zich ook aandient in je buitenwereld – steeds opnieuw contact te nemen met je serene, vreugdevolle en liefdevolle krachtige Zelf.

Keep the Faith

Fran